Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

5.b Osztály

A mai lecke címe: A papír

A papír mesterséges anyag, amelyre lehet írni, rajzolni, nyomtatni, festeni. Használhatjuk csomagolásra, és készíthetünk belőle tárgyakat. Természetes vagy mesterséges rostokból készül, amelyeket összekeverés után préselnek.

Tulajdonságai:

 • könnyű
 • sima
 • hajtogatható,
 • nedvszívó stb.

Olvasd el a tk. 153. oldalán a papír előállítását, környezeti problémákat és az újrahasznosítást!

Írj belőle néhány mondatos vázlatot! A következő kisfilm szemléletesen mutatja be a papír készítésének lépéseit: https://www.youtube.com/watch?v=GAiS-vetWak

Jó munkát kívánok! Gállné tanárnő

 

 

A „második honalapítás” (Ötödik témakör 11. lecke)

Az online történelemóra a google meet segítségével ma 10.00-10.45 óra között! A kapcsolódási linket a facebook osztálycsoportban osztom meg 10.00 órakor.

Olvasd el a tk. 127. oldalon a tankönyvi szöveget!

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe!

 

Kérdés a képhez: Melyik vár épült lakóhelyedhez legközelebb? Válaszolj a füzetedbe!

Keresd ki az Árpád-ház családfáján (tk. 121. old) a leckében említett királyokat!

ZANZA TV két perces filmecske (3.15-5.15 perc) – a múlt órán megnéztük!
https://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-ig/az-aranybulla-es-tatarjaras

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó gyakorló feladatok ennek a leckének a második felében:
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_05_017

 MOZAWEB (ingyenesen használhatjátok, regisztrálni kell) TÖRTÉNELEM 5 tankönyv 174-177. old. információi, 3D a muhi csatáról:
https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2655U&page=175

 TÖKÉLETLEN TÖRTÉNELEM – Tatárjárás (14.15-17.50 perc között)
https://www.youtube.com/watch?v=YYTGNEU8MO4&ab_channel=T%C3%B6k%C3%A9letlenT%C3%B6rt%C3%A9nelem

 Ezzel legyél készen a következő történelemórára!

Másolás! A következő határidő: május 21.

Válasszatok, honnan másoltok 4 oldalt!

 • Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című regényéből
 • Irodalom tankönyvből – 168.o.(Petőfitől egy részlet), 182-183. o. 185-186.o. (A Pál utcai fiúk című regény részletei)

 

A szavak hangalakja és jelentése – A rokon értelmű szavak

 

1.Ismétlés

Ellenőrizd és javítsd a múlt órai feladatokat!

Azonos alakú: fél, mer, fűz, szűr, dob,

Többjelentésű: csiga, körte, levél, egér, kormány

(a nyelvtan szó egyjelentésű)

 

egyhangúan: unalmas, egyhangúlag mindenki egyetértett,

 számtalan: sok, számolatlan: számlálatlan (nem számolták meg),

gondtalan: : gond nélküli, gondatlan: felületes(figyelmetlen)

kénytelen: kényszerű, kényelmetlen: kellemetlen

 

2.A rokon értelmű szavak

Nézd meg a videót, figyeld a magyarázatot!

https://www.youtube.com/watch?v=dc_QpfObt7s&ab_channel=T%C3%A1voktat%C3%A1smagyarnyelven

Tk.146-147.o. Olvasd el Dani naplóját és a magyarázatot!

Írd le a füzetbe következő rövid vázlatot! Tanuld meg a példákkal együtt!

 1. Azonos jelentésű rokon értelmű szavak: kutya-eb, bicikli-kerékpár, burgonya-krumpli
 2. Fokozati különbség van: mosolyog, vigyorog, kuncog, nevet, kacag, röhög

 

3.Olvasd el az okostankönyv magyarázatát is, és oldd meg a következő online feladatokat!

Keresd a párját!

Rokon értelmű szavak

Egy szóval

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_05_050

 

4.Tk.146.o. 1. 2.

Küldeni nem kell. Mindenkinek legyenek készen a feladatok a füzetben! Akinek kell, pótolja!

Végezd el az összeadásokat a füzetbe!

(+5)+(+2)=                              (+6)+(+3)=                                          (+2)+(-6)=

(+4)+(+6)=                              (+9)+(-5)=                                           (+7)+(-6)=

(-5)+(+2)=                               (-5)+(-2)=                                            (-4)+(-6)=

(+4)+(+4)=                              (+4)+(-4)=                                           (-4)+(-4)=

(+9)+(-5)=                               (+7)+(-8)=                                           (-9)+(-4)=

(-2)+(+7)=                               (-8)+(+8)=                                           (+5)+(-7)=

Feladat: Másold le  vázlatot, majd olvasd el a szentírási szakaszt és készíts hozzá egy rajzot is! Gondold át, hogy a te életedben ki lenne az a négy jó barát, akik megtenné érted, hogy kibontja a tetőt!

vázlat:

„Körüljárt és jót tett”

 • Jézus csodákat tett, de ellenségei ezeket nem fogadták l
 • csoda: természetfeletti cselekedet, amit csak Isten tehet meg
 • ma is történnek csodálatos gyógyulások a világban
 • Jézus szeretete nagyon sokakat jobbá tett és tesz ma is testileg és lelkileg is

szentírási szakasz: Márk 2,1-12   A béna meggyógyítása

Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy a házban van, annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el. Hirdette nekik az igét. Közben hoztak egy bénát, négyen cipelték. Mivel a tömegből nem tudták eléje vinni, kibontották fölötte a tetőt, és a nyíláson át engedték le a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Hitüket látva, Jézus így szólt a bénához: „Fiam, bűneid bocsánatot nyertek.” Néhány írástudó is ült ott. Ezek ilyen gondolatokat forgattak magukban: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnt más, mint az Isten?” Jézus lelkében belelátott gondolataikba. „Miért gondoltok ilyeneket magatokban? – kérdezte. – Mi könnyebb? Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek vagy azt mondani: Kelj föl, fogd az ágyadat és menj? Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza!” Az felkelt, fogta a hordágyat és mindenki szeme láttára elment. Mindnyájan ámultak, dicsőítették az Istent, s mondták: „Ilyet még nem láttunk soha.”

 

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=qB20S4oKQAU  Jézus leborulok

Elkészített anyagaidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küldd el!

Kedves gyerekek!

Három jelentős zeneszerzője volt a klasszikus korszaknak, mindhármukkal találkoztunk is már. Haydnról szólt egyik előző órai videó, Mozart „Kis éji zene” című szerzeményét is meghallgattuk, Beethovennel pedig a „Mormotás fiú dala” éneklésekor kerültünk kapcsolatba. A következő videó Mozart életének néhány részletéről, műveiről és a zongora történetéről szól.

A következő kérdéseket írd be a füzetedbe, majd nézd meg a videót, és próbáld megtalálni benne a helyes válaszokat, erről készíts fényképet és küldd el nekem. Ha valamiért ezt nem tudjátok megtenni, akkor azt szeretném kérni, hogy a személyes találkozáskor, tanórán mutassátok meg nekem a munkátokat.

 1. Hol született W. A. Mozart?
 2. Kivel utazott hangversenykörútra?
 3. Melyik városban élt?
 4. Mi a zongora elődje?
 5. A csembaló melyik zenei korszak hangszere?
 6. A videó utolsó zeneszámának műfaja:

 

https://www.youtube.com/watch?v=bPv8O9Pf2OA&feature=youtu.be

 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

 

1.Ellenőrizzétek és javítsátok válaszaitokat a füzetben!

I.fejezet: 1. Az iskolában. 2. Budapesten. 3. Einstand volt, a Pásztorok elvették a gyengébb fiúktól az üveggolyókat. 4. Bokát.

II. fejezet: 1. Nemecsek 2. Piros-zöld. Csele nővére. 3. Áts Feri. 4. Hahó, hó. 5. Lehetett játszani, labdázni, métázni.

 

2.Írjátok le a vázlatot a füzetbe!

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

I-II. fejezet

Előkészítés: az alaphelyzet megismerése – idő, helyszín, szereplők

 • Budapest, 1889 tavasza
 • természetrajzóra
 • einstand
 • a grund és a Pál utcai fiúk
 • Áts Feri és a vörösingesek

3.Ismételj, gyakorolj az Okostankönyv feladataival!

Hősködés és hősiesség

Nemecsek beszámolója az einstandról

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/lecke_04_002

 

4.A keddi óráig olvassátok el a III. fejezetet! (Hangoskönyv is jó.) Válaszoljatok a kérdésekre!

https://www.youtube.com/watch?v=nqi9btjH81U&t=7s&ab_channel=BeataKrasznai

https://www.youtube.com/watch?v=xhs1drZZvmA&ab_channel=%C3%81lmokHangosk%C3%B6nyvt%C3%A1ra

 

 1. Kik és miért mentek a füvészkertbe?
 2. Hányan voltak a vörösingesek?
 3. Kit látnak a vörösingesek közt?
 4. Miért kellett a vörösingeseknek a grund?
 5. Hányszor és hogyan fürdik meg Nemecsek ebben a fejezetben?
 6. Hogyan megy haza Nemecsek? Miért?

Küldeni nem kell, kedden ellenőrizzük.

A keddi órára hozzátok el a János vitézhez készített rajzos könyvecskéket!

 

 

 

 Kedves Gyerekek!

 

A tk. 134-135. oldalainak elolvasása után töltsétek ki a mf. 140./3. feladatát.

Nem kell visszaküldeni, remélhetőleg együtt tudjuk megbeszélni.

Az alábbi kisfilm részben ismétlés, részben az új anyaggal foglalkozik. Nézzétek figyelmesen!

https://www.youtube.com/watch?v=3K4E0g3d3vM

 

Örülök, hogy sokan nagyon jól dolgoztok!

 

                                                        Üdv. Tünde néni

Kedves Gyerekek!

A Balástya község honlapján nézelődtetek az elmúlt órán. Folytassuk a kutatást ezen a honlapon és válaszoljatok néhány kérdésre.

 1. Mikor és milyen néven alapították a települést?
 2. Milyen intézmények vannak Balástyán?
 3. Mi a Balástyai templom pontos neve, címe, mikor és ki építette?
 4. A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek melyek a feladatai?
 5. 2018-ban hány elballagott 8. osztályos tanuló volt és ki volt az osztályfőnökük?

