Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Földrajz 8.

Új témakör: A szomszéd országok és Közép-Európa
Új tananyag: Tipikus tájak Közép-Európában
Tankönyv 136-139.o.


A témakör 8. leckéjével kezdünk, mely Közép-Európa természetföldrajzával és a hozzá kapcsolódó társadalom földrajzi vonásokkal ismertet meg benneteket: síkvidékek, röghegységek, gyűrthegységek felszíne, éghajlata, talaja, mezőgazdasága, ipara.

 1. Határoljuk be Közép-Európát! Figyeljétek meg az ide tartozó országokat! TK 20.o. 4.1. ábra: Európa földrajzi felosztása + Atlasz 28-29.o. Európa országai, Európa felosztása térkép
 2. Alföldekkeresd meg ezeket az Atlasz 26-27.o-án Európa domborzata térképen!
  Germán-Lengyel-alföld, Kisalföld, Alföld, Román-alföld, Kelet-európai-síkság

  Felszínformáló erő, felszín:
  lásd Tk. 136.o. 8.2., 8.3., 8.4. – képek!
  -Északon a jég – jégkorszaki jég – törmelék – morénahalmok, hullámos felszín

  – mélyedések – tavak – tóhátságok
  -Délebbi alföldeket a folyók töltögették – tökéletes síkságok

  Éghajlat, talaj:
  -Északon hűvösebb, csapadékosabb, barna erdőtalaj
  -délkelet felé több napsütés, kevesebb csapadék, lösz alapkőzeten mezőségi talaj

  Mezőgazdaság
  :

  Tk. 137.o. 8.1. táblázat, 8.5 kép: A közép-európai alföldek mezőgazdasága, síkvidéki termények- összefoglalja az éghajlat – talaj – növénytermesztés – állattenyésztés – kapcsolódó iparágak összefüggéseit.

  Ásványkincs, ipar:
  Tk. 137.o. 8.6-8.7. ábra: A szénhidrogének keletkezése és a kőolaj felhasználása – összefoglalja a földgázzal és kőolajjal kapcsolatos tudnivalókat

 3. Rögvidékekkeresd meg ezeket az Atlasz 26-27.o-án Európa domborzata térképen!
  Német-khg., Lengyel-khg., Cseh-medence-peremhegységei A Variszkuszi-hegységrendszer részei – TK 10.o. 1.7. ábra: Európa földtani vázlata, Atlasz 30. o. Földtani szerkezet

  Felszínformáló erő, felszín:
  -az óidőben keletkeztek, rögökre darabolódtak, széles hegyhátak, tágas árkok, medencék, lepusztult hegyek

  Ásványkincs, ipar, gazdaság: Tk. 138.o. 8.8 képek: Hagyományos iparvidékek környezetterhelése fényképek
  -valaha más klíma, mocsárerdők, üledékekkel való betemetődés –› fekete- és barnakőszén –› bányászat –› Iparvidékek, főként nehézipar: Ruhr-vidék – Németország, Felső-Szilézia-iparvidék – Lengyelország, Észak-morva-iparvidék – Csehország nehézipari vidék –› kohászat –› gépgyártás –› természetátalakítás –› környezetkárosodás -Válságövezet –› a 20.sz. végére részben bezártak, munkanélküliség
  -Ipari szerkezetváltás
  –› modern üzemek –› autóipar, elektronika

 4. Gyűrthegységekkeresd meg ezeket az Atlasz 26-27.o-án Európa domborzata térképen!
  Alpok, Kárpátok
  Az Eurázsiai-hegységrendszer részei Atlasz 30. o. Földtani szerkezet térkép

  Felszínformáló erő, felszín:
  -a középidő végén és az újidő harmadidőszakban gyűrődtek fel, párhuzamos vonulatok, völgyek, átjárók – hágók – közlekedés


  Természeti adottságok, ásványkincs, ipar, gazdaság:
  -erdőgazdálkodás –› fa-, bútor-, papíripar

  -havasi pásztorkodás
  -ásványkincsek: kősó, fémek ércei –› bányászat

 5.  Közlekedés

-cél: egységes, országhatárokon átnyúló közlekedési rendszer Tk. 139.o. Az európai közlekedési folyosók középeurópai szakaszai
-környezetterhelés: kipufogógáz, rezgés, zajszennyezés

-kombinált szállítási lehetőség – a járművet vasúton (RoLa), vagy vízen (RoRo) szállítják

Oldd meg a Munkafüzet 85.o. 1., 2. 86. o. 3. feladatát!

 Gyakorlás: Zöld, sárga és barna feladat
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_008

Házi feladat: A munkafüzet 86.o. 3. feladatát kérem lefotózva visszaküldeni a digioktataslacur@gmail.com címre április 15. csütörtökig!

Egyéb feladatok:
május 11-ig: Két t
érképrajzolás: 1. Európa domborzata és vizei, 2. Európa országai, fővárosok

május 31-ig: Kiselőadás vagy házi dolgozat vagy power pointos bemutató vagy beszámoló