Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Földrajz 8.

Tananyag: Románia földrajza

A vázlat a tudnivaló. Nézzétek meg a videókat, oldjátok meg az Okostankönyv feladatait!

Tk. 118-121., Atlasz 38-39.o.!

Románia
Felszíne: Keleti- és Déli-Kárpátok, Erdélyi-szigethegység(középhegység), Erdélyi-medence, Román-alföld, Moldva, Dobrudzsa (Duna-delta vidék, Fekete-tenger partvidéke)

Éghajlat: kontinentális – a DK-i részeken száraz kontinentális. Hegységekben hegyvidéki.
Folyók: Duna, Tisza, Maros, Körös, Szamos, Olt, Szeret
Mezőgazdaság: havasi pásztorkodás, télen istállózó állattartás a hegyekben -juh
Alföldeken: jelentős gabonatermesztés, napraforgó, cukorrépa
Románia részei: TK 3.1 ábra
Népesség: jelentős kivándorlás – jobb életkörülményekért. A többség román.
Magyarok: 1,2 millió fő. Erdélyben, főként Székelyföldön. Jelentős városai: Kolozsvár (Erdély fővárosa), Nagyvárad (Erdély nyugati kapuja), Marosvásárhely (a legtöbb magyar itt van)
-Székelyek – magyarul beszélnek, de erős önálló székely identitásuk, kultúrájuk van
-Csángók – Moldvában élnek – magyarsághoz tartoznak, már kevesen beszélnek magyarul
Gazdasága: az EU-s csatlakozása óta fejlődött, de ÉK-i részei az EU legszegényebb területei
-Kedvező adottságok – kihasználatlanul – problémák!!! TK 3.8 ábra
Ásványkincsek: kőolaj, földgáz, kősó, arany, egyéb ércek – jelentős mennyiség
Ipar: Ploiesti – kőolajfinomító, vegyipar, Pitesti – DACIA autó, Temesvár – sokrétű ipar, Brassó – közlekedési csomópont, járműgyártás
-Nagymértékű környezetszennyezés pl. tiszai ciánszennyezés (verespataki aranybánya 2000)
Főváros: Bukarest
-Konstanta – fekete-tengeri kikötő
Erdély, Székelyföld, Tordai hasadék,– videó https://www.mozaweb.hu/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=erd%C3%A9ly

Munkafüzet 70.o. 1., 72.o. 4.

 Gyakorlás lehetőség interneten:
Románia földrajza feladat, Románia kvíz www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_003

Térképen Románia http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=526

Feladat: Aki nem vett részt az online órán, küldje a munkafüzeti feladatokat!!!
Ne felejtsétek! Május 11-ig: Európa országai – országok, fővárosok, fontosabb városok térképrajz. Május 31-ig kiselőadás!