Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

8. Osztály

Homorú gömbtükör képalkotása

 

Ha a gömbfelület belső fele a tükröző felület, akkor homorú gömbtükörről beszélünk. A következő videón nézzétek meg a kísérleteket, hogyan alakulnak a látott képek, miközben változik a képtávolság. ( A homorú gömbtükör és a tárgy távolsága.) Ennek a magyarázata után végezd el az 5 szerkesztést a különböző tárgytávolságok esetén. Itt felhasználjuk a múlt órán tanult nevezetes sugármeneteket. Mindegyik rajzhoz írd le majd a látott kép tulajdonságait is: https://www.youtube.com/watch?v=zS8cUcUTYGU

További segítséget nyújt az okos tankönyv is, nézd meg az animációt teljes egészében: https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_7/lecke_07_002

A lecke részletes leírását megtalálhatjátok a tk. 72. oldal aljától a 72. oldal közepéig. A szerkesztésekből itt csak kettőt láthattok. Írjátok le a homorú gömbtükör gyakorlati alkalmazásait is!

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

 

Készítsd el a következő függvények értéktáblázatát, majd ábrázold a grafikonjukat!

 1. f(x)=3x-2
 2. f(x)=-2x+3
 3. f(x)=0,5x+4

Feladatok:

 – Tk. 75-76.o. olvasni: A mellérendelő szóösszetételek és helyesírásuk

Füzetbe a vázlat leírása példákkal együtt:

A mellérendelő szóösszetételek és helyesírásuk

II. A mellérendelő összetett szavak:

– tagjai egyenrangúak

– azonos szófajúak és mondatbeli szerepűek

– ellentétes vagy hasonló jelentésűek

Fajtái:

 1. Valódi mellérendelő szóösszetételek: 2 önálló szó összekapcsolásával keletkeztek

a) ha csak a végén kaphatnak toldalékot, akkor egybeírjuk őket !

 1. bűbájos →bűbájosan, szóbeszéd→szóbeszédet

b) ha mindkét tag felveszi a toldalékokat, akkor kötőjellel írjuk!

pl. süt-főz →sütött-főzött, ég-föld→ égen-földön

 

 1. Szóismétlések: ugyanannak a szónak a megkettőzésével keletkeztek, mindig kötőjellel írjuk őket!

pl. olykor-olykor, körös-körül

 1. Ikerszók: egy szó és egy módosított hangalakú változata kapcsolódott össze, de az egyik tagjának nincs jelentése

a) ha csak a végén kaphatnak toldalékot, akkor egybeírjuk őket !

 1. cserebere →csereberét, gizgaz→gizgazok

b) ha mindkét tag felveszi a toldalékokat, akkor kötőjellel írjuk!

 1. irult-pirult, dimbes-dombos, hébe-hóba

 

További, részletes magyarázatot találsz a Videotanár sorozatban:

https://videotanar.hu/tananyagok/1946/a-szavak-szerkezete-a-mellerendelo-szoosszetetelek/

Házi feladat:

 – Mellérendelő összetett szavak tanulni!

– Mf. 59.o. 1. (gyűjtés nem kell) 2. (a, b, rész nem kell) feladat

A mai vázlatot és feladatokat nem kell elküldeni, majd órán ellenőrizzük.

A MÁSOLÁS füzetet hozni kell május 11., keddre!

Akinek esetleg betelt a füzete, azt is hozza majd el!

 1. Feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!

vázlat:

A Szentírás Isten írásba foglalt üzenete

 • A Szentírás = Biblia a katolikus keresztény vallás szentkönyve
 • Biblia = könyvek
 • a Biblia 2 nagy részből áll: Ószövetség, Újszövetség
 • Ószövetség: 46 könyvből áll
 • Újszövetség: 27 könyvből áll
 • kanonizáció: azt jelenti, hogy az Egyház elismerte az egyes iratok isteni ihletettségét, Istentől valóeredetét

 2. feladat: Nézd meg ezt a kis videót a Bibliáról!

                               https://zanza.tv/irodalom/biblia/biblia

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI    Jézus életem, erőm, békém

https://www.youtube.com/watch?v=QLoU1WZVs-s  A mélyből Hozzád száll szavam

https://www.youtube.com/watch?v=ynEd_8S69FU  Az Úr az én pásztorom

Elkészített anyagaidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küldd el!

Ma (05.07.) írásbeli felelet lesz a tömegkommunikáció és média leckékből (5-7. lecke) a REDMENTÁN. 8.15-8.30 óra között kell el kezdeni kitölteni a tesztet, a kezdéstől számítva 20 perc áll rendelkezésedre befejezni.

 

Korábbi megbeszélésünk alapján a Gazdasági ismeretek témakört egybe vesszük az azt megelőző témakörrel (6. témakör lesz ez is). Így nem kell témakör nyitó oldalt készíteni a füzetben, de olvassátok el a tk. 214-215. oldalát!

 

A gazdaság szereplői (Hatodik témakör 8. lecke)

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 11.00-11.45-ig online óra a google meet segítségével!

 

Olvasd el a tk. 216-218. old. tankönyvi szövegét (főszöveg, kiegészítő szövegek)!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

 Oldd meg a munkafüzet feladatait: 114. old. 1., 2., 5., 115. old. 6. feladat!

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok! Oldjál belőle minél többet!
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_046

 ZANZA TV – 4 perces kisfilmje Az állam szerepe a gazdaságban:
https://zanza.tv/tarsadalomismeret/gazdasagi-es-penzugyi-ismeretek/allami-szerepvallalas-gazdasagban

 Ezzel legyél készen május 12., szerdáig!

A füzeteket és munkafüzetet az iskolában szeretném ellenőrizni.

 

Tananyag: A vizek szennyezése

A Tk. 84-85. oldalán található mai leckének 3 fő része van: a szennyezések csoportosítása, a vízszennyezők megnevezése, hatásai és a szennyvíz tisztításának folyamata.

Honnan származnak a vizek szennyezőanyagai?

-Ipar – fémvegyületek, oldószer-és mosószermaradványok

-Mezőgazdaság – növényvédőszer-maradványok, illetve a túlzott műtrágyázásnak „köszönhetően” nitrátok és foszfátok. Ezek általában a talajvízbe mosódnak be

-Háztartás – elsősorban szerves anyagok, illetve nitrátok, ammónia-származékok és a mosószerekből származó foszfátok, kórokozókat is tartalmaz

A vízszennyező anyagok és jellemzőik

Gyűjtsd össze a TK. 84-85.o. Rád is visszahathat bekezdés szövege alapján ezek jellemzőit!

-Nitrát, nitrit:
-Eutrofizáció:
-Méreganyagok:
-Olajszennyezés:

Víztisztítás

Olvasd el a Tk. 85. oldalán a Vissza csak tisztán juthat c. bekezdést különös tekintettel a szennyvíztisztítás három fő szakaszára: a mechanikai, a biológiai és a kémiai tisztítás. Figyeld meg az 5.3.2-es ábrát – szennyvíztisztító vázlata!

Olvasd el az érdekességeket is: egy ember napi vízfelhasználása, a 2000-es ciánszennyezés, Magyarország ivóvize, Jó, ha tudod – olajszennyezés!

Érdekesség: mozaweb.hu oldal, médiatár, digitális lecke, Hova kerül a szennyvíz – animációkkal, videókkal teli digitális tananyag
https://www.mozaweb.hu/Microcurriculum/view?azon=dl_65

Feladat: Okostankönyv feladatai: Szennyvíztisztítás, Vizesnyolcas, Tavak pusztulása
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_05_003

Szorgalmi: A munkafüzet 88-89.o. feladatai.

NEM KELL küldeni feladatot!

Feladat: Házi dolgozat – jegyet kaptok rá!

Témakör: A szomszéd országok és Közép-Európa – a Tankönyvet, Atlaszt, Munkafüzetet használhatjátok segítségül!

Feladat: az nkp.hu oldalon, a 8. évfolyam, Földrajz, IV. A szomszéd országok és Közép-Európa témakör, 9. Összefoglalás – Európa közepén leckét kell megnyitni. Vagy Tankönyv 140-143.o!
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/fejezet_04_osszefoglalas

 1. A térképen megjelölt 10 országot azonosítsátok a jelével Pl. SK – Szlovákia, írjátok oda a fővárost is. (5 pont)
 2. 5 országhoz írjatok egy nevet, jellemzőt a természetföldrajzával (domborzat, tájak, vízrajz, éghajlat, természetes növényzet) kapcsolatban Pl: Ausztria – Alpok magashegység (5 pont)
 3. Az 5 országhoz írjatok egy nevet, jellemzőt a társadalomföldrajzával (mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás, népesség), kapcsolatban Pl: Szerbia – jelentős mezőgazdasági területe a Vajdaság (5 pont)
 4. Társítsatok 5 képet egy-egy információhoz a felsoroltak közül vagy általad írt jellemzőhöz és országhoz! Tehát egy képhez 3 dolgot kell társítani!!! Pl.: „A” kép – ipar- és kikötőváros a Duna mentén – Galati – Románia – EU tag (15 pont)
 5. A digitális leckében a Kiegészítő anyagok menüpontban találtok egy Szomszédok halmaza című feladatot. Ezt nyissátok meg, az okosdoboz internetes oldalra visz benneteket egy játékhoz, ahol 5 feladatot kell megoldani. Mindegyik feladatból kérem, írjatok le egy mondatot, ami igaz az adott országra. Pl.: Ausztria – C – Megmásztam egy 3000m magas hegyet. (5 pont)
 6. Európa országai, fővárosai térkép – valaki már megrajzolta, ide beszámítom (5 pont)

Összesen: 40 pont

A megoldásokat írjátok le a füzetbe és május 11. kedden kell beadni majd az iskolában!!!

Vedd elő a füzeted, úgy írj bele, minden elférjen egy oldalon. Először röviden megfogalmazott kérdéseket fogsz beírni nagy zeneszerzőnkről. A válaszokat a videóban találod meg, ne fogj hozzá a megnézéséhez a kérdések beírása előtt. A dátumoknál csak évszámot írj be. Haladj sorban, a kérdések is úgy követik egymást – időt spórolsz, ha egyszerre nézed a videót és írod a válaszokat! Segítséget is adtam az 5. és 7. kérdésnél, illetve a 8.-nál (kicsit másképp). Az elkészült munkát fényképezd le, és küldd el nekem. Ha valamiért ezt nem tudjátok megtenni, akkor azt szeretném kérni, hogy a személyes találkozáskor, tanórán mutassátok meg nekem a munkátokat.

 

Kodály Zoltán

 1. születésének helye, ideje:
 2. itt tanult magyarul dalolni:
 3. első népdalgyűjtő út:
 4. egyetlen barátjának tartja:
 5. Psalmus Hungaricus műfaja: o
 6. dal címe a videóban:
 7. Székelyfonó dala: A cs
 8. a Kodály módszer 3 pillére:

a)

b)

c)

 1. énekórák heti száma a kísérleti iskolában:
 2. Kodály 4 foglalkozása:

 https://www.youtube.com/watch?v=62rCRwJYn30&ab_channel=L%C3%ADviaHorv%C3%A1th

 

Feladatok:

Szövegértés füzet 12-13. oldal megoldása:  Számla

Dokumentum típusú szövegnek hívják az ilyet: információk közlése a lényege, nem is egybefüggő szöveg általában, ezért nagyon fontos először az áttekintése, az elrendezés tanulmányozása! Leginkább grafikonok, térképek, ábrák, menetrendek, szabályzatok, kérdőívek stb. tartoznak ide. A hétköznapi életben gyakran előfordul ez a szövegtípus.

A szöveg adatait kell megtalálnod, kikeresned, esetleg valamilyen szempontok szerint összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni. Szóval alapjában ez egy keresgélős feladat, de van benne néhány elgondolkodtató kérdés is! Értékelni fogom a munkádat!

A megoldást nem kell elküldeni! Hozd el a Szövegértés füzetet hétfőre, 2021. május 10-re!

A Fura világversenyek lap a szövegét is vissza kell hozni (a megoldást, ha már elküldted régebben, nem kell visszahozni).

Ha valakinek betelt az órai füzete március 8. óta, azt is hozza el hétfőre!

Irodalom Tk. 76.o. József Attila: Tiszta szívvelTanuld meg a verset!

Felelés: 2021. május 13.,csütörtök

Kedves Gyerekek!

 

Nagyon jó, hogy az osztály nagyobbik része jól, precízen és betartva a határidőket dolgozik!

Az alábbi kisfilmek az érzékeléssel, idegrendszerünkkel, annak összefoglalásával és az érzékelési csalódásokkal foglalkoznak.

Nézzétek meg figyelmesen, nemsokára doga lesz a tanultakból!

 

https://www.youtube.com/watch?v=hTZi3AsGgVA

https://www.youtube.com/watch?v=ZBahPswnSGU

https://www.youtube.com/watch?v=EI-ZiDf6wZc

https://www.youtube.com/watch?v=wHesuxYl0rE

 

Tananyag: Egyenlőségek a kémiában II. – folytatás!

Tankönyv 86-87.o., okostankönyv: www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_05_001

A jelölésekre, reakciókra nézünk példákat a tankönyvben a 87. oldalon – ezeket értelmezzük, néhány videó is érdemes megnézni az nkp.hu oldalon, mely bemutatja ezeket.

Munkafüzet 88.o. 4., 89.o.5., 6. feladatát oldjuk meg.

Nem kell küldeni feladatot!!!

 

Szorgalmi: Munkafüzet 89.o. 7. – ez küldhető a digioktataslacur@gmail.com címre!

Tk 253. oldalán található 2. példát másold be a füzetbe és értelmezd! A függvények grafikonját se felejtsd el.

Tk 254. oldal 3. példát is írd le a füzetbe, grafikonnal együtt!

Az internet és a közösségi hálók (Hatodik témakör 7. lecke)

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 8.15-9.00-ig online óra a google meet segítségével!

 Olvasd el a 209. oldalon az olvasmányt! A füzetedbe sorold fel milyen számítógépes bűncselekményekről olvastál (min. 2 mondat)?

Olvasd el a tk. 210-212. old. tankönyvi szövegét (főszöveg, kiegészítő szövegek)!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

Oldd meg a munkafüzet feladatait: 110. old. 2., 4., 111. old. 6., 7., 2. BAGOLY (szokásaid) feladat!

Nézd meg a ZANZA TV kisfilmjeit!
https://zanza.tv/magyar-nyelv/kommunikacio/tomegkommunikacio-hatasa-gondolkodasra-es-nyelvre

https://zanza.tv/magyar-nyelv/kommunikacio/hitelesseg-hatas-meggyozes-manipulacio

 

Ezzel legyél készen május 7., péntekig! Ekkor írásbeli felelet lesz a tömegkommunikáció és média leckékből (hatodik témakör 5-7. lecke) a REDMENTA segítségével.

Unit 5 Experiences – Present Perfect

Ellenőrizd és javítsd a múlt órai feladatokat!

 Mf.50/2. 2 Sorry I’m late. 3 I don’t want to know. 4 You won’t believe what’s just happened. 5 Tell me all about it. 6 I’ve just arrived too.

Mf. 52/1. 2 a prize 3 a horse 4 in a balloon 5 a bungee jump 6 an e-mail 7 your finger 8 a museum

Mf.52/3. 2 Has the plane taken off? Yes, it has. 3 Has she switched off the TV? No, she hasn’t. 4 Has he missed the train? Yes, he has. 5 Have you done all your homework? No, I haven’t.

Melyik szó illik a mondatba? 1.B 2.A 3.C 4.B 5.A 6.A 7.C 8.B

Írj állító vagy tagadó mondatokat! Our class hasn’t won the sports prize. Milly has taken the dog for a walk. They haven’t done anything. Thomas hasn’t tidied his room. We haven’t made a chocolate cake. Beth hasn’t bought any new clothes. The boys in my class haven’t done their homework.

Írj kérdő mondatokat!

Pl. Has she had breakfast? b) Has he gone out? c) Have they played a game of chess? d) Have you fed the cat? e) Have you switched on the television? f) Has Sam drunk his coffee? g) Has Ella made her bed? h) Has carl arrived at the airport

Ma, május 5-én, a szerdai órán dolgozatot írtok a Redmentán 9.00 és 9.30 közötti kezdéssel, 40 percig lehet írni.

Hétfőre pótolják a feladatokat, akik nem küldtek mindent! Meg fogom nézni a füzeteket, munkafüzeteket.

 

1. Feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!

vázlat:

A közösség fontos életünkben

 • életünket meghatározza az, hogy az ember egyedüllét helyet szeret közösségben élni, közösségekhez kapcsolódni
 • ha visszagondolunk Jézus földi életére, 3 évig tartó tanítási időszakára, látjuk, hogy ő is közösségben élt, a 12 apostollal alkotott közösséget
 • számunkra biztonságot ad, ha tudunk valamilyen közösséghez, közösségekhez tartozni
 • a közösségben az tagok egy közös célért küzdenek, ez kapcsolja őket össze

2. feladat: Gondold át, hogy te milyen közösségekhez tartozol (akár kis közösség, akár tágabb értelemben vett közösség)! Ezeket is írd le a füzetbe!

Olvasd el a következő imádságot és gondolkodj el rajta!

Bosco Szent János: Ima a közösségért

Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl, mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram, alázatért és jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek, hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak ellenem.

 Ámen.

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

 https://www.youtube.com/watch?v=sKJeGCi0aX0   Tápláló szent kenyér

 

Tananyag: Németország földrajza

A tananyag feldolgozásához a videótanár internetes oldal Németország című videóját ajánlom. A filmet az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján figyeljétek meg! A felsorolt tájakat, folyókat, városokat keressétek meg az Atlaszban; a Tankönyv 130-135. oldalán figyeljétek meg az ábrákat, képeket – ekkor a videót célszerű megállítani.

Videótanár az interneten:

https://videotanar.hu/tananyagok/217/nemetorszag/

Vázlatpontok:

 1. Történelem: NSZK – NDK – egyesítés – 130.o. szürke mezős rész
 2. Földrajzi elhelyezkedése, határai – Atlasz 28.o
 3. Felszíne, tájai – Atlasz 26.o., 38.o. Tk. 132.o. Északról délre magasodik bekezdés
 4. Folyói– Atlasz 26.o., 38.o.
 5. Éghajlata
 6. Mezőgazdaság – 133.o. Színvonalas mezőgazdaság bekezdés, fő termények
 7. Magas GDP, EU termelés 1/3-a – 130.o. 6.1 táblázat
 8. Ipar – Ruhr-vidék (Rajna mentén ÉNY-on) – Atlasz 38.o, TK. 133.o. 6.9. ábra, 134.o. 6.10. ábra
 9. Jelenlegi fontos ipari ágazatok, ismert márkák – 134.o. Modern húzóágazatok bekezdés, 6.11. ábra
 10. Szolgáltatási szektor, Frankfurt szerepe
 11. Közigazgatás, tartományok, főváros, fontosabb városok – 130.o. térképe, adatai, 131.o. 6.2 ábra
 12. Energiatermelés – 134.o. Függésben az energiától bekezdés, 6.12. ábra
 13. Német munkamorál, életmód

A munkafüzet 82.o. 1. feladatot megoldjuk órán!

 Szorgalmi feladat: ezekről küldhetsz képernyőképet!

Közép-Európa óriása – feladat, Közép-Európa óriása II/1., II/2. – feladat
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_006_7
Hiányzó évek – feladat http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=545

Német memória – feladat http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=480

 

Feladat: Aki nem volt online órán, küldjön képet a Munkafüzet 82.o.1. feladatáról kérnék fényképet a digioktataslacur@gmail.com címre május 6. csütörtökig!

Mindenkinek: Készüljenek a térképrajzok!!

Homorú gömbtükör

Ha a tükröző felület egy gömbfelület, akkor gömbtükörről beszélünk. Létezik domború és homorú gömbtükör. Ha a gömbfelület belső fele a tükröző felület, akkor domború gömbtükörről beszélünk. A tananyag feldolgozását vázlatot pontokban szedve láthatjátok, ugyanúgy, mint a domború gömbtükörnél és néhol átfedést is tapasztaltok majd.

 1. Nézd meg a következő videót, kiemelten a gömbtükörről, ezen belül a homorú gömbtükörről. (4 p 05 mp-ig tart ez a rész) https://www.youtube.com/watch?v=0oxzulEo05o
 2. Szerkeszd meg és írd le a homorú gömbtükör részeit a tk. 69. lap tetején található rajzról, vagy a videóról!
 3. Nézzük meg a videó további részét (4 p 55 mp – 5 p 52 mp-ig). Itt megtekinthetjük, hogy a párhuzamosan érkező fénysugarakat a homorú gömbtükör összetartóan veri vissza. Ennek a rajzát szerkeszd meg a tk. 69. lap alján az alsó két rajz alapján. Ugyanezt a két szabályos visszaverődést az okos tankönyvben is megtaláljátok: https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_7/lecke_07_002
 4. Vizsgáljuk meg a homorú gömbtükör nevezetes sugármeneteit. Végezd el a megfelelő szerkesztéseket! Ennek a rajza a tk. 71. oldal tetején található. ( Vigyázz a különböző színek más- más sugármenetet jelölnek!). Használhatod az okos tankönyv animációját is.

A homorú tükör nevezetes sugármenetei:

 1. Az optikai tengellyel párhuzamos fénysugár a visszaverődés után a gyújtóponton halad át.
 2. A gyújtóponton (fókuszponton) át érkező fénysugár a tengellyel párhuzamosan verődik vissza.
 3. Az optikai középpontba érkező fénysugár az optikai tengelyre szimmetrikusan verődik vissza.
 4. A gömbi középponton át érkező fénysugár önmagában verődik vissza.

A fogalmakat tanuljátok meg!

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

 

 

 

Feladatok:

 – Tk. 70-72.o. olvasni: A szóösszetételek típusai

Füzetben a vázlat folytatása példákkal együtt:

 1. jelentéssűrítő/ jelentéstömörítő: a nyelvtani viszonyt nem lehet egyértelműen meghatározni, csak körülírással, magyarázattal tudjuk értelmezni.

pl. csigalépcső = a csiga házához hasonló alakú lépcső

pl. sarokház     = sarkon álló ház

A nyelvtani viszonyt jelölhetjük jellel vagy raggal az összetett szavakban:

Jelölt szóösszetételek: pl. jótáll, napraforgó

Jelöletlen szóösszetételek: pl. napsütötte, kisujj

 

Az összetett szavak elválasztása

 az összetétel határán az alkotó tagok szerint történik, nem szótagolás szerint!

pl. rend-őr, csak-is, vas-út

Az igekötős igék is összetett szavak:

pl. fel-ad, meg-öl

A leg- felsőfokjelet is így kezeljük:

pl. leg-alább, leg-erősebb

Ha az idegen szó egyik eleme a magyarban is önálló, akkor összetett szóként választjuk el: pl. mini-szoknya, kilo-gramm

Az összetett szavakat máshol is el lehet választani szótagolás szerint, de az összetételi határon figyelni kell az alkotó tagokra!

pl. rend-őr-ség, fel-a-dat

 – Mf. 54.o. 2.a, b, 55.o. 3.,  5.a,

További, részletes magyarázatot találsz az összetett szavakhoz a Videotanár sorozatban:

https://www.youtube.com/watch?v=KFw4STywQlQ

Szeretném látni, eddig hogyan dolgoztál:

Ellenőrizni fogom a füzetvázlatokat! Beszámozva, sorban le kell fotózni a vázlatokat, és elküldeni az e-mailcímemre! (Akinek hiányosak vázlatai, elégtelent kap.)

A munkafüzet 54-55.o. feladatainak megoldását is küldd el!
Határidő: 2021. május 7-én 16.00 óra!

Unit 5 Experiences

Ismétlés, gyakorlás (Present Perfect) (Tk.56-63.o. Mf.44-52.o.)

A) Ismételd a szavakat!

1.Mf. 52/1.

2.Melyik szó illik a mondatba?

1.________ are small and round.

A) ☐ Plastic bags

B) ☐ Bottle tops

C) ☐ Paper tissues

2. We bought two coffees in ________.

A) ☐ polystyrene cups

B) ☐ a plastic bag

C) ☐ a crisp packet

3.The Indian takeaway food was in a ________.

A) ☐ plastic bottle

B) ☐ sweet wrapper

C) ☐ foil tray

4. Have you ever eaten ________?

A) ☐ food packaging

B) ☐ chewing gum

C) ☐ a foil tray

5. The fruit and vegetables are in a ________.

A) ☐ plastic bag

B) ☐ drinks can

C) ☐ crisp packet

6. Glass bottles usually have metal _________.

A) ☐ bottle tops

B) ☐ polystyrene cups

C) ☐ sweet wrappers

7. I like the different coloured ________ on these sweets.

A) ☐ paper tissues

B) ☐ cardboard boxes

C) ☐ sweet wrappers

8. I think food companies and supermarkets put too much ________ on fast food!

A) ☐ wrappers

B) ☐ packaging

C) ☐ tops

3.Tk. 63/3. a Keresd a mondatok végét! (A történet segít!)

   Mf.50/2. 3.

B) Present Perfect : Ismételd a tanult igék 3. alakját!

 1. Írj állító vagy tagadó mondatokat! Használd a Present Perfect igeidőt! (have/has + ige 3. alak)

A.      I / not read / my book

Pl. I haven’t read a book.

_______________________________________________________

B.       our class / not win / the sports prize

_______________________________________________________

C.     Milly / take / the dog / for a walk

_______________________________________________________

D.    they / not do / anything

_______________________________________________________

E.    Thomas / tidy / his room

_______________________________________________________

F.     we / make / a chocolate cake

_______________________________________________________

G.     Beth / not buy / any new clothes

_______________________________________________________

H. the boys in my class / not do / their homework

_______________________________________________________

 

2.Írj kérdő mondatokat! (a szavak sorrendjét kell megváltoztatni)

a.    had / breakfast / she / has / ?

Pl. Has she had breakfast?

_______________________________________________________

b.    he / gone / has / out / ?

_______________________________________________________

c.    chess / of / they / played / have / game / a / ?

_______________________________________________________

d.    the / cat / have / you / fed?

_______________________________________________________

e.    television / switched / have / on / you / the / ?

_______________________________________________________

f.    Sam / coffee / his / has / drunk / ?

_______________________________________________________

g.    her / has / made / Ella / bed / ?

_______________________________________________________

h.    at / Karl / has / arrived / airport / the / ?

_______________________________________________________

 

3.Mf.52/3. 

Május 5-én, a szerdai órán egy kisebb dolgozatot írtok a Redmentán 9.00 és 9.30 közötti kezdéssel, 40 percig lehet írni.

 

2021.05.03-07

Kedves Gyerekek!

Rendhagyó módon nem ajánlok gyakorlatokat!

Szerdán 11:45-től várlak benneteket online tesire, egy közös mozgásra. A facebook csoportokba teszem majd a belépési linket. Szükség lesz egy szőnyegre, két palack vízre vagy súlyzóra, söprűnyélre, botra vagy egy törülközőre.

A 7-8-osoktól kérem:
– három képet arról, amikor különböző mozgástevékenységet végzel
– írj le 3 gyakorlatot, amit majd a következő héten, ha megyünk iskolába testnevelés órán bemutatsz (ha esetleg nem megyünk iskolába, akkor majd online órán ezeket végezzük)

A feladatokat kérem, küldjétek el a digioktataslacur@gmail.com címre, május 8. szombatig!

Feladatok:

– Lap olvasni: József Attila: Istenem

Milyen foglalkozású emberekhez hasonlítja Istent?

https://www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/kolto00000/kotet00001/ciklus00331/cim00335.htm

vagy meg is hallgathatod:

https://www.youtube.com/watch?v=g3AU3rGb4jI

Vázlat leírása a füzetbe:

József Attila: Istenem

 1. istenes vers

árvaság: az édesapa, nagyapa hiánya

mint egy kisgyerek, aki szeretne részt venni a felnőtt munkájában

Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! (Csak a kérdések számát és a válaszokat kell leírni.)

 1. Írd ki a versből, milyen foglalkozású emberekhez hasonlítja Istent! (3)
 2. Mennyiben hasonlít ez a vers egy imádsághoz?
 3. Milyen rímelésű ez a vers?

– Lap olvasni: József Attila: Kirakják a fát

Figyeld meg, hogyan irányítja a költő a tekintetünket!

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/kirakjak.htm

vagy meg is hallgathatod:

https://www.youtube.com/watch?v=km7E7V1uQVU

Nővére, József Jolán így ír erről a József Attila élete című könyvében: „A nagy hidegekben a ferencvárosi pályaudvarról induló, szénnel, fával megrakott kocsikat messzi úton követték. Felszedték a lehulló széndarabokat. A szénhalom tetején ülő emberek olyakor lerúgtak egy darab szenet, vagy hasáb fát, s nézték a távolodó kocsiról, ahogyan a gyerekek felkapkodták az út porából, és iszkolnak visszafelé.” A gyermekkori félelmet újraélő költő most érti meg, hogy a „lopást” nem segítő, de nem is gátló akkori „fadobálók” a szövetségesei voltak, közös volt a sorsuk, és közös ma – a vers írásának pillanatában – is.

 – Vázlat leírása a füzetbe:

József Attila: Kirakják a fát

 1. életkép

gyermekkori emléket idéz fel az őszi pályaudvar képe

amikor tüzelőt próbált szerezni a családnak

a felnőtt ember visszaemlékezése

a szegényekkel való összetartozás felismerése

Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! (Csak a kérdések számát és a válaszokat kell leírni.)

 1. Hogyan próbálja a felnőtt leplezni, hogy elérzékenyült? (3. vsz.)
 2. Milyen rímelésű ez a vers?

A vázlatot és a válaszokat a füzetben kérem lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. május 05-én 16.00 óráig az e-mailcímemre!

Unit 5 Experiences

A)Ismétlés, gyakorlás (Present Perfect)

1.Mf. 72. o. A táblázatok segítségével ismételjétek a Present Perfect használatát!

2.A következő feladatok online megoldhatók és ellenőrizhetők. Jó gyakorlás!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise1?cc=hu&selLanguage=hu

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise2?cc=hu&selLanguage=hu

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise3?cc=hu&selLanguage=hu

3.Mf. 49.o. 7.

 

B) 5D Kids Tk. 62.o.1. Olvasd és hallgasd!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu#tracktitle

Írd ki az új szavakat a szótárfüzetbe! (Mf. 77.o. 5 Experiences  D Kids)

 

A keddi órán órán még gyakorlás lesz. Május 5-én, a szerdai órán egy kisebb dolgozatot fogtok írni a Redmentán 9.00 és 9.30 közötti kezdéssel, 40 percig lehet írni.

 

 1. osztály hittan 2021. április 28. ; április 30.

 április 28. szerda

feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!

 

vázlat: 

Szűz Mária tisztelete az Egyházban I.

 • a Mária-tisztelet Szűz Mária megkülönböztetett tisztelete a Római Katolikus Egyházban és a Görögkeleti Egyházakban
 • Mária tisztelete nem azonos Istenimádásával, de több a szentek tiszteleténél
 • a Mária-tisztelet a 4. században kezdődött
 • Szűz Máriával kapcsolatos dogmák:
  – Istenanyaság
  – örökszűz
  – Szeplőtelen fogantatás
  – Mária Mennybevétele

 

Az alábbi linken különböző Mária-ábrázolásokat láthatsz:

https://www.google.hu/search?q=sz%C5%B1z+M%C3%A1ria&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZs_3IyqTpAhUmwsQBHYZSDtgQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1280&bih=891

Az alábbi videókon Mária-énekeket tudsz meghallgatni.

https://www.youtube.com/watch?v=XwpCvxu-UHU     Mária, Mária, szép virágszál

https://www.youtube.com/watch?v=X-6k6qTOMvE       Magnificat

https://www.youtube.com/watch?v=OSOh3SZaDig   Boldogasszony anyánk

 

 1. április 30. péntek

 

feladat: Másold le a vázlatot és az imádságot a füzetbe és mondj el egy Üdvözlégy imádságot szeretteidért!

 

vázlat:

Szűz Mária tisztelete az Egyházban I.

 

legfontosabb Mária-ünnepek

 – január 1. Szűz Mária Istenanyasága
 –  március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony (Jézus fogantatása)
 – augusztus 15. Nagyboldogasszony (Szűz Mária Mennybevétele)
 – szeptember 8. Kisboldogasszony (Szűz Mária születésének napja)
 – december 8. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása

 

 • legfontosabb Mária- imádságunk az Üdvözlégy

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen

 hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=M1-GhecmSMI   Ne félj, mert megváltottalak!

              https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI   Jézus életem, erőm, békém

Elkészített munkáidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küldd el!

 

 

 

 

Tk 247. / 1. példa, 2.példa(másik oldalon folytatódik) olvasd el a bevezető részt a két kidolgozott példát másold le a füzetbe.

A következő szabályokat írd le a füzetbe:

Azt az U halmazt, amelynek elemeihez hozzárendeljük egy K halmaz elemeit, alaphalmaznak, a K halmazt képhalmaznak nevezzük.

Ha az alaphalmaz elemeinek legfeljebb (1 vagy 0) egy képük van, akkor egyértelmű hozzárendelésről beszélünk.

Ha az A halmaz minden elemének pontosan egy képe van a képhalmazban, akkor a hozzárendelést függvénynek nevezzük.

Az A halmaz a függvény értelmezési tartománya.

Tk 249./ 2. írd fel melyik egyértelmű, melyik többértelmű hozzárendelés, melyik rész függvény

 

Domború gömbtükör képalkotása

 

Ha a gömbfelület külső fele a tükröző felület, akkor domború gömbtükörről beszélünk.

 1. A domború gömbtükör nevezetes sugár menetei:

–  Az optikai tengellyel párhuzamos fénysugár úgy verődik vissza, mintha a tükör mögötti látszólagos fókuszból indult volna ki.

–  A látszólagos fókusz (F) felé haladó fénysugár az optikai tengellyel párhuzamosan verődik vissza.

–  Az gömbi (G) középpont felé haladó fénysugár önmagában verődik vissza.

–  Az optikai (O) középpontba beeső fénysugár az optikai tengelyre szimmetrikusan verődik vissza.

 1. Nézd meg a következő bemutató 1. 2. 3. és 4. oldalait, és pótold, ha van az eddigi hiányosságaidat.

http://asztivaniskola.lapunk.hu/tarhely/asztivaniskola/dokumentumok/201601/gombtukrok.pdf

3.

– A párhuzamosan érkező fénysugarakat a domború gömbtükör széttartóan veri vissza és úgy haladnak, mintha a tükör mögül egy pontból, a fókuszpontból indultak volna ki.