 

Feladatok:

2021. 05. 05-06., szerda-csütörtök:

 Tk. 71.o. 6.a Listen and read. A Project Fourth Edition Unit 6 fejezetben megtaláljátok a tankönyvi hanganyagokat is az Audio részben, vagy az alábbi linken:

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu

  – Szótárazni:

king              király

Majesty        felség

(country       ország)

far away       messze

gold              arany

(beautiful     gyönyörű)

tailor             szabó

to laugh        nevetni

stupid           buta, ostoba

everyone      mindenki

(to wear        viselni, hordani)

royal             királyi

I can’t see…            Nem látom …

anything       semmi/t/

palace           palota

magic           varázs

tailor             szabó

to show        mutatni

only              csak

clever           okos

to hold          tartani

to shout        kiabálni

Segítség kell a szavak kiejtéséhez! akár internetes szótárak, ahol beírod a keresett szót, és a hangszóróra kattintva meghallgathatod a kiejtést helyesen, pl. a SZTAKI SZÓTÁR http://szotar.sztaki.hu/

 

–  Tk. 71.o. 6. b Rakd sorrendbe a képeket! Füzetedben írd fel a számokat 1-7-ig, és írd mellé a képek betűjelét! pl. 1 G  2 __

A feladatok megoldását nem kérem visszaküldeni, majd az iskolában ellenőrizzük!
Jó munkát kívánok!

–  Tanuld meg a Tk. 66.o. Saturday morning szövegből a párbeszédes részeket, felelés májusban! (Hi, Billy-től odáig, hogy Get well soon, Billy!)

 

A mai napon (máj. 5.) írásbeli felelet lesz a REDMENTÁN az 5. témakör 7-9. leckékből. A tesztet 9.30-9.45 óra között kell elkezdeni, a kezdéstől számítva 15 perc áll rendelkezésedre kitölteni. Akinek problémája van ezzel az időponttal, jelezze előre privát üzenetben!

 

IV. Béla és a tatárjárás (Ötödik témakör 10. lecke)

Az online történelemóra a google meet segítségével ma 11.00-11.45 óra között! A kapcsolódási linket a facebook osztálycsoportban osztom meg 11.00 órakor.

 

Olvasd el a tk. 125-126. oldalon a tankönyvi szöveget!

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe!

Keresd ki az Árpád-ház családfáján a leckében említett királyt!

 ZANZA TV két perces filmecske (3.15-5.15 perc):
https://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-ig/az-aranybulla-es-tatarjaras

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, muhi csata animáció, nagyon jó gyakorló feladatok!
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_05_017

 MOZAWEB (ingyenesen használhatjátok, regisztrálni kell) TÖRTÉNELEM 5 tankönyv 174-177. old. információi, 3D a muhi csatáról:
https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2655U&page=175

 

TÖKÉLETLEN TÖRTÉNELEM – Tatárjárás (0.00-14.15 perc között)
https://www.youtube.com/watch?v=YYTGNEU8MO4&ab_channel=T%C3%B6k%C3%A9letlenT%C3%B6rt%C3%A9nelem

Ezzel legyél készen május 7., péntekig!  

Másolás! A következő határidő: május 21.

Válasszatok, honnan másoltok 4 oldalt!

 • Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című regényéből
 • Irodalom tankönyvből – 168.o.(Petőfitől egy részlet), 182-183. o. 185-186.o. (A Pál utcai fiúk című regény részletei)

 

A szavak hangalakja és jelentése

1.Ismétlés

Folytasd a következő azonos alakú és a többjelentésű szavak csoportosítását!

fél, csiga, nyelvtan, mer, fűz, szűr, körte, levél, dob, egér, kormány

/azonos alakú – a jelentések között nincs kapcsolat, többjelentésű – van összefüggés a jelentések között/

Azonos alakú: fél,

Többjelentésű: csiga,

2.A hasonló alakú szavak

Nézd meg a videót, figyeld a magyarázatot!

https://www.youtube.com/watch?v=aOyvalRZZMA&t=461s&ab_channel=BornemiszaP%C3%A9terGimn%C3%A1zium

Tk.143-145.o. Olvasd el a tankönyv magyarázatát is!

2.Másold le a füzetbe a vázlatot, tanuld meg!

Hasonló alakú szavak

1.Hangalakjuk hasonló, jelentésük ugyanaz. Pl. vödör-veder, tied- tiéd, fel-föl

2.Hangalakjuk hasonló, de mást jelentenek. Pl. egyelőre ’még’ de egyenlőre ’egyenlő részekre, helység ’település (város, falu), de helyiség ’ a ház része, egyik szobája’, fáradság ’fáradozás’, de fáradtság ’állapot’, amelybe a fáradozás során kerülsz

 1. Gyakorlás: Írd a szavak mellé a jelentésüket!

Jelentések: kényszerű, számlálatlan (nem számolták meg), unalmas, kellemetlen, gond nélküli, mindenki egyetértett, sok, felületes(figyelmetlen)

egyhangúan: ……………….. egyhangúlag:…………………

számtalan: ……………….. számolatlan:…………………

gondtalan: ………………. gondatlan: ………………..

kénytelen: ………………. kényelmetlen: ………………..

4.Olvasd el az okostankönyv magyarázatát is, és oldd meg a következő online feladatokat!

Hasonló, mégis más

Melyik az igazi?

Keresd meg a jelentését!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_05_049

 

Küldeni nem kell, de legyen kész péntekre!

Feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!

vázlat:

Akik Jézus ellen döntöttek

 

 • farizeusok: nagyon vallásos zsidók, akik a Törvényt betartották, de másokat gyakran megvetettek, lenéztek, nagyon képmutatóak voltak
 • szadduceusok: Szádok főpap leszármazottjai, előkelő, gazdag, nagyhatalmú emberek, akik csak Mózes 5 könyvét (Tóra) fogadták el
 • főpapok: ők felügyelték a jeruzsálemi templom ügyeit, tiszteletnek örvendtek, de nem mindig voltak bűntelenek, mert saját hasznukat keresték
 • Jézus megjövendölte, hogy a tanítványai sorsa is gyakran üldöztetés lesz
 • a történelem folyamán mind a mai napig a világ számos pontján üldözték, üldözik a keresztényeket, sokan válnak vértanúvá – vagyis az életüket adják hitükért

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=1aQupRxqyqU    Jézus, majd gondolj rám

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI  Jézus életem, erőm, békém

 

 

 

 

Természettudomány 20210504-05

 

Mai tananyag: Összefoglalás

Áttekintjük a Tájékozódás a térben című témakört – Tk.95-110.o.

A Tk. 110.o. Összefoglalásával kezdünk.

Megoldjuk a Munkafüzet 110-111-112.o feladatait, ezekhez hasonlóak lesznek a következő heti témazáró dolgozatban. A 8-as feladat szorgalmi.

Internetes feladat: Kirándulás a hegyek között, Környezetünk ábrázolása – összefoglaló rejtvény https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_009

Most nem kell küldeni feladatot, szorgalmi jöhet a digioktataslacur@gmail.com címre!

Tk 254./8.

254./9. a) b) mindkét feladathoz külön halmazábrát rajzolj, mert más feltétel alapján kell a számokat beírnod.

      264./28. a) b) c)

Kedves gyerekek!

Szimfonikus zenekar számára nagyon sok szerző írt művet. Aminek a részleteit ma hallgatjuk, eredetileg ugyan zongorán szólalt meg, de később átírták a nagy együttesre.

Mielőtt meghallgatod, olvasd el, mit ír róla a tankönyv a 91. oldalon. Feladatokat is találsz mindkét sárga szövegbuborékban, az egyik rajzot kér (a kottafüzetbe), a másik pedig, hogy találd ki, mi történhet a parkban, amikor ilyen a zene. Válaszd ki a neked jobban tetsző feladatot, és a rajzot, vagy a rövid választ fényképezd le és küldd el nekem! A videók olyan sorrendben vannak, ahogyan a címek a tankönyvben.

https://www.youtube.com/watch?v=ooH4CXNYipI&ab_channel=P%C3%A9terHorv%C3%A1th

https://www.youtube.com/watch?v=Rw9VfbgFNwU&ab_channel=P%C3%A9terHorv%C3%A1th

https://www.youtube.com/watch?v=T8HBx_tKTJ4&ab_channel=P%C3%A9terHorv%C3%A1th

Az utolsó szövegbuborékban van még egy feladat, az, hogy próbáld meg megállapítani, milyen összeállítású zenekar adja elő a zeneművet, ezt is kérem elküldeni. Csak 35 másodpercet kell meghallgatni, kb. annyi felel meg a (kétszer) 16 ütemnek, ami a tankönyvben van.

https://www.youtube.com/watch?v=3X9LvC9WkkQ&ab_channel=FacundoJG

 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

 

1.Remélem, sikerült elolvasni az első fejezetet. Válaszolj a kérdésekre a füzetben!

I.fejezet

 1. A regény elején hol vannak a gyerekek?
 2. Melyik városban játszódik a történet??
 3. Mi történt Nemecsekkel a Múzeum-kertben?
 4. Kit választottak elnöknek?

2. Mivel a regény több mint 100 évvel ezelőtt játszódik, magyarázatot kell keresni néhány ma már nem vagy ritkán használt szóra. Írd le a szavakat és a jelentésüket a füzetbe!

verkli

Bunsen-lámpa

lóvasút

gigerli

törökméz

diákabrak

uzsorás

einstand

tubák

grund

Képes, videós segítséget találsz az nkp.hu 5. osztályos irodalom okostankönyvében itt (a szövegek alatt):

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5/lecke_05_001

Amit itt nem találsz, keresd a könyvben vagy az interneten!

3.Olvasd el a második fejezetet! Válaszolj a kérdésekre a füzetben!

II. fejezet

 1. Ki volt a közlegény?
 2. Milyen színű volt a zászló? Ki varrta?
 3. Ki vitte el a zászlót?
 4. Mi volt a Pál utcaiak jelszava?
 5. Miért volt fontos a grund a fiúk számára?
 6. Eddig melyik szereplőt kedveled legjobban? Miért?

Küldeni nem kell, de legyen készen, jövő kedden ellenőrizzük.

 

Feladatok:

05. 03., hétfő:

– Melyik öltözködéssel kapcsolatos szó van elrejtve? Füzetedbe írd le a megoldásokat!

