Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Földrajz 8.

8.a Földrajz – 2021. március 23., 25. Ez a keddi és csütörtöki óra anyaga!!

Keddi tananyag: Magyarország infrastruktúrája

Tankönyv 96-99.o. Vázlatot adok a legfontosabb tudnivalókról!

Infrastruktúra: a gazdaság működését biztosító műszaki feltételek (létesítmények, hálózatok, hozzáférés, intézmények). A rendszerváltás óta jelentős a fejlődése, de még van mit tenni.

 Az infrastruktúra elemeinek csoportosítása

Közlekedés: közút, vasút, vízi út, légi folyosó, csővezeték, kiszolgáló létesítmények (pályaudvar, kikötő stb.)

A közúti közlekedés hálózat Budapest-központú, sugárirányban haladnak a főbb útvonalak a vidéki városok felé, míg azok között hiányos az összeköttetés (Atlasz 12-13.o.)

-kevés a Duna híd – nehezíti a K-Ny irányú közlekedést

-vezető szerepű az áru- és személyszállításban. Autópályák (M1, M2…) és autóutak

-Budapestet elkerülő autóút (M0) ma a főváros ¾-ét körbeveszi.

-gyors, háztól házig szállít, de drága, balesetveszélyes, környezetszennyező, kis kapacitású

 

 Vasúti közlekedés nagy fejlesztésre szorul

-nagy kapacitású, kevésbé szennyező, de kötött pálya, többnyire fővárosközpontú

 

Vízi közlekedésáruszállítás (a Dunán) és a turistaforgalom (Balaton és Dunakanyar)

-olcsó, nagy kapacitású, kevésbé szennyező, de lassú, folyókhoz kötött

 

Légi közlekedésa nemzetközi forgalomban van szerepe. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, repülőtér: Debrecen, Balaton melletti Sármellék

-gyors, biztonságos, de drága, környezetszennyező, kis kapacitású

 

Csővezetékes szállítás – folyékony és légnemű nyersanyagokat (földgáz, kőolaj), termékeket (üzemanyag) szállít külföldről, a kitermelési helyekről a feldolgozó- vagy fogyasztóüzemekbe.

-olcsó, nagy kapacitású, de drága kiépítésű, csak bizonyos árut szállíthat, rugalmatlan

 

Infokommunikáció: hagyományos és mobiltelefon (több mint 85%-os lefedettség), rádiós és televíziós műsorszórás, internet-hozzáférés (sebessége, kapacitása), elektronikus szolgáltatások, számítógépekkel való ellátottság

 

Közmű: villanyvezetékek, vezetékes ivóvíz, vezetékes gáz, csatornahálózat

 

Feladat: az okostankönyv feladataival gyakorolj!

nkp.hu, 8.évf., földrajz, III. Gazdasági élet Magyarországon téma, 6. Magyarország infrastruktúrája lecke, Magyarország infrastruktúrája játék, Magyarország infrastruktúrája 2. játék, Széles sávokon játék, Széles sávokon térképpel játék.

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_03_006

 

Csütörtöki tananyag: Értékvédelem Magyarországon

 

Tankönyv 100-105.o. A fogalmakat vázlatosan ismerjetek, nem kell szó szerint! Az egyes védett értékeket, legalább minden kategóriából egyet-egyet tudni kell. Itt megtaláljátok a fogalmak kivonatát, a TK. és a gyakorló feladatok segítségével megismeritek a példákat is! A kevésbé fontosabb részeket kisebb betűvel írtam!!

 Országos és helyi védettségű területek: nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék, helyi jelentőségű védett terület.

Nemzeti parkok: A legmagasabb szintű védelmet élvezik. Feladatuk a különleges növény- vagy állatvilág, kultúrtörténeti emlékek, földtani, vízrajzi vagy tájképi értékek megőrzése. Területét sem mezőgazdasági, sem ipari célra nem lehet hasznosítani, lehetőséget ad viszont a tudományos kutatásra, az oktatásra es a szabadidő eltöltésére. 10 nemzeti parkunk van.

Külön védetté nyilvánítás nélkül a törvény erejénél fogva védelmet élvez minden barlang, forrás, földvár, kunhalom, szikes tó és láp.

Nemzetközi egyezmények, szervezetek vagy egyéb hazai jogszabályok alapján védett területek. Pl: Natura 2000 terület, erdőrezervátum, bioszféra-rezervátum

-ramsari terület – vadvizek, vízimadár-élőhelyek védelmét elősegítő terület

-csillagoségbolt-park – csillagászati megfigyelésekre alkalmas, fényszennyezéstől mentes terület

-geopark – élettelen természeti értékeket (például kőzetek, ősmaradványok)  bemutató terület

 

Településeink épített értékei, a műemlékek. Vár, kastély, templom, lakóház, gazdasági épület vagy ipari létesítmény.

 

Világörökség része: kulturális vagy természeti szempontból egyedinek számító értékek, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) által odaítélt cím. Magyarországon nyolc helyszín: egy természeti, hét kulturális értékek között szerepel.

Világörökségek és nemzeti parkok Magyarországon – térkép – egy-egy helyszín és védett értéke TK 101.o. Tudni kell a Nemzeti Parkok, Világörökségi helyszínek nevét, elhelyezkedését, egy jellegzetes védett értékét

 

Hungarikumok: olyan szellemi, kulturális vagy anyagi értékek, amelyek erősítik a magyarságtudatot, a magyar nemzet összetartozását, s a világ rólunk alkotott képét is meghatározzák.

Hungarikumok TK 102-103. o. Tudni kell a hungarikumok típusaiból egyet-egyet!

 

Néprajzi értékek határon innen és túl

A népcsoportok kultúrájában az adott területre, tájra vagy településre jellemző vonások megfigyelhetők. Pl.: nyelvjárás, népviselet, építkezés, ételek, néptánc, népmesék, népdalok, népszokások. Ezek alapján oszthatjuk a magyarságot néprajzi csoportokra, a Kárpát-medencét pedig néprajzi tájakra.

TK 104-105. o. Tudni kell a néprajzi tájakból, csoportokból, népszokásokból egyet-egyet!

 

Érdekesség:

Nemzeti parkokról: www.mozaweb.hu oldalon, a Földrajz 8. Tk. 129-136.o. videói, animációi

 

Feladat

Töltsd ki a Munkafüzetet: 61.o. 1.a, b., 63. o. 2., 3.a. – ezek közül egyet kérek lefotózva elküldeni a digioktataslacur@gmail.com címre március 27. szombatig!