– A domború gömbtükör fókuszpontja látszólagos.

– A domború gömbtükör az egy pontból kiinduló fénysugarakat mindig széttartóan veri vissza, függetlenül a tárgypont helyétől.  

– A tárgypont képe mindig látszólagos.

Ehhez a négy megállapításhoz szerkeszd meg a bemutató 16. oldalán látható rajzot!

 1. A domború gömbtükörben látott kép tulajdonságai:

– látszólagos (tükör mögött látható)

– kicsinyített,

– tárggyal megegyező állású

Szerkeszd meg a bemutató 18. oldalán található képet!

 1. A domború gömbtükör alkalmazásai.

A kicsinyítés miatt a domború tükör igen nagy tárgyak, illetőleg térségek képét tudja mutatni, ezért alkalmazzák járműveken, útkereszteződésekben visszapillantó tükörként.

Fejezd be a bemutató megtekintését.

A fogalmakat tanuljátok meg!

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

 

 

 

Ne feledjétek: az áprilisi Másolás beadási határideje ma van, 2021. április 30., péntek 16.00 óra! A következőket kérem: az elkészített oldalakat a füzet felső sarkában számozd be 1-től 4-ig (5-ig), az alsó sarkába pedig minden oldalon írd föl a dátumot: 04. 30., oda, ahová a L jelet szoktam tenni! Kérem, hogy jól olvashatóan fotózd le az oldalakat, mert csak így tudom értékelni a munkádat!

Feladatok:

 – Tk. 70-72.o. olvasni: A szóösszetételek típusai

 – Füzetbe vázlat másolása példákkal együtt: Az összetett szavak

Az egyik legfontosabb szóalkotási mód a szóösszetétel. Két vagy több szót egyetlen, új jelentést hordozó szóvá illesztünk össze.

Az összetett szavak két fő része az előtag és az utótag.

előtag + utótag = összetett szó

 1. gép + kocsi = gépkocsi

Az előtag és az utótag maga is lehet összetett szó, ilyenkor többszörösen összetett szóról beszélünk.

pl. gépkocsi + vezető= gépkocsivezető

Az összetett szavak fajtái

I. Alárendelő

az előtag alá van rendelve az utótagnak,
az utótaggal kérdezünk rá az alaptagra!

pl. napsütötte Mi sütötte?

pl. háztető Minek a teteje?

1. alanyos: az előtag alanya az utótagnak

pl. villámsújtotta Mi sújtotta?

pl. hasznavehető Mi vehető?

2. tárgyas: az előtag tárgya az utótagnak

pl. semmitmondó Mit mondó?

pl. favágó  Mit vágó?

3. határozós: az előtag valamilyen határozója az utótagnak

pl. napraforgó Hova forgó?

pl. százszorszép Hányszor szép?

4. jelzős: az előtag valamilyen jelzője az utótagnak

 – minőségjelzős:

pl. gyorsvonat Milyen vonat?

pl. sötétzöld  Milyen zöld?

– mennyiségjelzős:

pl. öttusa Hány tusa?

pl. sokszög Mennyi szög?

– birtokos jelzős:

pl. citromhéj Minek a héja?

pl. madárdal Minek a dala?

Házi feladat:

 – Tanulni Az összetett szavak vázlatot!

– Mf. 54.o. 1.

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatot. digioktataszonaim@gmail.com Kérem a munkafüzetben a megoldást lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. május 4-én, kedden 16.00 óráig. Jó munkát!

Közszolgálati és kereskedelmi média, a reklámok
(Hatodik témakör 6.2 lecke)

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 11.00-11.45-ig online óra a google meet segítségével!

 

Olvasd el a tk. 206-208. old. tankönyvi szövegét (főszöveg, kiegészítő szövegek)!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

 Két feladat a mai lecke gyakorlati alkalmazásához a füzetedben
a) Az alábbi tv csatornákból szabadon válassz ki tízet és a füzetedbe a megfelelő helyre csoportosítva (közszolgálati, kereskedelmi, közösségi média) írd be!

 

 b) A reklámokban hirdetett termékcsoportok:

– árut, árucikket (tisztítószer, üdítő, autó)

– szolgáltatást (bank, utazás, telefonszolgáltatás, internet)

– imázs, kedvező kép egy cégről

– politikai program, párt programját

– társadalmi célú hirdetések (állami megrendelés)

Az öt csoporthoz írj a füzetedbe egy-egy konkrét példát!

 

Oldd meg a munkafüzet feladatait: 108. old. 3., 4.,5. feladat!

Ezzel legyél készen május 5., szerdáig!

Tananyag: A levegőszennyezés és következményei

A KÉMIA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM TÉMAKÖRT kezdjük. A levegőszennyezéssel foglalkozunk, ez két óra anyaga, ma és hétfőn ez a tananyag. A Tankönyvben a 80-83. oldalon találjátok, a képek, ábrák segítenek az értelmezésben. Ide leírom nektek a lényeget. A Mf.87.o. 7-es feladatát kérem vissza, az egyben vázlat.

Honnan kerül szennyező anyag a levegőbe?
-Erdőtüzek, vulkánkitörések, kőzetek mállása, elpusztult élőlények bomlása-nem káros

-Emberi tevékenységek: a fűtés, a közlekedés, a villamosenergia-termelés, a fémkohászat, az építőipar hatalmas szennyező, a mesterségesen előállított anyagok (pl. freonok) is károsak

A légszennyező anyagok és jellemzőik
A száraz levegő térfogatának 78%-a nitrogén, 21%-a oxigén, kb. 0,9%-a argon. A fennmaradó kb. 0,1%-nyi gázelegy változatos összetételű, ez tartalmazza a szennyező anyagokat.

A szén-dioxid (CO2) a levegő kb. 0,035%-a. Színtelen, szagtalan, a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz elsősorban az élőlények légzése révén jut a légkörbe. A fosszilis tüzelőanyagok elégetése során szén-dioxid a légkörbe kerül. Nagy jelentősége van a légkör melegedésében.

A szén-monoxid (CO) a széntartalmú anyagok nem tökéletes égése során keletkezik. Színtelen, szagtalan gáz. Erősen kötődik a vér oxigénszállító molekulájához a hemoglobinhoz, gátolja a vér oxigénszállítását. Fulladásos halált okozhat. (CO jelző készülék!)

A metán (CH4) színtelen, szagtalan gáz. Keletkezése: szerves anyagok oxigénmentes környezetben való bomlása során, pl.: árasztásos rizstermelés során, a mocsarakban és a kérődző állatok tápcsatornájában. Üvegházhatású – légkör felmelegedése.

A kén-dioxid (SO2) nagy kéntartalmú fosszilis tüzelőanyagok, a rossz minőségű kőszenek égetése során kerül a légkörbe. Színtelen, szúrós szagú, köhögésre ingerlő, mérgező gáz. Vízben jól oldódik, így az esőzések során a gáz kimosódik a légkörből. A vízzel kémiai reakcióba lép, kénessav (H2SO3), kénsav (H2SO4) alakulhat ki. (Savas eső!)

A nitrogén-oxidok (NO és NO2) a levegő nitrogénjéből magas hőmérsékletű égés során létrejövő anyagok. Gépkocsik motorjában, repülőgépek hajtóművében és a fűtés során is keletkeznek. Színtelen, a nitrogén-dioxid vörösbarna, szúrós szagú gáz. Erősen mérgező, rákkeltő hatású vegyületek. NO2 -vízben oldva – oxigén – salétromsav (HNO3) – savas eső.

Ózon (O3): Világoskék színű, szúrós szagú, mérgező gáz. A Nap ultraibolya sugarainak hatására oxigénből keletkezik. A magaslégkörben (sztratoszférában) pajzsként védi a földfelszínt a káros ultraibolya sugaraktól, a közvetlen környezetünkben veszélyes, mérgező gáz. Bomlása során atomos oxigén szabadul fel, így erélyes oxidálószer.

A freonok (CFC-k) mesterségesen kismolekulák, melyekben a szénatomhoz fluor- és klóratomok kapcsolódnak (pl. CF2Cl2). Éghetetlen, nem mérgező, könnyen cseppfolyósítható gázok vagy könnyen párolgó folyadékok – dezodorok hajtógáza vagy hűtőgépek hűtőanyaga. Károsítják az ózonréteget. Felhasználásukat jelenleg nemzetközi egyezmények korlátozzák. A mai dezodorok többsége propán-bután hajtógázas – környezetszennyező – ég, a palackot tűzbe dobni, a gázt meggyújtani tilos – robbanásveszélyes.

Por: A légkör szilárd szennyezője. Természetes eredetű például a mészkőpor, emberi tevékenységből származó például a cementpor, a korom vagy az azbesztpor. A porszemcsék mérete: a 10 mikrométernél (ez a milliméter századrésze) nagyobb porszemcsék idővel kiülepednek a légkörből. A kisebbek „szálló por” belélegezhető formában sokáig a levegőben maradnak. Tüdőbetegségek kialakulásának okozói. Különösen veszélyes az azbeszt, melynek a pora a tüdőnkben hegesedést, nehézlégzést, rákos daganatot okozhat. Mivel nem éghető, épületek szigetelőanyagaként tetőfedésre használták, bontás során kerülhet a légkörbe.

Oldjátok meg a Munkafüzet 84.o.1. feladatát!

A globális klímaváltozás
A Napból érkező fénysugarakat a földfelszín elnyeli, és hősugárzás formájában sugározza vissza. Ezt a légkör molekulái visszatartják, nem engedik a világűrbe. A hő a légkörben marad, mint az üvegházban. A légkör melegedéséért felelős gázok az üvegházgázok: széndioxid, vízgőz, metán, freonok. Ha nem lenne üvegházhatás a +15 °C helyett –18 °C lenne az átlaghőmérséklet. Az elmúlt 200 évben emberi hatásra jelentősen megnőtt a légkörben az üvegházgázok, elsősorban a szén-dioxid mennyisége. Ez a légkör felmelegedéséhez, ezáltal globális, azaz az egész bolygóra kiterjedő klímaváltozáshoz vezethet. Földünk átlaghőmérséklete az elmúlt száz évben 0,5 °C-kal emelkedett, és ez a folyamat továbbra is tart. Olvadnak a sarki jégsapkák és a gleccserek. Emelkedik a tengerszint, egyes települések, mezőgazdasági területek víz alá kerülhetnek. Megváltoznak a tengeráramlások, amelyek a klíma fontos szabályozó tényezői. Gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek (szélviharok, esőzések, áradások), egyes helyeken a sok csapadék, máshol a sivatagosodás jelenthet problémát. Ez éhínséghez vezethet. Élőhelyek szűnhetnek meg, fajok pusztulhatnak ki. Mindezek társadalmi, gazdasági problémák okozói lehetnek. A megoldás kulcsa a szén-dioxidkibocsátás csökkentése. Ennek egyik lehetséges módja az energiatakarékosság.

Oldjátok meg a Munkafüzet 85.o.3. feladatát!

Érdekesség: Üvegházhatás és az emberi tevékenység – animáció www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_05_001

mozaweb.hu oldal, Globális felmelegedés – videó www.mozaweb.hu/Search/global?search=glob%C3%A1lis+felmeleged%C3%A9s&lexikontypeid=7

Az ózonréteg elvékonyodása
A Föld felszínétől kb. 25 km magasságban található az ózonpajzs. Az ózon keletkezése és bomlása természetes körülmények között egyensúlyban van. A légkörbe kerülő egyes szennyező anyagok, elsősorban a freonok elősegítik az ózon bomlását. Az „ózonlyuk” valójában az ózonréteg elvékonyodása. Az ózon mennyiségének csökkenése a felszínre érkező UV-sugárzás mértékének a növekedésével jár – nő a bőr leégésének veszélye, a bőrrák és egyes szembetegségek kialakulásának kockázata. Az UV-sugárzás növekedése a növényekre is káros hatású, gátolja a fotoszintézist. Az 1980-as évek végétől fokozatosan visszaszorult a freonok használata – van esély az ózonréteg regenerálódására.

A szmog
Füstköd. Nagyvárosokban a levegőszennyezés miatt alakul ki: gáz, cseppfolyós és szilárd szennyezők nagy mennyiségben vannak jelen a légkörben. Elsősorban a közlekedésből, a fűtésből és egyéb ipari tevékenységekből származnak. Kialakulását a levegőszennyezés mellett elősegítheti a település földrajzi fekvése és a kedvezőtlen időjárási helyzet is.

London-típusú szmog: Télen, a nagyobb páratartalmú levegőben alakulhat ki. Összetevői a szén-dioxid, a szén-monoxid, a kén-dioxid és a por, amelyek főként a fűtésből, kisebb részben a közlekedésből származnak.

Los Angeles-típusú szmog: meleg nyári napokon, elsősorban a közlekedésből adódó szennyezés miatt alakul ki. A nitrogén-oxidok, a szén-monoxid és az ózon mennyisége növekszik. Az erős UV-sugárzás miatt olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek további mérgező anyagokat hozhatnak létre.

Magyarországon évente 13 ezer ember halála hozható összefüggésbe a levegőszennyezéssel. Különösen a szálló por veszélyes. Károsodnak a légutak, csökken a tüdő kapacitása, ingerli a nyálkahártyákat, ezáltal köhögést, könnyezést vált ki. Elősegítheti a vérrögképződést és rákos folyamatok beindulását. A szmog ellen – városokban – tömegközlekedés.

Oldjátok meg a Munkafüzet 84.o.2. feladatát!

A savas esők
A természetes esővíz a benne oldott szén-dioxidtól enyhén savas kémhatású. Levegőszennyező gázok (SO2, NO2) a csapadékvízben feloldódva csökkentik a pH-értéket. Ha pH-értéke 5 vagy annál kisebb – savas eső. A savas eső az élő és élettelen környezetünket egyaránt károsítja. Megváltoztatja a klorofill molekulaszerkezetét – gátolja a fotoszintézist. Különösen érzékenyek a tűlevelű erdők. Csökkenti a talaj pH-ját, a mérgező fémvegyületek oldódhatnak. Gyorsítja a mészkőépületek és szobrok pusztulását, a fémtárgyak korrózióját is.

Oldjátok meg a Munkafüzet 85.o. 5. és a 87.o. 7. feladatát!

Érdekesség:

mozaweb.hu oldal, Levegőszennyezés – 3D animáció – bemutatja az egyes szennyezőket és azt, hogy Te illetve a társadalom mit tehet

Játék, gyakorlás: Légszennyező kvíz játék www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_05_001

Feladat : A Munkafüzet 87.o. 7. feladatának fényképét küldjétek el nekem a digioktataslacur@gmail.com címre kedd (május 4.) estig.

Tananyag: Csehország és Lengyelország földrajza
Tankönyv 126-129., Atlasz 38-39.o.! Vázlat:

LENGYELORSZÁG

Felszín: Balti-tenger partvidéke, Lengyel-tóhátság, Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, Szilézia, Szudéták, Kárpátok
Fő folyói: Odera, Visztula
Ásványkincsek: Feketekőszén–Szilézia (nagy iparvidék), barnakőszén, kősó, kén, színesfémércek
Főváros: Varsó – gépipar
Ipar, városok:
-Nagy kikötő, hajógyár: Gdansk

-Nehézipari központ – kohászat, gépgyártás: Krakkó, Katowice (Sziléziában)
-Vegyipar, textilipar
-Síparadicsom: Zakopane

CSEHORSZÁG

Felszín:
Cseh-medence – grafit, kaolin (porcelánföld)

-Cseh-medence peremhegységei: Szudéták, Érchegység – barnakőszén, uránérc, Cseh-erdő, Sumava
-Cseh-Morva-dombság – Felső-sziléziai-medence – feketekőszén
-Morva-medence
-Kárpátok
Folyók: Elba, Odera, Moldva, Morva
Éghajlat – nedves kontinentális
Ipar:
Energiagazdaság: hőerőművek – barnakőszén, atomerőművek, vízerőművek

-Kőolajból és földgázból behozatal szükséges.
-Vaskohászat – Ostrava, Plzen, Kladno
-Gépgyártás: Prága, Plzen, Brno
-Textil-, bőr-, fa-, papír-, porcelán-, üveg-, kerámia- és ceruzagyártás
Mezőgazdaság:
Kevés termőföld – gabona, zöldség behozatal
Medencék, folyóvölgyek terményei: cukorrépa, burgonya, sörárpa, komló – Plzeni sör
Hegyvidékeken: burgonya, rozs, szálastakarmány, juh- és szarvasmarhatenyésztés

Szorgalmi: Cseh vagy lengyel – játékos feladat http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=524

Feladat: Oldjátok meg a Munkafüzet 78-79.o. 1. feladatát, erről kérnék egy képet a digioktataslacur@gmail.com címre, május 3. hétfőig!

Feladatok:

– Lap olvasni: József Attila: A Dunánál

Figyeld meg, miben különbözik a három szerkezeti egység a versben!

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/adunanal.htm

vagy meg is hallgathatod, ezt ajánlom:

https://www.youtube.com/watch?v=4iSmGAlKJWA

 

Vázlat leírása a füzetbe:

József Attila: A Dunánál

1936. alkalmi vers:

a Szép Szó különszámához írta bevezetőnek (Mai magyarok régi magyarokról)

a Duna-menti népek összefogását hirdeti

Műfaja: óda (emelkedett hangulatú, magasztos tárgyú terjedelmes költemény)

hármas tagolású:

 1. kiindulópont: szemlélődés a Duna-parton ülve → kiterjeszti térben, majd időben

a folyó jelkép (elválaszt és összeköt)

a víz áramlása – az idő múlása (párhuzam)

megszemélyesítések sora

hasonlat: anya-gyermek

hatsoros forma, keresztrímes

 1. a múlt és a jelen összefonódása

változik a hangnem és a forma is!

ellentétek: történelmi távlat: minden pillanatban benne van egész múltunk

 1. egyén és közösség sorsa szorosan összefügg

ünnepélyes hangnem: múlandóság és örökkévalóság

nagy történelmi ellentétek

a teljes múlt felvállalása

tanulság a jövő számára:

felhívás megbékélésre, összefogásra

Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! (Csak a kérdések számát és a válaszokat kell leírni.)

 1. Írj ki a vers 1. részéből két hasonlatot (idézőjelben)!
 2. Írj ki a vers 1. részéből két megszemélyesítést!
 3. Írj ki a vers 2. részéből két ellentétet!
 4. Írj ki a vers 3. részéből két alliterációt!
 5. Milyennek érzed a mű hangulatát? Válaszd ki a következőkből a szerinted helyes
  válasz(oka)t! Szomorú; derűs; bizakodó; elmélkedő; lelkes; haragos.

Indokold is, miért ezt/ezeket választottad!

A vázlatot és a válaszokat a füzetben kérem lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. május 03-án 16.00 óráig az e-mailcímemre! (A feladatot pontozni fogom.)

Házi feladat:

Tiszta szívvel – Tanuld meg a verset! (felelés majd májusban, ez kötelező vers)

Kedves gyerekek!

Benjamin Brittennel és az ő zenekari kalauzával, amelynek során megismerkedtetek a szimfonikus zenekar hangszereivel, átléptünk a XX. század zenéjébe – ennek a művészeti korszaknak nincs egységes elnevezése, különböző irányzatait nevezték el jellemzőik alapján. A feladatok füzetbe írás, zenehallgatás, szöveg olvasása a tankönyvből. Másold be a füzetbe a következő szöveget:

ZT                   A XX. század zenéje

A század második évtizedében született meg a modern, kortárs zeneművészet. Két legnagyobb szerzője Bartók Béla és Igor Sztravinszkij, zenéjükben a főszerepet a ritmusok és az erős, testes hangzás kapják. A század főbb irányzatai:

 • folklórizmus – eredeti népi dallamokra támaszkodik, az előbbi szerzők mellett Kodály Zoltán is ezt követi
 • expresszionizmus és dodekafónia – szorongó érzések zenei kifejezése, nem lehet érzékelni a dúr vagy moll hangnemet
 • neoklasszicizmus (újklasszicizmus) – régebbi korok zenei stílusának felelevenítése, modern átértelmezése

Sztravinszkij több balettzenét is írt, a tánc nem csak a régebbi kecses mozdulatokból áll, a balett is megújult, modern lett.

Nézd meg a következő videót! (nem muszáj végig, csak legyen elképzelésed a zenéről és a balettről a XX. században)

https://www.youtube.com/watch?v=ooi7eomsTuc

A következő videóban a klasszikus balett és a „modern” foci és jármű találkozik.

https://www.youtube.com/watch?v=4nbsa0ULbug

Az egyik elmúlt órán megismerkedtünk a zenekar hangszereivel, most a karmester szerepéről tanulsz ebben a videóban, nézd meg!

https://www.youtube.com/watch?v=HoBF59Gm2yI&t=105s

Kodály Zoltán mellett Bartók Béla is gyűjtött népdalokat, de emellett a XX. század egyik legjelentősebb zeneszerzője – világszinten. A tankönyv 91. és 92. oldalán olvasd el mindazt, amit róla, illetve két zeneművéről írnak. A második bemutatását az előzőekben megismert karmester teszi meg. Nézd meg a videót!

https://www.youtube.com/watch?v=BAhW4EbAqWQ

 

Tk 188./ 1. a) b)

 1. a) b) c) d) e)

Az elkészült feladatokról képet kérek estig (szerda)! informatikabalastya@gmail.com

 

2021. április 28., május 5.

 Nagyon sok ötletes munkát kaptam, de van, aki még nem küldte az előző feladatot. Kérem, mielőbb pótolja!

 

HÍRES MŰALKOTÁS ÚJRATÖLTVE

Az elmúlt négy évben sok művészi alkotással, művészeti irányzattal ismerkedtünk meg.
Egy izgalmas, kreatív feladat vár rátok! Keress egy közismert képzőművészeti alkotást a neten, ami megtetszik!

Két feladat közül válassz egyet:

 1. Gondold újra, és próbáld meg teljesen más, akár oda nem illő eszközökből kirakni! Helyezd úgy el a tárgyakat, hogy az összhatása olyan legyen, mint az általad kiválasztott híres kép, festmény! Ehhez válassz klasszikus képet Picasso, Van Gogh, Csontváry… stb.! Lényeg, hogy gondolkozz, és alkoss, hozz létre egy új képet össze nem illő dolgokból!! Nézz körül a konyhaszekrényben, ruhásszekrényben, régi legós, rajzeszközös, vagy épp gombos dobozban, magokat, lisztet, különböző tésztákat is felhasználhatsz, bármit, ami épp a kezed ügyébe akad… Nem árt, ha kerítesz a fotó elkészítéséhez egy semleges terítőt, asztallapot, padlót, amire leteszed, összerendezed a tárgyakat!

Itt is találsz híres képeket:
https://hu.pinterest.com/kapamel/rajz%C3%B3ra-h%C3%ADres-festm%C3%A9nyek/

 

 1. Keress egy híres portrét a neten, ami megtetszik, és jelenítsd meg élőben! Ha van kedved, öltsél magadra hasonló ruhákat, sminkelhetsz, vedd magad körbe hasonlóan, ötletes tárgyakkal, ami picit hasonlít egy festményre! Ha elkészültél, fotózd le, vagy valakivel fotóztasd le magad!
  Itt lesznek jó példák az átalakításra:
  https://hu.pinterest.com/pin/561120434828673387/

 

Mindkét esetben két képet várok, küldd át az eredeti művet és az általad alkotott művet!
E-mailben küldd el a digitalismana@gmail.com címre május 7-ig! A kísérő levélben írd meg az eredeti mű alkotójának nevét és a mű címét és hogyan tetszett ez a feladat és végül írd alá, hogy be tudjam azonosítani a munkád.

 

Mindenkinek jókedvű alkotómunkát kívánok!

Hírek, álhírek (Hatodik témakör 6.1 lecke)

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 8.15-9.00-ig online óra a google meet segítségével!

Olvasd el a tk. 205-206. old. tankönyvi szövegét (főszöveg, kiegészítő szövegek)!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

 Feladat a hírcsoportok gyakorlati alkalmazásához
A híreket csoportokba osztjuk (7): parlamenti tudósítások; pártok információi; sztrájkok; bűncselekmények, közlekedési, időjárási információk; sport-, kulturális hírek; bulvár hírek (=híres emberek magánéletével foglalkozó hírek).

Vegyél kézbe egy múlt heti újságot, keress mindegyik típushoz egy-egy hírt, vágd ki és ragaszd be a füzetedbe, írd alá, hogy melyik csoporthoz tartozik!

 

Oldd meg a munkafüzet feladatait: 108. old. 1., 2., feladat!

 

Ezzel legyél készen április 30-ig!

 Gömbtükrök, domború gömbtükör

https://www.youtube.com/watch?v=0oxzulEo05o

Síktükör képalkotása

Foglaljuk össze az eddigi ismereteket. A kellően simára csiszolt felületeket tükröknek nevezzük. A tükrökről a fény nagymértékben visszaverődik, s igazak rá a fényvisszaverődés törvényei:

 • A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert fénysugár egy síkban van.
 • A beesési szög és a visszaverődési szög egyenlő.

Ha a tükröző felület sík, akkor síktükörről beszélünk. Például a fürdőszobai tükör.

A síktükörben látott kép tulajdonságai:

 • látszólagos
 • tárggyal megegyező állású
 • tárggyal megegyező nagyságú
 • képtávolság és tárgytávolság megegyezik

Gömbtükör, domború gömbtükör

Ha a tükröző felület egy gömbfelület, akkor gömbtükörről beszélünk. Létezik domború és homorú gömbtükör. Ha a gömbfelület külső fele a tükröző felület, akkor domború gömbtükörről beszélünk. A tananyag feldolgozását és a vázlatot pontokban szedve láthatjátok.

 1. Nézd meg a következő videót, kiemelten a gömbtükörről, ezen belül a domború gömbtükörről. (3 p 50 mp-ig tart ez a rész) https://www.youtube.bcom/watch?v=0oxzulEo05o
 2. Szerkeszd meg és írd le a domború gömbtükör részeit a tk. 70. lap alján található rajzról, vagy a videóról!
 3. Nézzük meg a videó további részét (4 p 06 mp – 5 p 30 mp-ig). Itt megtekinthetjük, hogy a párhuzamosan érkező fénysugarakat a domború gömbtükör széttartóan veri vissza.
 4. Vizsgáljuk meg a domború gömbtükör képalkotását, folytassuk a vetítést. (6 p 00 mp – 8 p 06 mp-ig), és másold le az ott látható két szerkesztést! A két szerkesztés láttatja a domború gömbtükör nevezetes sugármeneteit, melyet megtalálsz a tk. 72. lap tetején is. ( Vigyázz a különböző színek más- más sugármenetet jelölnek!)
 5. Írjuk le a megszerkesztett nevezetes sugármenetek meghatározását, vagy a tk. 72. oldalán a szerkesztés alatt láthatod (Itt is ügyelj a színekre!), vagy a videóról is lemásolhatod. (8 p 06 mp- 9 p 10 mp-ig)

A fogalmakat tanuljátok meg!

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

 

 

 

Tananyag: Ukrajna, Szlovákia földrajza

A vázlat a tudnivaló. Nézzétek meg a videókat, oldjátok meg az Okostankönyv feladatait!

Tankönyv (TK) 122-125., Atlasz 38-40.o.!

Szlovákia

Felszíne: -ÉNY-i Kárpátok – Itt található a Magas-Tátra (Gerlachfalvi-csúcs 2655m)
-Szlovák-karszt (Baradla-Domica-barlangrendszer – Magyarországról átnyúlik)
-Síkságok, medencék: Kisalföld (Szlovák-alföld), Csallóköz (A Duna óriási szigete)
Folyóvizek: Duna, Vág, Nyitra, Garam, Ipoly, Sajó, Hernád, Bodrog
Éghajlata: Kontinentális, amit az domborzat (hegységek) helyenként módosít
Mezőgazdaság: Kisalföldön – búza, kukorica, árpa. A hűvösebb részeken rozs, zab, burgonya. Eperjes-Tokaji-hegységben szőlő.
-Ipar: Jelentős gépgyártás, azon belül gépkocsi
-az ország Csehszlovákiából vált ki 1993-ban
magyarok: 460000 fő – Felvidéken
Főváros: Pozsony (Bratislava), jelentős város: Kassa (Kosice) – vaskohászat

Tk. 124.o. Országhatár a Mária Valéria-hídon, Tk.125.o. Vitatott beruházás – bősi vízlépcső
Szlovákia–videó www.mozaweb.hu/Search/global?search=szlov%C3%A1kia&lexikontypeid=3D

Ukrajna

Felszín: Magashegysége az ÉK-Kárpátok. Nagy része a Kelet-európai-síkságon fekszik. Itt a löszön kiváló feketeföld (csernozjom) képződött.
Éghajlat: Dk felé egyre százazabb kontinentális. Krím-félszigeten (Fekete-tengernél) mediterrán jellegű.
Folyók: Dnyeper, Dnyeszter, Tisza.
Mezőgazdaság: Kelet-európai-síkságon – búza, kukorica, napraforgó, cukorrépa – jelentős!!
Ásványkincsek: hatalmas feketekőszén, vasérc, mangánérc készlet
Ipar: vas- és acélkohászat, gépipar – Donyec-medence. Nagy korszerűsítésre van szükség.
-Csernobil 1986 – atomerőmű felrobbanása!!
-Európa legnagyobb országa. (Oroszországot leszámítva)
Népesség: többség ukrán, keleten jelentős orosz létszám, Krím-félszigeten többségben oroszok – konfliktus
Magyarok: Kárpátalján 141000 fő – központjai: Ungvár, Beregszász, Munkács, Huszt.
Főváros: Kijev, jelentős város: Odessza – kikötő a Fekete-tengeren.

Munkafüzet 74.o.1., 77.o.5. – órán megoldjuk!!

Feladat interneten: Kárpátokon innen és túl, Szlovákia szövegkiegészítés, Ukrajna és Szlovákia szókereső – feladatok https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_004

 

Aki nem vett részt az online órán, küldje el az nkp.hu feladatainak megoldását!!!

A következő, áprilisi Másolás beadási határideje a hónap vége: 2021. április 30., péntek.

Írásjelek használata

Feladatok: Írásjelek használata

Lap (másik oldal): Olvasd el a szabályokat a lapon! Figyeld meg a példákban az írásjelek használatát! (Ennél részletesebben is megtalálod A magyar helyesírás szabályai című könyvben, azt is lehet használni, ez egy rövidített kivonat.)

I. A mondatrészek közötti írásjelek

 1. Az azonos szerepű, egymásnak mellérendelt mondatrészek
  (felsorolások) közé vesszőt teszünk.

            Szeretett volna valami újat, szépet, nagyot alkotni.

 1. De ha az azonos szerepű mondatrészek között és, s meg, vagy
  kötőszó áll, eléjük a mondatban nem teszünk vesszőt.

            A tésztára sok mákot és diót szórt.

 1. Ha a stb.= (s a többi) felsorolás végén áll, nem kell eléje vessző.

Mindenki tud mondani néhány virágnevet: rózsa, szegfű, tulipán stb.

 1. A páros kötőszók esetén a 2. kötőszó elé mindig vesszőt teszünk.

 Se pénz, se posztó.

 1. Az értelmező jelzőt mindig vesszővel választjuk el.

 Hozd az ajándékot, a Katiét!

 1. Ha a mint kötőszó állapotot jelölő szó előtt áll, nem teszünk eléje
  vesszőt.

            A nővéremet mint tanút hallgatták meg. (=tanúként)

II. A tagmondatok közötti írásjelek

7.Az összetett mondatok tagmondatait vesszővel választjuk el  egymástól. (Akkor is, ha nincs köztük kötőszó!)

            Figyeljétek, ki lesz az első!

 1. Az és, s meg, vagy kötőszók elé vesszőt teszünk, amikor
  tagmondatot vezetnek be.

            Gyorsan beszaladtam a boltba, és megvettem.

 1. A mint kötőszóval bevezetett hasonlítás önálló (bár sokszor
  hiányos) tagmondatnak számít, ezért elé vesszőt teszünk.

 Ez sokkal több, mint a tavalyi volt.

 1. A megszólítást tartalmazó tagmondatot vesszővel választjuk el.

  Ne is kérdezd, fiam!

 1. Ha egy tagmondatba beékelődik egy másik, akkor írásjelek
  (vessző, gondolatjel) közé tesszük.

             Ez, valljuk meg, egy kissé váratlan ötlet volt.

 1. Az indulatszóból álló tagolatlan mondatot vesszővel választjuk
  el.
  (Kivétel: Jaj de …)

 Hej, csak itt lenne már!

Feladat: Pótold a hiányzó írásjeleket a mondatokban!
A mondat után a vonalra írd le annak a szabálynak a számát,
amelyik rá vonatkozik!

 a, Szóltunk Józsinak a szomszédunknak is              __

 b, Igék például a következők: járkál fut beszélget stb         __

 c,. Ez sokkal jobb helyezés mint a tavalyi               __

 d,. A bátyám mint sofőr kapott állást                       __

 e, Jaj csak sikerülne minden             __

 f, Tudod-e fiam a kötelességedet        __

 g,. Szerinted a  pirosat  a zöldet vagy a kéket vegyük meg             __

 h,. Megvettem a zöldet  a kéket  a pirosat is                        __

 i, Hol ehhez hol ahhoz kapott                      __

 j, Éva bár nem örült azért elvállalta a feladatot                   __

 k, Ledobta a táskáját és felrohant a lépcsőn       __

 l, Ledobta a táskáját felrohant a lépcsőn   __          

 

Házi feladat:

Nyelvtan-lap: Feladat (Írhatod a lapra!)

(A vázlatot nem kell lemásolni, de témazáróig őrizd meg a füzetedben, mint a többi lapot is!)

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatot. digioktataszonaim@gmail.com Kérem a lapon a megoldást lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 30-án, pénteken 16.00 óráig. Jó munkát!

A Másolás beadási határideje a hónap utolsó nyelvtanórája: 2021. április 30., péntek.

 

04.27-28. kedd-szerda

Unit 5 Experiences

5C Making people aware

Ismétlés, gyakorlás (Present Perfect)

1.Mf. 49.o. 4., 5., 6.

2.Az Oktatási Hivatal honlapján elérhetőek a korábbi évek idegen nyelvi méréseinek feladatai.

Oldjátok meg a 2015. évi feladatlapot, először az olvasott szöveg értését mérő feladatsort! A megoldásokat írjátok le a füzetbe!

Feladatlap

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/feladatlapok_2015/Idegen_nyelvi_meres_2015_Angol_8.pdf

A hallott szöveg értését mérő feladatokhoz a következő linkre kattintva hallgathatod meg a hanganyagot.