 1 LCOTEHS

 2 ACKEJT

 3 REDSS

 4 AOTC

 5 ISHRT

 

– Mf. 59.o. 3. (Figyelj az egyes és a többes számra! Ha Tsz., akkor are these és They’re …)

– Mf. 59.o. 5. Milyen ruhákat szoktál viselni ezek közül az iskolában?

    És mit viselsz most?

A feladatok megoldását (füzetben a megoldás és a Mf. 59.o.) kérem elküldeni az e-mailcímemre legkésőbb 2021. május 5-én, szerdán 16.00 óráig! Jó munkát!

 

Akinek elmaradása van, az mielőbb küldje el nekem a kész munkáját a digitalismana@gmail.com címre május 3., hétfő 20 óráig!

 

MÉHEK VILÁGA

Ha mostanában jártál a faluban a templomunk előtt két óriási méhecske mosolyog rád. Miért kerültek oda? Azért, hogy felhívják a figyelmet a méhek fontosságára.

Olvasd el ezt a cikket, amely Balástya község honlapján ezzel kapcsolatban megjelent!
https://www.balastya.hu/2021/04/28/a-templom-elott-dekoracio-keszult-a-mehekert/

A facebookon a Balástya község oldalán naponta frissülő információkat láthatsz a méhekről, a méhek védelmében. Nézz rá a posztokra és népszerűsítsd! Légy te is méhek védelmezője!
https://www.facebook.com/balastya

Ehhez kapcsolódik a rajz feladat is! Készíts méhecske ábrázolásokat!
Többféle megoldás közül választhattok:

 1. Rajzolj egy lapra két db méhecskét, jól elkülönítve! Háttér nem kell. törekedj arra, hogy minél életszerűbb legyen!
 2. Rajzolj egy nagy virágfejet, amely akár kilóg a lapról, és arra rajzolj méhecskét, ahogy szívja a nektárt, vagy gyűjti a virágport!

Leshetsz ötleteket a netről, vagy nyisd meg ezt a linket:  https://hu.pinterest.com/kapamel/rajz%C3%B3ra-m%C3%A9hek-rovarok/

Az alkotásokat A4-es lapra színes ceruzával és/vagy festékkel készítheted.

 

Erre a feladatra egy hetet kaptok, május 10-ig kell elkészíteni és behozni az iskolába a rajzfelszereléseddel együtt.

2021. április 27. ; április 29.

április 27. kedd

 

feladat: Másold a le a vázlatot a füzetbe és rajzold egy jó nagy követ!

 

vázlat:

„A vámosok és a bűnösök barátja”

 • Jézus Isten irgalmas szeretetét hirdette a bűnösöknek is (például: vámosok, utcanők)
 • két szentírási részen keresztül is megnézzük, hogyan is cselekedett Jézus a bűnösökkel
 • Lukács 19,1-10 >>> Zakeus története
  – Zakeus a vámosok vezetője volt, mindenki utálta, mert abból szerzett magának nagy vagyont, hogy vámosként az embereket becsapta meglopta őket

  – akart Jézussal találkozni, de mivel alacsony volt, felmászott egy fára, hogy Jézust lássa, Jézus pedig lehívta, elment hozzá vendégségbe
  Zakeus pedig Jézus hatására megtért, jó emberré vált
 • János 8,1-11 >>> A házasságtörő asszony
  – egy asszonyt házasságtörésen értek és a kor törvényei alapján meg akarták kövezni

  – Jézus azonban odalépett és megmentette az asszonyt, mert ezt mondta a kövezőknek:
 • „Az vesse rá az első követ, a ki bűntelen közületek!” >> erre ők ledobták köveiket és elmentek

Zakeus története ezzel a kis könnyed dalocskával még jobban megérthető.
Hallgasd meg!

https://www.youtube.com/watch?v=-EPJjzoilyo     Elment egyszer Zakeus

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=drYGMsx6mcs  Jó az Úrban bizakodni

 

 1. április 29. csütörtök

feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe és a szentírási szakasz elolvasása után készíts rajzot az adott példabeszédről!

vázlat:

Jézus példabeszédei

 • példabeszéd: hasonlat, történet, amely segítségével magyarázza meg a tanítását Jézus
 • Jézusnak számos példabeszédét ismerjük a Szentírásból
 • legismertebb példabeszédei:
  A tékozló fiú; Az elveszett bárány; A konkoly és a búza; A Magvető; A jó pásztor;
  Az irgalmas szamaritánus; A dúsgazdag és a szegény Lázár; A királyi menyegző

szentírási szakasz: Lukács 10,25-37     Az irgalmas szamaritánus

 

Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre?” Megkérdezte tőle: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” Így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” „Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz!” – válaszolta neki. De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „Kit tekintsek felebarátomnak?” Erre Jézus átvette a szót: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” „Aki irgalmas szívű volt iránta” – felelte. Jézus így folytatta: „Menj és tégy te is hasonlóképpen.”

Az alábbi videó segítséget ad a rajzod elkészítéséhez.
https://www.youtube.com/watch?v=fjvCUXpAVXw  Az irgalmas szamaritánus

 

Elkészített munkáidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küldd el!

Kedves Gyerekek! 

Most rendszerezzük a kerttel kapcsolatos ismereteinket.  A gyümölcsös növényei, A zöldségeskert növényei és a Betakarítjuk a termést leckék valamelyikéből vagy bármelyik kettőből, vagy a háromból  kell plakátot készíteni. A plakátod legyen olvasható, rendezett és képekkel, rajzokkal színesítheted.  Mérete legalább A3-as legyen. Ezt kell láthatóan lefényképezned és visszaküldened nekem, Határidő:2021.05.07.

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

Másolás! A következő határidő: május 21.

Válasszatok, honnan másoltok 4 oldalt!

 • Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című regényéből
 • Irodalom tankönyvből – 168.o.(Petőfitől egy részlet), 182-183. o. 185-186.o. (A Pál utcai fiúk című regény részletei)

 

A szavak hangalakja és jelentése

Az azonos alakú szavak

1.Tk. 142-143. o. Olvasd el!

2.Írd le a vázlatot a füzetbe! Tanuld meg!

 

Azonos alakú szavak (H – J – J): egy hangalakhoz több jelentés kapcsolódik, a jelentések között összefüggés nincs.

Pl.: ég – Az ég kék. Ég a tűz.

vár – Kati a buszra vár. A hegytetőn egy régi vár áll.

török – Diót török. Jancsi a török basát kettéhasította.

legyek – Augusztusban a legyek nagyon bosszantóak. Mi legyek, ha nagy leszek?

tűz – Mindenki kokárdát tűz a ruhájára március 15-én. A kályhában ég a tűz.

 

Tehát az azonos alakú szavak hangalakja ugyanaz, a jelentésük különböző. A jelentések között nincs összefüggés.

 

3.Nézd meg figyelmesen a következő online órát az azonos alakú szavakról!

https://www.youtube.com/watch?v=5NunOUSUb8A&ab_channel=T%C3%A1voktat%C3%A1smagyarnyelven

 

4.Az Okostankönyv online feladatainak megoldásával, ellenőrzésével is sokat tanulhatsz, gyakorolhatsz. Oldd meg a következő feladatokat!

Azonos alakú szavak

Kettőből egy!

Találós kérdések – azonos alakú szavak

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_05_049

 

III. Béla és II. András (Ötödik témakör 9. lecke)

Az online történelemóra a google meet segítségével ma 10.00-10.45 óra között! A kapcsolódási linket a facebook osztálycsoportban osztom meg 11.00 órakor.

 

Olvasd el a tk. 123. oldal felétől a 125. oldal felső részéig a tankönyvi szöveget!

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe!

Keresd ki az Árpád-ház család fáján (tk. 121. old.) a leckében említett királyokat!

ZANZA TV (0.00-3.20 perc)
https://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-ig/az-aranybulla-es-tatarjaras

 

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó, játékos feladatok! Ennek a leckének a középső része:
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_05_017

 

MOZAWEB (ingyenesen használhatjátok, regisztrálni kell a FB csoportban van információ arról, hogy hogyan!) TÖRTÉNELEM 5 tankönyv 168-171. old. információi: https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2655U&page=169

 

Ajánlom figyelmedbe:

TÖKÉLETLEN TÖRTÉNELEM – III. Béla király (12 perc)
https://www.youtube.com/watch?v=-lh28zauWwA&t=639s&ab_channel=T%C3%B6k%C3%A9letlenT%C3%B6rt%C3%A9nelem

 

TÖKÉLETLEN TÖRTÉNELEM – II. András király (14 perc)
https://www.youtube.com/watch?v=etlAiM6jky4&ab_channel=T%C3%B6k%C3%A9letlenT%C3%B6rt%C3%A9nelem

 

Ezzel legyél készen május 5., szerdáig!  Ezen a napon írásbeli feleletet írunk a REDMENTÁN az ötödik témakör 7-9. leckékből és új leckét vesszünk! Pontos időpontot később közlök az osztályod facebook csoportjában.

A Tk. 249. oldal lap tetején lévő bevezetést olvasd el, a piros bekeretezett szabályt írd le a füzetedbe. Az 1. példát olvasd el és másold le a füzetedbe. A 250. oldalon lévő 2. példát is olvasd el és ezt is írd le a füzetedbe.

A Tk. 251./ 1. a) rajzolj hőmérőket és jelöld rajta a hőmérsékletet. Minden értékhez külön hőmérő.

251./1. b) kérdéseire válaszolj a füzetbe.

Pénteken online órán megbeszéljük, ha valamivel gond van.  

Feladatok:

– Tk. 70.o. 5. feladat A füzetedbe írd le a párbeszédeket!

Alkalmazd a szabályt a kérdéseknél és a válaszoknál! Figyelj az egyes és a többes számra!

1 How much is this jumper?

   It’s €35.

2 How much are

   They’re

 

A feladatok megoldását (füzetben a vázlat, a megoldások) kérem elküldeni a múlt órai, április 28-ai feladatokkal együtt legkésőbb 2021. május 3-án, hétfőn 16.00 óráig! Jó munkát!

Kedves gyerekek!

