Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Day

május 4, 2021
1. Feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe! vázlat: A közösség fontos életünkben életünket meghatározza az, hogy az ember egyedüllét helyet szeret közösségben élni, közösségekhez kapcsolódni ha visszagondolunk Jézus földi életére, 3 évig tartó tanítási időszakára, látjuk, hogy ő is közösségben élt, a 12 apostollal alkotott közösséget számunkra biztonságot ad, ha tudunk valamilyen közösséghez, közösségekhez...
Read More
Feladat: Másold le a vázlatot a füzetedbe! vázlat: A szellemi javak – A társadalommal szembeni kötelességeink életünkben fontos az őszinteség és a becsület kötelességünk keresni hivatásunkat a munka sokszor küzdelem és kihívás, de látni kell benne Isten akaratát mindenkinek szüksége van pihenésre, testi és lelki feltöltődésre s társadalom alapsejtje a család egészséges családok tudnak egészséges...
Read More
Feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe! vázlat: Akik Jézus ellen döntöttek   farizeusok: nagyon vallásos zsidók, akik a Törvényt betartották, de másokat gyakran megvetettek, lenéztek, nagyon képmutatóak voltak szadduceusok: Szádok főpap leszármazottjai, előkelő, gazdag, nagyhatalmú emberek, akik csak Mózes 5 könyvét (Tóra) fogadták el főpapok: ők felügyelték a jeruzsálemi templom ügyeit, tiszteletnek örvendtek, de...
Read More
Tananyag: Összefoglalás Az Afrika, Ausztrália, Sarkvidékek és a világtenger földrajza című témakört (Tankönyv 88-123.o.) kell ismételjük. Következő órán témazáró dolgozat! Áttekintjük a Tk.120-121.o. összefoglaló részét. Különösen fontos: Afrika tájai, határai, felszínének fejlődése, folyók, tavak Éghajlatok, diagram olvasása, elemzése – Atlasz! Afrika népessége, jellemzők – korfa elemzése Ausztrália határai, tájai, folyói, városai, ásványkincsei, mezőgazdasága Óceánia szigetei,...
Read More
Természettudomány 20210504-05   Mai tananyag: Összefoglalás Áttekintjük a Tájékozódás a térben című témakört – Tk.95-110.o. A Tk. 110.o. Összefoglalásával kezdünk. Megoldjuk a Munkafüzet 110-111-112.o feladatait, ezekhez hasonlóak lesznek a következő heti témazáró dolgozatban. A 8-as feladat szorgalmi. Internetes feladat: Kirándulás a hegyek között, Környezetünk ábrázolása – összefoglaló rejtvény https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_009 Most nem kell küldeni feladatot, szorgalmi...
Read More
Tananyag: Németország földrajza A tananyag feldolgozásához a videótanár internetes oldal Németország című videóját ajánlom. A filmet az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján figyeljétek meg! A felsorolt tájakat, folyókat, városokat keressétek meg az Atlaszban; a Tankönyv 130-135. oldalán figyeljétek meg az ábrákat, képeket – ekkor a videót célszerű megállítani. Videótanár az interneten: https://videotanar.hu/tananyagok/217/nemetorszag/ Vázlatpontok: Történelem: NSZK –...
Read More
Kedves Gyerekek! A mai lecke címe: Elsősegélynyújtás a gyakorlatban Az elsősegélyt nyújtó egyén feladata, hogy – önmaga épségének veszélyeztetése nélkül – tisztázza, mi is történt, megnyugtassa és a további károsodástól megóvja a beteget, sérülését a szükséghez és a lehetőségekhez mérten ellássa, majd a haza, vagy a kórházba szállításáról gondoskodjék. A segítségnyújtó minél több elsősegély-nyújtási ismeretnek...
Read More
Homorú gömbtükör Ha a tükröző felület egy gömbfelület, akkor gömbtükörről beszélünk. Létezik domború és homorú gömbtükör. Ha a gömbfelület belső fele a tükröző felület, akkor domború gömbtükörről beszélünk. A tananyag feldolgozását vázlatot pontokban szedve láthatjátok, ugyanúgy, mint a domború gömbtükörnél és néhol átfedést is tapasztaltok majd. Nézd meg a következő videót, kiemelten a gömbtükörről, ezen...
Read More
Tk 254./8. 254./9. a) b) mindkét feladathoz külön halmazábrát rajzolj, mert más feltétel alapján kell a számokat beírnod.       264./28. a) b) c)
Read More
Feladatok:  – Tk. 70-72.o. olvasni: A szóösszetételek típusai Füzetben a vázlat folytatása példákkal együtt: jelentéssűrítő/ jelentéstömörítő: a nyelvtani viszonyt nem lehet egyértelműen meghatározni, csak körülírással, magyarázattal tudjuk értelmezni. pl. csigalépcső = a csiga házához hasonló alakú lépcső pl. sarokház     = sarkon álló ház A nyelvtani viszonyt jelölhetjük jellel vagy raggal az összetett szavakban: Jelölt szóösszetételek:...
Read More
1 2

Elérhetőségeink

  • Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
  • 6764 Balástya, Rákóczi utca 32.
  • +36 62/578-131
  • iskola@koznevelesbalastya.hu