Hanganyag

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/feladatlapok_2015/Idegen_nyelvi_meres_angol_8.mp3

Ha készen vagy, ellenőrizd és javítsd a munkádat a javítókulcs segítségével!

Javítókulcs

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/feladatlapok_2015/Idegen_nyelvi_meres_2015_Angol_8_javtokulcs.pdf

A kijavított megoldásokat és a munkafüzeti feladatokat péntekig küldjétek el!

Kedves Gyerekek!

 

Az általános gimnasztika után, amelyet órák elején szoktatok csinálni, végezzétek el az alábbi videós feladatokat!

Mindig melegítsetek be előtte, ez nagyon fontos a sérülések elkerülése miatt!

Egy alkalommal csak egy videós anyagot végezzetek el!

A régebbi tesis feladatokból is válogathattok kedvetek szerint. Jó mozgást!

 

https://www.youtube.com/watch?v=HwV1ULd7oM0

https://www.youtube.com/watch?v=CggoTI8QjwM

https://www.youtube.com/watch?v=EKVc2EtiaiA

https://www.youtube.com/watch?v=PSj_U9EuD_0

https://www.youtube.com/watch?v=1xQqds6MAas

https://www.youtube.com/watch?v=ixbBImHNvJo&t=1810s

https://www.youtube.com/watch?v=cZivd7Dcr0A

 

Kedves Gyerekek!

 

Két gyakorlati óra következik, amelynek néhány feladatához szükség lesz tesói vagy szülői segítségre.

A Tk. 137-141. oldalai segítik a megoldást, de többnyire a saját fejedre lesz szükség a feladatok kitöltéséhez. Egy hét áll rendelkezésetekre a visszaküldéshez.

Mf.: 85./2. 3.

        86./4. 6. 7.

        87./2.

       88./3. 4.

 

Tekintsétek meg az alábbi kisfilmet az idegrendszerre ható anyagokkal kapcsolatban!

https://www.youtube.com/watch?v=UxdOSh2dr9Y

 

                                                            Jó munkát!

                                               Kitartás, üdv.: Tünde néni

 

Kémia a mindennapokban – Témazáró teszt

A redmenta.com oldalon, a Földr-kém. 8. Balástya 2021 csoportban találjátok a Kémia a mindennapokban TZ 2021 címmel. Reggel 8:00-tól este 18:00-ig kitölthető egy alkalommal, 35 perc alatt. Hajrááááá!!!

Unit 5 Experiences

5C Making people aware

Ismétlés, gyakorlás

1.Tk. 60.o.1. Olvasd és hallgasd újra!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

2.Ellenőrizd és javítsd a múlt órai feladatokat!

Tk. 60/1. 1 – Ken Noguchi, 2 – Japan, 3. – Mount Everest, 4. – Yes, it has.

Tk. 61/4. a 1 – e, 2 – c, 3 – d, 4 – k, 5 – b, 6 – j, 7 – f, 8 – i, 9 – g, 10 – l, 11 – a, 12 – h

3. Gyakorold és tanuld meg a szavakat! Mf. 48.o. 3.a) b)

4.Tk. 60/2. Írd le a füzetbe az összeillesztett mondatokat! (A múlt órán tévesen 62/2.-at írtam.)

5.Mf. 48.o. 2. a) b)

A feladatokat péntekig küldjétek!

Feladatok:

– Lap olvasni: József Attila: Mikor az uccán átment a kedves …

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/ucca.htm

vagy meg is hallgathatod:

https://www.youtube.com/watch?v=9W9R71cpy9k

 

Vázlat leírása a füzetbe:

József Attila: Mikor az uccán átment a kedves …

1925. szerelmes vers

témája hétköznapi: a szeretett lány átmegy az utcán,
de a szerelmes férfi szemszögéből látjuk

a lány szépsége, kedvessége→ féltés, féltékenység

a vers hangulata mégis derűs, harmonikus

Műfaja: életkép (= a mindennapi élet egy jellemző jelenetét mutatja be)
amelyet meghitt, boldog hangulat jellemez

ismétlés: Mikor …  (3 pillanatkép)

verselése: egyszerre ütemhangsúlyos és időmértékes, tehát szimultán

Kérdések: Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! (a válaszaid a vázlat részei lesznek)

 1. Írd ki a versből, mely szavak jelenítik meg a lány szépségét!
 2. Milyen költői kép: „irígy virágszál”?
 3. Írd le a a vers végén található megszemélyesítést!
 4. Milyen rímelésű ez a vers?

 

József Attila: Áldalak búval, vigalommal

1927. szerelmes vers

Wallesz Lucához írta

Műfaja: dal

– Lap olvasni: József Attila: Áldalak búval, vigalommal

https://epa.oszk.hu/00000/00022/00448/14006.htm

vagy meg is hallgathatod, ezt a feldolgozást ajánlom:

https://www.youtube.com/watch?v=m392AeIslAA

Kérdések: Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! (a válaszaid a vázlat részei lesznek)

 1. Írd ki a versből, mely szavak jelenítik meg a lány szépségét!
 2. Írj le egy alliterációt a versből!
 3. Keress példát halmozásra, ismétlésre a versből!
 4. Milyen rímelésű ez a vers?

 A vázlatot és a válaszokat a füzetben kérem lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 29-én 16.00 óráig az e-mailcímemre! A válaszokat pontozni fogom.

Szeretném látni, hogy eddig hogyan dolgoztál:

Ellenőrizni fogom a füzetvázlatokat! Beszámozva, sorban le kell fotózni a vázlatokat, és elküldeni az e-mailcímemre! (Akinek hiányosak vázlatai, elégtelent kap.)
Határidő: 2021. április 29-én 16.00 óra!

Házi feladat:

Tiszta szívvel – Tanuld meg a verset! (felelés majd májusban, ez kötelező vers)

József Attila-életrajz tanulni!

Házi feladat a tk. 60. old. Kérdések és feladatok

 1. A visszaverődési szög 50
 2. A visszaverődési szög 45
 3. A beesési szög és a visszaverődési szög 90

 

Síktükör képalkotása

 

Olvassátok el és értelmezzétek a tk.66. és 67. oldalán található leckét. Másoljátok le a tárgytávolság, képtávolság, fogalmát és jelét. (66. old. nem kell színessel írni.)

Nézzétek meg következő két kísérletet a síktükörben látott képalkotással kapcsolatban:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=1PQi9Yipdn8
 2. https://www.youtube.com/watch?v=cFUJ8-iCWyA

A következő oktatófilm is segíti a tananyag további megértését és a vázlat folytatását, ennek a lépései a következő: https://www.youtube.com/watch?v=xeO0lxJ-_cU

 • Állítsd meg a filmet 5 p 50 mp-nél és vonalzó és körző segítségével szerkeszd meg az ott látható rajzot! (Szögmásolással kell megszerkeszteni a beesési és a visszaverődési szöget, mivel ezek egyenlők.)
 • A továbbiakban, ha 6 perc 30 mp-nél megállítod a kivetítést, akkor színessel írd le a síktükörben látott kép tulajdonságait!
 • A kisfilm lejátszását befejezheted 7 p 40 mp-nél.

A szerkesztésben segít még ez a videó is: https://www.youtube.com/watch?v=rvh4qbxCv2k

Az okos tankönyv ide vonatkozó részét is nézd meg. (A síktükör képalkotásától a végéig.):

https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_7/lecke_07_001

A fogalmakat tanuljátok meg! Házi feladat a mf. 26. old. 1.2. feladatok. Ezt és az órai vázlatot láthatóan lefényképezve kell elküldeni nekem. Határidő: 2021.04.27.

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

 

Tk 186./B35. c) d) e)

Figyelj a mértékegységekre és a kifolyó ellentétes irányba mozgatja a vízet.

 Írásbeli felelet a REDMENTÁN. Április 23., pénteken 10.00-10.30 óra között kell elkezdeni a kitöltését. A kezdéstől számítva 20 perc áll rendelkezésedre.

 

Kommunikáció, tömegkommunikáció (Hatodik témakör 5. lecke)

Olvasd el a tk. 201-204. old. tankönyvi szövegét!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

 

Töltsd ki a munkafüzet feladatait: 106. old. 1., 2., 4., 5., 107. old. BAGOLY a) b feladat

Ezzel legyél készen április 28- ig!

Feladatok: Írásjelek használata

Lap:

 1. Más írásjellel. Hogyan értelmezed az alábbi mondatokat?
  Írd a mondatok mellé, milyen érzelmet, gondolatot fejeznek ki!
  Írd mellé mondatfajtát is!
  (kijelentő, kérdő, felkiáltó stb.)

  Ez nem éri meg.

  Ez nem éri meg…

  Ez nem éri meg!

  Ez nem éri meg?

  Ez nem éri meg!?

 1. Másold le helyesen a mondatokat a füzetedbe! Pótold a hiányzó
  írásjeleket!

Miaszinonima

Aziskolábanagyerekekmegtudjákmondanihogymiaszinonima

Aztfelelikhogyaszinonimátakkorhasználjukamikornemtudjukhogyamásikathogyankellhelyesenleírni

Fontoskérdések

Mitcsinálaszélamikornemfúj

Honnanlehettudnihogykifogyottaláthatatlantinta

Uborka

Énnemszeretemazuborkátésnagyonörülökhogynemszeretem merthaszeretnémakkormegennémpedignagyonutálom

 1. Alkoss többszörösen összetett mondatokat az ábrák alapján!
  Minden mondatban szerepeljen az uborka szó!

    

________________________________________________________

________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 

 1. Pótold a hiányzó írásjeleket Móricz Zsigmond Hét krajcár című
  művének részletében! A megoldásodat ellenőrizheted is az
  irodalomtankönyvedben található szöveg alapján.

Az első három krajcárt még maga meglelte az anyám Azt hitte többet is talál a gépfiában mert pénzért szokott varrni s amit fizettek mindig odarakta Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt amelybe csak bele kell nyúlni s mindjárt van terülj asztalkám

El is bámultam nagyon mikor az édesanyám kutat benne tűt gyűszűt ollót szalagdarabokat zsinórt, gombot mindent szétkotor s egyszerre csak azt mondja nagy bámulva

– Elbújtak

– Micsodák

– A pénzecskék  szólt felkacagva az anyám

Kihúzta a fiókot

– Gyere csak kis fiam azér is keressük meg a gonoszakat Huncut huncut krajcárkák

 

Házi feladat:

Nyelvtan-lap: 2. (Füzetbe írd, pótold a hiányzó írásjeleket!)

 1. 4. (ezeket a lapra is írhatod)

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat. digioktataszonaim@gmail.com Kérem a füzetben és a lapon a megoldást lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 27-én, kedden 16.00 óráig.
A feladatokból pontozni fogok. Jó munkát!

A következő, áprilisi Másolás beadási határideje a hónap vége: 2021. április 30., péntek.

 Feladat: Másold le a vázlatot és olvasd el  szentírási szakaszt!

vázlat:

Váljunk az Egyház tevékeny tagjaivá!

 

 • az Egyház tagjaiként sok lehetőségünk van tevékenyen részt venni az Egyház életében
 • szolgálat szentmiséken: ministrálás, felolvasás, liturgikus játékokban (Passió, Karácsony) való részvétel
 • szolgálat a közösségben: idősek, betegek, szegények segítése, látogatása, a plébánia és a templom takarítása, környezetének rendben tartása
 • rendszeres szentmisére járással és szentségi élettel való példamutatás
 • fontos, hogy maradjunk aktív keresztények életünk során
 • életünk tanúságtételéhez kapunk segítséget a Szentlélek által a bérmálás szentségében

1Péter 3,8-22

8Végül mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. 9Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek. 10Mert aki az életnek örülni szeretne, és jó napokat látni, az óvja nyelvét a rossztól, ajkát a hamis szótól. 11Forduljon el a gonosztól, tegye a jót, keresse a békét, járjon utána. 12Mert az Úr szeme az igazakon, hallja imádságukat, s a tekintete a gonosztevő ellen fordul. 13Ki árthat nektek, ha buzgók vagytok a jóban? 14De még ha szenvedtek is az igazságosságért, boldogok vagytok. Ne féljetek fenyegetéseiktől és ne engedjétek, hogy megzavarjanak benneteket! 15Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. 16De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetekért elhíresztelnek benneteket, a rágalmaikkal szégyenben maradjanak. 17Jobb ugyanis, hogy ha Isten úgy akarja, akkor inkább a jótetteitekért szenvedjetek, mintsem gonoszságaitokért. 18Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de Lélek szerint életre kelt. 19Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. 20Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült, amelyben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által. 21Az előképnek megfelelően most titeket is ugyanígy megment a keresztség, hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által, 22aki azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és Isten jobbján foglal helyet.

 

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=-xT5IcHZnyI  Szeretni szüntelenül

https://www.youtube.com/watch?v=VAwzySNt6nw  Szentlélek, jöjj!

 

Elkészített munkáidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küldd el!

Tananyag: Összefoglalás

A Kémia a mindennapokban című témakört – Tankönyv 56-75. oldalán – ismételjük!

Összefoglalás
Online órán igyekszünk megoldani a Munkafüzet 80.o.1., 2.; 81.o. 3., 4. és a 82.o. 5. feladatát! Aki nem tud részt venni, otthon kell kitöltenie! Az 5-ös feladatnál amit a Könyvben megtaláltok, csak azt kell beírni!

A témazáró dolgozat április 26-án, hétfőn lesz, redmentás teszttel.

Aki nem vesz részt az online órán, az küldje a Munkafüzet 80.o.1., 2.; 81.o. 3., 4. feladatát április 24. szombatig a digioktataslacur@gmail.com címre!!!

Tananyag: Románia földrajza

A vázlat a tudnivaló. Nézzétek meg a videókat, oldjátok meg az Okostankönyv feladatait!

Tk. 118-121., Atlasz 38-39.o.!

Románia
Felszíne: Keleti- és Déli-Kárpátok, Erdélyi-szigethegység(középhegység), Erdélyi-medence, Román-alföld, Moldva, Dobrudzsa (Duna-delta vidék, Fekete-tenger partvidéke)

Éghajlat: kontinentális – a DK-i részeken száraz kontinentális. Hegységekben hegyvidéki.
Folyók: Duna, Tisza, Maros, Körös, Szamos, Olt, Szeret
Mezőgazdaság: havasi pásztorkodás, télen istállózó állattartás a hegyekben -juh
Alföldeken: jelentős gabonatermesztés, napraforgó, cukorrépa
Románia részei: TK 3.1 ábra
Népesség: jelentős kivándorlás – jobb életkörülményekért. A többség román.
Magyarok: 1,2 millió fő. Erdélyben, főként Székelyföldön. Jelentős városai: Kolozsvár (Erdély fővárosa), Nagyvárad (Erdély nyugati kapuja), Marosvásárhely (a legtöbb magyar itt van)
-Székelyek – magyarul beszélnek, de erős önálló székely identitásuk, kultúrájuk van
-Csángók – Moldvában élnek – magyarsághoz tartoznak, már kevesen beszélnek magyarul
Gazdasága: az EU-s csatlakozása óta fejlődött, de ÉK-i részei az EU legszegényebb területei
-Kedvező adottságok – kihasználatlanul – problémák!!! TK 3.8 ábra
Ásványkincsek: kőolaj, földgáz, kősó, arany, egyéb ércek – jelentős mennyiség
Ipar: Ploiesti – kőolajfinomító, vegyipar, Pitesti – DACIA autó, Temesvár – sokrétű ipar, Brassó – közlekedési csomópont, járműgyártás
-Nagymértékű környezetszennyezés pl. tiszai ciánszennyezés (verespataki aranybánya 2000)
Főváros: Bukarest
-Konstanta – fekete-tengeri kikötő
Erdély, Székelyföld, Tordai hasadék,– videó https://www.mozaweb.hu/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=erd%C3%A9ly

Munkafüzet 70.o. 1., 72.o. 4.

 Gyakorlás lehetőség interneten:
Románia földrajza feladat, Románia kvíz www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_003

Térképen Románia http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=526

Feladat: Aki nem vett részt az online órán, küldje a munkafüzeti feladatokat!!!
Ne felejtsétek! Május 11-ig: Európa országai – országok, fővárosok, fontosabb városok térképrajz. Május 31-ig kiselőadás!

Feladatok:

– Tk. 94. o. olvasni: József Attila: Anyám

vagy meg is hallgathatod: József Attila: Mama, Anyám

https://www.youtube.com/watch?v=M18JBTBqQXY

 

Vázlat írása a füzetbe, és megtanulása:

József Attila: Mama

1934. a költő felidézi anyja alakját: emlékeiben

A 4 versszak felváltva szól a költőről és az édesanyjáról:
a gyermek és a felnőtt szemszögéből.

A Mama, akinek soha nem volt ideje a gyermekére, dolgoznia kellett,
hogy eltarthassa kis családját.

4. vsz.: óriásivá növekedett alakja az égben a világot tisztára mosó
(kékítőt old = fehérítő) tevékenysége

Műfaja: dal, elégia

József Attila: Anyám

1931. példázat a szegénységről, kiszolgáltatottságról

visszaemlékezés: A Mama alakja, hiánya,

akinek egészségét felemésztette a nyomor és a megfeszített munka

Műfaja: dal, elégia

 

Mf. 71.o. 1. a, b, c, d,  2. a, b, c, d, 

A válaszokat a munkafüzetben kérem lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 26-én 16.00 óráig az e-mailcímemre!

Házi feladat:

Tiszta szívvel – Tanuld meg a verset! (felelés majd májusban, ez kötelező vers)

József Attila-életrajz tanulni!

Kedves gyerekek!

Botrányosan kevés megoldás érkezett eddig a múlt órai feladatra, ezt tessék pótolni, nem óhajtok elégteleneket osztani! Osztályzatot viszont kell, és fogok is adni!

Az óra témája a filmzene. Olvasd el a tankönyv 98. oldalán található szöveget!

Nézd meg a következő videót, itt hallhatod az említett zenei témát! A képek a híres filmből valók.

https://www.youtube.com/watch?v=2s0-wbXC3pQ

A következő videó is a filmzenéről szól, annak népszerűségéről, illetve arról, hogy a mai filmzenék is a múltbéli, klasszikus zenéből születtek. A hangszer neve, melyről szó esik a videóban, cseleszta. Nézd meg a videót!

https://www.youtube.com/watch?v=Emy_IgaLLLk

A filmművészet a XX. század művészete, nagyon összetett, hiszen magába foglalja az irodalmat, a képzőművészet különböző ágait, a zeneművészetet, sőt, főleg az utóbbi időben a számítástechnika lehetőségeit is egészen művészeti szintre emeli. Persze vannak olyan filmek is, amik távol állnak minden fajta művészettől, de van rá kereslet, így nekik is jut hely a mozikban. A Gyűrűk ura trilógia nem ebbe a kategóriába tartozik, de nem is úgynevezett művészfilm. Egy nagyszerű regény alapján készült a forgatókönyve, jó színészek játszanak benne, jó a rendező és jó a zenéje. Egyébként a filmzene akkor jó, ha szinte észre sem veszed, a legfontosabb pedig, hogy meghatározza egyes jelenetek hangulatát. A következő videóban hallhatod – láthatod, hogyan tudja befolyásolni a hangulatot a zene, nézd meg! Először az eredeti filmzene szól a jelenet mellett – eléggé bonyolult érzelmeket fest, a csatába indulók bizonytalansága, a remény a jó győzelmében a sötétség felett mind benne van. Ugyanezt a jelenetet mutatják be más hangulatú zenékkel; először izgatott várakozással teli/feszült, majd szomorú/depressziós, végül hősies/bátor hangvételben.

https://www.youtube.com/watch?v=l-f1e7OX0Eg&list=PLoBg8qyl07T8jPN2HY4wVoCIvBo1EqKpK&index=1

Tananyag: Balkán-félsziget, Horvátország, Szerbia TK 114-117.,162-165.o. Atlasz 36-37.o.!!!
A mai tananyagok a Tankönyvben egymástól messzebb vannak, de összetartoznak.

Balkán-félsziget (Tk. 162-165.o)
-határai: É: Száva, Duna folyó. D: Boszporusz, Dardanellák tengerszoros – Ázsiától választ el

Ny: Adriai-tenger, szigetvilág. K: Fekete-tenger
-síkságok a Duna, Marica (Bulgáriában) folyó mentén és tengerpartokon
-röghegység: Rodope (Bulgáriában)
-gyűrthegység: Dinári-hegység (Adriai-tenger mentén), Balkán-hegység (Bulgáriában)
-éghajlat: partvidékeken mediterrán, befelé haladva kontinentális, a két hg. éghajlatválasztó
-nemzetiségek keveredése, eltérő vallások (római katolikus – szerb ortodox – muzulmán bosnyákok), kultúrák – délszláv háború 1991-1995 – Jugoszlávia felbomlása
-egyes részei Európa legszegényebb, elmaradott részei, nagy az elvándorlás innen

Szláv népek 3D-animáció, feladat www.mozaweb.hu/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=szl%C3%A1v%20n%C3%A9pek

Országok: TK 162.o. 5.1 ábra
Montenegró
Fővárosa Podgorica. Jelentős idegenforgalom a tengerpart vidéken. Montenegró tengerpartja – videó www.mozaweb.hu/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=montenegr%C3%B3

Koszovó Fővárosa Pristina. Főként albánok lakják.

Bosznia-Hercegovina Fővárosa Szarajevó. Főként muzulmánok.

Észak-Macedónia Fővárosa Skopje.

Bulgária Fővárosa Szófia. Jelentős idegenforgalom a Fekete-tengernél pl. Várna.

Albánia Fővárosa Tirana.

Horvátország (Tk.114-116.o.) Fővárosa Zágráb.
-2013-tól Európai Uniós, kedvező adottságokkal rendelkezik, fejlődik gazdasága
-14000 magyar, központja Eszék (Osijek)
-erős idegenforgalom – Adriai-tenger partvidéke: Isztriai-félsziget Város: Fiume (Rijeka). Dalmácia. Városok: Split, Zadar, Dubrovnik.
-karsztvidékek – mészkőben víz oldó hatására kialakuló formák pl.: Plitvicei-tavak – vízesések
-olajfa, füge, déligyümölcsök
-Adria kőolajvezeték – Arab országoktól pl. hazánk felé is
Dalmácia – videó www.mozaweb.hu/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=horv%C3%A1torsz%C3%A1g
Plitvicei tavak – videó
www.mozaweb.hu/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=plitvicei

Szerbia (Tk. 117.o.) Fővárosa Belgrád (Beograd).
-elmaradott, lassan fejlődik
-Vajdaság – 251000 magyar, központ Újvidék (Novi Sad), jelentős város Szabadka (Subotica)
-Mezőgazdaság: búza, kukorica, cukorrépa – élelmiszeripar
-Szerb-Érchegység – színesfémércek – rézérc – kohászat, gépgyártás

Oldjátok meg a Munkafüzet 93.o. 1. és a 68.o. 1. feladatát!

Szorgalmi feladat: Munkafüzet 69.o. 4.

Feladat interneten, erről küldjetek képernyőképet vagy esetleg írjatok ki mindkét feladatból 2-2 kérdést, választ és azt küldjetek a digioktataslacur@gmail.com címre!
Horvátország és Szerbia földrajza https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_002

Balkáni mozaikok https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_05_005

 

Aki nem vesz részt az órán, oldja meg a Munkafüzet 93.o. 1. és a 68.o. 1. feladatát + az Okostankönyvi feladatokat és ezekről küldjön képet a digioktataslacur@gmail.com címre!

Kedves Gyerekek!

A digitális tanrend előtt a fénytani ismereteket kezdtük el. Elevenítsük át az első két tananyagot amely, benne van a füzetben és a tk.54-60. oldalán. Olvassátok át újra a két leckét a füzetből és a tankönyvből is. További segítséget nyújt az okos tankönyv ide vonatkozó része (A síktükör képalkotásáig): https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_7/lecke_07_001

Írjunk egy rendszerező vázlatot:

Azokat a testeket melyek fény bocsátanak, ki fényforrásoknak nevezzük.

Soroljátok fel a fényforrások fajtáit, és írjatok mindegyikre egy-egy példát.

A fény egyenes vonalban terjed és a sebessége vákuumban c = 300000 km/s.

Másoljátok le a tk. 58. oldal alján található rajzot.

Fényvisszaverődés törvényei:

 • A beesési szög és a visszaverődési szög megegyezik.
 • A beeső fénysugár, a visszavert fénysugár és a beesési merőleges egy síkban van.

A fogalmakat tanuljátok meg! Házi feladat a tk. 60. old. Kérdések és feladatok 1.2. és 3.

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

 

Feladatok:

– Tk. 52-53.o. olvasni

Füzetbe írd le a vázlatot: A többszörösen összetett mondatok

 – három vagy több tagmondatból állnak

 – tagmondataik között szerves és szervetlen kapcsolat lehet

 – a szervesen kapcsolódó tagmondatok alárendelő vagy mellérendelő viszonyban
állhatnak egymással

 – a tagmondatok határára nemcsak vesszőt, kettőspontot is tehetünk, ha egy
lényeges gondolatra, magyarázatra szeretnénk felhívni a figyelmet

 – pontosvesszőt is tehetünk, ha el akarjuk különíteni a szorosabban összetartozó
tagmondatok csoportjait (tömbösödés)

 – Másold le a tankönyvi példamondatot és az ábrát az 53. oldalról! (a 3-4. lépésnél)

Magyarázat: (ezt nem kell leírnod)

Beszédben és írásban is gyakran használunk többszörösen összetett mondatokat.

Beszédünkben gyakran alkotunk olyan mondatokat, amelyekben az egyik tagmondat tagolatlan (pl. megszólítás, indulatszó), tehát szervetlen a kapcsolata a többi tagmondattal. Alárendelő vagy mellérendelő viszony csak szervesen kapcsolódó tagmondatok között lehet.

Elemzési lépések:

Egy ilyen mondat elemzésekor ugyanazt tesszük, mint eddig:
 megkeressük az állítmány-alany szerkezeteket,

 bejelöljük a tagmondathatárokat,

 beszámozzuk a tagmondatokat,
 és megállapítjuk a tagmondatok közti viszonyokat. (Csak most 3 vagy több tagmondat lesz!)

pl. Kiugrott az ajtón, és rohant az állomásra, hogy elérje a vonatot, amely kettőkor indul.

Ez a mondat négy tagmondatból áll:

1. Kiugrott az ajtón,
2. és rohant az állomásra,
3. hogy elérje a vonatot,
4. amely kettőkor indul.

Úgy tudjuk igazolni a tagmondatok számát, ha megkeressük az Á-A szerkezeteket:


 

 

 

 

 

 

Házi feladat:

 – Vázlat másolása, tanulása.
   (Most még nem kell elküldeni, majd jövő héten az összes eddigivel.)

– Az Okostankönyvben olvasd el a magyarázatot, és oldd meg a párosítós feladatot!
(A megoldásodat rögtön tudod ellenőrizni is.)

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_04_009

 – A következő, áprilisi Másolás beadási határideje a hónap vége: 2021. április 30., péntek. (A hónap utolsó nyelvtanórája.)

 

Unit 5 Experiences

5C Making people aware

1.Tk. 60.o.1. Olvasd és hallgasd!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Válaszolj az 1. feladat kérdéseire!

2.Írd ki a szótárfüzetbe az új szavakat! (Mf. 77.o. 5C Making people aware)

3.Tk. 61. o. 4.a Párosítsd a szavakat a képekkel!

   Tk. 61.o. 4.b Hallgasd meg és ellenőrizd a párosítást!

                         Hallgasd meg újra, figyeld meg a kiejtést, ismételd! Tanuld meg a szavakat!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

 1. Tk. 62. o. 2. Írd le a helyes mondatokat!

A hétfőre kapott feladatokat és a Tk. 62/2. feladatot küldjétek el péntekig!

Szerdán fényképezés lesz, akkorra nem kaptok feladatokat.

Kedves Öregek!

A visszaküldési határidő: 2020. 04.26. Mindegyik leckére érvényes!

Zsigeri idegrendszerünk

Tk.131-132.

Mf. 83./1. 3. 4. 5.  Ezek megoldását várom!

https://www.youtube.com/watch?v=BEnjG_kUp6A

Érdekességek a zsigeri idegrendszerről

Tk. 133.

Vázlat: 1. Mi a bolygóideg feladata?

 1. Mi a pacemaker?
 2. Miért terheli meg a gyöngyhalászat a szervezetet?
 3. Milyen változásokat okoz a stressz?

Röviden, értelemszerűen válaszolj a füzetbe és küldd el a fotót!  A kérdéseket nem kell leírni!

Hormonrendszer

Tk. 134-136. https://www.youtube.com/watch?v=Vdr1s7Gyzo8

Mozaweb 131-133.

Vázlat: 1. Hormon jelentése:

 1. Belső elválasztású mirigy jelentése:
 2. Hormonrendszer központja:
 3. Agyalapi mirigy serkentőhormonjai:
 4. Agyalapi mirigy közvetlen hatású hormonjai:
 5. Pajzsmirigy feladata:
 6. Inzulin működése:
 7. Mellékvesék működése:
 8. Mellékpajzsmirigy feladata:

Röviden válaszoljatok!

              Figyeljetek a határidőre! E-mailben várom a megoldásokat! Jó munkát! 🙂

                                                     Üdv. Tünde néni

 

 

 

 

 

Feladatok:

– Tk. 76. o. olvasni: József Attila: Tiszta szívvel

vagy meg is hallgathatod Latinovits Zoltán előadásában:

https://www.youtube.com/watch?v=mo0XmHroyqI

Számold meg, hány tagadást kifejező szó van a versben!

– Tk. 76 o. magyarázat elolvasni

Vázlat írása a füzetbe, és megtanulása:

József Attila: Tiszta szívvel

 1. a Szeged című lapban jelent meg

→ a szegedi egyetem nyelvészprofesszora eltanácsolta a tanári pályától

→ mások az új költészet nagy alkotásának tartották (Nyugat)

 1. vsz: negatív leltár= a hiányok felsorolása:

   árvaság – az apa és az anya hiánya, teljes elhagyatottság

   bölcső, szemfedő: utalás a Szózatra!

 1. vsz: kilátástalan élethelyzet, a szegénység okozta indulatok

   éhezés, nyomor

 1. vsz: balladai jelleg: az elkeseredettség taszítja bűnbe

   „hát az ördög veszi meg

 1. vsz: balladaszerű lezárás: bűnhődés

    alliteráció, metafora: „halált hozó fű terem

műfaja: dal (a népdalok hatása)

dal: érzelmeket, hangulatokat, gondolatokat kifejező lírai műfaj

verselése: magyaros/ ütemhangsúlyos (mint a népdalok)

Nincsen apám / se anyám”7 kétütemű hetes sorok: 4/3

  ’X  X  X  X/     ’X  X  X

rímelése: páros rímek: a, a, b, b

Mf. 58.o. 1. a, b, c,  2.

A válaszokat a munkafüzetben kérem lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 22-én 16.00 óráig az e-mailcímemre!

Házi feladat:

Tanuld meg a verset! (felelés majd májusban, ez kötelező vers)

József Attila-életrajz tanulni!

Ellenőrizni fogom a füzetvázlatokat! Jövő hét elején beszámozva le kell majd fotózni a vázlatokat, és elküldeni az e-mailcímemre! (Akinek hiányosak vázlatai, elégtelent kap.) Akinek tehát van elmaradása, ezen a héten pótolni kell!

Unit 5 Experiences

1.Ismételj! Írd le a következő igék mindhárom alakját a füzetbe! (Mf. végén a lista segít)

do, be, break, buy, drink, eat, fly, lose, say, see, swim, write

Pl. do – did – done

2.Gyakorolj!

a) Complete the short answers. Egészítsd ki a rövid válaszokat!

  1. Have you been to Sweden? No, I ________.
  2. Has Meg finished her History project? Yes, she ________.
  3. Have they cleaned their room? Yes, they ________.
  4. Has Max phoned his mum? No, he ________.
  5. Have you brought your phone into class? No, I ________.
  6. Have we done this correctly? Yes, you ________.
  7. Has Anna gone to the shops? No, she ________.
  8. Has Phil cleaned his car? Yes, he ________.

b) Complete the sentences. Choose from these words. Egészítsd ki a párbeszédet a követező szavakkal!
flown – where – ever – took – have – flown – been – never

 

 

 

 

Adam (1) __________ you ever (2) __________ in a plane?
Pete Yes, I’ve (3) __________ lots of times.
Adam (4) __________ have you been?
Pete Well, I’ve (5) __________ to Spain two or three times.
Adam  Have you (6) __________ flown to Africa or Australia?
Pete No, I’ve (7) __________ travelled further than Europe.
Adam  I flew to Australia once. It (8) __________ over twenty hours!

c) Mf. 47.o.4. Írd le Lucy kérdőívének kérdéseit, majd válaszolj (a minta segít)!

Szerdán írom majd, hogy mit kell küldeni.

A hétre nagyon változékony időjárást jósolnak, ezért bent is végezhető mozgásokat küldök. Ezek – a címüktől függetlenül – nagyon jók felsősöknek is. Minden esetben kell végezni bemelegítést, majd válogassatok a gyakorlatokból. A sportolókat fokozottan kérem, hogy minden nap végezzenek a feladatokból!

Futóiskola gyakorlatok – járások, futások
https://www.youtube.com/watch?v=XIZCdVCTm2k

Változatos gyakorlatok – gimnasztika, labdás feladatok, erősítés, állóképességfejlesztés
https://www.youtube.com/watch?v=z_ZSOdspLiY

Tartásjavító torna
https://www.youtube.com/watch?v=qBF_ogxb3Gc

Állóképességfejlesztés, nyújtás
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w

Házi dolgozat
A 76-77. o. Összefoglalás részből 8 kérdést kell megválaszolni, kidolgozni. Segítségül használható a Tankönyv, Munkafüzet. Oldjátok meg és fotózva küldjétek a következőket:

76.o. Tényszerű ismeretek:
1. Melyek az ember tápanyagai? Mi jellemzi elemi összetételüket?
2. Mit jelent az azonos hatóanyagú gyógyszerek fogalma, és mikor lehet ennek az ismerete fontos?
3. Melyek a víz keménységét okozó ionok?

77.o. Kísérletek:
5. Faszén előállítása kémcsőben.

77.o. Összehasonlítás:
2. Hasonlítsd össze az élvezeti szereket és a tiltott drogokat a következő szempontok alapján: fontosabb képviselőik, függőség kialakulásának mértéke, szervezetre gyakorolt hatása!
4. Hasonlítsd össze a vasat, az alumíniumot és a rezet korrózióállóság szempontjából! Magyarázd a különbségeket!

77.o. Ábraelemzés:
1., 2. ábra – Foglald össze pár mondatban, hogy mit ábrázolnak a rajzok! Használd a tanult szakkifejezéseket!