Több feladatot is küldtem nektek, megoldásokat viszont nem kapok. Nézzétek át az április 13. 15. és 20. tananyagot, mindháromban van feladat! Ezeket várom a címemre digitalisenek@gmail.com

A múlt órán megismertük a fúvószenekart és a vonószenekart. Egy-egy zenei példa erejéig visszatérünk ezekre, először hallgassátok meg a fúvószenekart. Ez a mű annyiban különleges, hogy eleve fúvószenekarnak szánta a szerző. A fúvószenekarok általában átiratokat játszanak.

https://www.youtube.com/watch?v=lYVow5iL7oE&ab_channel=blaeserphilowl

A vonószenekarok a barokk korszakban (a 17 században) jelentek meg, ezért leggyakrabban barokk muzsikát játszanak ezek az együttesek, kiegészülve csembalóval, lanttal vagy orgonával, akik az állandó mély hangokért felelősek. Egy nagyon híres kánont hallotok a videóban, a szerzője Pachelbel.

https://www.youtube.com/watch?v=OFfYGoVstgc&ab_channel=depixier

A szimfonikus zenekar a 18. század másik felében jött létre, a rézfúvós (lásd Tk. 86. oldal) és ütős hangszerek ekkor csatlakoztak a zenekarhoz. A szimfonikus zenekar felépítését a tankönyv 90. oldalán találod. A következő videóban szóban és zenében tudjátok követni, hogyan szólt a szimfonikus zenekar századokon át, és hogy szól napjainkban.

https://www.youtube.com/watch?v=_vRXAWPeLbM&t=458s&ab_channel=Glokalis

 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

 

1.A regény 1907-ben jelent meg először. Több nyelvre lefordították, több filmváltozata is készült, sőt néhány évvel ezelőtt Budapesten a Vígszínházban jött létre egy rendkívül sikeres musical. Nézz meg ebből egy-két részletet!

https://www.youtube.com/watch?v=BWqGIR2Ao1M

https://www.youtube.com/watch?v=eUGbK2xmI8M

2.Azt azért tudnotok kell, hogy a könyv olvasása az igazi, hiszen a filmben és a színházi előadásban nem minden ugyanúgy történik.

Először olvasd el, vagy akinek nagyon nehezen megy az olvasás, hangoskönyv formájában is megismerheti a történetet.  https://www.youtube.com/watch?v=kFzQVtAA5KI

Az 1. fejezetet olvassátok el a következő óráig, május 4-ig, kb. 10 oldal! Ha valakinek még nincs meg otthon a könyv, interneten is megtalálható, például itt: http://www.wekerlekos.hu/download/irodalom/molnar_a_pal_utcai_fiuk.htm

3.Tk.180.o. Olvasd el a bevezető részt!

4.Feladat: Tk. 183.o. 1.

5.A füzetbe írd fel a szerző nevét és a regény címét! Írd le a megismert szereplők nevét úgy, hogy egyik oldalra a Pál utcai fiúk, a másik oldalra a vörösingesek neve kerüljön!

Küldeni még nem kell.

Feladatok:

– Tk. 70.o. 3.a Ismételd át a párbeszédet!

Listen. Újra meghallgathatod az alábbi linken:

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu

 

– Melyik ruhadarab? Füzetedbe írd le a megoldásokat!

 1 SRHOTS

 2 EANSJ

 3 MJUEPR

 4 OOTBS

 5 AITRENRS

 – Füzetedbe írd le a vázlatot, és tanuld meg:

Clothes

A ruhadarabok egy részének csak többes számú alakja van, ezért a hozzájuk tartozó ige is többes számban áll. pl. shoes, trainers, jeans, boots, glasses stb.

How much is this shirt?

Mennyibe kerül ez az ing?

It’s £15.

How much are these jeans?

Mennyibe kerül ez a farmernadrág?

They’re £20.

euro = euró (az árak elé írjuk)

jele: €

váltópénz: cent

€1 = 100 cents

pl. €1.50 one euro, fifty ( cents)

     €2.10 two euros, ten (cents)

 

dollar = dollár (az árak elé írjuk)

jele: $

váltópénz: cent

$1 = 100 cents

pl. $7.50 seven dollars, fifty ( cents)

 

 – Tanuld meg a füzetben a vázlatot!

A feladat megoldását és a vázlatot a füzetben majd az április 29-ei, holnapi feladatokkal együtt kérem elküldeni! Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

Másolás! A következő határidő: május 21.

Válasszatok, honnan másoltok 4 oldalt!

 • Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című regényéből
 • Irodalom tankönyvből – 168.o.(Petőfitől egy részlet), 182-183. o. 185-186.o. (A Pál utcai fiúk című regény részletei)

 

A szavak hangalakja és jelentése

1.Másold le a füzetbe a következő rövid vázlatot!

Szó: hangalak+jelentés

Hangalak: amit kimondunk, hallunk

Jelentés: ami arról eszünkbe jut

Például: ha az alma szót halljuk, eszünkbe jut a gyümölcs

 

 

 

 

 

2.Tk. 133-137.o. Olvasd el!

3.Feladatok: Tk. 136/9., 137/1.

Egyjelentésű és többjelentésű szavak

Mi a különbség közöttük? A következő videón nagyon jó magyarázatot hallasz. Nézd végig figyelmesen, talán közben meg is tanulod a lényeget!

https://www.youtube.com/watch?v=_9jadUm6ujo&ab_channel=T%C3%A1voktat%C3%A1smagyarnyelven

Írd le a füzetbe! Tanuld meg!

Egyjelentésű szavak (H – J): egy hangalakhoz egy jelentés kapcsolódik.

Pl.: nyelvtan, számítógép, gigabájt, nitrogén, deciliter stb.

 

Többjelentésű szavak (H – J →J): egy hangalakhoz több jelentés kapcsolódik, a jelentések között összefüggés van.

Pl.: toll, zebra, mandula, csiga, szem, fül stb.

Tk. 139-140.o. Olvasd el! Innen is tanulhatsz.

Tk. 141/2.

Szent László és Könyves Kálmán (Ötödik témakör 8. lecke)

Az online történelemóra a google meet segítségével ma 11.00-11.45 óra között! A kapcsolódási linket a facebook osztálycsoportban osztom meg 11.00 órakor.

 

Tanulmányozd a tk. 121. oldalán az Árpád-házi királyok családfája ábrát! Ezekben a leckékben is nagy szükség van az Árpád-ház (Árpád fejedelem leszármazottjainak nagy családfája) ismeretére, hogy el tudjuk helyezni az adott uralkodót a családfán.

Olvasd el a tk. 121-123. oldal közepéig a tankönyvi szöveget (a főszöveg és kiegészítő szövegek)!

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe folytatva az előző vázlatot!

 

ZANZA TV (3.30-5.11 perc)
https://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-ig/allamalapito-szent-istvantol-allamgyarapito

 

MOZAWEB (ingyenesen használhatjátok) TÖRTÉNELEM 5 tankönyv 166-167. old. kisfilmje több Szent László mondát ismertet (2.22 perc):
https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2655U&page=167

 

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó, játékos feladatok! Ennek a leckének az első része:
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_05_017

 

TÖKÉLETLEN TÖRTÉNELEM – Szent László király (16 perc) https://www.youtube.com/watch?v=mQG3S7kQG64&t=3s&ab_channel=T%C3%B6k%C3%A9letlenT%C3%B6rt%C3%A9nelem

 

TÖKÉLETLEN TÖRTÉNELEM – Könyves Kálmán (14 perc)
https://www.youtube.com/watch?v=26D0BHMjb0A&ab_channel=T%C3%B6k%C3%A9letlenT%C3%B6rt%C3%A9nelem

Ezzel legyél készen április 30., péntekig!  

Kedves Gyerekek!

Következő leckénk: A légzés, a környezet hatása az emberi szervezetre:

Tk. 132-133.

 Mf. 136./1. a) b) c)

        137./4. a)

        138./7.

A megoldásokat 05.04-re kell visszaküldeni.

Az alábbi kisfilm segíti munkátokat. Nézzétek meg figyelmesen!

https://www.youtube.com/watch?v=D95BtNd4VfA

 

                                  Jó munkálkodást, kitartás!

                                          Üdv. Tünde néni

 

A tk. 226. oldalán található Tudáspróba minden feladatát (7 db) a füzetbe old meg és küld róla egy képet ma estig. 

Mai tananyag: Tájékozódás iránytű és térkép segítségével II. Tankönyv 106-107.o.

VÁZLAT – online órán is így haladunk!

Keresőhálózat
Atlasz utolsó oldalain a névmutató, ABC sorrendben tartalmazza a helyeket. A név melletti szám az oldalszám, a betű és szám egy adott mező helye Pl. D2= D oszlop, 2. sor. A keresőhálózat egy négyzethálós beosztás a térképlapon, hasonlóan működik, mint a torpedójáték

Tankönyv: 106.o. olvasás
Internetes feladat: www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_006

Digitális térkép
Interneten, számítógépen, telefonos applikációval utca, épület, hely keresése, útvonaltervezés – google térkép használata

Tájékozódás a szabadban
Éjszaka – Sarkcsillag, nappal – számlapos karóra Tankönyv 107.o. olvasás, 3-4. ábra

Munkafüzet 109.o.5., 6., 7. feladat

Szorgalmi, érdekesség: Tájékozódásunk segítői – digitális tananyag
https://www.mozaweb.hu/Microcurriculum/view?azon=dl_162

Aki nem volt online órán, küldje el a munkafüzeti feladatokat a digioktataslacur@gmail.com címre április 28. szerdáig!

Kedves gyerekek!

A zenét előadó együttesekkel ismerkedünk tovább. A fúvószenekarok hangszereit találjátok a tankönyv 86. oldalán. Nézzétek meg őket, olvassátok el a neveiket. Bár a lista nem teljes, láthatjátok, hogy több hangszernek van mélyebben vagy magasabban szóló változata. Hozzáteszem, hogy a basszusfuvola és a kornett nagyon ritka és ritkán használt hangszerek. Bár eredileg szimfonikus zenekarra írta John Williams a Csillagok háborúja című film zenéjét, van fúvószenekari átirata is, ezt halljátok a következő videóban.

https://www.youtube.com/watch?v=vWVL2Xr1_Mw&ab_channel=UnitedStatesMarineBand

Olvassátok el a vonószenekarról szóló részt a 87. oldalon! A következő oldalon azt is láthatod, egyik legismertebb vonószenekari mű a „Kis éji zene”, Wolfgang Amadeus Mozart a szerzője. Az első tételének előadását hallod – látod majd ebben a videóban.

https://www.youtube.com/watch?v=UzEX0-nwN4Y&ab_channel=NewCenturyChamberOrchestra

A karmesterről is olvastatok, ha végig követtétek a szövegeket a tankönyvben. A legjobb azonban, ha magától a karmestertől halljátok, mi is igazán a karmester szerepe a zenekar életében.

https://www.youtube.com/watch?v=HoBF59Gm2yI&ab_channel=%C3%93budaiDanubiaZenekar

 

Folytassátok a rajzórán elkezdett könyvecske készítését! A témazáró után fogom majd

beszedni és értékelni, ha újra megyünk iskolába. Addig ismételjétek a megtanult versszakokat is!