A témazáró dolgozat április 26-án, hétfőn lesz, redmentás teszttel.

A házi dolgozatot április 22. csütörtökig kell küldeni a digioktataslacur@gmail.com címre!!!

Old meg a következő feladatokat!

Tk 183./B30. e) f)

     184./B31. f)

Kedves Gyerekek!

Rendszerezzük az eddig tanult csillagászati ismereteinket. Az előzetes szóbeli megbeszélésünk alapján, mindenki készít ppt-t az utolsó öt tananyag egyikéből. Szeretném, ha nem csak másolás, beillesztés lenne, hanem önálló gondolatokat is tartalmazna a diasorozat. Van, aki már elküldte, van, aki még nem. Az utóbbiaknak az elkészítési és elküldési határidő 2021.04.20-a.

Jó munkát kívánok! Gállné tanárnő

 

Feladatok:

– Tk. 47-49. o. átismételni: Az idézés

– Tk. 49.o. 1. (a, b, nem kell, az alárendelő mondatoknál a főmondat dönti el a mondatvégi írásjelet, a tagmondatok közé pedig vesszőt teszünk!)

 – Tk. 49.o. 2. (Minta: a Tk. 108.o. T8 , de azokat már nem lehet írni,
keress más verset az irodalomkönyvedből! Kell valami bevezető mondatot fogalmaznod mindegyik idézethez: írja, mondja, fogalmaz, figyelmeztet, kérdezi stb. X.Y.)

– LAPon 3. feladat megoldása (Innen is le lehet másolni a mondatokat, ha a lapon kicsinek találod a helyet.)

a, Nem várom, hogy megbocsáss.

b, Sokan kerestek, hogy gratuláljanak.

c, Az világossá vált, mit kér cserébe.

d, Azért késtem óráról, mert elaludtam reggel.

e, Amilyen a mosdó, olyan a törülköző.

f, Amikor májusban esik az eső, a termés is jó lesz.

Elemezd a tagmondatokat (Á-A), jelöld a tagmondatok határát, és számozd be őket! Karikázd be az utalószókat, keretezd be a kötőszókat (pótold őket, ha szükséges)!
A főmondatban minden mondatrészt elemezz! Készítsd el az összetett mondatok ábráit!

(most nincs sajátos jelentéstartalom, esetleg az utolsó mondatban)

A füzetvázlatokat hamarosan ellenőrizni fogom (amikor szólok, le kell majd fotózni, és elküldeni beszámozva az oldalakat a füzetben)! Akié hiányos lesz, elégtelent fog kapni. Akinek pótolni valója van a vázlatokkal kapcsolatban, még a jövő héten tegye meg!!

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat. digioktataszonaim@gmail.com Kérem a füzetben és a lapon az oldalt lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 20-án, kedden 16.00 óráig. A feladatokból pontozni fogok. Jó munkát!

 

A magyar állam működése 2. rész és a Sokszínű társadalom
(Hatodik témakör 3/2. és 4. lecke)

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 11.00-11.30-ig online óra a google meet segítségével!

 

Olvasd el a tk. 194. old. közepétől a 200. oldalig a tankönyvi szöveget!

Másold le a vázlatot a füzetedbe folytatva a múltkorit!

Feladat. Kutakodj! Füzetedbe írd a kérdéseket és a válaszokat a vázlat alá!

Ki jelenleg Balástya polgármestere?

Sorold fel a Balástya Község Önkormányzatának jelenlegi képviselőit (6 fő)?

Töltsd ki a munkafüzet feladatait: 102. old. 5., 103. old. 6. feladat, 104. old. 2., 3., 4. feladat

 A tanulásban segítség:

Az Alaptörvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv

 

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok! Oldjál belőle minél többet!

 1. a) a lecke második felében lévő információk, feladatok!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_041

 1. b) a mai leckéhez kapcsolható információk (önkormányzat)

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_045

 1. c) a gyermekek és tanulók jogai

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_043

 

Ezzel legyél készen április 21-ig! Következő órán írásbeli felelet a hatodik témakör 1-4 leckékből.

A mai órán József Attila életrajzát vesszük tovább.

Feladatok:

 1. 04. 15., csütörtök:

 Tk. 79. o. olvasni: Életrajzi ismertető

Vázlat folytatása a füzetben, és megtanulása:

Bécsben tanult tovább, majd Párizsban, a Sorbonne [szorbon] egyetemen
(modern francia költők hatása)

1927. visszatért Budapestre, magyar- francia levelező

1929. megismerkedett Vágó Mártával (egy művelt, gazdag közgazdász lánya), szerelem, szakítás, idegösszeomlás

1930. csatlakozott az illegális kommunista mozgalomhoz
(a szegény munkások, parasztok sorsa)

megismerkedett Szántó Judittal (6 évig élettársa)

utolsó hét éve: nehéz időszak, többnyire állástalan, felerősödött lappangó idegbetegsége

1936. Szép Szó című folyóirat szerkesztője

1936. Nagyon fáj (utolsó verseskötete)

1937. utolsó kísérlete, hogy állást szerezzen: Curriculum vitae [kurikulum vité] (önéletrajz) írása

állapota romlott, nővérei magukhoz vették Balatonszárszóra

1937. dec. 3-án este egy tehervonat kerekei alatt halt meg

 

 – Tk. 77.o.olvasni: Curriculum vitae (részlet)

 – Az ismétléshez, rendszerezéshez nézd meg a következő prezentációt! Nézd meg figyelmesen a képeket is! (Kicsit lassan tölt be, és lapozni kell.)

https://prezi.com/p0gebrvs6vph/jozsef-attila-eletrajza/

 

Házi feladat:

József Attila-életrajz tanulni!

Ellenőrizni fogom a füzetvázlatokat! Akinek van elmaradása, pótolni kell!

Kedves gyerekek!

A szimfonikus zenekarral és hangszereivel kapcsolatos kérdéssort tartalmaz az alábbi linken elérhető kvíz. Segítségével ki tudod egészíteni a következő szöveget. A kiegészített szöveget be kell írni a füzetbe és el kell küldeni nekem, ez alapján értékelem az áprilisi munkát. Kérlek, használd a digitalisenek@gmail.com címet, ami a honlapon is fel van tüntetve! Legkésőbb szerda estig várom a megoldásokat!

A kvízben azonnal megjelenik a helyes megfejtés, akár jó, akár rossz válaszra kattintottál. Minden kérdéshez tartozik egy magyarázat, ami kattintás után azonnal megjelenik, ebben is találsz megoldást a szöveg kiegészítéséhez. Ami még segíthet, az a füzetben található „A zenekar hangszerei” című (múlt órai anyag) táblázatszerű szöveg, illetve a tankönyv 110. oldalán olvashatsz róla. Az utolsó mondat kiegészítése 1 szó!

Hogy a beírandó szöveg egyes részeit értsd, először olvasd el ezt: A koncertmester a zenekar első, az egyik legjobb hegedűse. A zenekar játékát hangolás előzi meg, beállítják a hangszereket, hogy azonos magasságban szóljanak.

A szöveg:

Az Á hangot a szimfonikus zenekarban ……………………………………………….. adja meg. A ……………………. ritmushangszer, nem jelölik a konkrét hangmagasságát. A fafúvós hangszereknek van magasabban, vagy mélyebben szóló párjuk. Az ………………………….. is fafúvós hangszer. A Péter és a farkas című daljátékban a fafúvós hangszerek mutatják be a szereplőket, a ……………….. a madárkát, az oboa a kacsát, a klarinét a macskát, a fagott a nagyapót. Ritkán használt hangszer a zenekarban a …………….. A zene nyelve az olasz, a ……………………… azt jelenti pengetni kell a vonós hangszert. A vonós hangszereknek négy húrja van, de a ……………………………… öthúros változatát is használják a koncerteken, mert ………………… hangokat is lehet játszani.

 

https://www.fyrebox.com/play/a-szimfonikus-zenekar-han_Pz6pgpWxn?fbclid=IwAR2lNttZJDqUY_2otlRr1kYIPzPYoSXdiS3_VaFYInpy-3VxfFUQ7jMVc5A

Tananyag: Összefoglalás, házi dolgozat

A Kémia a mindennapokban című témakört – Tankönyv 56-75. oldalán – ismételjük, erre most két „tanóra”, egy hét áll rendelkezésre. A következő hétfőre nem lesz új feladat. DE!!!

KÉT FELADAT VAN:

Összefoglalás
Online órán igyekszünk megoldani a Munkafüzet 80.o.1., 2.; 81.o. 3., 4. és a 82.o. 5. feladatát! Aki nem tud részt venni, otthon kell kitöltenie! Az 5-ös feladatnál amit a Könyvben megtaláltok, csak azt kell beírni!

Házi dolgozat
A 76-77. o. Összefoglalás részből 8 kérdést kell megválaszolni, kidolgozni. Segítségül használható a Tankönyv, Munkafüzet. Oldjátok meg és fotózva küldjétek a következőket:

76.o. Tényszerű ismeretek:
1. Melyek az ember tápanyagai? Mi jellemzi elemi összetételüket?
2. Mit jelent az azonos hatóanyagú gyógyszerek fogalma, és mikor lehet ennek az ismerete fontos?
3. Melyek a víz keménységét okozó ionok?

77.o. Kísérletek:
5. Faszén előállítása kémcsőben.

77.o. Összehasonlítás:
2. Hasonlítsd össze az élvezeti szereket és a tiltott drogokat a következő szempontok alapján: fontosabb képviselőik, függőség kialakulásának mértéke, szervezetre gyakorolt hatása!
4. Hasonlítsd össze a vasat, az alumíniumot és a rezet korrózióállóság szempontjából! Magyarázd a különbségeket!

77.o. Ábraelemzés:
1., 2. ábra – Foglald össze pár mondatban, hogy mit ábrázolnak a rajzok! Használd a tanult szakkifejezéseket!

A témazáró dolgozat április 22-én lesz, redmentás teszttel.

A házi dolgozatot április 22. csütörtökig kell majd küldeni a digioktataslacur@gmail.com címre!!!

Tananyag: Ausztria, Szlovénia Tankönyv 110-113.o., Atlasz 38-39.o.

A vázlat alapján dolgozz!!!!

Természeti adottságok
Alpok

-Eurázsiai-hegységrendszer, gyűrthegység
-havasi pásztorkodás – szarvasmarha, juh, kecske – télen istállózó, takarmány – tej, hús
-magashegység, erdők, havas hegyoldalak, hegyi patakok – idegenforgalom: természetjárás, síturizmus, vadvízi evezés
-erdőgazdálkodás – fa-, papír-, bútoripar
TK. 1.3. ábra Gazdálkodás az Alpokban

Alpok–videó www.mozaweb.hu/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=alpok

Síkságok a folyók mentén – Duna, Inn, Dráva, Mura, Száva

Rövid Adriai-tenger part – Szlovénia

Munkafüzet 65.o. 1. feladat

Társadalom, gazdaság
Ausztria:

-ásványkincs: kősó, vasérc – kohászat – gépgyártás (pl. traktor)
-vízerőműveknagy esésű, hegyvidéki folyók

-Jelentős városok: Graz, Linz, Salzburg
-Főváros: Bécs

-kb. 40000 magyar – Burgenland (Őrvidék) – sokan ingáznak ide – magasabb bérért
Videó www.mozaweb.hu/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=ausztria

 

Szlovénia
-kohászat – gépgyártás

-tengerparti kikötő: Koper
-Főváros: Ljubljana
-90% szlovén, kb. 4000 magyar nagy része a Muravidéken él
Videó www.mozaweb.hu/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=szlov%C3%A9nia

 

Munkafüzet 66.o. 2. feladat

Gyakorlás lehetőség interneten:
Ausztria és Szlovénia földrajza feladat, Kis alpesi szomszédaink feladat

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_001

Oldjátok meg a feladatokat, de képet most NEM KELL KÜLDENI!!!

Feladat :  Másold le a füzetbe a vázlatot!
vázlat:

A Szentlélek hét ajándéka

 • a szentlélek a 3. isteni személy, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt
 • a Szentlélek szerepe fontos életünkben: Ő irányít bennünket Isten útján, általa egyesülünk Krisztussal és az Atyával
 • aki eltelik Szentlélekkel, abban a Szentlélek él
 • a Szentlélek hét ajándéka:
              bölcsesség, értelem, tanács, erősség, tudomány, jámborság, istenfélelem

 

A következő szentírási szakaszt olvasd el figyelmesen!

 

1 Kor 12, 4-11

4A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. 5A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. 6Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. 7A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. 8Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől, 9a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. 10Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálásnak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. 11Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.

 

Néhány hittanos ének, hallgasd meg őket!

 https://www.youtube.com/watch?v=VAwzySNt6nw     Szentlélek, jöjj!

  https://www.youtube.com/watch?v=JbuJK2GtV3c       Szentlélek, úgy kérünk szállj le ránk!

 

Elkészített feladataidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küldd el!

Kedves Gyerekek!

 Végezzétek el a következő feladatokat, nem baj, ha nincs kézilabdátok, másikat is használhattok. Gyakorlásnak a labdás ügyességetek fejlesztésére nagyon jó gyakorlatok.

 https://www.youtube.com/watch?v=63jBn9pMWgY

https://www.youtube.com/watch?v=6zR901ehPe4

 

                                                                        Jó gyakorlást!

 

Füzetbe dolgozz!

Tk. 180./B25.a)

      183./B30. a) c) d)

Az elkészült munkákról képet kérek! informatikabalastya@gmail.com

 

 

Feladat :  Másold le a füzetedbe a vázlatot!

vázlat:

A bérmálásban nagykorúvá válunk hitünkben, Krisztusban

 

 • a bérmálásra készülve a Szentlélekkel való találkozásra is készülünk
 • hitünkben válunk nagykorúvá
 • az Istenhez való megtérés fontos állomása, a mikor saját döntéseinkben mindinkább a jóra törekszünk, a jót akarjuk választani
 • fontos, hogy önmagunkkal tisztában legyünk, helyes önismeret szükséges
 • a rendszeres imaélet, szentmisén való részvétel, szolgálat segít még közelebb kerülni Istenhez

 

A következő szentírási szakaszokat olvasd el figyelmesen! 

János 15,12-17

12Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. 13Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. 14Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. 15Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. 16Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. 17Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!

Máté 4,14-22

17Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. „Tartsatok bűnbánatot – hirdette –, mert közel van a mennyek országa!” 18Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert és testvérét, Andrást. Halászok voltak, s épp hálót vetettek a tengerbe. 19Megszólította őket: „Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!” 20Azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá. 21Útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. 22Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és a nyomába szegődtek.

 

Nagyon szép és ötletes munkák érkeztek az előző feladathoz. De még nem mindenkitől kaptam meg, igyekezzetek a határidőt betartani!

 2021. április 15. és április 21.

FÉNYKÉPEZÉS 3.

Tudatosabb fotózás – kreatív ötletekkel

 

Újabb feladatot kaptok fényképezés témában, ahol a kreativitás nagy szerepet kap.

Vegyél kézbe egy egyszerű dolgot. Pl. ceruza, kesztyű, olló, kanál, vagy épp alma, krumpli, WC-papírguriga…. igazából mindegy. A tárgyat kell különböző szituációba elhelyezned úgy, más-más megvilágításba, más-más tárgyak közé, más-más helyzetbe kerüljön!
Kétféle megoldás közül válassz egyet:

 1. Fejezz ki érzelmeket a különböző elhelyezések, és megvilágítások által! Pl. boldogság, félelem, elszigeteltség, büszkeség, bátorság, magányosság, unalom, beképzeltség………stb!

Beküldeni 2 fényképet kell, aminek adj címet, a kísérőlevélben nevezd meg azt az érzelmet, amit ábrázolni kívántál!

 

 1. Találj ki egy történetet, és készítsd el a megszemélyesített tárgyad kalandjai c. fotósorozatot. Ki ő? Mi történt vele? Kikkel találkozott? / mint egy film legfontosabb képkockái …. Használhatod a fényképszerkesztőt is!

Beküldeni 3-4 fényképet kell, amit a történetnek megfelelően sorszámozz fel! A kísérő levélben írj a történetről egykis leírást!

 

Javaslatok: Helyezd különböző környezetbe, megvilágításba a tárgyad! Fotózd különböző szögből! /ha alulról fotózod, hatalmasnak néz ki, ha felülről, akkor eltörpül… ha fénybe rakod, inkább pozitív lesz és jobban látszik. Ha fénnyel szemben fotózod, elsötétül, csak a körvonala látszik… de egy a lényeg, GONDOLKOZZ, ALKOSS! Keress a lakásban különböző zegzugokat. /fiók, polc, fotel, sarok….stb., használd a tereket! A helyzetek fejezzék ki az érzelmeket, vagy épp kalandokat!

A kész fotósorozatokat e-mailben küldd el a digitalismana@gmail.com címre április 27-ig! A kísérő levélben írj arról, hogy hogyan tetszett ez a feladat és végül írd alá, hogy be tudjam azonosítani a munkád.

Néhány kép az ihlethez, de ne ezeket reprodukáljátok! Saját ötletedet valósítsd meg!

Unit 5 Experiences

1.Javítsd ki aTk.59/3.a feladatot!

 1. Have you
 2. have
 3. Has he
 4. hasn’t

2.5B Have you ever climbed a mountain?

       – Tk. 58.o. 1. Olvasd el és hallgasd meg újra a történetet!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Kívülről meg kell tanulni, egy hét van rá!

 

3.Present Perfect – ever/never

A) Tk. 59.o.4.a A szöveg segítségével egészítsd ki a mondatokat, majd másold le a füzetbe!

 

B) EVER: kérdő mondatban használjuk, ha arra akarunk rákérdezni, hogy valaki eddig valaha is megtett-e valamit.

– Pl. Have you ever played golf? – Golfoztál már (valaha is életedben, eddig)? – No, I haven’t.

     Have you ever played basketball? – Kosárlabdáztál már? – Yes, I have.

     Has Smart Alec ever flown in a balloon? – Yes, he has.

     Has Sweet Sue ever climbed Mount Everest? – No, she hasn’t.

Figyeld meg! A kérdő mondatban az ever mindig az ige 3. alakja előtt van.

 

C) NEVER: ha valaki eddigi élete során még soha nem csinált valamit

-Pl. I have never flown in a balloon. – Még soha nem repültem hőlégballonnal.

      She has never seen a ghost. – Még sose látott szellemet.

Figyeld meg! A never mindig az ige 3. alakja előtt van a mondatban.

 

 1. Gyakorolj!

– Tk.59/6. a –  Írj magadról igaz mondatot mindegyik képhez!

Pl. Ha már voltál bárányhimlős: I have had chickenpox.

Ha még nem voltál bárányhimlős: I have never had chickenpox.

-Tk.59/6. b Mindegyik képhez írj kérdést!

Pl. Have you ever ridden a horse?

 

Küldeni kell csütörtökig:

Mf. 46.o. 1. 2. 3. (végig)

Tk. 59.o. 6.a,b

A magyar állam működése 1. rész (Hatodik témakör 3.1 lecke)

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 8.15-9.00-ig online óra a google meet segítségével!

 

Olvasd el a tk. 191-194. old. közepéig a tankönyvi szöveget!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

 Feladat: A füzetedbe a vázlat alá írd a kérdéseket és a válaszokat!

Ki jelenleg a köztársasági elnökünk?

Hol van a rezidenciája?

Ki jelenleg az országgyűlés elnöke?

Ki lakóhelyünk választó körzetének parlamenti képviselője?

Ki jelenleg a miniszterelnökünk?

Ki jelenleg a az Alkotmánybíróság elnöke?

Ki jelenleg a Kúria elnöke?

Ki jelenleg az ombudsman?

Töltsd ki a munkafüzet feladatait: 102. old. 1., 2., 3. feladat

Ez az ábra segítség a 2. feladathoz!

A tanulásban segítség:

Az Alaptörvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok! Oldjál belőle minél többet!

 1. a) https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_041
 2. b) https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_045

 

Ezzel legyél készen április 16-ig!

 

 

 

Feladatok:

 – Tk. 47-49. o. olvasni: A tárgyi alárendelő összetett mondat, az idézés

Magyarázat: (ezt nem kell leírnod) Idézni, tehát valakinek a szavait, gondolatait megismételni többnyire tárgyi alárendelő összetett mondattal szoktunk. Ezért veszi itt a tankönyvetek az idézés szabályait. Figyeld meg az írásjelek, idézőjelek használatát a különböző idézésfajtáknál! Általában igaz, hogy az idéző mondat (az idézetet bevezető tagmondat) a főmondat, az idézet maga pedig a mellékmondat. Nagyon figyelmesen másold le a mintamondatokat! (A magyar helyesírás szabályai még ennél részletesebben is tartalmazza az idézés szabályait.)

 – Vázlat leírása a füzetbe, és tanulása: Az idézés

Idézni (valakinek a gondolatait megismételni) kétféleképpen lehet:

I. Egyenes /Szó szerinti idézés

 1. Idéző mondat: „Idézet .!?”

 – Az idézetet idézőjelbe tesszük: lent kezdjük, és fent zárjuk be.

 – Ha az idéző mondat megelőzi az idézetet, akkor kettőspontot teszünk utána.

 – Az idézet végére olyan írásjelet teszünk, amilyet a mondat kíván. (. !?)

 – Ha az idézőjelen belül idézet van, lúdláb idézőjelet használunk: »   «

Petőfi írta apjáról:
Szemében
» mesterségem «
Most is szálka még.

 1. „Idézet !?” – idéző mondat.

 – Ha az idéző mondat követi az idézetet, gondolatjellel kapcsoljuk, és kisbetűvel kezdjük.

 – Ilyenkor az idézetben a kérdő- és a felkiáltójelet kitesszük, de a pontot nem!

Jót s jól! Ebben áll a nagy titok figyelmezteti Kazinczy költőtársait.

 

 1. „Idézet – idéző mondat -, idézet .!?”.

 – Ha az idéző mondat beékelődik az idézetbe, gondolatjelek közé tesszük, és kisbetűvel kezdjük.

– Ha az idézet első szakaszának végén vessző van, az a 2. gondolatjel után kerül.

 

Lesz-e gyümölcs a fán kérdi Petőfi , melynek nincs virágja?

II. Függő / Tartalom szerinti idézés

– Az eredeti mondatot kissé átalakítjuk, nem szó szerint idézzük.

– Ilyenkor nem használunk idézőjeleket.

A barátja megüzente neki, hogy ne várja.

A vázlatban az általam színessel kiemelt dolgokat érdemes neked is szövegkiemelővel, színes ceruzával jelölni a könnyebb áttekinthetőség kedvéért!

A füzetvázlatokat az iskolában ellenőrizni fogom, akinek esetleg betelt a füzete, azt is hozza majd el! Akinek pótolni valója van, a héten tegye meg!!

Új témakör: A szomszéd országok és Közép-Európa
Új tananyag: Tipikus tájak Közép-Európában
Tankönyv 136-139.o.


A témakör 8. leckéjével kezdünk, mely Közép-Európa természetföldrajzával és a hozzá kapcsolódó társadalom földrajzi vonásokkal ismertet meg benneteket: síkvidékek, röghegységek, gyűrthegységek felszíne, éghajlata, talaja, mezőgazdasága, ipara.

 1. Határoljuk be Közép-Európát! Figyeljétek meg az ide tartozó országokat! TK 20.o. 4.1. ábra: Európa földrajzi felosztása + Atlasz 28-29.o. Európa országai, Európa felosztása térkép
 2. Alföldekkeresd meg ezeket az Atlasz 26-27.o-án Európa domborzata térképen!
  Germán-Lengyel-alföld, Kisalföld, Alföld, Román-alföld, Kelet-európai-síkság

  Felszínformáló erő, felszín:
  lásd Tk. 136.o. 8.2., 8.3., 8.4. – képek!
  -Északon a jég – jégkorszaki jég – törmelék – morénahalmok, hullámos felszín

  – mélyedések – tavak – tóhátságok
  -Délebbi alföldeket a folyók töltögették – tökéletes síkságok

  Éghajlat, talaj:
  -Északon hűvösebb, csapadékosabb, barna erdőtalaj
  -délkelet felé több napsütés, kevesebb csapadék, lösz alapkőzeten mezőségi talaj

  Mezőgazdaság
  :

  Tk. 137.o. 8.1. táblázat, 8.5 kép: A közép-európai alföldek mezőgazdasága, síkvidéki termények- összefoglalja az éghajlat – talaj – növénytermesztés – állattenyésztés – kapcsolódó iparágak összefüggéseit.

  Ásványkincs, ipar:
  Tk. 137.o. 8.6-8.7. ábra: A szénhidrogének keletkezése és a kőolaj felhasználása – összefoglalja a földgázzal és kőolajjal kapcsolatos tudnivalókat

 3. Rögvidékekkeresd meg ezeket az Atlasz 26-27.o-án Európa domborzata térképen!
  Német-khg., Lengyel-khg., Cseh-medence-peremhegységei A Variszkuszi-hegységrendszer részei – TK 10.o. 1.7. ábra: Európa földtani vázlata, Atlasz 30. o. Földtani szerkezet

  Felszínformáló erő, felszín:
  -az óidőben keletkeztek, rögökre darabolódtak, széles hegyhátak, tágas árkok, medencék, lepusztult hegyek

  Ásványkincs, ipar, gazdaság: Tk. 138.o. 8.8 képek: Hagyományos iparvidékek környezetterhelése fényképek
  -valaha más klíma, mocsárerdők, üledékekkel való betemetődés –› fekete- és barnakőszén –› bányászat –› Iparvidékek, főként nehézipar: Ruhr-vidék – Németország, Felső-Szilézia-iparvidék – Lengyelország, Észak-morva-iparvidék – Csehország nehézipari vidék –› kohászat –› gépgyártás –› természetátalakítás –› környezetkárosodás -Válságövezet –› a 20.sz. végére részben bezártak, munkanélküliség
  -Ipari szerkezetváltás
  –› modern üzemek –› autóipar, elektronika

 4. Gyűrthegységekkeresd meg ezeket az Atlasz 26-27.o-án Európa domborzata térképen!
  Alpok, Kárpátok
  Az Eurázsiai-hegységrendszer részei Atlasz 30. o. Földtani szerkezet térkép

  Felszínformáló erő, felszín:
  -a középidő végén és az újidő harmadidőszakban gyűrődtek fel, párhuzamos vonulatok, völgyek, átjárók – hágók – közlekedés


  Természeti adottságok, ásványkincs, ipar, gazdaság:
  -erdőgazdálkodás –› fa-, bútor-, papíripar

  -havasi pásztorkodás
  -ásványkincsek: kősó, fémek ércei –› bányászat

 5.  Közlekedés

-cél: egységes, országhatárokon átnyúló közlekedési rendszer Tk. 139.o. Az európai közlekedési folyosók középeurópai szakaszai
-környezetterhelés: kipufogógáz, rezgés, zajszennyezés

-kombinált szállítási lehetőség – a járművet vasúton (RoLa), vagy vízen (RoRo) szállítják

Oldd meg a Munkafüzet 85.o. 1., 2. 86. o. 3. feladatát!

 Gyakorlás: Zöld, sárga és barna feladat
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_008

Házi feladat: A munkafüzet 86.o. 3. feladatát kérem lefotózva visszaküldeni a digioktataslacur@gmail.com címre április 15. csütörtökig!

Egyéb feladatok:
május 11-ig: Két t
érképrajzolás: 1. Európa domborzata és vizei, 2. Európa országai, fővárosok

május 31-ig: Kiselőadás vagy házi dolgozat vagy power pointos bemutató vagy beszámoló

Unit 5 Experiences

1.Javítsd ki aTk.59/2. feladatot!

 1.  Sweet Sue – flown
 2. Sweet Sue – played
 3. Smart Alec – won
 4. Sweet Sue – climbed
 5. Smart Alec – travelled
 6. Sweet Sue – played
 7. Smart Alec – visited
 8. Smart Alec – fallen

2.5B Have you ever climbed a mountain?

       – Tk. 58.o. 1. Olvasd el és hallgasd meg újra a történetet!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Kívülről meg kell tanulni, egy hét van rá!

3.Present Perfect – questions

A kérdő mondatban a have/has a mondat elejére kerül.

Pl. Have you done your homework? – Megcsináltad a házit?

     Has David come to school? – Dávid jött iskolába?

     What have they eaten? – Mit ettek?

A szórend: (kérdőszó, ha van) + alany + ige 3. alakja + stb.?

Tk.59/3. a Másold le a mondatokat kiegészítve a füzetbe!

4.Mf. 46/3.

5.Mf. 46/1. Írd be a megadott igék 3. alakját! A Mf. hátuljában lévő lista segít!

Még nem kell küldeni, majd szerdán.

A hét elején szép időjárás várható, biciklizzetek, sétáljatok, labdázzatok, lehetőleg futást is végezzetek. A hét további napjaira otthon, bent is végezhető feladatot is küldök. A sportolókat kiemelten kérem, hogy ezeket is végezzék minden nap!

Lányoknak: https://www.youtube.com/watch?v=b9kV23HHbGc

Fiúknak: https://www.youtube.com/watch?v=jV_C2Gi5DcE

Hajrá! Üdv.

Lacúr

Unit 5 Experiences

1.Javítsd ki a feladatokat!

I have ridden a bike. (ride)

He has won a competition. (win)

They have been on TV. (be)

My friend has seen a UFO. (see)

She has driven a go-kart. (drive)

We have visited our friends. (visit)

2.Tk. 57/7 a:

1-a, 2-b, 3-b, 4-b, 5-a, 6-a,7-a, 8-a

2.5B Have you ever climbed a mountain?

       – Tk. 58.o. 1. Olvasd el és hallgasd meg a történetet!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

 • Írd ki az új szavakat a szótárfüzetbe! (Mf. segít)
 • 59.o. 2. Egészítsd ki a történet segítségével a mondatokat!

Pl. 1. Sweet Sue hasn’t flown in a balloon.

3.Mf. 46.o.2. Mi történt veled? Írj igaz mondatokat magadról (állító vagy tagadó)! Ne feledd: have,has vagy haven’t, hasn’t + az ige 3. alakja!

Még nem kell küldeni, majd szerdán.

A következő két órán József Attila életrajzát vesszük.

Feladatok:

 1. 04. 12., hétfő:
  Tk. 79. o. olvasni: Életrajzi ismertető

Vázlat írása a füzetbe, és megtanulása:

József Attila

 1. április 11-én született Budapesten a Ferencvárosban (a magyar költészet napja!)

édesapja: József Áron román származású szappangyári munkás

édesanyja: Pőcze Borbála szabadszállási parasztlány, mosónő, cseléd

gyermekeik: Jolán, Etus, Attila

 1. az apa elhagyta a családját

a család azt hitte, Amerikába ment (valójában Temesvárra)

nagy szegénységben éltek: éhezés, nyomor, állandó költözés

 1. az Országos Gyermekvédő Liga Etust és Attilát nevelőszülőkhöz adta Öcsödre

(Pistának szólították)

visszakerültek Pestre, tehetséges, sokat olvasó gyerek

 1. a Mama megbetegedett, meghalt

Dr. Makai Ödön ügyvéd, Jolán férje lett a gyámja

a makói gimnáziumba került, első versei

Juhász Gyula előszót írt első verseskötetéhez:

 1. Szépség koldusa
 2. beiratkozott a szegedi egyetem magyar –francia – filozófia szakára
 3. Nem én kiáltok (2. verseskötete)

Tiszta szívvel című verse miatt (Szeged című lapban)
Horger Antal nyelvészprofesszor eltanácsolta a tanári pályától

Házi feladat:

József Attila-életrajz tanulni!

 

Tananyag: Kémia a kertben

Tankönyv 74-75. o. 3 fő téma van, megadom a kulcsszavakat, ezek jelentését keressétek ki, írjatok vázlatot a füzetbe, majd oldjátok meg az online kvízt!

Növények tápanyagai:
Szerves trágyák

Komposzt
Istállótrágya
Műtrágyák: pétisó, szuperfoszfát, kálisó

Növényvédő szerek: (74.o. Harc a kártevők ellen című bekezdésben)
Bordói lé

DDT
Növényvédő szerek kezelésének szabályai

Egyes anyagok égetése (75.o. A szomszédok sem szeretik a füstöt! – bekezdésben)
Száraz lepárlás

Faszén

Internetes feladat: A https://humusz.hu/komposztalj/jatekok internetes oldalon több érdekesség is található. Oldjátok meg a Komposzt-kvíz online tesztet. Ebből küldjetek el 3 kérdést válasszal április 14. szerdáig a digioktataslacur@gmail.com címre!

2021.04.09. péntek és 13. kedd

 

Kedves Gyerekek!

A mai lecke címe: A teljes elektromágneses színkép

Ezt a tananyagot is két órán dolgozzuk fel, amit egyben írok le. Figyelmesen olvassátok, el a tk. 108 -112. oldalán található leckét. Az érdekességeket se hagyjátok ki, mivel ezek is segítik a tananyag megértését. Az interneten nagyon szemléletes kísérleteket láthattok:

https://www.youtube.com/watch?v=HEZwlV3PVos

https://www.youtube.com/watch?v=UIRNjK1dGf8

A tankönyv 111. lap alján található vastagon szedett rész kerüljön a füzetedbe vázlatként és ezt tanuljátok meg. Házi feladat a mf. 40. oldal 1.,2.,3. feladatok megoldása, amit majd az iskolában ellenőrizni fogunk. Jó munkát kívánok! Gállné tanárnő

 

Tk 179. oldalán található 4. példát nézzétek át, értelmezzétek és írjátok le a füzetbe.

Tk 180. /B26. b) megoldása a füzetbe

feladat: Másold le a vázlatot!

vázlat:

Jézus többször is megjelent feltámadása után

 • Jézus megjelenései a hagyomány részei, a húsvéti hit forrásai:
  – a Megfeszített kinyilatkoztatja önmagát
     – felismerik benne a Megfeszítettet
     – élőként mutatkozik, az élő Jézus üdvösséges jelenléte
     – megjelenései konkrét személyeknek, csoportoknak szólnak
     – megjelenéseinek eredménye: újra hinni kezdenek a szemtanúk
     – a személyes húsvéti tapasztalat terjed, nem marad magányügy
     – feladatot, küldetést ad az embereknek
     – megjelenései megalapozzák az Egyházat

Keress rá az itt megjelölt szentírási részekre és olvasd el őket!

 szentírási részek:       Máté 28, 8-10      Márk 16,9-14    Lukács 24,13-35   Lukács 24,36-43
 János 20,11-18     János 20,19-32      János 21,1-17
 

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=1aQupRxqyqU  Jézus majd gondolj rám

https://www.youtube.com/watch?v=eRF_O-S-zcg   Föltámadt, Alleluja!

 

Elkészített feladataidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!

Feladatok:

Tk. 40. o. táblázat: A sajátos jelentéstartalmú mondatok

Magyarázat: (ezt nem kell leírnod) Az alárendelő összetett mondatok az eddig tanultakon kívül – vagyis, hogy a mellékmondat valamilyen mondatrészt helyettesít, azt tagmondat formájában fejezi ki – hordozhatnak még más, tartalmi-jelentésbeli többletet is.

Így a mellékmondatok kifejezhetnek valamilyen plusz jelentéstartalmat: feltételt, hasonlítást, következményt, megengedést. A mellékmondat ettől még továbbra is alanyi, állítmányi, tárgyi vagy bármelyik fajta határozói vagy jelzői, de van benne egy többletjelentés is! Gyakrabban előfordul a mindennapi beszédben, mint gondolnád!

Füzetedben írd fel a címet, és írd le a vázlatot:

A sajátos jelentéstartalmú mondatok

A mellékmondat a mondatrész kifejtése mellett hordozhat sajátos jelentéstartalmat is: feltételt, hasonlítást, következményt, megengedést.

Fajtái:

feltételes: a mellékmondat valamilyen feltételt tartalmaz, amitől függ a főmondat megvalósulása. Kötőszava: ha, hogyha. Jele: felt.

Az utalószó mellé kitehető: abban az esetben.

 1. Elmegyek akkor, hogyha te is jössz. (abban az esetben)

hasonlító: a mellékmondat a főmondat tartalmát úgy fejti ki, hogy közben valamihez hasonlítja. Kötőszava: mint. Jele: has.

Az utalószó mellé kitehető: ahhoz hasonlóan. A hasonlító mondatok gyakran hiányos szerkezetűek.

 1. Úgy fut, mint a nyúl. (ahhoz hasonlóan)

– következményes: a mellékmondat kifejezi a főmondat valamilyen következményét. Kötőszava: hogy. Jele: köv.

Az utalószó mellé kitehető: ennek következtében.

 1. Annyira jóllakott, hogy mozdulni sem bírt. (ennek következtében)

– megengedő: a mellékmondat bizonyos mértékig ellentétben van a főmondat tartalmával, de megengedi annak megvalósulását.

Kötőszava: bár, ha …is, ámbár, noha, jóllehet, holott . Jele: meg.

Az utalószó mellé kitehető: annak ellenére.

 1. Bár fáradt vagy, dolgoznod kell. (annak ellenére)

Nézd meg a következő prezentációt! Ezt ajánlom, mert segít a megértésben, rendszerezésben. (Megjegyzés: kicsit lassan tölt be, és lapoznod kell!)

https://prezi.com/2cjx-g9_f0up/sajatos-jelentestartalmu-osszetett-mondatok/

Figyeld meg a képen a sajátos jelentéstartalom jelölését az ábrán: (ezt nem kell leírnod, a házi feladat hasonló lesz)

Házi feladat:

Másold le az alábbi mondatokat a füzetedbe! Elemezd a tagmondatokat (Á-A), jelöld a tagmondatok határát, és számozd be őket! Karikázd be az utalószókat, keretezd be a kötőszókat (pótold őket, ha szükséges)! Készítsd el az összetett mondatok ábráit a jelentéstartalommal együtt!

 1. Akkor jövök el újra, ha lesz időm.
 2. Úgy nézett ránk, mint aki most lát bennünket először.
 3. Olyan olcsó volt, hogy mindet megvettem.
 4. Bár kevés volt az ideje, akkor is segített.

Házi feladat:

– A füzetvázlatokat tanulni!

A feladatot kérem olvashatóan lefotózni és elküldeni legkésőbb 2021. április 13-án, kedden 14.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre. A feladatokból pontozni fogok. Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

 

 

A demokrácia alapjai (Hatodik témakör 2. lecke)

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 11.00-11.30-ig online óra a google meet segítségével!

Olvasd el a tk. 188-190. oldalon a tankönyvi szöveget!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

Töltsd ki a munkafüzet feladatait: 100. old. 1., 2., 3., 101. old. 7., 8., 9. feladat

A tanulásban segítség:

Az Alaptörvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv

 

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok! Oldjál belőle minél többet!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_040

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_044

„Okosdoboz”  feladat az alaptörvényről

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=497&select_osztaly_search=8-osztaly&select_tantargy_search=tortenelem&select_temakor_search=allampolgari-alapismeretek

Ezzel legyél készen április 14-ig!

 

 

 

Hajrá Srácok!

Egy kis edzés! 🙂 Mindent bele!

Ez most a lányoknak jobban fog tetszeni, de a fiúk is nyugodtan kipróbálhatják!

https://www.youtube.com/watch?v=VHyGqsPOUHs

Egy kis kézilabda:

https://www.youtube.com/watch?v=sBvnRQzORw0

 

https://www.youtube.com/watch?v=_qER1LOYzFM

Kedves Gyerekek!

 

Az osztály nagy része igazán jól dolgozik! 🙂

Figyeljetek a határidőkre! Mindenképpen értékelni fogom a precíz munkát!

Javítsátok ki a munkafüzeti feladatokat a felrakott fotók alapján legyetek szívesek!

Tananyag: A reflexek

Tk. 127-130.

Vázlat: mi a reflex:

              feltételes reflex+ példa:

              feltétlen reflex+ példa:

A rövid vázlatot 04. 12-ig küldjétek!

 

A mozaweben a reflexek 107-110. + az extrákban vannak magyarázatok, érdekességek.

https://www.youtube.com/watch?v=X-T2QheS3gg

https://www.mozaweb.hu/Extra-Video-A_terdreflex-206437

 

                                           Jó munkát! 🙂

                                        Üdv. Tünde néni

 

 

 

 

Kedves Gyerekek!

Ma irodalomból Shakespeare: Romeo és Júlia dolgozat a REDMENTÁN.

A feladatlapot csak egyszer töltheted ki, elkezdeni ma, 2021. április 8-án, 8.00 és 10.00 óra között lehet. Használhatod a dráma szövegét, és a füzetedben a kérdésekre adott válaszaidat, de csak azt! A végleges eredményt akkor fogjátok látni, ha mindenkiét javítottam, jóváhagytam. Jó munkát!

 

Kedves nyolcadikosok!

A zenekar hangszerei (és néhány más) vannak feltüntetve a következő ábrán. A hangszereket felépítésük, megszólaltatásuk módja szerint fő- és alcsoportokra osztjuk, kivéve a billentyűsöket, ott csak főcsoport van, zenekarban is ritkán szerepelnek manapság. Az orgona és a csembaló helyet kapott a barokk (kb. 1600 – 1750) zenekarban, a harmonika viszont világzenét játszó együttesek hangszerei közt található. A pengetős húros hangszerek közül is csak a hárfa a zenekari hangszer, gitárt és lantot szintén a barokk zenekarban lehet látni/hallani, a citera pedig magyar népi hangszer. Számokat is látsz egyes főcsoportok, alcsoportok illetve hangszerek neve mellett, azok az időt jelzik – amikor megszólalnak a zeneműben. Először másold be az ábrát a füzetedbe (számok nélkül),  H  A zenekar hangszerei címmel! (Nem kérek róla fényképes bizonyítékot, de másold be egy későbbi röpdolgozat lehetősége miatt.)

Benjamin Britten angol, 20. századi zeneszerző írt egy olyan zeneművet, mely sorjában mutatja be a zenekar hangszereit, alcíme szerint Zenekari kalauz az ifjúság számára. Nézd meg a következő videót, közben kövesd az ábrát! A fafúvók és a vonósok esetében a négy egymás alá írt hangszer a feltüntetett sorrendben követi egymást.

https://www.youtube.com/watch?v=4vbvhU22uAM

Gazdasági élet Magyarországon – Témazáró teszt

A redmenta.com oldalon, a Földr-kém. 8. Balástya 2021 csoportban találjátok Gazdasági élet Magyarországon TZ 2021 címmel. Reggel 8:00-tól este 18:00-ig kitölthető egy alkalommal, 35 perc alatt. Hajrááááá!!!

feladat: Olvasd el a szentírási szakaszt, másold le a vázlatot a füzetbe!

szentírási szakasz:  Máté 28,1-7
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.”

vázlat:

Jézus feltámadása- Húsvét ünnepe:

 

 • Húsvétvasárnap Jézus feltámadt
 • a szent asszonyok kimentek a sírhoz, de a követ elhengerítve találták, egy angyal mondta nekik: NINCS ITT, FELTÁMADT!
 • Mária Magdolna hírül adta ezt az apostoloknak
 • Péter és János kifutottak a sírhoz, s látták, hogy Jézus nincs ott
 • Jézus feltámadásával megváltott minket
 • Jézus Krisztus a Megváltó!

Nézd meg a Názáreti Jézus című filmből a kijelölt részletet!
https://www.youtube.com/watch?v=E3lMqioI1kU&t=20762s   5:49:00-6:05:25

 

 

 

 

 

Remélem kellemes telt ez a nem túl hosszú szünet!

Szünet előtt a geometriai számításokkal kapcsolatos feladatokat oldottuk meg. A mai napra is még ilyen feladatot adok, holnap a szokott időben (915) online órán haladunk tovább!

Tk 176./B22. b) c)

+1 feladat: Egy deltoid rövidebb átlója 40%-a a hosszabbik átlónak. Írd fel a deltoid területét, határozd meg az átlók hosszát, ha a deltoidnak a területe 12,8 cm2!

Hány cm a kerülete, ha a terület 175%-val egyezik meg?

Társadalmi szabályok (Hatodik témakor 1. lecke)

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 8.15-8.45-ig online óra a google meet segítségével!

Készítsd el a füzetedbe a VI. témakör nyitóoldalát és olvasd el a témakör nyitószövegét! (tk. 182-183. old.)

Olvasd el a tk. 184-187. oldalon a tankönyvi szöveget!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

Töltsd ki a munkafüzet feladatait: 98. old. 1., 2., 3., 4. 99. old. 5.,6. feladat

A tanulásban segítség:

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok! Oldjál belőle minél többet!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_037

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_038

Ezzel legyél készen április 9-ig!

 

 

 

Unit 5 Experiences

 1. Present Perfect Tense (Befejezett jelen idő)

Ismételd a múlt órán leírt új anyagot és az igék 3. alakját!

Egészítsd ki a mondatokat a megadott igékkel! Ne feledd: have/has + ige 3. alakja!

I …… ………a bike. (ride)

He …… …… a competition. (win)

They …… …… on TV. (be)

My friend ……  .….. a UFO. (see)

She …… …… a go-kart. (drive)

We …… …… our friends. (visit)

2.Mf. 44.o.1. Javítsd ki a feladatot!

2 have, 3 have, 4 has, 5 have, 6 has, 7 has

A javítás után alakítsd át az 1. feladat mondatait tagadóvá, és írd le a füzetbe!

Pl. 1. We haven’t done some jobs for our neighbours.

A Present Perfect tagadása nagyon egyszerű, mindig a have/has alakul tagadóvá: haven’t/hasn’t, az ige 3. alakja marad.

Pl. I haven’t done my homework. (Nem csináltam meg a házimat.)

Daniel hasn’t tidied his room. (Dániel nem takarította ki a szobáját.)

 1. Tk. 57.o.7.a Hallgasd meg és válaszd ki a helyes kép betűjelét! Írd le a füzetbe így:

1-a, 2- …

DIÁKOLIMPIA GAMETIME 2 ONLINE JÁTÉK – mozgás, játék és ügyességi próba lehetősége

https://www.gametime.diakolimpia.hu/#/

Otthon is elvégezhető kihívások formájában, Diákolimpia GameTime nevezetű játékkal kívánja a félbeszakadt versenysorozatát népszerűsíteni a Magyar Diáksport Szövetség.

Az online formában működő program nyolc sportágban – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, torna, atlétika és multisport – került meghirdetésre. Az egyes kategóriákban három nehézségi fokozatban 9-9 kihívást – ezeket híres sportolók mutatják be – kell teljesíteni a diákoknak a tanév végéig folyamatosan, és a teljesítésekről szóló videókat fel kell tölteni a program weboldalára: www.gametime.diakolimpia.hu. A leglelkesebb résztvevő diákok sportszer és sportruházat díjazásban részesülnek. A részletes program a részvételi szabályzattal együtt a www.gametime.diakolimpia.hu oldalon olvasható.

Szeretném, ha ezek közül minél többet kipróbálnátok, természetesen az otthoni lehetőségek adta keretek között. Videókat, képeket akár nekem is küldhettek!!!

Tananyag: Az autó kémiája Tankönyv 72-73. oldal

Kedvcsináló: Nézzétek meg az internetről: mozaweb.hu, 3D, A gépkocsi fejlődése – animáció

Vázlat:

Karosszéria – váz: acél – szilárdságot ad, korrózióvédelme: felületén cink vagy alumínium bevonat + lakkbevonat – ütésállóságot ad (kavicsfelverődés ellen), alumínium – könnyű

Kerekek: Felni – acél vagy alumínium. Gumiabroncs – műgumi: kőolajból, korom szilárdítja – fekete, kopásálló. A téli gumi barázdáltabb, puhább, hidegben jobban tapad, mint a nyári

Szélvédő – két üvegréteg, köztük műanyag fólia – nem szilánkosra törik, hanem „pókhálósra”

Szerkezeti elemek – lökhárító, műszerfal, kárpitok – poliuretán műanyag

Elektromos vezetékek – főként rézből, jó elektromos vezető

Légzsák – ütközéskor elektromos érzékelő begyújtja a „rakétáját”, a keletkező nitrogéngáz fújja fel. Érdekesség: mozaweb.hu, videó, A légzsák működése

 Kénsavas ólomakkumulátor – az indításhoz szükséges áramot adja, 12 V feszültség, a két pólust együtt érinteni veszélyes!

Motor – korrózióálló acél, típusai: benzinmotor, dízelmotor, elektromos… egyéb

Üzemanyagok – szénhidrogének keveréke, kőolajlepárlás során keletkező frakciók kémiai átalakításával készül – lásd Tankönyv 45.o.

Motorbenzin – rövidebb szénláncú szénhidrogénekből, minőségét az oktánszám jelzi – minél nagyobb, annál jobb: töltőállomáson: 95-, 98-, 100-as.

A porlasztott benzin a motorban levegővel keveredve a gyújtógyertya szikrájának hatására robban fel. Ekkor a szénhidrogének elégnek. Az égés reakcióegyenlete a benzin egyik alkotórészének példáján: C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

Dízelolaj – hosszabb szénláncú szénhidrogénekből

Érdekesség: mozaweb.hu, 3D, Négyütemű Otto-motor

 

Alternatív motorhajtó anyagok

Növényi olajok: repce-, napraforgó- vagy lenmagból, lényegében azonosak az étolajokkal.

Biodízel: növényi olajok, vagy használt sütőolaj kémiai átalakításából. A gázolajhoz keverik.

Bioetanol: növények szénhidrátjaiból (kukorica, burgonya, búza, növényi hulladék) erjesztéssel állítható elő. Önmagában is alkalmazható, napjainkban a benzinhez keverik.

Hidrogén: a hidrogén égése az ún. üzemanyagcellában áramot termel, ez hajtja az autót.

Szénhidrogéngázok: sűrített CNG, vagy cseppfolyósított szénhidrogének LPG

Érdekesség: mozaweb.hu, videó: Környezetkímélő autók

 

KatalizátorAz üzemanyag elégése közben a környezetre káros vegyületek (nitrogén-oxidok) is keletkeznek, ezek átalakításáért felelős. Lásd Tankönyv 4.9.2. ábra!

 

Folyadékok – mérgezőek, megkóstolni ezeket szigorúan tilos!

Motorolaj: alkatrészek súrlódásának csökkentéséhez alkalmazzák, –20 és +300 °C közötti hőmérsékleten is megtartják viszkozitásukat (sűrűn folyásukat).

Hűtőfolyadék: a motor hűtését a végzi, glikol vizes oldata. Alacsony fagyáspontja (akár –60 °C) és magas forráspontja miatt télen nem fagy meg, nyáron pedig nem forr fel.

Ablakmosó folyadék: vizet, alkoholt és valamilyen mosószert (felületaktív anyagot) tartalmaz.

 

Munkafüzet 76.o. 3., 77.o. 6.

 

Érdekesség: mozaweb.hu, 3D, Személyautó felépítése

A lecke feldolgozásához jó lehet, ha van autótok, azon megnézni a felsorolt alkatrészeket…

Rejtvény az Okostankönyvből: https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_009

 

FELADAT: Az online órán résztvevőknek nincs írásbeli feladat. Aki nincs az online órán, küldje el a Munkafüzet 76.o. 3., 77.o. 6. feladatát lefotózva a digioktataslacur@gmail.com címre április 9. péntek estig.

Tk 176./B21. b) c) d)

Mindenkinek jó pihenést és kellemes ünnepeket kívánok!

 

 1. március 31., április 7.

 Nagyon szép és ötletes munkák érkeztek az előző feladathoz. De még nem mindenkitől kaptam meg, igyekezzetek a határidőt betartani!

 FÉNYKÉPEZÉS  2.

Madár- és békaperspektíva

 Újabb feladatot kaptok fényképezés témában, ahol a perspektíva nagy szerepet kap.

 1. Mint a madár az égből: ha felülről fotózol valamit, kicsinek, jelentéktelennek tűnik.
 2. Ha alulról fotózol, akár közvetlenül lerakod a földre a mobilt, a tárgyak és dolgok hatalmasnak tűnnek majd.

A feladat az, hogy próbáld ki a különböző alulról – felülről való fotózást úgy, hogy valóban a látószög miatt torzuljanak el az arányok. Megint vadászhatsz témára a lakásban, vagy épp egy családtaggal próbálj meg szövetkezni, és kreatív képeket létrehozni.
Néhány kép az ihlethez, de ne ezeket reprodukáljátok! Saját ötletedet valósítsd meg! Sok példát találtok az alábbi albumban:

https://hu.pinterest.com/kapamel/fot%C3%B3-perspekt%C3%ADv%C3%A1k-l%C3%A1t%C3%B3sz%C3%B6gek/

Kötelező, kreatív feladat

Készíts egy 2-2 fényképből álló sorozatot (nem kérek többet, csak négyet)!

A négy képnek egyenként adj címet és nevezd át erre a fájlnevét! Egy e-mailben küldd el a digitalismana@gmail.com címre április 14-ig! A kísérő levélben írj arról, hogy mivel fényképezted (telefon, kompakt fényképező, tükörreflexes digitális fényképező) és hol készült a kép, hogyan tetszett ez a feladat és végül írd alá, hogy be tudjam azonosítani a munkád.

Feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!

vázlat:

A Keresztút

 1. Pilátus halálra ítéli Jézust
 2. Jézus vállára veszi a keresztet
 3. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
 4. Jézus szent anyjával találkozik
 5. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet
 6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
 7. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
 8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
 9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
 10. Jézust megfosztják ruhájától
 11. Jézust a keresztre szegezik
 12. Jézus meghal a kereszten
 13. Jézust leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik
 14. Jézust sziklasírba temetik

A következő videóban egy gyerekeknek, fiataloknak szóló keresztúti elmélkedés van sok-sok ismert hittanos, gitáros énekkel. Hallgassátok és imádkozzátok végig!

Keresztúti elmélkedés gyerekeknek, fiataloknak:

https://www.youtube.com/watch?v=TgMw6LwK3Us

Elkészített munkáidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!

Unit 5 Experiences

 1. Tk. 56.o. 1.a Javítsd!

2.see 3. visit 4. ride 5. be 6. do 7. drive

 1. Present Perfect Tense (Befejezett jelen idő)

Tk.57.o 4. Írd le a füzetbe! Tanuld meg!

a) Egészítsd ki a mondatokat az olvasott szövegek segítségével!

b) A Present Perfect használata: az a fontos, hogy mi történt, a cselekvés a lényeg, nem az, hogy mikor.

 Pl. I have seen this film. – Láttam ezt a filmet.

Ha megadjuk a múltbeli időpontot, egyszerű múlt időt (past simple) használunk: I saw this film last Sunday.

c) A mondatban az ige előtt a have jelen idejű alakjait – have/has (E/3.) – haszáljuk itt segédigeként.

 Az ige alakja: past participle, vagyis 3. alak. (1. alak a szótári alak, 2. alak a múlt idejű alak) Például: see – saw – seen, visit – visited – visited

Tehát: have/has + ige 3. alakja

I have done my homework. – Megcsináltam a házit.

My dad has driven the car. – Apa vezette az autót.

d) Ha az ige a múlt időben -ed végződest kap (Regular verbs), a alak ugyanaz. Például: watch – watched – watched, start – started – started

e) Vannak rendhagyó igék (Irregular verbs), ezeknél nincs szabály. Például:

do – did – done,  go – went – gone, drive – drove – driven,  put – put – put, lose – lost – lost  

Ezeket meg kell tanulni. A Mf. 79. oldalán a lista segít.

3.Mf. 44.o.1. Have vagy has illik a mondatba? (A has csak egyes szám 3. személyű alany után használható)

A következő feladatokat küldjétek el legkésőbb csütörtökön:

Hétfői: Cutty Sark

Tk. 85.o.1.a Írd le az események sorrendjét a szöveg segítségével!

Tk.  85.o.1. b Keresd meg a szövegben a választ a kérdésre!

Tk. 85.o. 2. Válaszolj a szöveg alapján a kérdésekre!

Keddi: Tk. 57.o.3. Egészítsd ki a táblázatot a 2. feladat szövege alapján!

Szerdai: Mf. 44.o.1.

Then have a nice Easter holiday!

Ötödik témazáró megírása

A témazárót március 31-én, szerdán 8.00-9.00 óra között írjátok a REDMENTÁN.
Ha bárkinek ezzel kapcsolatban technikai problémája van, privát üzenetben keressen!

Az ötödik témazáróban 12 feladat vár rád, hogy legjobb tudásod szerint megold! A feladatlap kitöltésére a kezdéstől számítva 55 perc áll rendelkezésedre! Ügyesen gazdálkodj az idővel!

A füzet és munkafüzet ellenőrzését a tavaszi szünet után szeretném elvégezni, nem kell elküldeni most számomra!

Ne feledjétek: a márciusi Másolás beadási határideje ma van, 2021. március 30., kedd!

A következőket kérem: az elkészített oldalakat a füzet felső sarkában számozd be 1-től 4-ig (5-ig), az alsó sarkába pedig minden oldalon írd föl a dátumot: III. 30., oda, ahová a L jelet szoktam tenni! Kérem, hogy jól olvashatóan fotózd le az oldalakat, csak így tudom értékelni a munkádat!

2021. 03. 30., kedd:

Feladatok:

Lapon 1. és 2. feladat megoldása (márc. 5-én adtam oda)

(Ha valaki elhagyta a lapját, akkor másolja le a mondatokat, és elemezze a füzetében!

A 2. feladatnál tollal dolgozz, vagy a fotón jól látható ceruzával, mert elég kis hely van a megoldásra, és van, ahol még ki is kell egészíteni a mondatokat!)

 1. feladat: Állapítsd meg, hogy igaz (I) vagy hamis (H)! A hamis állításokat elég a mondatok fölött javítani, nem muszáj leírni a vonalra! Kérlek, tollal, olvashatóan dolgozz!
 2. a, -f, feladat: Teljes elemzés, a szokásos lépésekkel: Á-A megkeresése, leválasztás, utalószó karikázása, kötőszó keretezése (ha szükséges, pótolni kell), a főmondat teljes elemzése, ábra készítése … (a kötőszókat nem muszáj kiírni a vonalra, ha az elemzésben egyértelműen látható a keretezés) Vigyázat, a c, és az f, mondatban beékelődés van! (lásd a Mondatrendnél, a márc. 5-ei óránál!)

Házi feladat:

– A füzetvázlatokat tanulni (Az alárendeléstől)!

A feladatokat kérem olvashatóan lefotózni és elküldeni legkésőbb 2021. április 8-án, csütörtökön 14.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre. A feladatokból pontozni fogok. Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

 

Új feladat: Gazdasági élet Magyarországon – összefoglalás

A témakör a Tankönyv 76-107. o. található.

Néhány fontos tudnivalóra felhívom a figyelmeteket, ezeket igyekezzetek tanulni:

-régiók, megnevezés, térkép, nagyvárosok

-Budapest városszerkezete, szerepköre, gondjai, célok

-A mezőgazdaság feltételei, a növénytermesztés fő csoportjai, a növénytermesztés kapcsolata az állattenyésztéssel és a feldolgozóiparral, az élelmiszergazdaság ágai, termőterületek, borvidékek

-A magyar gépipar jellemző termékei és a gépipar néhány ága és magyarországi vállalata, A vegyipar termékei, A vegyipari vállalatok

-Energiahordozók csoportosítása és felhasználása, a biomassza felhasználása, az áramtermelés forrásai, nagyobb erőművek Magyarországon

-Az infrastruktúra elemeinek csoportosítása, jellemzői

-Nemzeti Parkok, Világörökségi helyszínek neve, elhelyezkedése, egy jellegzetes védett értéke. Hungarikumok, néprajzi értékek közül egy-egy bemutatása.

Rövid vázlat: TK 106.o. Összefoglalás

Szorgalmi feladat: TK 107.o. 8. feladat – segít a Tankönyv anyaga és az internet!

Témazáró dolgozat április 8-án csütörtökön lesz, redmentán.

Írásbeli lecke nincs! A kiselőadások készítését javaslom megkezdeni! Akár jó téma lehet a Tk. 107.o. 9.

Unit 5 Experiences

Tk. 56.o.1.a Egészítsd ki a kifejezéseket a megadott igékkel!

Pl. win a competition, win a race – megnyerni egy versenyt

Tk. 56.o.2. Olvasd el a szöveget! Hallgasd meg!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Írd ki az új szavakat! (Mf. 77.o. 5 Experiences A They’ve been successful)

Tk. 57.o.3. Egészítsd ki a táblázatot a 2. feladat szövege alapján!

A feladatok megoldását írd le a füzetbe! Küldeni majd szerdán kell a heti összes feladattal együtt.

2021. 04.07. a küldési határidő

Idegrendszerünk felépítése

Tk.124-126.

Mf. 80./ 1. 3. 4.

       81./ 5.

A vázlatírás szempontjai: felépítés szerinti 2 fő rész:

                                               környéki idegrendszer alkotói:

                                               idegek típusai:

                                               gerincvelő alkotói:

                                               agytörzs feladatai:

                                               kisagy feladatai:

                                               nagyagy felépítése, feladatai:

                                               agyidegek száma:

                                               gerincvelői idegek száma:

                                            

Kérem a vázlatot és a munkafüzet megoldott feladatait is küldjétek el. Kérlek benneteket, hogy jól látható fotókat készítsetek! Segítségül használhatjátok az ingyenesen elérhető mozawebet: idegsejt, idegszövet 98., ingerületátvitel 98., idegrendszer 100., gerincvelő 101., agy 102., + az extrákban vannak magyarázatok, érdekességek. A múltkori videót ismét felteszem, ha emlékeztek rá, a 8. perctől van a mai tananyag magyarázata.

https://www.youtube.com/watch?v=aEWzxo8gPmE

 

                                                  Köszönöm, jó munkát! 🙂

 

 

Sziasztok!

Kettő, otthon könnyen elvégezhető feladatsort tettem fel, amelyikben a lányok szerepelnek, abban a hajlékonysági tesztet nem kell kipróbálnotok! J

https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w

https://www.youtube.com/watch?v=BIc-wEDN4kc

Alább az első edzésterv a fiúknak szól, ismétlésként, kis súllyal remek feladatok.

https://www.youtube.com/watch?v=f307bEEV-eo

A lányoknak egy kis zumba.

https://www.youtube.com/watch?v=8DZktowZo_k

 

                                                       Üdv. Tünde néni

2021. április 8-án, csütörtökön dolgozat lesz a Redmentán. (A dráma és a színjátszás, a Shakespeare korabeli színház, Romeo és Júlia, a tragédia műfajának jellemzői)

Folyamatosan olvassuk William Shakespeare: Romeo és Júlia című drámáját.

Megtaláljátok az Országos Széchényi Könyvtár honlapján (Kosztolányi Dezső fordítása):

https://mek.oszk.hu/00400/00492/00492.htm

Feladatok:

 1. 03. 29., hétfő:
  Tk. 162-164. o. olvasni: IV-V. felvonás

Vázlat írása a füzetbe, és megtanulása:

IV. felvonás: Válság, sorsfordulat

kedd délelőttől szerda hajnalig játszódik

Válság: a drámai cselekmény tetőpontja, amely a hősök felelősségvállalását jelenti

Sorsfordulat: késleltető jellegű rész, a hősök utolsó kísérlete, hogy megpróbálják megoldani a lehetetlen helyzetet

Magyarázat a cselekményhez: (ezt nem kell leírnod)

Az egymástól elszakított szerelmesek életét tovább bonyolítja, hogy házasságukról nem tudván, Júlia apja, Capulet Párishoz akarja hozzáadni leányát. Júlia úgy tesz, mintha engedelmeskedne a szülői parancsnak. A mentő ötletet ismét Lőrinc barát jelenti, aki egy olyan szert ad a lánynak, amelytől két napig tetszhalott állapotba kerül.

V. felvonás: Katasztrófa, végkifejlet (tetőpont, a tragédia megoldása)

szerda délutántól csütörtök hajnalig játszódik

végzetes félreértések

Magyarázat a cselekményhez: (ezt nem kell leírnod)

A tervről János barát viszi a hírt Romeónak Mantovába, azonban ő nem ér oda, viszont Júlia „halálhíre” igen. Romeo vállalja az önkéntes halált. És ugyanúgy tesz Júlia is, amikor megpillantja a halott Romeót. A kriptában játszódó jelenet a dráma tetőpontja. Ennek során a drámai dialógusokban részben megismétlődik az erkélyjelenet egyik része, amikor a szerelmesek voltaképpen nem egymással, csupán egymáshoz beszélnek.

A szerelem ereje végül legyőzi a viszálykodást. A fiatalok halála döbbenti rá a két családot a közöttük lévő ellentét értelmetlenségére. A dráma megoldását a két család kibékülése jelenti, viszont ez nem oldja fel a gyermekeik elvesztésének tragikumát.

Házi feladat:

 – 2021. április 7-ig olvassátok el figyelmesen a Negyedik  és az Ötödik  felvonást!

 – Mf. 99-100. o. 1. a,-h, (az egész 1. feladat!) és 2. feladat

A válaszokat kérem lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 7-én 16.00 óráig az e-mailcímemre! Jó munkát!

Shakespeare drámáját nagyon sokan feldolgozták film és musical formában is.

Nézzétek meg Franco Zeffirelli 1968-as filmfeldolgozását! Figyeljétek meg, hogyan jelenik meg az eredeti drámai cselekmény filmen! (Két részes a film, összesen 2 óra 12 perces.)

https://indavideo.hu/video/Romeo_es_Julia_9

 

Tananyag: Elemek és akkumulátorok Tankönyv 70-71. o.

Olvassátok el a 70. o. 1. hasábját: Gyümölcselem, Kísérlet.
Nézzétek meg az internetről: https://hetikiserlet.blog.hu/2014/11/21/gyumolcselem

Fontos: galvánelem, elektród, elektromos áram

Olvassátok tovább: Daniell-elem…, jó ha tudod.
Fontos: galvánelem, Daniell-elem ábrája, anód. katód
Oldjátok meg a Munkafüzet 74. o. 2. feladatát.

Olvassátok tovább: Hordozható áramforrások – szárazelemek, érdekesség.
Fontos: szárazelem, ceruzaelem felépítése
Nézzétek meg az internetről: mozaweb.hu, 3D, Alkáli elem

https://www.mozaweb.hu/Search/global?search=akkumul%C3%A1tor
Oldjátok meg a Munkafüzet 74. o. 3. feladatát.

Olvassátok tovább: Ne dobd ki, töltsd újra! – akkumulátorok
Fontos: akkumulátor, veszélyes hulladék
Nézzétek meg az internetről: mozaweb.hu, 3D, Savas akkumulátor

https://www.mozaweb.hu/Search/global?search=akkumul%C3%A1tor
Oldjátok meg a Munkafüzet 74. o. 1. és a 75. o. 4. feladatát

FELADAT: A munkafüzet 74.o. 2., 3. feladatot kérném, lefotózva küldjétek el nekem a digioktataslacur@gmail.com címre szerda (március 31.) estig.

Readig

1.Tk.85.o. Cutty Sark

Olvasd el a szöveget!

Tk. 85.o.1.a Írd le az események sorrendjét a szöveg segítségével!

Tk.  85.o.1. b Keresd meg a szövegben a választ a kérdésre!

Tk. 85.o. 2. Válaszolj a szöveg alapján a kérdésekre!

Szavak: Mf. 78. o. 4 Cutty Sark

A feladatok megoldását írd le a füzetbe! Küldeni majd szerdán kell a heti összes feladattal együtt.

Kedves Gyerekek!

A mai lecke címe: Az infravörös és az ultraibolya fény

A tananyagot a mennyisége miatt most is két órán dolgozzuk fel, amit egyben írok le. Figyelmesen olvassátok, el a tk. 104 -107. oldalán található leckét. Az érdekességeket se hagyjátok ki, mivel ezek is segítik a tananyag megértését. Az interneten a következő oldalon érdekes képeket, különleges kisfilmeket láthatsz a tananyaggal kapcsolatban. Eközben nemcsak a fizikai ismereteidet bővíted, hanem fejlesztheted angoltudásodat is.

https://www.sutori.com/story/30-ora-az-infravoros-es-az-ultraibolya-feny–gAj5atCCxA8EgLoVyAHs1J34

Ezen az oldalon találjátok a házi feladatot is, amit a füzetbe kell elkészítenetek! Ezt olvashatóan lefényképezve küldjétek el nekem!

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

Az ötödik témakör összefoglalása

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 11.00-11.30-ig online óra a google meet segítségével!

Olvasd el a tk. 181. old. tankönyvi szövegét (főszöveg, kiegészítő szövegek, olvasmány)!

Ragaszd be az összefoglaló lapot a füzetbe!

 

Oldd meg a munkafüzet feladatait: 94-96. old. 1., 2., 3., 5. (Nem kell sorszámozni, az évet írd be, amikor történt), 6. feladat!

 

Segítség a tanulásban:

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/fejezet_03_osszefoglalas

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/fejezet_05_osszefoglalas

Március 31., szerdán 8.00-9.00 között témazárót írtok a REDMENTÁN.

 A füzeteket és munkafüzetet a tavaszi szünet után szeretném ellenőrizni, amikor iskolában megyünk.