 Témazáró: április 27-én kedden a Redmenta.hu oldalon. Kezdés: 9.00 és 9.30 között. 45 percig írható.

Kedves Gyerekek!

 

Az általános gimnasztika után, amelyet órák elején szoktatok csinálni, végezzétek el az alábbi videós feladatokat!

Mindig melegítsetek be előtte, ez nagyon fontos a sérülések elkerülése miatt!

Egy alkalommal csak egy videós anyagot végezzetek el!

A régebbi tesis feladatokból is válogathattok kedvetek szerint. Jó mozgást!

 

https://www.youtube.com/watch?v=HwV1ULd7oM0

https://www.youtube.com/watch?v=CggoTI8QjwM

https://www.youtube.com/watch?v=EKVc2EtiaiA

https://www.youtube.com/watch?v=PSj_U9EuD_0

https://www.youtube.com/watch?v=1xQqds6MAas

https://www.youtube.com/watch?v=ixbBImHNvJo&t=1810s

https://www.youtube.com/watch?v=cZivd7Dcr0A

 

Feladatok:

– Tk. 70.o. 1.b Füzetedben számozd be a sorokat 1-12-ig, csak betűjelet kell majd írni a számok mellé: A, B, C, D, E (az 1.a feladat alapján)

pl 1 D, 2 __, 3__,

Listen. Melyik személy leírását hallod? Nézd a képeket és írd le a betűjelet!

(kétszer szoktuk hallgatni) A Project Fourth Edition Unit 6 fejezetben megtaláljátok a tankönyvi hanganyagokat is az Audio részben, vagy az alábbi linken

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu

– Tk. 70.o. 3a, b Listen. Füzetedben írd le, mennyit fizetett Carla!

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu

– Tk. 70.o. 4. Másold le a mondatokat, és a szövegből egészítsd ki!

Figyeld meg a különbséget az egyes szám és a többes szám között!

– Mf. 58.o. 2. (Előbb színezz, utána írj mondatokat! Az ikerfiúk ruháját színezd egyformára, különben nem fognak kiférni a mondatok róluk.)

–  Tanuld meg a Tk. 66.o. Saturday morning szövegből a párbeszédes részeket!
(Hi, Billy-től odáig, hogy Get well soon, Billy!) Felelés májusban!

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat (a füzetben a megoldásokat és a munkafüzet 58.o.-t) legkésőbb 2021. április 28-án, szerdán 16.00 óráig. Jó munkát kívánok!

 

 

Kedves Gyerekek!

A mai óránk címe: Betakarítjuk a termést

Olvassátok el a tk. 108-109. oldalán található leckét! A füzetbe a vázlatot írjátok le.

Kertünk növényei különböző ideig élnek:

A magból fejlődik ki az új növény és érett állapotban takarítjuk be. Különböző érettség más más fejlettségi állapotot jelent a növény szempontjából.

 • biológiai érettség, ha a növénynek beérik a magja pl.: vetőmag előállításakor
 • gazdasági érettség, ha a növény azon része válik éretté, amit szeretnénk hasznosítani

Ez a két időpont egybe is eshet pl.: dió

A termések betakarítása után ügyelni kell ezek tárolására is.

Tartós tárolási módok:

 • pincében
 • hűtőházban
 • szabadtéri prizmában
 • veremben

Rajzoljátok le a tk. 109. oldalán látható zöldségtároló prizmát, vermet és írd oda az elnevezéseket is!

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

Írásbeli felelet a REDMENTÁN. Április 23., pénteken 9.15-9.30 óra között kell elkezdeni a kitöltését. A kezdéstől számítva 15 perc áll rendelkezésedre.

 

Trónviszályok Szent István halála után (Ötödik témakör 7. lecke)

Az online történelemóra a google meet segítségével ma 10.00-10.45 óra között! A kapcsolódási linket a facebook osztálycsoportban osztom meg 10.00 órakor.

Tanulmányozd a tk. 121. oldalán az Árpád-házi királyok családfája ábrát! Ezekben a leckékben nagy szükség van az Árpád-ház (Árpád fejedelem leszármazottjainak nagy családfája) ismeretére, hogy el tudjuk helyezni az adott uralkodót a családfán.

Olvasd el a tk. 119-120. oldalon a tankönyvi szöveget (a főszöveg és kiegészítő szövegek)!

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe!

 

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó, játékos feladatok! Kiváló gyakorlás!

Ennek a leckének az második része:
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_05_016

 

TÖKÉLETLEN TÖRTÉNELEM – I. András (10.52 perc)
https://www.youtube.com/watch?v=Cj-rnjJRHsI&ab_channel=T%C3%B6k%C3%A9letlenT%C3%B6rt%C3%A9nelem

 

A monda, amelyet ismerni kell:

Korona és kard (10 perces):
https://www.youtube.com/watch?v=qXjvwUsZLyI&list=PL07B64D9FC8884E56&index=9

 

Ezzel legyél készen április 28., szerdáig!

Másolás! A következő határidő: május 21.

Válasszatok, honnan másoltok 4 oldalt!

 • Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című regényéből
 • Irodalom tankönyvből – 168.o.(Petőfitől egy részlet), 182-183. o. 185-186.o. (A Pál utcai fiúk című regény részletei)

1.Ismétlés: állandósult szókapcsolatok

2.Tk. 85. o. A leírás – Olvasd el!

3.Szövegértés – Környezetvédő mosási szokások

Tk. 86. o. Olvasd el!

Tk. 86-87. o. 1. 2.

 (Ezt a két feladatot kell küldeni szerdáig.)

Teszt javítókulcs 5.b

   1. a c
   2. a c d
   3. a b d
   4. a b
   5. a c d
   6. b c
   7. a b c d
   8. a b c
   9. a c d
   10. a b c d

 

29-26=5

25-21=4

20-17=3

16-13=2

12-től=1

A jó válaszokat összeadtam, a rosszakat levontam belőle.

 

Füzetbe dolgozz, írd át a törteket tizedestört alakba! (osztás)

Feladat: Másold le a füzetedbe a vázlatot! Ezután készíts rajzot arról, hogyan is tanított Jézus a Hegyi Beszédben! Rajzodhoz segítséget ad a következő videó, nézd meg!

https://www.youtube.com/watch?v=_8ziqmnQZ3Y     A Hegyi Beszéd

 

vázlat:

 

Elérkezett Isten Országa

 

 • Jézus nem politikai, hanem lelki értelemben volt Megváltó
 • Isten Országának alapja a Nyolc boldogság, amit Jézus a Hegyi Beszédben mondott el
 • szelíden, a szeretet erejével váltotta meg az embereket
 • a főparancs: Szered Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

 

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI  Jézus életem, erőm, békém

https://www.youtube.com/watch?v=sKJeGCi0aX0  Tápláló szent kenyér

 

Elkészített munkáidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küldd el!

Feladatok:

 1. 04. 22., csütörtök:

Ismételd át, amit az angol pénzről a füzetedbe leírtál!

–  Füzetedbe másold le, majd betűvel is írd le a következő összegeket:

pl. £1.20 one pound, twenty pence

     £3.70

        55p

     £21.60

        80p

     £9.10

 Tk. 70.o. 1.a Listen and repeat. A Project Fourth Edition Unit 6 fejezetben megtaláljátok a tankönyvi hanganyagokat is az Audio részben, vagy az alábbi linken:

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu

  – Szótárazni:

clothes          ruhák

(to wear        viselni, hordani)

(jumper/ pullover     pulóver)

skirt      (fél)szoknya

boots   csizma, bakancs

sweatshirt     pulóver (sportos)

jeans             farmernadrág

socks            zokni

coat              kabát

dress             női ruha

shoes            cipő

tie                 nyakkendő

shirt              ing

jacket           dzseki, zakó

trousers        nadrág

cap               sapka

shorts           rövidnadrág

trainers         edzőcipő

(T-shirt         póló)

Tanuld meg a szavakat!

– Mf 58.o. 1. (across= vízszintes, down= függőleges)  

– Tanuld meg a Tk. 66.o. Saturday morning szövegből a párbeszédes részeket!
(Hi, Billy-től odáig, hogy Get well soon, Billy!) Felelés májusban!

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat: az április 21., szerda és az április 22. csütörtöki órákat egyben (a füzetben a megoldásokat és a munkafüzet 58.o.-t) legkésőbb 2021. április 26-án, hétfőn 16.00 óráig. Jó munkát kívánok!

 

 

Kedves gyerekek!

Több feladatot is kaptatok, de nagyon kevesen küldtétek el a feladatmegoldásokat. Sajnos ez meg fog nyilvánulni az áprilisi osztályzatokban is. Ne feledd, három feladatod van az elmúlt órákról: kottaírás, Mormotás fiú dalszöveg és egy dalcím, válaszok a kérdésekre (Haydn a téma). Még pótolhatod az elmaradásodat, de jövő héten mindenki megkapja az osztályzatát!

A mai órán kórusműveket, énekkarnak írt zeneműveket fogunk hallgatni. Olvassátok el a tankönyv 82. és 83. oldalán a kórusokról szóló írást! Itt címek is szerepelnek, mint példa egy-egy kórusfajtára. Mi más kórusműveket hallgattunk meg (március 23-án a „Zöld fű közt árva kék ibolyácska” című kórusművet hallhattátok női kar előadásában, a vegyeskart pedig egy latin nyelvű egyházi zenemű mutatta be, a címe „Nigra sum”, szerzője Palestrina). Most a gyermekkart hallhatjátok egy nagyon híres műben. Kodály Zoltán írta, a címe „Hegyi éjszakák”.

https://www.youtube.com/watch?v=aimQKBa2cZY&ab_channel=TolosaChoralContest

A következő videóban is híres zeneművet fogunk hallani, Wolfgang Amadeus Mozart zongoraszonátájából a Török indulót. A Szent Efrém Férfikar adja elő, természetesen átdolgozva a művet. Bár sokat bohóckodnak is ebben a videóban, nagyon jól énekelnek, igazi művészek. A férfikar legidősebb tagjának két fia is énekel az együttesben.

https://www.youtube.com/watch?v=UWigWtqVpuI&ab_channel=SzentEfr%C3%A9mF%C3%A9rfikar-SaintEphraimMaleChoir

Egy nagy slágert fogtok hallani egy nagy létszámú férfikar előadásában, akik ezúttal zenekarral együtt szerepelnek. Ez is egy feldolgozás, a dal címe „You raise me up” vagyis „Te felemelsz”

https://www.youtube.com/watch?v=DSb3m9bNWkA&ab_channel=TheChurchofJesusChristofLatter-daySaints

 

 

Folytassátok a rajzórán elkezdett könyvecske készítését! A témazáró után fogom majd beszedni és értékelni.

 

Petőfi Sándor: János vitéz – Összefoglalás II.

 

Ismételjetek, tanuljatok! Tk. 103-160.o., füzet

 1.Nézzétek meg a következő videót! Itt meghallgathatjátok, láthatjátok az összefoglalást, amit a múlt órán leírtatok.

 https://www.youtube.com/watch?v=INKfZXtruEc&ab_channel=Videotan%C3%A1r-digit%C3%A1listananyag

  

2.Az Okostankönyv 2. fejezetének olvasásával is ismételjetek az nkp.hu oldalon, az online feladatok megoldásával gyakoroljatok, ellenőrizzétek a tudásotokat!

 

Mindenképpen oldjátok meg az összefoglaló rész feladatait!

A „János vitéz” szereplői

János vitéz – Igaz vagy hamis?

Költői eszközök, képek

Régies kifejezések a „János vitéz” című műben

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/fejezet_02_osszefoglalas

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Témazáró: április 27-én kedden a Redmenta.hu oldalon. Kezdés: 9.00 és 9.30 között. 40 percig írható.

Kedves Gyerekek!

A füzetbe másoljátok le a mai lecke címét: Az internetes keresés lehetőségei

Feladat az interneten alábbi linken található tananyag a kikeresése, levetítése és vázlatként lemásolása a füzetbe: https://informatika.gtportal.eu/?f0=intrenet_ker

A továbbiakban a tananyag részletes leírását olvassátok el és próbáljátok ki az interneten:

https://informatika.gtportal.eu/?f0=intrenet_ker_01

https://informatika.gtportal.eu/?f0=intrenet_ker_02

https://informatika.gtportal.eu/?f0=intrenet_ker_03

https://informatika.gtportal.eu/?f0=intrenet_ker_04

https://informatika.gtportal.eu/?f0=intrenet_ker_05

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

 

 

 

 

 

 

Kedves Gyerekek!

Ha lehet, kérjetek segítséget a szavak tanulásához nagyobb testvértől, szülőtől! Segítség kell a szavak kiejtéséhez! akár internetes szótárak, ahol beírod a keresett szót, és a hangszóróra kattintva meghallgathatod a kiejtést helyesen, pl. a SZTAKI SZÓTÁR http://szotar.sztaki.hu/

 – Ismételd át, amit a tagadásról (Negative) írtál a füzetbe!

 – Írd le a következő mondatokat tagadva a füzetedbe:

pl. Carla is lying in bed.

   Carla isn’t lying in bed.

 1 They are going to the sports centre.

 2 Mut is making a poster.

 3 I am buying balloons.

 4 We are going to school.

 5 Billy is listening to the radio.

 6 Mut is reading a book.

 Tk. 67.o. 7.a   Listen. Hallgasd meg újra a párbeszédet!

A Project Fourth Edition Unit 6 fejezetben megtaláljátok a tankönyvi hanganyagokat is az Audio részben, vagy az alábbi linken:

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu

 

–  Tk. 67.o. 7. b Füzetedben írj egy hasonló párbeszédet!

Vásárold meg a 3 ceruzát és a posztert! Figyelj, mennyibe fog összesen kerülni!

 

–  Tanuld meg a Tk. 66.o. Saturday morning szövegből a párbeszédes részeket!
(Hi, Billy-től odáig, hogy Get well soon, Billy!) Felelés májusban!

Még nem kell elküldeni a feladatokat, majd a holnapival együtt. Jó munkát!

Másolás! A határidő lejárt. Küldjétek!

A Természetismeret tankönyvből kell 4 oldalt pontosan szépen lemásolni. A javításra is figyelj!

 1.Ismétlés: Tk. 82.o. 5.

https://learningapps.org/1877175

https://learningapps.org/2228964

 

2.Tk.83-84.o. Az elbeszélés – Olvasd el!

3.Írj 8-10 mondatos elbeszélő szöveget! Válassz egyet az alábbi témák közül!

Minden jó, ha jó a vége!

Sok kicsi sokra megy.

Mindenütt jó, de legjobb otthon.

A fogalmazást küldjétek el péntekig! Figyeljetek a hármas tagolásra, a helyesírásra, a külalakra!

A keresztény magyar állam megalapítása (Ötödik témakör 6. lecke)

Az online történelemóra a google meet segítségével ma 11.00-11.45 óra között! A kapcsolódási linket a facebook osztálycsoportban osztom meg 11.00 órakor.

 Olvasd el a tk. 117-118. oldal közepéig a tankönyvi szöveget (a főszöveg és kiegészítő szövegek)!

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe (képek nélkül)!

 

A vázlatban tanulmányozd István kézjelét, próbáld kiolvasni belőle a STEPHANUS REX (latinul ISTVÁN KIRÁLY)!

ZANZA TV (0-3.32 percig)
https://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-ig/allamalapito-szent-istvantol-allamgyarapito

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó, játékos feladatok! A lecke első fele:
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_05_016

 TÖKÉLETLEN TÖRTÉNELEM – Szent István király https://www.youtube.com/watch?v=4c_kurcSPnc&ab_channel=T%C3%B6k%C3%A9letlenT%C3%B6rt%C3%A9nelem

A monda, amelyet ismerni kell:

 1. István megkoronázása (10 perces):
  https://www.youtube.com/watch?v=7BBPr7JTXdM&list=PL07B64D9FC8884E56&index=6

 

Ezzel legyél készen április 23., péntekig!

 

Feladat: Másold le a vázlatot és készíts egy rajzot a füzetbe Keresztelő Szent Jánosról!

vázlat:

”Készítsétek az Úr útját!”

 • Keresztelő Szent János a bűnbánat keresztségét hirdette, a pusztában élt, sáskát és mézet evett, szőrből készült ruhát hordott
 • apja Zakariás, zsidó pap
 • anyja Erzsébet, aki rokona volt Szűz Máriának
 • Keresztelő Szent János tehát rokona volt Jézusnak
 • ő volt Jézus előtt az utolsó próféta, ő készítette elő Jézus fellépését
 • Jézust 30 éves korában a Jordán folyóban megkeresztelte
 • végül Keresztelő Szent Jánost lefejezték

Rajzodhoz segítséget adhatnak az ezen a linken található képek.

https://www.google.com/search?q=keresztel%C5%91+szent+j%C3%A1nos&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjw4dOV2IvpAhVDl4sKHSHxDh0Q_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=891

Olvasd és imádkozd!

Keresztelő János imája

Jézus, Isten Báránya,
ma újra találkoztam veled.
Tudom, ki vagy, mégsem ismerlek igazán.
Előttem állsz, hozzám jössz, de titok vagy számomra.
Ki vagy te, aki napról napra közelítesz felém?
Ki vagy te, aki szelíd bárányként elveszed bűneimet?
Ki vagy te, aki a Szentlélek által
mind a mai napig titokzatosan jelen nagy életemben?
Most hozzám költöztél,
hogy ismeretlenséged homálya vágyat ébresszen bennem,
hogy újra és újra keresésedre induljak.
Nálam lakozol, hogy mind jobban megismerjelek,
és megismertesselek másokkal is.
Tanúságot teszel magadról,
hogy erőt adj tanúságot tenni rólad.
Hálát adok neked, hogy megelőzöl engem,
így utat mutatsz számomra.
Járj előttem mindennap, hogy újra tanúskodhassam rólad. Ámen

 

Kedves gyerekek!

Három jelentős zeneszerzője volt a klasszikus korszaknak (1750-1827), Haydn, Mozart és Beethoven – az ő dalát , a Mormotás fiút tanultuk a múlt órán. A következő videó Joseph Haydn életének néhány részletéről, műveiről szól. Az alábbi kérdéseket írjátok be a füzetbe, majd nézzétek meg a videót, és próbáljátok megtalálni benne a helyes válaszokat, erről készítsetek fényképet és küldjétek el nekem.

 1. Hol született Joseph Haydn?
 2. Gyerekkorában hol énekelt?
 3. Az Eszterházy hercegek szolgálatában állt. Melyik kastélyban?
 4. Hány szimfóniát írt?
 5. A videó utolsó zeneszámának műfaja:

https://www.youtube.com/watch?v=e3e8EEXTV8A&feature=youtu.be

 

Természettudomány 2021.04. 20-21. 5.a-b

Mai tananyag: Tájékozódás iránytű és térkép segítségével I. Tankönyv 104-105.o.

VÁZLAT, FELADATOK – ONLINE ÓRÁN EZ ALAPJÁN HALADUNK!

Fő- és mellékvilágtájak Tk. 104.o. 1.ábra

Iránytű
A műszer egy függőleges tengelyen elhelyezett, szabadon lengő mágneses acéltű. A vízszintesen letett műszer mutatójának sötét színű hegye jelöli ki az északi irányt. A Föld mágneses mezője állítja irányba.

Az iránytű – videó https://www.youtube.com/watch?v=aaVPwiWsTFY
Tájékozódás a térkép és az iránytű segítségével – égtájak – feladat
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_005

Növények
Magányosan álló fák törzsének északi oldalán a moha vastagabbra nő, lombkoronája általában dúsabb a déli oldalon. A kivágott fák törzsén az évgyűrűk az északi oldalon sűrűbbek.