 

feladat: Másold le a vázlatot!

vázlat:

 A Nagyhét eseményei

 • a Nagyhét a Virágvasárnaptól Húsvétvasárnapig tartó időszakot jelenti
 • Virágvasárnap: Jézus bevonul Jeruzsálembe
  barkaszenteléssel és Passió-játékkal ünnepeljük
 • Nagycsütörtök: az utolsó vacsorára emlékezünk, amikor is Jézus és a 12 apostol utoljára volt együtt és Jézus megalapította az Oltáriszentséget
 • Nagypéntek: Jézust halálra ítéli Pilátus, majd a keresztúton keresztjét hordozza Jézus, a golgotán pedig keresztre feszítik, meghal a kereszten
 • Húsvétvasárnap: Jézus harmadnapra feltámadt

Nézd meg az alábbi videó kijelölt részt a Názáreti Jézus című filmből!   4:41:20- 5:46:00

https://www.youtube.com/watch?v=E3lMqioI1kU

Küldj fotót az elkészített feladataidról a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 

Old meg a füzetbe a következő feladatokat!

Tk 176./B20. a) c) d)  176./B21. a)

Az elkészített feladatokról péntek estig képet kérek! informatikabalastya@gmail.com

Ne feledjétek: a márciusi Másolás beadási határideje: 2021. március 30., kedd!

A következőket kérem: az elkészített oldalakat a füzet felső sarkában számozd be 1-től 4-ig (5-ig), az alsó sarkába pedig minden oldalon írd föl a dátumot: III. 30., oda, ahová a L jelet szoktam tenni! Kérem, hogy jól olvashatóan fotózd le az oldalakat, csak így tudom értékelni a munkádat!

 1. 03. 26., péntek:

Feladatok:

Füzetedben írd fel a címet és a vázlatot:

A jelzői alárendelés fajtái

A jelzői mellékmondat a főmondat jelzőjét fejezi ki tagmondat formájában. Annyiféle jelzői alárendelés van, ahányféle jelző. A főmondatot az utalószóig elemezni kell.

Tk. 43.o. táblázat: a 4 jelzői alárendelés fajtáit és a példamondatait
másold le a füzetedbe, és elemezd őket a szokott módon! Az ábrákat is másold le hozzájuk a táblázatból a jelükkel!

– minőségjelzői

– mennyiségjelzői

– birtokos jelzői

– értelmező jelzői

(Segítségül itt az én elemzésem, innen is írhatod, vagy innen ellenőrizheted a munkádat:)

Az elemzéshez segítséget, és sok példát találsz az Okostankönyvben is:

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_04_005

 

Házi feladat:

– A füzetvázlatokat tanulni (Az alárendeléstől)

   –  Mf. 24. o. 4.a, b,

A feladatot (Munkafüzet 37. o.) kérem lefotózni és elküldeni legkésőbb 2021. március 30-án, kedden 14.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre.

Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

 

Folyamatosan olvassuk április 8-ig William Shakespeare: Romeo és Júlia című drámáját.

Öt felvonásra tagolódik, így, részenként olvassuk, és lesznek kérdéseim az egyes felvonásokhoz. Kértem, hogy szerezzétek be a könyvet, ha ez nem lehetséges, akkor megtaláljátok az Országos Széchényi Könyvtár honlapján (Kosztolányi Dezső fordítása):

https://mek.oszk.hu/00400/00492/00492.htm

Feladatok:

 1. 03. 25., csütörtök:
  Tk. 158-160. o. olvasni: III. felvonás

Vázlat írása a füzetbe, és megtanulása:

III. felvonás: Bonyodalom (a drámai cselekmény kibontakozása)

hétfő délutántól kedd hajnalig játszódik

véletlenek és balszerencsés események sora

Magyarázat a cselekményhez: (ezt nem kell leírnod)

Lőrinc barát titokban összeadta a fiatalokat. A házasságkötés egyszerre hordozza magában a megbékélés és a további ellentétek lehetőségét is. A harmadik felvonás elején a színhely újra a város piactere, ahol a titkos esküvőről érkező Romeót Tybalt párbajra hívja ki. A párbaj elfogadott módja volt a becsületbeli ügyek rendezésének. Ezzel az addig a felszín alatt alakuló bonyodalom nyílt színi konfliktussá válik. Tybalt gúnyos és kihívó szavaira Romeo nem kíván válaszolni, sőt igyekszik szétválasztani Mercutiot és Tybaltot. Mercutio halálos sebet kap, Rómeó pedig bosszút áll barátja haláláért. A herceg száműzi Romeót Veronából, így a szerelmesek elszakadnak egymástól. Az események tovább súlyosítják a szerelmesek helyzetét. Júlia először megátkozza, majd megáldja gyilkossá lett férjét, akit szeret. A fiatalok szabadságvágya áll szemben a családok közötti viszállyal, a korabeli házasodási szokásokkal, társadalmi elvárásokkal.

Házi feladat:

 – Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! (Segítségül megadom, hol találod a felvonásban a válaszokat, ez alapján dolgozz! Csak a kérdések számát és a válaszokat írd le!)

III. felv. 1. szín:

 1. Miért mondja ezt Romeo: „Tybalt, szeretni téged van okom”?
 2. Mivel okoz Romeo még nagyobb bajt?

III. felv. 2. szín:

 1. Miért esik kétségbe Júlia, amikor meghallja a híreket?

III. felv. 3. szín:

 1. Miért szidja le Lőrinc barát az elkeseredett Romeót?
 2. Mi Lőrinc barát bölcs terve?

III. felv. 4. szín:

 1. Mikor kell Júliának (újra) férjhez mennie?

III. felv. 5. szín:

 1. Írj példát a szerelmesek búcsúzásából arra, hogy baljós előérzetük van!
 2. Mit ért félre Capuletné Júlia sírásában?
 3. Mivel vádolja meg Júliát az apja?
 4. Miért csalódik Júlia a dajkában?

 

A válaszokat kérem lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. márc. 29-én 16.00 óráig az e-mailcímemre! Jó munkát!

 

Tananyag: A fémek korróziója

Tk. 68-69.o. Három fő része van a leckének:

 1. a korrózió bemutatása – rozsda, korrózió fogalma
 2. a fémek 3 csoportja korrózióállóság alapján
korrózióra hajlamos (általában nagy redukáló-képességű) fémek védő oxidréteggel rendelkező fémek korrózióra nem hajlamos (kis redukáló-képességű) fémek
 1. a korrózióvédelem módjai: felületvédelem és ötvözés lényege, példák.

Segít az értelmezésben egy videó kb. 25 perc:

https://www.youtube.com/watch?v=2V-7KTf5CRU

Írásbeli feladat: Készítsetek vázlatot a füzetbe s lefotózva küldjétek el nekem a digioktataslacur@gmail.com címre március 27. szombatig!

A tankönyv 27. oldalán találsz egy dalt, ami a böjti leányjátékokhoz fűződik. A kapus játékokat – nagyon egyszerű formában – látod majd az itt következő linkre kattintva. Előtte olvasd el a szöveget a népszokásról (a sárgás színű, kérdések és feladatok – lásd. 3. oldal – szövegbuborékokat nem kell)!

https://www.youtube.com/watch?v=QkeqIcgnb0E&ab_channel=SzilviaBogn%C3%A1r

A passió olyan zenei műfaj, mely a barokk korszakban (kb. 1600 – 1750) keletkezett, szerzője pedig Johann Sebastian Bach. A következő zenei részletek a János passióból származnak, hallgasd meg őket!

https://www.youtube.com/watch?v=7M_MS7x4wKo&ab_channel=JackGibbons

Ebben a videóban láthatod a barokk zenekarban használt hangszereket is.

https://www.youtube.com/watch?v=apWYzBxtT9M&ab_channel=NetherlandsBachSociety

Egy rendkívüli előadást látsz ebben a videóban, az énekkar mozdulatokkal is alátámasztja a szöveget. Jelentése: Uram, mi Urunk, kinek dicsősége fenséges minden földön.

https://www.youtube.com/watch?v=X-sd7JDBxis&ab_channel=BerlinerPhilharmoniker

Az impresszionizmus zenéjével folytatjuk. A tankönyv 85. oldalán Maurice Ravelről kell elolvasnod a szövegeket. Kottát is találsz, ami bemutatja híres művének, a Bolerónak a szerkezetét. Legfelül áll, a dallam, az alatta található dallamosztinátó jelentése állandó dallam. A mű annyira népszerű és közismert, hogy egészen különleges helyeken is megszólal, nézd meg!

https://www.youtube.com/watch?v=nC50M6LHcHY&ab_channel=MintakaAlnilam

Ravel balettet is írt, íme egy zenei részlet a „Daphnis és Chloé” című balettből

https://www.youtube.com/watch?v=vode6Ryl-yY&ab_channel=BerlinerPhilharmoniker

 

 

Kedves Gyerekek!

 

A következő tananyag:

Idegrendszerünk, idegsejtjeink

Tk.122-123.

Mf. 79./ 1. 4. 5., ezek megoldását küldjétek vissza lécci 03.29. 10.00-ig!

 Figyeljetek a határidő betartására!

Az alábbi kisfilm első nyolc perce szól a mai tananyagról, ezt nézzétek meg, a további része a jövő órai anyag. Pontos magyarázat és vázlat is van hozzá.

https://www.youtube.com/watch?v=aEWzxo8gPmE

Jó munkát! Üdv. tünde néni

 1. Egy kétjegyű szám második számjegye 2-vel nagyobb az elsőnél. Ha ezt a számot és a számjegyei felcserélésével kapott számot összeadjuk, akkor 88-at kapunk. Melyik ez a szám?
 2. Egy kétjegyű szám első számjegye fele a második számjegyének. Ha az első számjegyhez 1-et, a másodikhoz 2-t adunk, és a két számot összeadjuk, akkor 60-at kapunk. Mi az eredeti szám?
 3. Egy kétjegyű szám számjegyeinek aránya 3:2. Az eredeti szám és a számjegyek felcserélésével kapott szám különbsége 18. Melyik ez a szám?

Az elkészített feladatokat kérem az informatikabalastya@gmail.com címre!

Nagyböjti lelki óra II.

 feladat: Az alábbi kis történet segít a nagyböjti elmélyülésben. Olvasd el figyelmesen és az ezzel kapcsolatosan gondolataidat írd le a füzetbe!

A kőfaragó

   Volt egyszer egy kőfaragó, aki mindig elégedetlen volt magával és az életével. Egy szép napon, amikor mendegélt elhaladt egy gazdag kereskedő háza előtt. Benézett a nyitott kapun és látta, hogy odabent csak úgy nyüzsögnek az előkelőbbnél előkelőbb látogatók. „Milyen hatalmas is lehet egy ilyen kereskedő!” – gondolta a kőfaragó. Elfogta az irigység, és azt kívánta, bárcsak ő is ilyen gazdag lehetne. Akkor bezzeg nem kellene szegény kőfaragó módjára tengetnie az életét.
Legnagyobb ámulatára egyszerre gazdag kereskedővé változott. Nagyobb pompa és vette körül, amit valaha álmodni mert volna. Irigyelte és gyűlölte is mindenki, aki nála szegényebb volt. Egyszerre csak pompás gyaloghintót vittek el háza előtt, a gyaloghintóban magas rangú hivatalnok terpeszkedett, körülötte szolgák hada és gongot ütő katonák. A leggazdagabb ember is mély meghajlással hódolt a menet előtt. „Milyen hatalmas ez a hivatalnok” – gondolta. „Bárcsak magas rangú hivatalnok lehetnék!”
Ezután magas rangú hivatalnokká változott. Mindenhová dúsan hímzett gyaloghintón cipelték, és a nép reszketett tőle és gyűlölte és földig hajolt előtte, amerre csak járt. A nyári nap forrón tűzött és a hivatalnok iszonyúan kényelmetlennek érezte a fülledt gyaloghintót. Kinézett. A nap fenségesen ragyogott az égen és tudomást sem vett a hivatalnok létezéséről.”Milyen hatalmas a nap!” – gondolta. „Bárcsak nap lehetnék!”
Ezután nappá változott, mindenkire pokoli erővel sütött, kiégette a mezőket, és a földművesek átkot szórtak rá. Ám egyszer csak nagy fekete felhő kerekedett, és odafurakodott a nap és földműves közé, így a nap sokat veszített erejéből. „Milyen hatalmas az a viharfelhő!” – gondolta. „Bárcsak viharfelhő lehetnék!”
Ezután hatalmas felhővé változott, elárasztotta a mezőket és a falvakat, mindenki kétségbeesésére. Hamarosan azonban úgy érezte, hogy valami nagy erővel tolja. A szél volt az. „Milyen hatalmas a szél” – gondolta. „Bárcsak szél lehetnék!”
Ezután széllé változott, lefújta a cserepeket a háztetőkről, kicsavarta tövestől a fákat, és mindenki gyűlölte őt és félt tőle, amerre csak elsüvített. Hanem egyszerre csak nekirohant valaminek, amit bárhogyan igyekezett is elfújni, csak állt rendületlenül. Hatalmas szikla volt az. „Milyen hatalmas ez a szikla!” – gondolta. „Bárcsak szikla lehetnék!”
Ezután kősziklává változott, hatalmasabb volt mindenkinél a világon. Ahogy ott állt, egyszer csak kopácsolást hall, egy kalapács hangját és érezte, hogy farigcsálják az oldalát. „Ki lehet hatalmasabb nálam, a sziklánál? – kérdi. Letekintett, és mélyen maga alatt meglátott egy kőfaragót.

 

Hazánk külpolitikája és a határon túli magyarok helyzete a rendszerváltás után (ötödik témakör 6. lecke)

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 8.15-9.00-ig online óra a google meet segítségével!

Olvasd el a tk. 176-180. old. tankönyvi szövegét (főszöveg, kiegészítő szövegek, olvasmány)!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

Írd le a füzetedbe ezt az áttekintő összesítést a rendszerváltás főbb változásairól!

Oldd meg a munkafüzet feladatait: 92-93. old. 1., 2., 3., 4., 5., feladat!

 

Segítség a tanulásban:

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_05_032

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_05_035

ZANZATV kisfilmje jól összefoglalja a határon túli magyarok helyzetét 1945 után:

https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/hataron-tuli-magyarok

Ezzel legyél készen március 26., péntekig! Ekkor összefoglalunk. Témazárót március 31-én, szerdán írtok a REDMENTÁN.

 A füzeteket és munkafüzetet a tavaszi szünet után szeretném ellenőrizni, amikor iskolában megyünk.

 

 

Angol 8. NZS – 03.24.(szerda)

Témazáró írása a Redmentán

9.00-9.30 között kezdhető, 40 percig írható.

8.a Földrajz – 2021. március 23., 25. Ez a keddi és csütörtöki óra anyaga!!

Keddi tananyag: Magyarország infrastruktúrája

Tankönyv 96-99.o. Vázlatot adok a legfontosabb tudnivalókról!

Infrastruktúra: a gazdaság működését biztosító műszaki feltételek (létesítmények, hálózatok, hozzáférés, intézmények). A rendszerváltás óta jelentős a fejlődése, de még van mit tenni.

 Az infrastruktúra elemeinek csoportosítása

Közlekedés: közút, vasút, vízi út, légi folyosó, csővezeték, kiszolgáló létesítmények (pályaudvar, kikötő stb.)

A közúti közlekedés hálózat Budapest-központú, sugárirányban haladnak a főbb útvonalak a vidéki városok felé, míg azok között hiányos az összeköttetés (Atlasz 12-13.o.)

-kevés a Duna híd – nehezíti a K-Ny irányú közlekedést

-vezető szerepű az áru- és személyszállításban. Autópályák (M1, M2…) és autóutak

-Budapestet elkerülő autóút (M0) ma a főváros ¾-ét körbeveszi.

-gyors, háztól házig szállít, de drága, balesetveszélyes, környezetszennyező, kis kapacitású

 

 Vasúti közlekedés nagy fejlesztésre szorul

-nagy kapacitású, kevésbé szennyező, de kötött pálya, többnyire fővárosközpontú

 

Vízi közlekedésáruszállítás (a Dunán) és a turistaforgalom (Balaton és Dunakanyar)

-olcsó, nagy kapacitású, kevésbé szennyező, de lassú, folyókhoz kötött

 

Légi közlekedésa nemzetközi forgalomban van szerepe. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, repülőtér: Debrecen, Balaton melletti Sármellék

-gyors, biztonságos, de drága, környezetszennyező, kis kapacitású

 

Csővezetékes szállítás – folyékony és légnemű nyersanyagokat (földgáz, kőolaj), termékeket (üzemanyag) szállít külföldről, a kitermelési helyekről a feldolgozó- vagy fogyasztóüzemekbe.

-olcsó, nagy kapacitású, de drága kiépítésű, csak bizonyos árut szállíthat, rugalmatlan

 

Infokommunikáció: hagyományos és mobiltelefon (több mint 85%-os lefedettség), rádiós és televíziós műsorszórás, internet-hozzáférés (sebessége, kapacitása), elektronikus szolgáltatások, számítógépekkel való ellátottság

 

Közmű: villanyvezetékek, vezetékes ivóvíz, vezetékes gáz, csatornahálózat

 

Feladat: az okostankönyv feladataival gyakorolj!

nkp.hu, 8.évf., földrajz, III. Gazdasági élet Magyarországon téma, 6. Magyarország infrastruktúrája lecke, Magyarország infrastruktúrája játék, Magyarország infrastruktúrája 2. játék, Széles sávokon játék, Széles sávokon térképpel játék.

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_03_006

 

Csütörtöki tananyag: Értékvédelem Magyarországon

 

Tankönyv 100-105.o. A fogalmakat vázlatosan ismerjetek, nem kell szó szerint! Az egyes védett értékeket, legalább minden kategóriából egyet-egyet tudni kell. Itt megtaláljátok a fogalmak kivonatát, a TK. és a gyakorló feladatok segítségével megismeritek a példákat is! A kevésbé fontosabb részeket kisebb betűvel írtam!!

 Országos és helyi védettségű területek: nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék, helyi jelentőségű védett terület.

Nemzeti parkok: A legmagasabb szintű védelmet élvezik. Feladatuk a különleges növény- vagy állatvilág, kultúrtörténeti emlékek, földtani, vízrajzi vagy tájképi értékek megőrzése. Területét sem mezőgazdasági, sem ipari célra nem lehet hasznosítani, lehetőséget ad viszont a tudományos kutatásra, az oktatásra es a szabadidő eltöltésére. 10 nemzeti parkunk van.

Külön védetté nyilvánítás nélkül a törvény erejénél fogva védelmet élvez minden barlang, forrás, földvár, kunhalom, szikes tó és láp.

Nemzetközi egyezmények, szervezetek vagy egyéb hazai jogszabályok alapján védett területek. Pl: Natura 2000 terület, erdőrezervátum, bioszféra-rezervátum

-ramsari terület – vadvizek, vízimadár-élőhelyek védelmét elősegítő terület

-csillagoségbolt-park – csillagászati megfigyelésekre alkalmas, fényszennyezéstől mentes terület

-geopark – élettelen természeti értékeket (például kőzetek, ősmaradványok)  bemutató terület

 

Településeink épített értékei, a műemlékek. Vár, kastély, templom, lakóház, gazdasági épület vagy ipari létesítmény.

 

Világörökség része: kulturális vagy természeti szempontból egyedinek számító értékek, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) által odaítélt cím. Magyarországon nyolc helyszín: egy természeti, hét kulturális értékek között szerepel.

Világörökségek és nemzeti parkok Magyarországon – térkép – egy-egy helyszín és védett értéke TK 101.o. Tudni kell a Nemzeti Parkok, Világörökségi helyszínek nevét, elhelyezkedését, egy jellegzetes védett értékét

 

Hungarikumok: olyan szellemi, kulturális vagy anyagi értékek, amelyek erősítik a magyarságtudatot, a magyar nemzet összetartozását, s a világ rólunk alkotott képét is meghatározzák.

Hungarikumok TK 102-103. o. Tudni kell a hungarikumok típusaiból egyet-egyet!

 

Néprajzi értékek határon innen és túl

A népcsoportok kultúrájában az adott területre, tájra vagy településre jellemző vonások megfigyelhetők. Pl.: nyelvjárás, népviselet, építkezés, ételek, néptánc, népmesék, népdalok, népszokások. Ezek alapján oszthatjuk a magyarságot néprajzi csoportokra, a Kárpát-medencét pedig néprajzi tájakra.

TK 104-105. o. Tudni kell a néprajzi tájakból, csoportokból, népszokásokból egyet-egyet!

 

Érdekesség:

Nemzeti parkokról: www.mozaweb.hu oldalon, a Földrajz 8. Tk. 129-136.o. videói, animációi

 

Feladat

Töltsd ki a Munkafüzetet: 61.o. 1.a, b., 63. o. 2., 3.a. – ezek közül egyet kérek lefotózva elküldeni a digioktataslacur@gmail.com címre március 27. szombatig!

2021.03.19. péntek és 23. kedd

Kedves Gyerekek! Az előző héten rosszul írtam le a lecke címét: A naprendszer szerkezete

Minden más megegyezik, de azért a biztonság kedvéért még egyszer leírom a két óra menetét. A tananyagot a mennyisége miatt két órán dolgozzuk fel, amit most egyben írok le. Figyelmesen olvassátok, el a tk. 99 -103. oldalán található leckét.

Ennek a további megértéséhez segít az eddigi földrajzi ismeretek és a következő kisfilm:

https://www.youtube.com/watch?v=gakCP9wTEq0

A tananyag lényegét fogalmazd meg tömören vázlatpontokba szedve. (Öt-tíz mondat legyen.)

Házi feladat a mf. 37-38. oldalán található kérdések megválaszolása. Jó munkát kívánok!

A beküldendő feladatot még nem kaptam meg 7 tanulótól, ennek pótlását 03.24-ig várom. (Faragó B., Farkas M., Grósz A., Ivanics D.,  Karsai A., Kiss B., Ruskó Sz.)

Ne feledjétek: a márciusi Másolás beadási határideje: 2021. március 30., kedd!

A március 16-ai feladatokban található mondatok elemzését mindenkinek pontozni fogom!

Határidő: 2021. március 23. 14.00 óra!

 1. 03. 23., kedd:

Feladatok:

Füzetedben írd fel a címet:

A határozói mellékmondatok fajtái

Tk. 51.o. táblázat: a következő 4 határozói alárendelés fajtáit és a példamondatait:


– fok-mérték határozói

– vonzathatározói

– részeshatározói

– hasonlító határozói

másold le a füzetedbe, és elemezd őket a szokott módon!
Az ábrákat is másold le hozzájuk a táblázatból a jelükkel!

( Elemzési lépések: a márc. 9-i óránál megtalálható, ha szükséges, ott megtalálod)

Az elemzéshez segítséget találsz az Okostankönyvben is:

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_04_004

Magyarázat: (ezt nem kell leírni, csak olvasd el, itt láthatsz további példákat!)

Fok-mérték határozói alárendelés:
A főmondat fok-mértékhatározóját fejti ki tagmondat formájában. Utalószava a főmondatban: úgy, annyira, olyannyira, annyival stb. Kötőszava a hogy, mintha, vagy főnévi vonatkozó névmás.

Pl. Úgy szeretem, mintha a testvérem lenne.

   Annyira mérges volt, hogy alig tudott megszólalni.

Állandó határozói (vagy vonzathatározói) alárendelés:
Utalószója távolra mutató névmás, bevezetője pedig a hogy kötőszó vagy egy vonatkozó névmás.

Pl. Attól félek, hogy nem lesz elég időnk;

    Magda arra gondol, akivel tegnap ismerkedett meg.

Részeshatározói alárendelés:
A részeshatározói mellékmondat a főmondatbeli részeshatározót fejti ki. Utalószava a főmondatban az annak, azoknak, olyannak stb. Kötőszava rendszerint a főnévi vonatkozó névmás, néha a hogy.

Pl.: Aki ilyen hangnemben kérdez, annak én nem felelek.

     Nem annak adták a jutalmat, aki a legjobban megérdemelte.

Hasonlító határozói alárendelés:
A hasonlító határozói mellékmondat olyan főmondatnak alárendelt, amelyben középfokú melléknév van. Utalószava: annál, azoknál, kötőszava a mint. (Gyakran fordul elő utalószó nélkül.)

Pl. Péter nem gazdagabb, mint a szülei voltak.

    Attila jobb volt azoknál, akik ellen versenyezett.

   Okosabb ő annál, hogy ilyet csináljon.

Házi feladat:

– A füzetvázlatokat tanulni (Az alárendeléstől)

  Mf. 37. o. 7.a,: Kérem az Á-A szerkezeteket aláhúzni, a tagmondatokat leválasztani és beszámozni, az utalószókat bekarikázni, a kötőszókat bekeretezni (a szokásos módon elemezni kell).

7.b, Szerkezeti ábrák elkészítése.

7.c, a szófajt lehet rövidíteni (főnév= fn, névmás= nm stb. de olvasható módon írd!)

7.d, lehet számozni is: szótő=1, képző=2, jel=3, rag=4 kötőhangzó=X, de akkor írd le a szavakat a vonalra nagyobb betűvel, és a leválasztást, számozást olvashatóan kérem!

–  A füzetvázlatot nem kell elküldeni, majd ellenőrizni fogom a füzeteket az iskolában!

A feladatokat (Munkafüzet 37. o.) viszont kérem lefotózni és elküldeni legkésőbb 2021. március 26-án, pénteken 14.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre.

Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

Revision of Unit 4

1.Javítsd a hétfői feladatokat!

3./ 1. the 2. a, 3.the 4.an 5.a 6.the 7.an 8.the

4./ Az 1., 4. és 7. mondatban kell a the névelő, a többiben nem

I can…/1. do I get, along, take  2. statue, bridge, museum, shopping 3.you want, I can’t, What, Ok. 4.meeting, I’m studying, I’m going

2.Redmenta – Ismétlő, gyakorló feladatlap – Revision of Unit 4

Elkezdhető 12.00-12.30 között, 30 percig írható

 

Kedves Gyerekek!

A mai tananyag: Hallás, egyensúlyozás, ízlelés, szaglás

Tk. 117- 120.

Mf. 75. /  3. 4.    76./ 5.

A feladatok megoldását küldjétek vissza lécci 03. 24. 12.00-ig!

 Az alábbi kisfilmek magyarázatai, vázlatai segítenek a megértésben, az elsőben mindegyik érzékszerv szerepel, a látás is ismétlésként.

https://www.youtube.com/watch?v=hTZi3AsGgVA

https://www.youtube.com/watch?v=9Cv7EjVJLLk

https://www.youtube.com/watch?v=KRw5-EXcVxk

 

Jó munkát, üdv. Tünde néni

 

 

Kedves Gyerekek!

Legyetek szívesek újra megtanulni ezt a gyakorlatsort lépésenként! Tavaly már megtanulhattátok, de nem árt ismételni! Csak ügyesen! J

https://www.youtube.com/watch?v=0IDtGWF1bqE

Alább az első videó a lányoké, a második a fiúké. Persze megpróbálhatjátok mindkettőt.

A súlyzóként használt ásványvizes pakk kisebb legyen!

https://www.youtube.com/watch?v=H_NB2K0mk6w

https://www.youtube.com/watch?v=f307bEEV-eo

 

                                               Jó mozgást! Vigyázzatok magatokra!

1.Tanuljátok tovább a szöveget a Tk. 50. vagy a Mf. 40. oldalán, áprilisban kell felmondani!

A szövegeket, hanganyagokat meghallgathatjátok a következő link segítségével,

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=hu&selLanguage=hu

vagy ha a Google keresőbe beírjátok a következőket:

Project Fourth edition, majd kiválasztod: Level 3, azután Unit 4, majd Audio és az oldalszám, a feladat száma.

A tankönyv összes hanganyaga letölthető és internet kapcsolat nélkül is hallgatható az oup.com/elt/project oldalon. Link:

https://elt.oup.com/student/project/?cc=hu&selLanguage=hu

2.Revision of Unit 4

Ugyanaz az angolos csoport, mint tavaly, aki benne volt, most is benne van. A csoport direktcíme is ugyanaz, csak a neve 8angolzs.

A mai órán még ismétlés lesz, Kedden (12-12.30) gyakorló feladatok a Redmentán, szerdán témazáró ugyanott 9.00-9.30 közötti kezdéssel..

1.Ismételjétek a nyelvtant! (Mf.71-72.o., a füzetben és a munkafüzetben megoldott feladatok átnézése)

– a the névelő használata

– a/an, the névelők

– everybody, somebody, anybody, nobody, ….

2.Gyakorolj! Itt ellenőrizni is tudod.

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/grammar/?cc=hu&selLanguage=hu

3.Complete the sentences with the, a, or an.

  1. Excuse me. How do I get to ________ bus station?
  2. Is there ________ bank near here?
  3. The museum is on ________ right, next to the shops.
  4. The restaurant is next to ________ old museum.
  5. Cross the road and you’ll come to ________ bridge.
  6. The theatre is next to ________ river.
  7. There isn’t ________ art gallery, but there is a museum.
  8. Excuse me. Where’s ________ Savoy Hotel?

4.Choose the correct alternative: the or no article ().

  1. Our school went to the / – British Museum last Friday.
  2. We didn’t see the / – Big Ben while we were in London.
  3. Uncle Max and Aunt Lily stayed in a hotel opposite the / – Hyde Park.
  4. Let’s visit the / –  Houses of Parliament.
  5. Elizabeth was shopping in the / – Oxford Street all day.
  6. I’d like to see the / – Mamma Mia.
  7. Mum and Dad went on a boat along the / – River Thames.
  8. You can visit the / – Buckingham Palace.

5.Mf. 43. o. I can…

 

Kedves Gyerekek!

A március 16-ai Nyelvtan feladatokban található mondatok elemzését mindenkinek pontozni fogom! Figyelj arra, hogy egyértelműen, olvashatóan elemezz! Határidő: 2021. március 23. 14.00 óra!

Folyamatosan olvassuk április 8-ig William Shakespeare: Romeo és Júlia című drámáját.

Öt felvonásra tagolódik, így, részenként olvassuk, és lesznek kérdéseim az egyes felvonásokhoz. Kértem, hogy szerezzétek be a könyvet, ha ez nem lehetséges, akkor megtaláljátok az Országos Széchényi Könyvtár honlapján (Kosztolányi Dezső fordítása):

https://mek.oszk.hu/00400/00492/00492.htm

Feladatok:

 1. 03. 22., hétfő:
  Tk. 154-158. o. olvasni: Bonyodalom II. felvonás

Vázlat írása a füzetbe:

II. felvonás: Bonyodalom

vasárnap estétől hétfő délutánig játszódik

Magyarázat a cselekményhez: (ezt nem kell leírnod)

Az új szerelem érzésével a szívében Romeo magányra vágyik, és elszökik a barátaitól.

A második felvonás híressé vált erkélyjelenetében a fiatalok szerelmet vallanak egymásnak. Romeo Capuleték kertjében kihallgatja az erkélyre kilépő Júliát. A jelenet elején mindketten saját érzéseiket mondják ki hangosan – csupán Romeo hallja Júlia szavait. A lány vívódása megerősíti családjaik ellenségeskedésének jelentőségét: szerelmét veszélyesnek látja a viszálykodás miatt. Azonban szerelmüket erősebbnek hiszik családjaik gyűlölködésénél. Elhatározzák, hogy sorsukat örökre összekötik.

Romeo a szenvedélyes, szerelméért áldozatokat hozni képes hősként jelenik meg. Júlia ártatlan, határozott lány, aki szerelméért hajlandó akár saját családjával is szembefordulni. Az erkélyjelenet a korra jellemző idealizált férfi-nő viszonyt is szimbolizálja: a férfi lent, a kertben udvarol a magasban, az erkélyben hallgató nőnek.

A piactéri jelenet, a dajka és Romeo barátainak vitatkozása újabb komikus elem, ismét a hétköznapok világában folytatódik a történet. A felvonás a titkos házasságkötéssel zárul, így törvényessé válik a pár kapcsolata.

Házi feladat:

 – Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! Csak a kérdések számát és a válaszokat írd le! (Segítségül megadom, hogy hol találod az első felvonásban a válaszokat, az alapján válaszolj!)

 1. Hova menekül Romeo? Miért? Kik akarják előcsalogatni? II. felv. (1. szín)
 2.  Miért fontos, hogy először Romeo hallja Júlia monológját?
  Hogyan tudnak majd üzenni egymásnak? II. felv. (2. szín)
 3. Lőrinc barát miért vállalja el, hogy összeadja őket titokban? II. felv. (3. szín)
 4. Miért nem tetszik Lőrinc barátnak Romeo ötlete? II. felv. (3. szín)
 5. Mit találnak furcsának a barátai Romeóban? II. felv. (4. szín)
 6. Mivel bosszantja fel Júliát a dajka? II. felv. (5. szín)
 7. Milyen ürüggyel megy Lőrinc baráthoz Júlia a titkos házasságkötésre? II. felv. (6. szín)

A válaszokat kérem lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. márc. 25-én 16.00 óráig az e-mailcímemre!

 – 2021. március 29-ig olvassátok el figyelmesen az Harmadik  felvonást!

Jó munkát!

A mai tananyag a Tk. 66-67.o. található: Fertőtlenítő- és fehérítőszerek

Olvassátok el a könyvet, a felsorolt fogalmakra különös tekintettel legyetek!

Fontos fogalmak:

hipó

hipó+sósav

klórmész

Semmelweis

klórtabletta

alkohol

hidrogén-peroxid

hiperol tabletta

jód-tinktúra

Betadine

réz és ezüst baktériumölő hatása

Mindegyiknek tudni kell a legfontosabb tulajdonságait!

 

Oldjátok meg a Munkafüzet 70.o. 3. feladatot!

 

Feladatok az okostankönyvből:

Gondoltam egy háztartási anyagra! Fertőtlenítők

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_006

 

Készítsetek el mindent a leírás szerint, de képet most nem kell küldeni ezekről!!!

 1. osztály hittan 2021. március 17. ; március 19. 

március 17. szerda

feladat: Írd a le a vázlatot a füzetedbe! A szentségekről korábban tanultakat nézd át a füzetedből!

vázlat:                                            Összefoglalás a hét szentségből

 

 • a szentség fogalma: Isten szeretetének látható jele, a hét szentséget Jézus alapította
 • a hét szentség:
  keresztség szentsége
  bűnbocsánat szentsége
  oltáriszentség
  bérmálás szentsége
  házasság szentsége
  betegek szentsége
  egyházi rend szentsége
 • a keresztség a legelső szentsége, ez avat be az Egyház életébe, e szentség nélkül a többit nem vehetjük fel
 • az oltáriszentség más néven Eukarisztia: Krisztus teste a kenyér színében és Krisztus vére a bor színében

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI  Jézus életem, erőm, békém

https://www.youtube.com/watch?v=dBSvwJ7qvxM  Te vagy a fény

 

https://www.youtube.com/watch?v=D9GRQosIErY  Gyújts éjszakánkba fényt

 

 1. március 19. péntek

 

Nagyböjti lelki óra I.

 • az alábbi kis történet segít a nagyböjti elmélyülésben
 • Olvasd el figyelmesen és az ezzel kapcsolatosan gondolataidat írd le a füzetbe!

A megrepedt cserépedény

Egy indiai legenda szerint egy férfi minden nap a falu szélére járt vízért egy új és egy régi edénnyel. Az öreg edény már meg volt repedve, csorgott a víz belőle és a hazafelé úton a fele kifolyt. Két éven keresztül minden nap ugyanazt az utat tette meg a férfi. Az új edény büszke volt, a teljesítményére és tudatában volt annak, hogy teljes mértékben megfelelt arra, amire készítették. Míg az öreg edény majd meghalt szégyenében, hogy a feladatát nem tudta tökéletesen ellátni még akkor is, ha tudta, hogy a repedések a hosszú évek hűséges munkájának a következményei voltak. Úgy szégyellte magát, hogy egy nap, amint a kútnál pihentek, így szólt a férfihoz:

– Sajnálom, hogy minden alkalommal csak félig telt edénnyel érsz haza, így csak félig tudom a szomjadat oltani.

A férfi elmosolyodott és azt mondta:
– Nézz jól körül hazafelé az úton!

Így is tett az edény és látta, hogy az ő oldalán az árok széle sokkal zöldebb volt.

– Látod, hogy a te oldalad sokkal szebb – mondta a férfi. Mindig is tudtam, hogy repedések vannak rajtad és így kihasználtam ennek az előnyét. Virágokat, salátát és más zöldséget ültettem és te minden alkalommal megöntözted őket. Így rózsát szedhettem, hogy a házunkat szebbé tegyük, a gyerekeim salátát, káposztát, hagymát ehettek. Ha te nem olyan lennél, amilyen vagy, akkor mindez nem lenne.

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=1aQupRxqyqU   Jézus, majd gondolj rám

https://www.youtube.com/watch?v=LPyyF7Urq58  Ne félj, ne aggódj!

Elkészített feladataidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!

 

Old meg a füzetbe a Tk 174./B17,a) b) c) d) feladatát. Ellenőrizd a megoldásod!

2021.03.19. péntek és 23. kedd

A házi feladatot később ellenőrizzük, fogjuk majd az iskolában.

A mai óránk címe: Az égitestek látszólagos mozgása

A tananyagot a mennyisége miatt két órán dolgozzuk fel, amit most egyben írok le. Figyelmesen olvassátok, el a tk. 99 -103. oldalán található leckét.

Ennek a további megértéséhez segít az eddigi földrajzi ismeretek és a következő kisfilm:

https://www.youtube.com/watch?v=gakCP9wTEq0

A tananyag lényegét fogalmazd meg tömören vázlatpontokba szedve. (Öt-tíz mondat legyen.)

Házi feladat a mf. 37-38. oldalán található kérdések megválaszolása. ( Múlt órai feladatot rosszul írtam, a 36. oldalon volt megtalálható.)

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

8.a – TÖRTÉNELEM – 2021. 03. 19.

A harmadik Magyar Köztársaság első évtizede (ötödik témakör 5. lecke)

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 11.00-11.30-ig online óra a google meet segítségével!

Olvasd el a tk. 169-175. old tankönyvi szövegét (főszöveg, kiegészítő szövegek, olvasmány)!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

 

Nézd át ezt az két táblázatot, amely a kormányokat és köztársasági elnököket foglalja össze!

 Oldd meg a munkafüzet feladatait: 90-91. old. 1., 2., 4., 5., 6.,  2. bagoly (a cigányság helyzete olvasmányhoz kapcsolódó) feladat!

 

Segítség a tanulásban:

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_05_032

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_05_033

 

ZANZATV kisfilmje jól összefoglalja a rendszerváltás utáni változásokat. Ehhez leckéhez javaslom 02.10 perctől 5.50 percig tartó részt.

https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/rendszervaltozas

Ezzel legyél készen március 24., szerdáig! Ekkor online történelemóra is lesz 8.15-8.45 óráig.

A füzeteket és munkafüzetet a témakör végén szeretném ellenőrizni.

Kedves Gyerekek!

Szövegértésből ma nem kaptok új feladatlapot, mert a Romeo és Júlia olvasása van feladva. Most elegendő, ha azzal haladsz.

Nyelvtan:

Feladatok:

Füzetedben írd fel a címet:

A határozói mellékmondatok fajtái

Tk. 51.o. táblázat: a következő 4 határozói alárendelés fajtáit és a példamondatait:
– okhatározói

– célhatározói

– eredethatározói

– eredményhatározói

másold le a füzetedbe, és elemezd őket a szokott módon!
Az ábrákat is másold le hozzájuk a táblázatból a jelükkel!

( Elemzési lépések: a márc. 9-i óránál megtalálható, ha szükséges, ott megtalálod)

Az elemzéshez segítséget találsz az Okostankönyvben is:

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_04_004

 

Magyarázat: (ezt nem kell leírni, csak olvasd el, itt láthatsz további példákat!)

Okhatározói alárendelés:
Az okhatározói mellékmondat a főmondatbeli okhatározót fejti ki. Utalószava a főmondatban főleg az azért és az amiatt, de ezek gyakran elmaradnak.
Kötőszava a mert, mivel, minthogy, merthogy, mivelhogy, hogy, valamint főnévi vonatkozó névmás (legtöbbször: amiért).

Pl.: Azért utazom másodosztályon, mert nincs pénzem drágább jegyre.
Mivel Péter is ott volt, [azért] nem mentem el hozzátok.

Célhatározói alárendelés:
A célhatározói mellékmondat a főmondatban található célhatározót fejti ki. Utalószava a főmondatban: azért, az avégett, és lehet az arra, ahhoz is. Kötőszava a hogy, valamint vonatkozó névmás.

Pl.: Azért mentem oda az ablakhoz, hogy kinézzek rajta.
   Arra törekedtünk, hogy minél jobb eredményt érjünk el.

Eredethatározói alárendelés:
Az eredethatározói mellékmondat a főmondatbeli eredethatározót fejti ki. Utalószava többnyire az abból, attól, onnan, kötőszava rendszerint főnévi vonatkozó névmás és a hogy.

Pl.: Onnan származik ő is, ahonnan mi.
     Abból a tálból vettem a gyümölcsöt, amelyik az asztalon volt.

Eredményhatározói alárendelés:
Az eredményhatározói mellékmondat a főmondatbeli eredményhatározót fejti ki. Utalószava: azzá, olyanná, olyannak, olyanra stb., kötőszava rendszerint főnévi vagy melléknévi vonatkozó névmás.

Pl.: Olyanná vált végül, amilyen nem soha akart lenni.
      Amilyenre mindig is szerettem volna, olyanra festem a szobát.

Házi feladat:

– A füzetvázlatokat tanulni (Az alárendeléstől)

  Mf. 38. o. 8. és 9. feladatban: Kérem az Á-A szerkezeteket aláhúzni, a tagmondatokat leválasztani és beszámozni, az utalószókat bekarikázni, a kötőszókat bekeretezni (a szokásos módon). Ábra nem kell, hiszen mindegyik feladatnál szerepel, hogy milyen fajta az adott mondat…!  Az ok-okozatot viszont írjátok oda a vonalra pl. a 8. feladatban az első mondatnál: előbb: nem voltál iskolában utána: hívtalak

–  A füzetvázlatot nem kell elküldeni, majd ellenőrizni fogom a füzeteket az iskolában!

A feladatokat (Munkafüzet 38. o.) viszont kérem lefotózni és elküldeni legkésőbb 2021. március 23-án, kedden 14.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre.

Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

 

Az impresszionizmus zenéjével folytatjuk. Nézd meg a következő videót, egy virtuális zenés sétát tehetünk a via Appián, Róma legrégebbi, az ókorban egyik legfontosabb útján. A zenei részlet Ottorino Respighi olasz zeneszerző „Róma fenyőfái” című szimfonikus költeményéből való.

https://www.youtube.com/watch?v=uLDsE0AJxQY

A következő, dőlt betűs szöveget kell a füzetbe másolni. Próbáld meg úgy csinálni, hogy a linkre kattintással elindítod a szöveg előtt található videót, és zenehallgatás közben írsz (a videó végig egy kép, egy lemezborító). Claude Debussy francia zeneszerző nagyszabású műve – az ő megfogalmazásában három szimfonikus (nagyzenekari) vázlat a tengerről – a „Tenger” első részét hallod, a címe „A tenger hajnaltól délig”.

https://www.youtube.com/watch?v=b51FcFpwwgw&ab_channel=BerlinPhilharmonicOrchestra-Topic

A zenei impresszionizmus

Az 1890-es évektől vette kezdetét. A zene tárgyát zenén kívüli forrásokból meríti, de a korábbi „programzene” konkrétabb megfogalmazása helyett pillanatnyi benyomásokat rögzít. (Impresszió = benyomás) Természeti képeket, jelenségeket foglal zenébe: felhők gomolygását, a víz és a szél játékát, mediterrán tájak ragyogását. Fő ismertetője a misztikus elmosódottság, gondolati összefüggések helyett hangulati benyomások, a zene inkább megsejtet, mint világos mondanivalót közöl.

Dallamaiban nincsenek témák, csak sok és rövid motívum, melyek egymás után vannak felsorakoztatva, és nincs kidolgozásuk.

                Az impresszionizmus legszebb darabjaiban a zene maga is festészetté válik. A zenekari hangzást pasztellszínek jellemzik. Hangfogóval tompított vonósok és rézfúvósok, halk fafúvók, puha hárfa futamok teremtik meg a visszafogott hangzást.

                A hangsor hétfokú helyett hat, egymástól egyforma távolságra lévő hangból áll. Ez a hangsor nyugtalanságot hordoz, és a lezáratlanság érzetét kelti.

 Nyisd ki a tankönyvet a 84. oldalon, olvasd el a szövegeket! A legalsó szövegrészben áll a Gyermekkuckó bemutatása. A Golliwog az a 20. század elején népszerű, négerként ábrázolt baba (talán kissé gonosz is), amit a tankönyv oldalán a jobb alsó sarokban látsz három különböző méretben. A zongoradarab, melynek első négy ütemét látod a könyvben, így szól:

https://www.youtube.com/watch?v=p5Rhv1E3tEM&ab_channel=DeutscheGrammophon-DG

 

Folyamatosan olvassuk április 8-ig William Shakespeare: Romeo és Júlia című drámáját.

Öt felvonásra tagolódik, így, részenként olvassuk, és lesznek kérdéseim az egyes felvonásokhoz. Kértem, hogy szerezzétek be a könyvet, ha ez nem lehetséges, akkor megtaláljátok az Országos Széchényi Könyvtár honlapján (Kosztolányi Dezső fordítása):

https://mek.oszk.hu/00400/00492/00492.htm

Feladatok:

 1. 03. 18., csütörtök:
  Tk. 149. o. olvasni: A tragédia és a drámai szereplők

Vázlat írása a füzetbe, és megtanulása:

A tragédia és a drámai szereplők

A tragédia (szomorújáték) drámai alkotás, amelyben a valódi, igaznak tartott értékek pusztulása törvényszerű, végkimenetele tragikus.

A tragikus hős minden erőfeszítése ellenére elbukik.

Katarzis: (görög szó) lelki megtisztulás. A tragikus bukás, a veszteség a nézőből/ olvasóból felemelő érzést vált ki, és megerősíti a hős által képviselt értékek tiszteletét.

 

Szerepkör: az egyes szereplőknek a történetben elfoglalt helye, tipikus szerepek:

 – hős(szerelmes)

 – hősnő (naiva)

– kétbalkezes szolgák

 – segítő jó barát (a hős mellett áll)

 – cselszövő/ bajkeverő (akadályozza a hőst)

 

Felvonás: a dráma nagyobb szerkezeti egysége, amely tagolja az előadást is.
(általában 3-4-5 részre)

Jelenet /szín/: kisebb szerkezeti egység, egy térben és időben zajló eseménysor

 

Segítséget, további hasznos magyarázatot találsz az Okostankönyvben:

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_8/lecke_05_001

Tk. 150-151. o. olvasni: A Romeo és Júlia eredete és témája

Vázlat írása a füzetbe, és megtanulása:

A Romeo és Júlia eredete és témája

A legismertebb szerelmi történet, Shakespeare egyik leghíresebb műve.

Az olaszországi Veronában játszódik, két ellenséges család gyermekei között szövődő végzetes szerelem története.

Alapmotívumai: titkos házasságkötés, álomital, szerencsétlen véletlenek.

Sűrített cselekmény: 4 nap alatt játszódik.

Shakespeare: a komédia és a tragédia elemei váltakoznak, szójátékok

 1. felvonás: Előkészítés

vasárnap reggeltől estig játszódik

Magyarázat a cselekményhez, és a szereplők nevének kiejtéséhez: (ezt nem kell leírnod)

Az első felvonásban megismerjük a darab alapszituációját: két nemes família, a Capulet [kapulet] és a Montague [montagu] család viszályát. A már homályba vesző ellentét kisebb összetűzésekben jelenik meg. A csetepatékban felbukkannak a tragédia kulcsszereplői, a Montague család részéről például Mercutio, [merkució] Benvolio, Romeo, míg a Capulet família részéről Tybalt [tibalt] vagy a ház szolgái, Sámson és Gergely, majd Júlia is.

A tömegverekedéssé fajuló utcai vitának Escalus [eszkálusz] herceg megjelenése vet véget. Súlyos ítélete: aki legközelebb a másikra támad, fejével fizet.

Kiderül, hogy Paris [párisz] ifjú herceg megkéri Júlia kezét az apjától.

A felvonás a bál jelenetével ér véget, amelyben a két fiatal, Romeo és Júlia találkoznak, és szerelemre gyúlnak egymás iránt. Romeo szavai („Szívem az ellenség prédája lett.”) azonban már megelőlegezik a későbbi bonyodalmakat.

Házi feladat:

 – Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! Csak a kérdések számát és a válaszokat írd le! (Segítségül megadom, hogy hol találod az első felvonásban a válaszokat, az alapján válaszolj!)

 Mit tud meg Benvolio Romeo titkos bánatáról? I. felv. (1. szín)

 1. Mit tudunk meg ebben a jelenetben Júliáról? I. felv. (2. szín)
 2. Hogyan szerez tudomást Romeo a bálról?
 3. Mit válaszol Júlia az anyai felszólításra? I. felv. (3. szín)
 4. Hogyan akarnak bejutni a bálra meghívó nélkül? I. felv. (4. szín)
 5. Honnan szereznek tudomást a szerelmesek egymás nevéről? I. felv. (5. szín)

 – 2021. március 22-ig olvassátok el figyelmesen az Második  felvonást!

Jó munkát!

Akik az online órán nem tudnak részt venni, az itt leírtak alapján dolgozzanak!

Új tananyag: Mosószerek a fürdőszobában

A Tk. 64-65. o. Adok hozzá vázlatot egy prezentációval, munkafüzeti feladatot!

Aki itt van az online órán a Munkafüzet 69.o. 1. feladatát oldja meg és küldje vissza nekem. Aki nem tud az órán itt lenni, írjon vázlatot a füzetbe a bemutató alapján és annak képét küldje el!

Lecke küldése: digioktataslacur@gmail.com március 20. szombatig!

Mosószerek a fürdőszobában (vázlat)

Ősi mosószerek

 • Hamuzsír K2CO3
 • Mosószóda Na2CO3
 • Lúgos kémhatás → zsíroldás
 • Szappanfőzés: állati zsírok + lúgoldat →keverék főzése = a zsír elbontásával glicerin és szappan keletkezett, ehhez lehűtve sót adtak és a szappan kivált az oldatból

Szappan

 • nagy szénatomszámú zsírsavak nátrium és káliumsói.
 • Van poláris és van apoláris része a molekulájának
 • Apoláris szénlánca → farok → apoláris szennyeződésekhez kötődik pl:zsír
 • Kisméretű poláris része a „fej” → poláris vízmolekulákhoz tud kapcsolódni

Szappanoldat

 • Amikor vízben oldunk szappant kialakul egy felületi réteg és…
 • Micellák: a folyadék belsejében, sok részecskéből álló gömbszerű csoportosulások. Oldják és oldatban tartják a zsíros szennyeződéseket.

Habzás, felületaktív anyagok, mosás

 • Ha szappanoldatba juttatunk levegőt – rázzuk – hab keletkezik
 • Azokat a vegyületeket, amelyek habképzés útján a folyadékok megnövelt felületét stabilizálni képesek, felületaktív anyagoknak nevezzük. Ezek részecskéi poláris és apoláris részeket egyaránt tartalmaznak
 • A mosás során a dörzsölés, mozgatás hatására a textilszálra rakódott zsíros szennyeződés fellazul, feldarabolódik. A felületaktív anyagok micellái magukba zárják az apoláris szennyeződéseket, és eltávolítják a textília felületéről.

Szintetikus mosószerek

 • kőolajból készülnek
 • Semleges kémhatásúak általában – érzékeny textíliák mosására is alkalmas
 • Mosóhatásuk kemény vízben sem csökken jelentősen
 • Természetben lassan bomlanak, élővizeket szennyezik

Mosószerek összetétele

 • Felületaktív anyagok
 • Fehérítő anyagok – legalább 60 fokon, atomos oxigén termelődése – roncsolja a színes szennyeződét, fertőtlenít
 • Optikai fehérítők – UV fényben kék fényt bocsát ki, fehérebbnek látszik az anyag
 • Színvédő anyagok – színes ruhákhoz
 • Vízlágyítók: foszfátok, zeolitok – Ca és Mg ionokat távolítják el
 • Szín-és illatanyag
 • Enzimek némelyikben – „intelligens” mosás – lebontják a szennyezést

20210318 Kémia 8. Mosószerek a fürdőszobában

Új tananyag: Hazánk energiagazdasága

Tankönyv (TK) 92-95.o. A feladatotok az, hogy vázlatot írjatok, ehhez megadom, vastag betűvel írtam a vázlatpontokat és néhány információt. Aki az online órán bent van, annak elég csak az utolsó, térképes feladatot leírni!

 Olvasd el az TK.92. oldalán a Mi mindenre van energiánk című két bekezdést!

Fogalmak:

Energiagazdaság: a gazdaságot és a lakosságot energiával látja el: energiahordozók kitermelése, feldolgozása, a megtermelt energia eljuttatása a fogyasztókhoz.

Energiahordozók: olyan természetben előforduló anyagok vagy jelenségek, amelyek átalakításával energia nyerhető.

Elsődleges energiahordozók: az erőművek állítják elő, hasznosítják, alakítják át

Másodlagos energiahordozók: a fogyasztók már fel tudják használni

Figyeld meg Tk.5.3. ábra – Energiahordozók csoportosítása és felhasználása

 Figyeld meg a TK. 93.o. 5.4. ábráját – Az áramtermelés forrásai

 Olvasd el az TK.93. o. az Évmilliók alatt pótlódó fosszilis energiahordozók című bekezdést!

Kőszenek: Feketekőszén, barnakőszén bányászat megszűnt, lignit – Mátraalja, Bükkalja.

Szénhidrogének: Kőolaj Dél-Alföld, Zalai- és Somogyi-dombság; földgáz Dél- és Kelet-Alföld, Zalai-dombság. Behozatal szükséges – csővezetékeken.

Hőerőmű: a fosszilis energiahordozók égetésével termel áramot

Érdekesség:

Az utolsó működő földalatti magyar bányában jártunk – videó

https://www.youtube.com/watch?v=UNv36PXiHFI

mozaweb.hu oldalon: Hőerőmű 3D, Fosszilis erőmű – videó

 Olvasd el az TK.94. oldalán az Energia sugárzó reaktorokból című bekezdést!

Atomerőmű – Paks

Érdekesség: Olvasni: Tk. 94.o. 5.1 táblázat Mellette – ellene szól, 2012-ben Bátapátiban….

mozaweb.hu oldalon: A paksi atomerőmű – videó

 

Olvasd el a Tk.94-95. oldalán a megújuló energiahordozók című bekezdést!

Szélerőmű

Vízerőmű

Napenergia – napkollektor: meleg víz, fűtés; napelem: elektromos áram

Geotermikus energia – termálvíz: fűtés, termálfürdők

Biomassza – szerves anyagok égetése hőerőműben, biogáz égetése fűtésre, bioüzemanyagok

Figyeld meg a TK. 95.o. 5.3. ábráját – A biomassza felhasználása

Érdekesség: mozaweb.hu oldalon: Megújuló energiaforrások – videó

 

Játékos feladat:

nkp.hu, 8.évf., földrajz, III. Gazdasági élet Magyarországon téma, 5. Hazánk energiagazdasága lecke, Hatékonyabban zöldebben játék, Hazánk energiagazdasága játék

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_03_005

 Online órásoknak csak ez kell!

Figyeld meg a TK. 93.o. 5.6. térképét – Nagyobb erőművek Magyarországon és hasonlítsd össze az alábbi térképpel! Sorold fel csoportosítva az erőműveket, településeket pl. atomerőmű – Paks, hőerőmű – Pécs…, vízerőmű – Kisköre…, szélerőmű…

 

Feladat: A vázlatról képet kérnék a digioktataslacur@gmail.com címre március 20. szombatig!

Remélem, mindannyian jól vagytok!

A következő tananyag a szem és a látás. A tankönyv 113-116. oldalán vannak a tudnivalók és az érdekességek.

A munkafüzetből a 73. / 1. 2. 3. 4. feladatokat kell megoldani és visszaküldeni 03.22. 8.00-ig.

A mozaweben a nyolcadikos biológia tankönyv 123-125. oldala és az itt lévő oldalsávok kisfilmjei segítenek a megértésben.

 

A szem részei, működése az alábbi videókban kerül ismertetésre:

 

https://www.youtube.com/watch?v=YBL4TzbsyYQ

https://www.youtube.com/watch?v=KDtzIucvuLU

https://www.youtube.com/watch?v=jEKlFjsjW3M

 

Jó munkát!

Üdv. Tünde néni

 

Old meg a következő feladatokat a füzetbe!

Tk. 173./B15.

       174./B16.

Az elkészített feladatokról képet kérek az informatikabalastya@gmail.com email címre!

Ma írásbeli felelet lesz a REDMENTÁN a témakör 1-3. leckékből, amely 8.00-8.30 között lesz kitölthető!

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 10.00-10.30-ig MEET-es óra lesz!

A tárgyalásos forradalom Magyarországon (ötödik témakör 4. lecke)

Olvasd el a tk. 163-168. old tankönyvi szövegét (főszöveg, kiegészítő szövegek)!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

 Oldd meg a munkafüzet feladatait: 88-89. old. 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., bagoly (címerek) feladat!

Segítség a tanulásban:

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_05_031

ZANZATV kisfilmje jól összefoglalja a rendszerváltás utáni változásokat. Ehhez  leckéhez javaslom 00.00-02.10 percig tartó részt.

https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/rendszervaltozas

Ezzel legyél készen március 19., péntekig!

 A füzeteket és munkafüzetet a témakör végén szeretném ellenőrizni.

 

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA – 8. évfolyam

 1. március 17., 24.

FÉNYKÉPEZÉS

Az idei tanévben rajzóra keretében ismerkedünk meg a fényképezés történetével.

Nézd meg ezt a 7 perces kisfilmet!

https://www.youtube.com/watch?v=1vU5oMuWxNk

Kötelező, kreatív feladat

Készíts egy 3 fényképből álló sorozatot (nem kérek többet, csak hármat!), melynek témáját az általam felsorolt lehetőségekből választhatod:

– a fény és árnyék (érdekes árnyékok)

– tavasz a kertben (főként közeli képek növényekről, szorgoskodó méhekről…stb…)

– életre kelt tárgyak (ötletesen megkomponált tárgyak)

Lehet a 3 kép ugyanazon témából, de lehet mindegyik témából egy-egy. A három képnek egyenként adj címet és nevezd át erre a fájlnevét! Egy e-mailben küldd el a digitalismana@gmail.com címre március 31-ig! A kísérő levélben írj arról, hogy mivel fényképezted (telefon, kompakt fényképező, tükörreflexes digitális fényképező) és hol készült a kép, hogyan tetszett ez a feladat és végül írd alá, hogy be tudjam azonosítani a munkád.

Néhány kép az ihlethez, de ne ezeket reprodukáljátok! Saját ötletedet valósítsd meg!

Szorgalmi feladat:

Tojásfestés a falusi Tojásfára

Részletek: https://www.facebook.com/balastya

Az elkészült művedről készíts egy képet, mielőtt leadnád a művelődési házban és küldd el nekem a digitalismana@gmail.com címre!

1.Tanuljátok tovább a szöveget a Tk. 50. vagy a Mf. 40. oldalán, áprilisban kell felmondani!

A szövegeket, hanganyagokat meghallgathatjátok a következő link segítségével,

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=hu&selLanguage=hu

vagy ha a Google keresőbe beírjátok a következőket:

Project Fourth edition, majd kiválasztod: Level 3, azután Unit 4, majd Audio és az oldalszám, a feladat száma.

A tankönyv összes hanganyaga letölthető és internet kapcsolat nélkül is hallgatható az oup.com/elt/project oldalon. Link:

https://elt.oup.com/student/project/?cc=hu&selLanguage=hu

2.Revision of Unit 4

Ismétlés következik, jövő héten szerdán írtok majd dolgozatot a Redmentán.

Ugyanaz az angolos csoport, mint tavaly, aki benne volt, most is benne van. A csoport direktcíme is ugyanaz, csak a neve 8angolzs. Hétfőn azért kipróbáljuk egy gyakorló feladattal.

London-sightseeng . Watch these videos.

https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0&ab_channel=LoescherEditorevideo

https://www.youtube.com/watch?v=qaBZPI7If14&ab_channel=-TylerTravelsTV-

 1. Ismételjétek a szavakat!
 • Complete the sentences with these words. (Írd le az egész mondatot a füzetbe!)clock – park – river – square – stadium – palace – tower – museum
  1. I walk our dog in the _________ every morning.
  2. Do the Spanish royal family live in that ____________?
  3. Big Ben is the most famous _________ in Britain.
  4. There are lots of shops and cafés in the ________ in town.
  5. Have you ever been in a boat trip along the _________?
  6. There was a fantastic exhibition of vintage costumes at the fashion ________.
  7. The view from the top of the ________ was amazing.
  8. I’ve never watched a famous football match in a big ________.
 • Choose the correct word. (Írd le a helyes mondatokat a füzetbe!)
  • The theatre / statue where we saw the show was very beautiful.
  • Tomorrow we’re going to visit the tower / palace where the Queen lives.
  • My parents had a coffee in the bridge / square and watched people walking by.
  • Martha and Liz had to climb 320 steps to reach the top of the tower / museum.
  • The water in the stadium / fountain froze during the winter of 2010.
  • There were a lot of boats on the river / bridge during the summer.
  • Jake watched Chelsea win at Wembley Park / Stadium.
  • The statue / clock of David is Michelangelo’s most famous sculpture.

Tk. 54.o.3.

 1. Complete the sentences. Choose A or B. (A füzetbe írd le a kiegészített mondatokat!)
  1. Would you like ________ to drink?
 1. ☐ everything
 2. ☐ something
  1. I’ve finished my book and now I’ve got ________ to read.
 1. ☐ anything
 2. ☐ nothing
  1. Did you see ________ you know in town?
 1. ☐ anyone
 2. ☐ everyone
  1. His room was a total mess. There were clothes and shoes ________!
 1. ☐ anywhere
 2. ☐ everywhere
  1. I think there’s ________ in my eye. I can’t see.
 1. ☐ something
 2. ☐ nothing
  1. Have you packed _________ you need for your holiday?
 1. ☐ something
 2. ☐ everything
  1. Have you ever met ________ famous?
 1. ☐ anybody
 2. ☐ nobody
  1. She said ________, but I knew that she was really angry.
 1. ☐ everything
 2. ☐ nothing

A keddi és a szerdai feladatokat egyszerre küldjétek el péntek estig!

 

Füzetbe:

 1.                17th March

Your project

Feladat: Válassz egy magyar várost és mutasd be! (visszaküldeni)

Legyen benne: hol található, lakossága, nevezetességei, mit lehet ott csinálni, és egy történelmi

esemény

Itt a minta: (természetesen ezt már nem választhatod!)

 Szeged

Szeged is a big city in the southern part of Hungary. About 170,000 people live here. The city is famous for paprika,

salami,

fish soup

and Segedian slippers,

the Cathedral in Dom square,

the Open Air Theatre and the handball team.

 

A lot of tourists visit Szeged every summer. They can go sightseeing by bus, „train” or by car. They can visit museums, can swim and relax at the „Aquaticum” swimming pool. They can have a boat trip on the River Tisza. It is a long river and sometimes it is dangerous. In 1879 there was a big flood. It destroyed the most part of the city.

A lot of people injuried and died. The European countries helped Szeged to build a new city.

Munkádat készítheted a project füzetdbe, vagy word dokumentumban. PPT nem lehet!

Figyelj: egymás munkáit nem másoljuk, mert nem fogadom el!

használhatod az Internetet, de ne bonyolítsd túl!

használd a tanult kifejezéseket és a TK. 44. o-t mintaként.

Határidő: március 22. hétfő, 16.00

Jó munkát kívánok!

Kedves Csoportom!

A héten 2 óránk lesz. Itt vannak a keddi feladatok.

Feladat: a visszaküldött feladatokat javítsátok ki zölddel. A javításokat szeretném látni, ha visszamentünk az iskolába! Most küldeni nem kell!

Füzetbe:                     75.                       16th March

Correction of the test

Feladat: Másold be a füzetedbe az alábbi táblázatot.

Feladat: TK. 55. o. 1. b: Írd át a szöveget úgy, hogy a vastag betűvel kiemelt szavak helyett személyes

névmást, ragozott alakot vagy birtokos jelzőt használsz. Az egész szöveget le

kell írni, nem csak a helyettesítő szót. (visszaküldeni)

1.Tanuljátok tovább a szöveget a Tk. 50. vagy a Mf. 40. oldalán, áprilisban kell felmondani!

A szövegeket, hanganyagokat meghallgathatjátok a következő link segítségével,

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=hu&selLanguage=hu

vagy ha a Google keresőbe beírjátok a következőket:

Project Fourth edition, majd kiválasztod: Level 3, azután Unit 4, majd Audio és az oldalszám, a feladat száma.

A tankönyv összes hanganyaga letölthető és internet kapcsolat nélkül is hallgatható az oup.com/elt/project oldalon. Link:

https://elt.oup.com/student/project/?cc=hu&selLanguage=hu

2.Tk.51.o.1. Olvasd el és hallgasd meg a szöveget!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Az új szavakat keresd meg: Mf. 76-77.o. (4  English Across the Curriculum)

Válaszolj az 1. feladat kérdéseire! A helyes válaszokat írd le a füzetbe!

3.Tk.53.o.2. Mekkora volt Európa népessége a következő két évben a szöveg alapján?

4.Mf.42.o.1. és 3.

5.Choose the correct alternative: the or – (no article). Kell-e a mondatokba a the névelő? Írd le a füzetbe helyesen a párbeszédet!

Eva Where did you go for (1) the / – weekend?
Steve   We went to (2) the / – London.
Eva Wow! Did you see (3) the / – Buckingham Palace?
Steve   Yes, we did. We drove past (4) the / – palace in a taxi. And we went to (5) the / – Hyde Park. We saw people riding horses.
Eva Did you see (6) the / – Big Ben?
Steve   Yes, we took photos of it and then but we went inside (7) the / – Houses of Parliament.
Eva What did you do in the evening?
Steve   We saw a show at (8) the / – the Dominion Theatre.

Kedves Gyerekek!

Ma nyelvtanból dolgozat a REDMENTÁN. A feladatlap címe: Alárendelő összetett mondatok 1. A feladatlapot egyszer töltheted ki, és ma, 2021. március 16-án, 8 és 11 óra között kezdheted el!

Házi feladat:

Másold le az alábbi mondatokat a füzetedbe! Elemezd a tagmondatokat (Á-A), jelöld a tagmondatok határát, és számozd be őket! Karikázd be az utalószókat, keretezd be a kötőszókat (pótold őket, ha szükséges)! Készítsd el az összetett mondatok ábráit!

 1. Azt kérdezte az eladó, hogy milyet szeretnék.
 2. Amerre jártunk, mindenütt fácánokat lehetett látni.
 3. Annyiszor kérte, hogy már nem mondhattam nemet.
 4. Azzal utazzatok, ami a leggyorsabb!
 5. Azé a siker, aki megdolgozik érte.
 6. Aki a leggyorsabban teljesíti a távot, az a győztes.

A mai óránk címe: Az égitestek látszólagos mozgása

Értelmező olvasással nézzétek át a tk. 95-98. oldalán található leckét. Ennek a megértéséhez segít az eddigi földrajzi ismeretek és a következő kisfilm:

https://www.youtube.com/watch?v=p-qHz2SulWY

Ezután a tananyagból mondatos vázlatot készítsetek a füzetbe!

Házi feladat a mf. 38. oldalán található kérdések megválaszolása. Jó munkát kívánok!

Csatolok olyan videókat, melyeket bemelegítésként, erősítésként, nyújtásként is lehet végezni. Külön a lányoknak és a fiúknak is javaslok feladatokat, persze elvégezhetitek a másik nem gyakorlatait is. Próbáljátok ki őket!

Lányoknak: https://www.youtube.com/watch?v=_A2R8n1K-as

https://www.youtube.com/watch?v=HF9JdmftV1U

https://www.youtube.com/watch?v=WX8Xoa7VAvg

Fiúknak: https://www.youtube.com/watch?v=Kq-y6wDM0NU

https://www.youtube.com/watch?v=Wl0k0T6MPzI

https://www.youtube.com/watch?v=PSj_U9EuD_0

 

Tartásjavító feladatok, gerinctorna:

Az interneten: https://www.youtube.com/watch?v=2BlHSkU2omg&feature=youtu.be

Emellett a sportolóknak továbbra is végezhetik az első alkalommal feltett edzéseket!!!

8.a Földrajz – 2021. 03. 16.