Térkép tájolása
A térképi és a valódi északi irány egyeztetését a térkép tájolásának nevezzük
A térkép függőleges keretvonala megfelel az észak–dél iránynak, felső széle pedig északnak. Úgy kell forgatnunk a térképet, hogy a térképi és a valódi északi irány egybeessen

Tk. 105.o 2. ábra: Az iránytűt helyezzük a vízszintesen fekvő térkép keret­vonalára úgy, hogy az iránytű tokján lévő É és D betűk egybeessenek a térkép észak–dél irányával. Ezután addig forgassuk a térképet és vele együtt az iránytűt, amíg mágneses hegye az É (angolul N) betű irányába nem mutat. Ekkor a térképi és a valódi északi irány megegyezik egymással.
Térkép tájolás – videó https://www.youtube.com/watch?v=xIR38c9vXmQ

Helyünk meghatározása
Tartózkodási helyünket a környezetünkben lévő és a térképen is ábrázolt felszíni tárgyak segítségével határozhatjuk meg. Tk. 105.o. Hol is vagyunk c. bekezdés olvasása … majd:

A tartózkodási hely meghatározása a térkép segítségével – animáció:
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_005

Munkafüzet 108.o. 1., 2., 109.o. 4. 8. feladat Az Atlasz utolsó oldalain lévő névmutatóban, ABC sorrendben megtaláljátok a helyeket. A név melletti szám az oldalszám, a betű és szám egy adott mező helye az oldalon, hasonló a torpedójátékhoz. Pl. D2= D oszlop, 2. sor.

Házi feladat: aki az online órán volt, annak nincs írásbeli.

Aki nem vett részt az órán, azoknak ajánlom megnézni az alábbi videót: https://www.youtube.com/watch?v=5GHLDNeLreo valamint készítsék el a Munkafüzet 108.o. 1., 2., 109.o. 4. 8. feladatát kell megoldani és fényképet küldjenek a digioktataslacur@gmail.com címre, április 22. csütörtökig!

 1. Végezd el az osztásokat! (2 tizedesjegyig számolj)

23,76:12=                            548,6:27=                            303,13:41=                          5782,64:8=

 1. Tk 217./ 96.
 2. Számold ki a családod életkorának átlagát!

Folytassátok a rajzórán elkezdett könyvecske készítését! A témazáró után fogom majd beszedni és értékelni.

 Petőfi Sándor: János vitéz – Összefoglalás I.

 Írjátok le a vázlatot!

I.Petőfi élete – Ismételj! Tk. 104-105.o., füzet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online feladat címe: Petőfi életéről

 https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/fejezet_02_osszefoglalas

 

II. János vitéz

 1.Keletkezése: 1844

2.a) Műneme: epika (történet, cselekmény)

  b) Műfaja: elbeszélő költemény

        – verses formában írt – általában hosszabb történet

 3.A cselekmény szerkezete:

a) Előkészítés (expozíció) /kiinduló helyzet/

1-2. rész – Jancsi őrzi a nyájat a patak partján, Iluska mos a patakban – szeretik egymást

b) Bonyodalom (konfliktus) /az alaphelyzet megváltozik, a további események kiindulópontja)

3-4. rész – Jancsi elveszíti a nyáj felét, a gazda elkergeti, búcsú Iluskától

c) A cselekmény kibontakozása /események sorozata/

5-26. rész – vándorlások

  • zsiványok tanyája
  • a huszárokkal
  • Franciaország – a törökök kiűzése, a királylány megmentése
  • Jancsi származása, gyerekkora
  • úton hazafelé – griffmadár – Iluska sírjánál, rózsa
  • újabb vándorút – az óriások földje
  • a sötétség országa
  • az út és a bejutás Tündérországba – próbatételek

d) Tetőpont /a cselekmény csúcspontja/

27.rész – János Tündérországban – a rózsa Iluskává válik

e) Megoldás /a mű lezárása/

27. rész – Iluska és János Tündérország uralkodói lesznek, boldogan élnek

 

4.Nyelvezete: népies

5.Verselése: ütemhangsúlyos; sorfajta: felező tizenkettes

6.Rímek: páros rím – a a b b pl. sugára -bojtárra, nagyon – vagyon

8.Szóképek: megszemélyesítés, hasonlat, metafora (Tk. 115-117.o.)

9.Nyelvi alakzatok: megszólítás, kérdés, felkiáltás, ismétlés, felsorolás, párhuzam, ellentét (Tk. 148.o.)

10.Írói közlésmódok: elbeszélés, leírás, jellemzés, párbeszéd

11.Valóságos és meseszerű elemek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A feladatok megoldását küldjétek el szerda estig! (Témazáró jövő héten kedden lesz.)

 

 

 

 

Kedves Gyerekek!

Ha lehet, kérjetek segítséget a szavak tanulásához nagyobb testvértől, szülőtől! Segítség kell a szavak kiejtéséhez! akár internetes szótárak, ahol beírod a keresett szót, és a hangszóróra kattintva meghallgathatod a kiejtést helyesen, pl. a SZTAKI SZÓTÁR http://szotar.sztaki.hu/

Feladatok:

 1. 04. 19., hétfő: Shopping

 –  Füzetedben írd fel a címet, és másold le a vázlatot:

How much …?

(Mennyibe kerül?)

pound =  angol font

jele: £ (az árak elé írjuk)

váltópénz: penny (rövidítve: p)

1 penny,         5 pence (többes száma: pence)

£1 = 100 pence

pl. £1.20 one pound, twenty pence

   £2.50 two pounds, fifty pence

         90p ninety pence/p

 

 –  Tk. 67.o. 7.a  Füzetedbe másold le a párbeszédet! Hagyj helyet a kiegészítésnek!

 – Listen. A Project Fourth Edition Unit 6 fejezetben megtaláljátok a tankönyvi hanganyagokat is az Audio részben, vagy az alábbi linken:

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu

(kétszer szoktuk hallgatni, lehet többször is) Ezeket a szavakat kell beírnod:

much              these     help      Can     you      you     They’re           please

  – Szótárazni:

assistant                   eladó

customer                  vásárló

Can I help you?        Segíthetek?

How much?              Mennyibe kerül?

(this                          ez)

(these                       ezek)

each                          mindegyik, darabja

Can I have …?         Kérhetek …?

then                          akkor

Here you are.           Tessék.

That’s …                  Az … (pénzösszeg)

please                       kérem

(all                            mind, összes)

 Read. Olvasd el és próbáld szóban lefordítani!

 

Tanuld meg a füzetben a vázlatot az angol fontról és a szavakat!

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat: a füzetben a megoldásokat legkésőbb 2021. április 21-én, szerdán 16.00 óráig. Jó munkát kívánok!

A tavaszi virágok munkád fényképezd le és küldd el nekem a digitalismana@gmail.com címre április 19., hétfő 20 óráig!

 2021. április 19. és 26.

JEGYAJÁNDÉKOK KUKORICA JANCSI IDEJÉBEN

Kukorica Jancsi idejében, ha két fiatal össze akarta kötni az életét, házasságot szeretet volna kötni, jegyajándékot cseréltek. Ez házassági ígéretnek számított.

Voltak olyan tárgyak, amelyek tipikusan jegyajándéknak készültek, de később is hasznát vették a hétköznapi életben. Pl. tükrös doboz, mángorló, csigacsináló, orsókarika, keszkenő. Ezek a hasznos tárgyak jegyajándékként sokkal díszesebbek, igényesebben elkészítettek voltak. Díszítésében a tájegységekre jellemző népies díszítő motívumokat használták.

Ismerkedjünk meg ezekkel a tárgyakkal! Nézzétek meg a díszítő motívumokat!

Feladat:

Fiúk: Mintha Kukorica Jancsi lennél készíts el egy tükrös doboz modelljét dobozkartonból, ahol a fedelet a prezentációban látott díszítőelemek felhasználásával rajzold meg és színezd ki! Lehet használni a NET-et több információ érdekében (méret, alak, díszítettség)! Készíts igényes tükrösdobozt, fényképezd le és küldd el az emailcímemre!

Lányok: Mintha Iluska lennél készíts egy keszkenőt! Egy kb. 20×20 cm-es fehér vászonra tervezd meg ceruzával a keszkenőt díszítő népies motívumokat! Ha már tudsz hímezni vagy éppen most van kedved megtanulni, akkor tűvel és hímzőfonállal hímezd ki! Ha nem szeretnéd kihímezni, akkor filccel vagy festékkel színezd ki a megrajzolt motívumot igényesen! A kész keszkenőről készíts egy fényképet és küldd el az emailcímemre!

Erre a feladatra két hetet kaptok, május 3-ig kell elkészíteni és elküldeni a jegyajándék képét a digitalismana@gmail.com címre.

Másolás

A határidő lejár ma, április 19-én, hétfőn! Minél hamarabb küldjétek, minden oldalra írjátok rá a neveteket, a dátumot és az oldalszámot!

A Természetismeret tankönyvből kell 4 oldalt pontosan szépen lemásolni. A javításra is figyelj!

 1.Tk. 75-78.o. Olvasd el!

Írd le a vázlatot! Tanuld meg mindegyiket egy-egy példával!

Állandósult szókapcsolatok:

 • Társalgási fordulatok: köszönések, udvarias kérések, kapcsolattartó formulák

pl. Szia! Legyen szíves! Hogy vagy?

 •  Közhelyek: elcsépelt, megunt, eredetiségüket vesztett, túl sokszor használt kifejezések

pl. nem szaporítom a szót

 • Szólások: átvitt értelemben használt állandósult szókapcsolatok, képszerű kifejezések

pl. töri a fejét – ’gondolkodik’, bakot lő – ’hibát követ el, lóvá tesz – ’becsap’ stb.

szóláshasonlatok: pl. fehér, mint a fal, hideg, mint a jég

 • Közmondások: megfigyeléseken, tapasztalatokon alapuló népi bölcsességek, jó tanácsok

pl. Lassan járj, tovább érsz! Többet ésszel, mint erővel! Sok lúd disznót győz.

 • Szállóigék: közismert, szó szerinti idézetek (irodalmi művekből)

pl.” Csendesen kérődzik …” (Arany János: Családi kör)

 1. Nézd meg a következő online órát!

https://www.youtube.com/watch?v=VJn7GtUrhrk&ab_channel=Em%C5%91keKov%C3%A1cs

3.Tk. 76/2. 3. Tk. 79/2.

Ezt a három feladatot küldjétek el keddig!

A hétre nagyon változékony időjárást jósolnak, ezért bent is végezhető mozgásokat küldök. Ezek – a címüktől függetlenül – nagyon jók felsősöknek is. Minden esetben kell végezni bemelegítést, majd válogassatok a gyakorlatokból. A sportolókat fokozottan kérem, hogy minden nap végezzenek a feladatokból!