 

Új tananyag: A hazai ipar

 mozaweb.hu, A gazdaság szerkezete – videó

 Tankönyv (TK) 88-91.o. A tankönyvek nevét rövidítem a zárójelben látható módon! Fontos, hogy ismerjétek a gépipar és vegyipar fő ágazatait, termékeit és ezekre egy-egy példát. Vázlat:

 Olvasd el az TK.88. oldalán az Új vonások az iparban című részt. Fogalom:

Ipari parkok: ide települhetnek a vállalatok, akiknek segítenek kiépített közművekkel, pénzügyi, külkereskedelmi szolgáltatásokkal, tanácsadással.

mozaweb.hu, Ipari park – videó

Olvasd el az ÚTK.88. oldalán a gépiparról, vegyiparról szóló bekezdést! Fogalom:

Húzóágazatok: olyan iparágak, melyek a gazdaságban betöltött szerepük miatt húzóágak. Az ipari termelés és export nagy részét adják. Ha jól szerepelnek, más gazdasági ágazatok és iparágak fejlődését is maguk után húzhatják.

Figyeld meg az TK.89. oldalán A magyar gépipar jellemző termékei és a gépipar néhány ága és magyarországi vállalata című ábrát! Ennek vázlata:

 Számítógépek, elektronikai, optikai termék gyártása

-televíziók, rádiók, videó, DVD, MP3, lejátszók, játékkonzolok, mobiltelefonok, műszerek, számítógépek és tartozékaik): Samsung (Jászfényszaru, Bosch (Budapest, Hatvan, Miskolc), Flextronics (Zalaegerszeg, Sárvár, Pécs)

Villamos berendezés gyártása

-háztartási gépek, (hűtőgép,mosógép stb.): Hajdú (Téglás), Electrolux-Lehel (Jászberény)

világítástechnikai eszközök (izzók, fénycsövek): General Electric (Budapest,Nagykanizsa), Philips (Tamási); -vezetékek, kábelek, akkumulátorok, elemek

Gép, gépi berendezés gyártása

-mezőgazdasági gépek, gyári berendezések, szerszámgépek

Járműgyártás

-személyautók: OPEL (Szentgotthárd), Suzuki (Esztergom), Audi (Győr), Mercedes-Benz (Kecskemét); -teherautók, autóbuszok, alkatrészek

A felsorolt településeket keressétek meg az Atlasz 12-13. oldalán! (Segítség: a névmutató) Oldjátok meg a Munkafüzet 51.o. 2.a.,52.o. 2.b. feladatát!

Figyeld meg az TK.90. oldalán A vegyipar termékei, A vegyipari vállalatok című ábrát! Ennek vázlata:

Vegyipar

-kőolajszármazékok, üzemanyag: MOL (Százhalombatta), Tiszai Vegyi Kombinát (TVK, Tiszaújváros

-gyógyszer: Richter (Budapest), Sano-Aventis / Chinoin (Budapest), Egis (Budapest) Teva (Debrecen, Gödöllő)

műanyag, műszál: BorsodChem (Berente), BASF (Budapest)

mosószer, festék, kozmetikum

gumi: Hankook (Rácalmás), Michelin (Nyíregyháza), Apollo Tyres (Gyöngyöshalász)

műtrágya, növényvédő és gyomirtó szer: Bunge Holding (Szolnok), Nitrogénművek (Pétfürdő), Peremartoni Fertilizers (Beremend, Peremarton)

robbanóanyag

 

A felsorolt településeket keressétek meg az Atlasz 12-13. oldalán! (Segítség: a névmutató)

Oldjátok meg a Munkafüzet 52.o. 2.c. feladatát!

 

mozaweb.hu, Iparváros – videó

Érdekesség: Startup a pályájuk elején tartó fiatalok által alapított, valamilyen különleges, új terméket gyártó vagy szolgáltatást nyújtó kisvállalkozás. Célja a nemzetközi piacon való értékesítés. Jellemzője, hogy újításának köszönhetően nagy növekedési lehetőségeket rejt magában, rövid idő alatt sok emberhez juthat el. Például: Prezi egy magyar fejlesztésű flash alapú prezentációkészítő program, amiben diák helyett virtuális térben helyezehetők el szövegek, képek, videók.

 

Játék:

nkp.hu, 8.évf., földrajz, III. Gazdasági élet Magyarországon téma, 4. A hazai ipar jelene és jövője lecke, Vegyiparos játék, Kézzel és fejjel 1-2. játék

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_03_004

Szorgalmi feladat

Munkafüzet 53.o.4. Segítség TK.91. oldalán Magyar tudósok és találmányok a nagyvilágban című ábra

Feladat

A Munkafüzet 51-52.o. 2.a, b, c. feladatáról képet kérnék a digioktataslacur@gmail.com címre 03. 18. csütörtökig!

 

Az európai integráció (ötödik témakör 3. lecke)

Olvasd el a tk. 159-162. old tankönyvi szövegét (főszöveg, kiegészítő szövegek)!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

Oldd meg a munkafüzet feladatait: 84-85. old. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. feladat!

Segítség a tanulásban:

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_03_022

ZANZATV 6 perces kisfilmje az EU működéséről szól. Ajánlom figyelmetekbe!

https://zanza.tv/tarsadalomismeret/allampolgari-ismeretek/az-europai-unio-politikai-intezmenyrendszere

MOZAWEB (a regisztráció után MOST ingyenes) TÖRTÉNELEM 8 (86-88. old)

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2658U&page=87

 

Ezzel legyél készen március 17., szerdáig! Ekkor írásbeli felelet lesz a REDMENTÁN a témakör 1-3. leckékből, amely 8.00-8.30 között lesz kitölthető! Március 17-én, szerdán 10.00-10.30-ig MEET-es óra lesz!

 

A füzeteket és munkafüzetet a témakör végén szeretném ellenőrizni.

8.o. Előkészítő – Szövegértés

Feladat:

Fura világversenyek című szövegértés lap megoldását kérem lefotózni és visszaküldeni legkésőbb 2021. március 16-án, kedden 14.00 óráig! A feladatokból pontozni fogok.

Akikkel ezt órán megoldottuk (vagy már elküldték az e-mailcímemre a megoldást), azoknak semmi teendőjük nincs ezzel! Akik a másik csoportban voltak, vagy hiányoztak, azoktól kérem a feladat megoldását.

Kérlek, a szöveges lapra ne írj, és majd hozd vissza nekem! Csak arra a lapra írj, amelyiken a kérdések vannak! Jó munkát!

Kedves Gyerekek!

Tanuld meg a füzetben a vázlatokat, rendszeresen ismételj!

Alaposan, gondolkodva próbálj készülni, óráról órára! A dolgozat jövő kedden, 2021. március 16-án lesz. (Alárendelő mondatok, mondatrend, írásjelek az összetett mondatokban, állítmányi, alanyi, tárgyi és az addig tanult határozói mellékmondatok)

A munkafüzetben lévő házi feladatok megoldását közzéteszem, zölddel javítsd magadnak, ellenőrizd a munkádat!

Feladatok:

Füzetedben írd fel a címet:

A határozói mellékmondatok fajtái

Tk. 50.o. táblázat: a következő 4 határozói alárendelés fajtáit és példamondatait:
– módhatározói

– állapothatározói

– eszközhatározói

 – társhatározói

másold le a füzetedbe, és elemezd őket a szokott módon!
Az ábrákat is másold le hozzájuk a táblázatból a jelükkel!

( Elemzési lépések: a márc. 9-i óránál megtalálható, ha szükséges, ott megtalálod)

Az elemzéshez segítséget találsz az Okostankönyvben is:

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_04_004

Magyarázat: (ezt nem kell leírni, csak olvasd el, itt láthatsz további példákat!)

Módhatározói alárendelés:
A módhatározói mellékmondat a főmondatban található módhatározót fejti ki. Utalószava rendszerint az úgy, akképpen, akként, anélkül, aszerint. Kötőszava rendszerint a hogy, ahogy, (a)mint.

Pl.: Úgy tett, ahogy eltervezte.
      Péter aszerint járt el, ahogy a főnökei meghagyták neki.

Állapothatározói alárendelés:
Az állapothatározói mellékmondat a főmondatbeli alany, tárgy, esetleg határozó állapothatározóját fejti ki. Utalószava többnyire: úgy, kötőszava: hogy, ahogy, amint, mintha.

Pl.: Úgy feküdt ott, mintha elájult volna.
      Úgy énekelt, hogy közben alig mozgott a szája.

Eszközhatározói alárendelés:
Az eszközhatározói mellékmondat a főmondatbeli eszközhatározót fejti ki. Utalószava rendszerint: azzal, attól, azáltal, kötőszava főnévi vonatkozó névmás (pl. aki) és a hogy.

Pl.: Azzal állt bosszút, hogy nem hallotta meg a hozzá intézett kérdést.
      Aki az üzenetet hozta, azzal küldtem el a választ.

 

Társhatározói alárendelés:
A társhatározói mellékmondat a főmondatbeli társhatározót fejti ki. Utalószava többnyire azzal, azokkal, olyannal, olyanokkal, kötőszava főnévi vonatkozó névmás (pl. akivel).

Pl.: Azzal megyek moziba, aki meghív.
Olyanokkal barátkozz, akik törődnek veled!

Házi feladat:

– A füzetvázlatokat tanulni (Az alárendeléstől)

   –  Mf. 36. o. 3.,  4. a, b,  és  5.a, b,

 

A füzetvázlatot nem kell elküldeni, majd ellenőrizni fogom a füzeteket az iskolában!

A feladatokat (Munkafüzet 36. o.) viszont kérem lefotózni és elküldeni legkésőbb 2021. március 16-án 14.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre.

A feladatokból pontozni fogok. (Nem mindegyiket, választok belőlük, de azokat mindenkinél egységesen értékelem.)

Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

Feladat: Másold le a füzetedbe az órai vázlatot!

vázlat:

Az egyházi rend szentsége

 • az Ószövetségben:
  – a pátriárkák korában a családfő mutatta be az áldozatot
  – Mózes idején alakult ki az ószövetségi papaság intézménye
  Ároni papság: Isten igéjét hirdették
  Leviták: liturgikus szolgálatot végeztek
 • az Újszövetség papsága:
  – az ószövetségi papság összes előképe Jézusban teljesedik be
  – Jézus az apostolokat hármas küldetésre hívta meg:
  – prófétai    – pásztori   – papi szolgálat
 • a papi rend három fokozata:
  – püspöki
  – papi mindhárom szentelés által
  – diakónusi
 • két szolgálat:
  – lektor – felolvasó mindkettő avatás által
  – akolitus – a diakónus segítője a liturgiában
 • az összes hívő az általános papság

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI&list=PL7dUtQUwJ2vhL62keabGF0Kv0fYxs19kf&index=12      Jézus életem, erőm, békém

https://www.youtube.com/watch?v=M1-GhecmSMI  Ne félj, mert megváltottalak

 

 

Akik az online órán nem tudnak részt venni, az itt leírtak alapján dolgozzanak!

Új tananyag: Vizek keménysége és a vízlágyítás

A Tk. 62-62. oldalát nézzétek. Adok hozzá vázlatot, munkafüzeti feladatokat, plusz ajánlok egy videót, mely segíthet a megértésben.

Olvasd el! Miért „kemény” a kemény víz? c. bekezdést! Nézd meg otthon a csapok környékét!

A kemény víz kialakulása
A vízben oldott kalcium- és magnéziumvegyületek okozzák a víz keménységét. Képződése nagyon hasonlít a cseppkőképződésre. Folyamata és reakcióegyenletei a könyvben!

Változó keménység: kalcium-hidrogén-karbonát és magnézium- hidrogén-karbonát okozza, a szén-dioxid mennyiséggel befolyásolható ezek mennyisége.

Állandó keménység: vízben oldott egyéb kalcium- és magnéziumvegyületek (kloridok, nitrátok, szulfátok)

A kemény víz tulajdonságai
vízkő okozta problémák – olvasd el a tankönyvben! 4.4.2. kép vízkő…

A vízkő eltávolítása: savas kémhatású oldatokkal (ecettel, sósavval, háztartási vízkőoldóval)

A kemény víz rontja a mosóhatást, a habképzést, mivel szappannal és mosószerekkel oldhatatlan csapadékot képez. 4.4.3 kép és magyarázat, kísérlet

Vízlágyítás
csökkentjük a keménységet okozó vegyületek mennyiségét, így lágy vizet kapunk

Forralás: kalcium- és magnézium-hidrogénkarbonát elbomlik, és vízben nem oldódó kalcium-, ill. magnézium-karbonáttá alakul. Ez a módszer a víz változó keménységét szünteti meg

Csapadékképzés: A mosószóda vagy szóda (Na2CO3) és a trisó (Na3PO4) kicsapja a vízkeménységet okozó kalcium-és magnéziumvegyületeket, amelyek így szűréssel eltávolíthatók. Reakcióegyenletek a könyvben!

Ioncsere: víz kalcium- és magnéziumionjait megkötik, és azokat keménységet nem okozó ionokra (pl. nátriumionokra) cserélik. Ezzel a módszerrel állítják elő az ún. ioncserélt vizet, amelyet akváriumok feltöltéséhez vagy a gépjárművek hűtőfolyadékának készítéséhez is használhatunk. 4.4.4. ábra ioncserélő

Desztilláció

Nézd meg a videót! (10:46-ig): Felsős – Kémia: A vizek keménysége és a vízlágyítás (8.osztály)

https://www.youtube.com/watch?v=tNpOYvMDM58

Oldd meg a Munkafüzet 66.o. 1., 2., 3., 4. feladatát!

Fotót most nem kell küldeni, de legyen kész a munkafüzet, mert később szükség lehet rá!

Új tananyag: Magyarország élelmiszergazdasága

Újgenerációs Tankönyv (ÚTK) 84-87.o. A tankönyv nevét rövidítem a zárójelben látható módon! Lépésről lépésre haladva dolgozzatok az útmutatás alapján!

 Bevezetésként figyeld meg a 3.1 képet a csokikról! Olvasd el hozzá az első bekezdést!

Olvasd el az ÚTK.84-85.oldalán a bevezetést, a Válságban az élelmiszergazdaság című bekezdést!

Figyeld meg Az élelmiszergazdaság felépítése című ábrát!

Figyeld meg A mezőgazdaság feltételei című ábrát!

Figyeld meg az Atlasz 22.o. Éghajlati térképeit és a 23.o. Talajtérképét!

Oldd meg a Munkafüzet: 47. o. 1. feladatát!

Játék:

nkp.hu, 8.évf., földrajz, III. Gazdasági élet Magyarországon téma, 3. Magyarország élelmiszergazdasága lecke: Magyarország élelmiszergazdasága játék

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_03_003

 

Olvasd tovább az ÚTK.86., a Mit terem a magyar föld? című bekezdést!

Figyeld meg A növénytermesztés fő terménycsoportjai című ábrát!

Figyeld meg az egyes termőterületeket (gabonafélék, zöldség és gyümölcs, borvidékek) ábrázoló térképeket

Játék:

nkp.hu, 8.évf., földrajz, III. Gazdasági élet Magyarországon téma, 3. Magyarország élelmiszergazdasága lecke: Mi kerül az asztalra? játék

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_03_003

Figyeld meg az Atlasz 23. oldalának alján az állattenyésztést ábrázoló térképeket!

Figyeld meg A növénytermesztés kapcsolata az állattenyésztéssel és a feldolgozóiparral című ábrát!

Nézd meg: mozaweb.hu, A sertésfeldolgozás folyamata – videó

 Oldd meg a Munkafüzet: 48. o. 3. feladat – csak a táblázatot töltsd ki a termékek számával! Oldd meg a 49.o. 6. feladatot!

Nem kérek fényképet a feladatokról! DE:

Válasszatok kiselőadás témát és azt írjátok meg nekem a digioktataslacur@gmail.com címre 03.13. szombatig!

Kedves Gyerekek!

Folyamatosan olvassuk április 8-ig William Shakespeare: Romeo és Júlia című drámáját.

Öt felvonásra tagolódik, így, részenként olvassuk, és lesznek kérdéseim az egyes felvonásokhoz. Kértem, hogy szerezzétek be a könyvet, ha ez nem lehetséges, akkor megtaláljátok az Országos Széchényi Könyvtár honlapján (Kosztolányi Dezső fordítása):

https://mek.oszk.hu/00400/00492/00492.htm

Feladatok:

 1. 03. 11., csütörtök:
  Tk. 145- 146. o. olvasni: A dráma; A színház

Vázlat írása a füzetbe, és megtanulása:

A dráma és a színjátszás

A dráma az irodalomban a 3. műnem (az epika és a líra mellett).

A görög drán= cselekedni szóból származik az elnevezés.

A dráma főként színpadi előadásra készül.

A legismertebb drámai műfajok: tragédia és komédia (vígjáték)

 

Jellemzői:

 – formája: verses vagy prózai

 – a cselekmény sűrítve, párbeszédes formában jelenik meg

 – sok konfliktus= az egymással ellentétes érdekek, jellemek összeütközése

 – dialógus= a szereplők párbeszéde

 – monológ= a szereplők belső beszéde, gondolatai

 – szerzői utasítások= dőlt betűs, zárójeles részek a színészek, a rendező számára

 

Tk. 148. o. olvasni: Milyen volt a Shakespeare korabeli színház?

(figyeld meg a képet a Tk.- ben! A Globe 1613-ban leégett, de 1997-ben újjáépítették, és eredetiben, angolul színházi előadásokat szoktak tartani, akár online közvetítéssel)

Vázlat írása a füzetbe, és megtanulása:

A Shakespeare korabeli színház

XVI. század vége: angol reneszánsz színház

Globe Színház: fából készült, kör alakú építmény, közepén nem volt tető

az előadások délután kezdődtek harsonaszóra, világosban véget is értek

nem volt függöny, díszlet (a közönségnek kellett hozzáképzelnie)

a ruhák díszesek voltak, a női szerepeket is férfiak játszották

Tk. 164.o. Életrajzi ismertető olvasni:William Shakespeare

Vázlat írása a füzetbe, és megtanulása:

William Shakespeare
(1564-1616)

kezdetben színész, majd drámaíró, költő

részt vett a londoni Globe Színház építtetésében, működtetésében

Házi feladat:

– Gyűjts az internetről, és írd le a füzetedbe legalább 5 Shakespeare-dráma címét!

 – 2021. március 18-ig olvassátok el figyelmesen az Első felvonástt!

(A Tk. 150-153.o. is vannak részletek a műből, és segítség az értelmezéshez!)

(Megjegyzés: Ha az olvasás kezdetén folyton vissza kell lapozni a Személyekhez megnézni, a szereplők közül ki kinek a kije, az teljesen normális!!)

Jó munkát!

Feladat: Másold le a hittanos füzetedbe az órai vázlatot! Ezt követően olvasd az adott szentírási szakaszt is!

vázlat:

A házasság szentsége

 • egy férfi egy nő életre szóló, felbonthatatlan szeretetközössége
 • az Ószövetségben:
  – szövetség, közösség
  – sok gyermek >>> az Isten áldása, legnagyobb jó
 • az Újszövetségben:
  – Jézus első csodája a kánai menyegzőn volt, amikor is a vizet borrá változtatta
  – a házasság jó, Krisztus jelenlétének hatékony jele
  – fölbonthatatlan egység
 • a házasságot Isten pecsételi meg

szentírási szakasz:  Jn 2,1-11
A kánai menyegző

A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: Bármit mond nektek, tegyétek meg! Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három metréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: Töltsétek meg a vedreket vízzel! És megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak! Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.

A globalizáció (ötödik témakör 2. lecke)

Olvasd el a tk. 153-158. old tankönyvi szövegét (főszöveg, kiegészítő szövegek)!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

 Oldd meg a munkafüzet feladatait: 82. old. 2., 3., 83. old. 4. 5., feladat!

Segítség a tanulásban:

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_03_024

ZANZATV 6 perces kisfilmje a már tanult és a közel jövőben sorra kerülő leckéket ötvözi elgondolkodtatóan… Ajánlom figyelmetekbe!

https://zanza.tv/tortenelem/ket-vilagrendszer-versengese-szovjet-tomb-felbomlasa/demokraciak-es-fogyasztoi-tarsadalom

Ezzel legyél készen március 12., péntekig!

A füzeteket és munkafüzetet a témakör végén szeretném ellenőrizni. Majd akkor kell lefényképezni és elküldeni az digitalismana@gmail.com címre.

Március 10.
A mai rajzórán mindenki fejezze be azt a Petőfi KÉPVERSET, amelyet a március 15-i megemlékezésre készít. A már beadott rajzok nálam vannak. A kiállítás az iskolában elmarad, de itt a virtuális térben felhasználjuk a rajzot.
Ezért mindenkit kérek, hogy ma este 8 óráig küldje át az alkotást az e-mail címemre: digitalismana@gmail.com. A kísérő szövegbe írd oda, hogy ki készítette.
Akiknek korábbi elmaradási vannak, kérem készítsék el és küldjék el a pótolt alkotás fényképét!

Új tananyag: Budapest földrajza

Figyelmesen, lépésről lépésre haladva dolgozzatok az útmutatás alapján, nézzétek meg a videókat, játékot!

 Újgenerációs Tankönyv 80-83.o. Ehhez adok egy vázlatot is!

Bevezetésként nézd meg: mozaweb.hu, Földrajz 8., 92.o. Budapest videó

 1. Természeti adottságok: Atlasz!

-Pesti-síkság és a Budai-hegység találkozásánál fekszik

-hévforrások, termálvíz, gyógyforrások a törésvonalak mentén (gyógyfürdők)

-Duna – Margit-sziget, Csepel-sziget

Oldd meg a Munkafüzet: 44. o. 5. feladatát!

 1. Történelme

-Rómaiak – Aquincum, i.sz.900 – honfoglalók, 14. század – Pest, Buda, Óbuda, központ: Buda

-1873. Budapest

-Ma 23 kerület alkotja

Nézd meg: mozaweb.hu, Földrajz 8., 93.o. Budapest fejlődése videó

III. Városszerkezet TK. 81.o. 2.6.ábra

Városmag, belváros: pénzügyi, kereskedelmi, igazgatási központ, szolgáltatások munkahelyei – szállodák, irodaházak, bankok, luxusüzletek

Itt van a Világörökség része: Duna-part budai oldal (Várnegyed, Gellért-hegy, Országház, …), Andrássy út és környéke

Belső lakóöv: bérházak (részben felújítva), üzletek, irodák

Munkahelyöv: pályaudvarok, kórházak, raktárak, gyárak, bevásárlóközpontok

-Külső lakóöv: kertváros jellegű, családi házak, de lakótelepek is

Agglomeráció: családi házak, lakóparkok, falusias, ingázás a belvárosba

 

Nézd meg: mozaweb.hu, Földrajz 8., 94.o. A város szíve a city, Belső lakóöv, Külső lakóöv, Külső munkahelyöv, Lakótelepek videó

 

Oldd meg a Munkafüzet: 44. o. 3. feladatát!

 

 1. A főváros szerepköre TK. 83.o. 2.9.ábra

-nemzetközi nagyváros, a közép-európai térség nemzetközi jelentőségű központja

-kiemelkedő pénzügyi, üzleti szolgáltatások, kulturális élet, idegenforgalmi vonzerő

-külföldi befektetések, tőkeelhelyezések

Oldd meg a Munkafüzet: 45. o. 4. feladatát!

 

 1. A főváros gondjai – célok

-csökkenő zöldfelületek – Cél: parkok, fasorok ápolása, felújítása. Erdősítés – kirándulóhelyek

-csúcsforgalom: nő az autók száma, dugók, torlódások, túlterhel hidak, kevés parkolóhely

-légszennyezés, zajterhelés – főként a közlekedés miatt.

Cél: tömegközlekedés, közlekedési szokások fejlesztése – P+R rendszer (parkolj le és utazz tovább tömegközlekedéssel)

 

-Hulladékok: 65%-át elégetik a rákospalotai Fővárosi Hulladékhasznosító Műben, a többit Pusztazámor Hulladéklerakójába viszik (modern, EU-s előírásoknak is megfelel) Szelektív hulladékválogatás csak a lakossági hulladék 5%-át érinti

Cél: szemléletváltás, hulladékgyűjtési szokások javulása, tudatos vásárlás, újrahasznosítás

 

-Lakások: bérlakások, panellakások felújításra szorulnak, részben megoldott,

Cél: korszerűsítés: fűtési rendszer, egyedi hőmennyiségmérés, hőszigetelés, nyílászáró csere, elektromos hálózat felújítása, esztétikai képük javítása

 

Nézd meg: mozaweb.hu, Földrajz 8., 95.o. Egy világváros gondjai videó.

Játék:

nkp.hu, 8.évf., földrajz, III. Gazdasági élet Magyarországon téma, 2. Budapest földrajza lecke:

Budapest földrajza, Budapest földrajza 2. játék

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_03_002

 

Feladat:

Gyűjtsetek 10 érdekes látnivalót, programlehetőséget, amit szívesen megnéznél vagy ajánlanál valakinek, amennyiben Budapestre látogat! Erről kérek fényképet a digioktataslacur@gmail.com címre március 12. péntekig!

Angol – március 9. és 10. (kedd-szerda)

1.Tanuljátok tovább a szöveget a Tk. 50. vagy a Mf. 40. oldalán, áprilisban kell felmondani!

A szövegeket, hanganyagokat meghallgathatjátok a következő link segítségével,

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=hu&selLanguage=hu

vagy ha a Google keresőbe beírjátok a következőket:

Project Fourth edition, majd kiválasztod: Level 3, azután Unit 4, majd Audio és az oldalszám, a feladat száma.

A tankönyv összes hanganyaga letölthető és internet kapcsolat nélkül is hallgatható az oup.com/elt/project oldalon. Link:

https://elt.oup.com/student/project/?cc=hu&selLanguage=hu

2.Ismétlő feladat: Tk.54.o.5. A füzetbe írd le a párbeszédet! (Ha valaki nem tudja meghallgatni a hanganyagot, akkor is próbálja meg helyes sorrendben leírni a mondatokat a múlt héten tanult párbeszédek segítségével!)

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=hu&selLanguage=hu

3.A mai és holnapi napra a Tk.52. oldalán a szöveg fordítása a feladat.

 

Küldeni a párbeszédet és a fordítást kell csütörtökig.

 1. 03. 09., kedd

Kedves Gyerekek!

Tanuld meg a füzetben a vázlatokat, rendszeresen ismételj!

Alaposan, gondolkodva próbálj készülni, óráról órára! A dolgozat jövő kedden, 2021. március 16-án lesz. (Alárendelő mondatok, mondatrend, írásjelek az összetett mondatokban, állítmányi, alanyi, tárgyi és az addig tanult határozói mellékmondatok)

A kis lapon lévő házi feladat megoldását nem kell elküldeni, közzéteszem a megoldást, zölddel javítsd magadnak, ellenőrizd a munkádat! (A lapot azért őrizd meg, mert kell még órán!)

Feladatok:

Tk. 50-51.o. olvasni: A határozói mellékmondatok

Füzetedben írd fel a címet, és a szabályt:

A határozói mellékmondatok

A határozói mellékmondat a főmondat határozóját fejezi ki tagmondat formájában. Ahány határozó van, annyifélék a határozói mellékmondatok is.  

A főmondatban található utalószó szófaja vagy távolra mutató névmás (pl. azzal, azzá stb.) vagy határozószó (pl. ott, akkor, úgy stb.).

A mellékmondatokat általában kötőszók vezetik be. Kötőszóként előforduló szófajok:

 • valódi kötőszók (pl. hogy, mert, mint stb.)
 • vonatkozó névmások (pl. aki, ami, amely stb.)
 • vonatkozó határozószók (pl. ahol, ahonnan, amikor stb.)

 

Tk. 50.o. táblázat: az első 3 határozói alárendelés példamondatait (helyhatározói, időhatározói, számhatározói) másold le a füzetedbe, és elemezd a szokott módon! Az ábrákat is másold le a táblázatból!

Lépések:

– megkeressük az állítmány-alany szerkezeteket, és aláhúzzuk

– leválasztjuk a tagmondatokat függőleges vonallal, és beszámozzuk őket

– karikázzuk az utalószót (többnyire távolra mutató névmás), bekeretezzük a kötőszót

– ha valamelyik hiányzik, szögletes zárójelben pótoljuk

– megállapítjuk, milyen mondatrész a bekarikázott utalószó, ez lesz az alárendelés fajtája

– elkészítjük az ábrát a mondatrendnek megfelelően

Házi feladat:

– A füzetvázlatokat tanulni (Az alárendeléstől)

   –  Mf. 32. o. 3. Pótold a hiányzó mondatvégi írásjeleket! Elemezd az összetett mondatokat (a szokásos lépésekkel)!

3.a, a vonalra a főmondat fajtáját írd, pl. kijelentő, óhajtó, kérdő stb.

3.b, helyett az ábrákat készítsd el!

 

   –  Mf. 35. o. 1. Zsugorítsd= alakítsd ugyanilyen értelmű egyszerű mondattá!
pl. A várromokhoz fogunk sétálni.

 1. c, Elemezd az összetett mondatokat (a szokásos lépésekkel)! Készítsd el az ábrájukat! /az 1.a, és b, feladat nem kell/

Kérlek, jól olvashatóan készítsd el a feladatokat, egyértelmű aláhúzással!

A füzetvázlatot nem kell elküldeni, majd ellenőrzöm a füzeteket az iskolában!

A feladatokat (Munkafüzet 32. o és 35.) viszont kérem lefotózni és elküldeni legkésőbb 2021. március 11-én 16.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre.

A feladatokat pontozni fogom. (Nem mindegyiket, választok belőlük, de azokat mindenkinél egységesen értékelem.)

Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

 

Tesi 2021. 03. 08-12.

Küldök két kis youtubos videót, amit otthon végezhettek. Az első csajosabb, a másik fiús…

https://www.youtube.com/watch?v=ufQhQokYVBo

https://www.youtube.com/watch?v=7dL1pOW7RLw

 Emellett a sportolóknak egy kis plusz munka: A gyakorlatokból mindenki végezzen belátása szerint, akár azokból válogatva, akár mindet!

Futás, heti 2-3 alkalom, egyéni tempóban 5-15 perc egyenletesen, de lehetnek tempófokozások is

Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás

 1. a) vállszélességben (2 sorozat 5-10 db)
  b) szélesen (2 sorozat 5-10 db)
  c) szűken – két hüvelykujj összeér (2 sorozat 5-10 db)
  A gyakorlatok között 1-2 perces pihenők.

Hasizom

 1. a) felülések netfitesen 3×5-10 db
  b) lábemelés hanyattfekvésben (könyöktámasz, térdfelhúzással vagy nyújtott lábbal) 3×5-10 db
  A gyakorlatok között 1-2 perces pihenők.

PLANKING:
1 kör 4 féle pozícióban (fekvőtámaszban és alkartámaszban, oldal tartásban jobb- bal könyök, 4x 15 mp-ig, közte fél perces pihenők). Ebből 3-4 sorozat.

Törzsemelések

Ágyra vagy asztalra felfeküdve a test alsó felével csípőig vagy hasig alátámasztva felsőtest emelése csak vízszintesig. 5-6 x 5-15 db. A sorozatok között 1-2 perc pihenő.

Láberősítés:

 1. a) páros lábon állásból ereszkedés hajlított állásba csak 90 fokig hajoljon be a térd (nem teljes guggolás) és vissza 10-15 db
  b) Kitörés (kilépés előre, oldalra térdhajlítással) jobb ill. bal lábbal előre, oldalra majd visszalépés váltva 10-15 db
  c) hajlított állásból felugrások 10-15 db
  Ebből 3 kör, a gyakorlatok között 1-2 perc pihenő

Fontos, hogy a tanult nyújtásokat minden edzés után türelemmel, alaposan megcsináljátok!!

Kémia 8. 2021. 03. 08.

Ide teszem a házi megoldását, innen ellenőrizhetitek:

 

Az élelmiszerekről, gyógyító szerekről, idegrendszerre ható anyagokról tanultunk előző órákon Néhány gyakorló feladatot, érdekességet ajánlok a figyelmetekbe, ezeket oldjátok meg, válaszoljatok a kérdésekre!

Interneten: nkp.hu Kémia 8.

 1. Élelmiszereink és összetevőik lecke, Táplálékaink tápanyagai feladat

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_001

Sorold fel a feladatban tápanyagok közül hármat és a hozzájuk tartozó élelmiszereket!

 1. Gyógyító szereink lecke, Gyógyító szereink feladat, Aszpirin rejtvény

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_002

Sorolj fel 3 gyógynövényt és annak gyógyító hatását!

Oldd meg a rejtvényt és írd le a 4., 8. és 13. sorának megoldását!

 1. Az idegrendszerre ható anyagok lecke

Oldd meg a Munkafüzet 64.o.1., 2. feladatát!

 1. Miért ne igyál alkoholt? – videó

https://www.youtube.com/watch?v=Knox1srGNgU

Válaszolj a kérdésekre!

Mi az etil-alkohol?

A gyomorba jutott alkohol hány százaléka jut a véráramba?

Mi okozza a szeszes leheletet?

Mi vezet dehidratáltsághoz?

A megoldott feladatokról készíts fotót és küldd el a digioktataslacur@gmail.com címre március 10. szerda estig! Jegyet adok rá!!!

 1. 03. 08., hétfő

Kedves Gyerekek!

Ma irodalomból dolgozat a REDMENTÁN. A feladatokat egyszer töltheted ki, és ma 2021. március 8-án, 9 és 11 óra között kezdheted el! Jó munkát!

Angol – március 8.

1.Tanuljátok tovább a szöveget a Tk. 50. vagy a Mf. 40. oldalán, áprilisban kell felmondani!

A szövegeket, hanganyagokat meghallgathatjátok a következő link segítségével,

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=hu&selLanguage=hu

vagy ha a Google keresőbe beírjátok a következőket:

Project Fourth edition, majd kiválasztod: Level 3, azután Unit 4, majd Audio és az oldalszám, a feladat száma.

2.Tk 52. o. Hallgassátok meg és olvassátok el a New York-ról szóló szöveget!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Írjátok ki az ismeretlen szavakat a szótárfüzetbe! (Mf. 57.o.)

3.Tk. 52. o. 3.a: Keresd meg a szövegben a válaszokat a kérdésekre, és írd le a a füzetbe!

4.Put the words in the correct order to make sentences. (Alkoss mondatokat a következő szavakkal!)

 1. to / Saturday / on / we / London / went

____________________________________________

 1. museum / visit / did / a / you / ?

____________________________________________

 1. we / Natural / went / Museum / the / History / to

____________________________________________

 1. see / the / did / dinosaurs / you / ?

____________________________________________

 1. fantastic / yes, / were / they

____________________________________________

 1. have / you / where / did / lunch / ?

____________________________________________

 1. Café / went / Hard / we / to / Rock / the

____________________________________________

 1. near / Green / Park / that’s

____________________________________________

A két utolsó feladatot kell küldeni.