Futóiskola gyakorlatok – járások, futások
https://www.youtube.com/watch?v=XIZCdVCTm2k

Változatos gyakorlatok – gimnasztika, labdás feladatok, erősítés, állóképességfejlesztés
https://www.youtube.com/watch?v=z_ZSOdspLiY

Tartásjavító torna
https://www.youtube.com/watch?v=qBF_ogxb3Gc

Állóképességfejlesztés, nyújtás
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w

Old meg a füzetbe a következő feladatokat!

Tk 214./91. d) e) i) j) (figyelj a feladat szövegére)

     215./94. a) c) d)

Szöveges feladatnál írd ki a lényeges adatokat, terv, számlás, válasz!

Szép hétvégét mindenkinek! Hétfőn fél 9-kor online óra a szokott módon.

Kedves Gyerekek!

A mai óránk címe: A gyümölcsös növényei

Olvassátok el a tk. 105-107. oldalán található leckét! A füzetbe a vázlatot írjátok le:

Termesztéstechnológiai szempontból gyümölcsnek tekintünk minden olyan növény nyersen is fogyasztható termését és áltermését, mely

 • fás szárú növény vagy,
 • ha lágyszárú, akkor évelő növény,
 • és általában édes íz tartozik hozzá

Legelterjedtebb gyümölcseink:

 • alma
 • meggy
 • szilva
 • szőlő

Mindegyik gyümölcsről írj egy-két mondatot és rajzold is le őket szépen!

Másoljátok le a tk. 105. oldalán látható kördiagramot!

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

 

Folytassátok a rajzórán elkezdett könyvecske készítését! A témazáró után fogom majd

beszedni és értékelni.

Tanuljátok meg a 26. rész 1. versszakát és a 27. rész 6. és 11. versszakát! (Majd az iskolában kérdezem.)

 

1.A János vitéz verselése:

Olvasd el a Tk.137.o. magyarázatát, majd írd le a vázlatot a füzetbe! Tanuld meg!

Ütemhangsúlyos, magyaros verselés (népdalaink ritmusa is ilyen)

 • ritmusát a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok szabályos váltakozása adja
 • alapegysége az ütem
 • jelölések:

x’ – hangsúlyos szótag

x – hangsúlytalan szótag

I – ütemhatár (rövid szünet)

II – sormetszet (hosszabb szünet)

 

   Pl.      x’  x  x     x I  x’ x II  x’x  x     x I  x’ x

          „Tüzesen süt le a nyári nap sugára”

 • minden verssor 12 szótagból áll, ezeket jelöljük x-szel (érdemes az x betűket mindig a magánhangzók fölé írni, hiszen minden szótagban 1 magánhangzó van)
 • mindegyik verssort 4 ütemre osztjuk, a felénél a sormetszet (II) mutatja az ütemhatárt

A János vitéz verselése: ütemhangsúlyos, felező 12-es.

 2. Ismételj, gyakorolj! Írd le a megoldásokat a füzetbe!

A)

B)

C)

   

 

A feladatok megoldását küldjétek el péntek estig!

 

 

 

 

A „kalandozások” kora (Ötödik témakör 5. lecke)

Az online történelemóra a google meet segítségével ma 10.00-10.45 óra között! A kapcsolódási linket a facebook osztálycsoportban osztom meg 10.00 órakor.

 

Olvasd el a tk. 115-116. oldalon a tankönyvi szöveget (a főszöveg és kiegészítő szövegek)!

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe (képek nélkül)!

Rajzolj a füzetbe egy tanult magyar mondához kapcsolódóan illusztrációt, írd alá a címét! Ezekből választhatsz: Csodaszarvas, Emese álma,  Vérszerződés, Fehérló mondája, A balga barát története, Botond, Lehel kürtje.

A mondák, amelyeket ismerni kell:

Szent-Galleni kaland (A balga barát története) – Magyar mondák sorozat (9 perces)

https://www.youtube.com/watch?v=Hd2VYJOT8mg&list=PL07B64D9FC8884E56&index=3

Lehel kürtje – Magyar mondák sorozat (8 perces)

https://www.youtube.com/watch?v=ftpa5qRWusE&list=PL07B64D9FC8884E56&index=4

Botond – Magyar mondák sorozat (9 perces)

https://www.youtube.com/watch?v=1evLPnc8oC0&list=PL07B64D9FC8884E56&index=5

MOZAWEB (ingyenesen használhatjátok, regisztrálni kell a FB csoportban van információ arról, hogy hogyan!): TÖRTÉNELEM 5 tankönyv 160-161. old. kisfilm – Lehel kürtje monda (2 perc)

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2655U&page=161

A hét gyászmagyar története

https://turul.info/mondak/gyaszmagyarok

A tanulásban nagy segítség:

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó, játékos feladatok! Kiváló gyakorlás!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_05_015

 

Ezzel legyél készen április 21., szerdáig!

Kedves Gyerekek!

Remélem, mindannyian jól vagytok családtagjaitokkal együtt! Nagyon vigyázzatok Magatokra és Egymásra!

Új lecke most nem lesz, a tesztre tanuljatok!

A csoportban írt tanulnivalók a következők: Tk. 126-131.

Nézzétek át alaposan, ezekből lesznek a kérdések.

Ha eddig rendesen megcsináltátok a házi feladatokat és megnéztétek a kisfilmet, nem lesz gondotok a megoldással.

 

                                                                    Jó készülést!

                                                                 Üdv. Tünde néni

Old meg a füzetbe a feladatokat! Kétféle megoldást végezz, ahogy tegnap órán csináltuk.

Tk 215./93. b) c) e) f)

Feladat: Másold le a vázlatot és készíts rajzot arról, hogy te hogy képzeled el Jézus születését Betlehemben! A lenti film sokat fog segíteni a rajzod elkészítésében.

 

Megszületett a Megváltó

 • Názáretben Gábriel angyal meglátogatta Szűz Máriát, s hírül adta neki, hogy ő lesz a Megváltó édesanyja
 • Mária vállalta a feladatot
 • Mária meglátogatta rokonát, Erzsébetet, aki idős korára szintén gyermeket várt
 • Mária Erzsébetnél maradt és segített neki
 • Erzsébet fia Keresztelő szent János (aki később Jézust megkereszteli a Jordán folyóban)
 • Jézus Betlehemben született egy istállóban, jászolba fektették
 • édesanyja Szűz Mária, nevelőapja Szent József
 • pásztorok és napkeleti bölcsek is meglátogatták az újszülött gyermeket

 

Nézd meg a kijelölt részt a Názáreti Jézus című filmből!   7:30-50:00

https://www.youtube.com/watch?v=E3lMqioI1kU    A Názáreti Jézus

 

hittanos ének: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=X-6k6qTOMvE       Magnificat

 

Elkészített feladataidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küldd el!

Kedves gyerekek!

A mai órán is próbálunk énekelni, dalt tanulni, most többszörös segítséggel. A tankönyvben a dal a 62. oldalon található, a címe „A mormotás fiú dala”, Ludwig van Beethoven szerzeménye. A következő videóban hallod a dalt, és azt is tapasztalni fogod, hogy a tankönyvben van egy kis hiba a szövegben. Nézd meg a videót, próbáld meg követni az utasításokat és együtt énekelni az előadóval!

https://www.youtube.com/watch?v=QNNi3DmlZWw&ab_channel=Lehr-Juh%C3%A1szM%C3%B3nika

Hogy ne csak egyedül kelljen énekelni, hoztam egy kis társaságot nektek:

https://www.youtube.com/watch?v=ZAhxgZzZQ3o&ab_channel=KrisztinaP%C3%A1lffi

A tankönyv 63. oldalán olvassátok el a Ludwig van Beethovenről szóló anekdotát. Az anekdota vicces történet híres emberekről, ami igaz is lehet, de az is előfordul, hogy kitalált mese.

Nézd meg a következő videót, Beethoven 9. szimfóniáját mutatja be Hámori Máté karmester.

https://www.youtube.com/watch?v=pq9Z1boc6_0&t=51s

Két feladatod van.

 1. A füzetbe írd be az 1. versszak első és második sorának elejét (nem kell a francia szöveg), helyesen, ahogy a videóban hallottad – láttad. (így kezdd el, ahogyan én is tettem – 1.)
 2. A harmadik videóban a karmester egy dalról beszél, ami arról szól, hogy testvér lehet minden ember. Úgy gondolom, ezt a dalt talán énekeltétek az elmúlt tanévek során, a 4. sor szövege pontosan így szól: testvér lészen minden ember. Ha mégis ismeretlen lenne, ez az Európai Unió himnusza is, ezt írd be a google keresőbe, és gyorsan rátalálsz a dal címére. Írd a füzetbe a dal címét!

A feladatról fényképet kérek, és kérem az előző óra feladatát is! Most már osztályoznom is kell, ezt sajnos csak az elküldött munkák alapján tehetem meg. A határidő egy hét, vagyis szerda estig mindenki munkája meg kell érkezzen!

Munkafüzet javítás táplálkozás

A képeknek helyettesítő szöveget kellene megadni, ami a kép tartalmát mutatja be röviden. Ha nem írsz hozzá ilyet, jelöld be, hogy díszitésre használt kép.

 

Kedves Gyerekek!

 Végezzétek el a következő feladatokat, nem baj, ha nincs kézilabdátok, másikat is használhattok. Gyakorlásnak a labdás ügyességetek fejlesztésére nagyon jó gyakorlatok.

 https://www.youtube.com/watch?v=63jBn9pMWgY

https://www.youtube.com/watch?v=6zR901ehPe4

 

                                                                        Jó gyakorlást!

 

Kedves Gyerekek!  

Az elmúlt két órán fogalmazást és rajzot kellett készítened Iskolás éveim néven, amit elmentettél a saját gépedre. Most levélben küld el nekem mind a kettőt csatolt fájlként, ahogyan azt már tanultad. A jövő héten kapsz rá érdemjegyet.

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

 

 

 

 

 

 

Feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot!

vázlat:

Jézus életének történeti kerete

 

 • Jézus idején Izrael országa a Római Birodalom fennhatósága alatt állt
 • a rómaiak sok adót szedtek a zsidóktól
 • a közös nyelv a görög volt, így hamarosan elég gyorsan tudott terjedni a keresztény hit, Jézus tanítása
 • a zsidó nép élete:
      – fontos volt életükben a zsinagóga, ahol istentiszteleteiket tartották
      – legnagyobb templomuk a jeruzsálemi templom volt
 • Jézus Krisztus születésétől kezdődik az időszámítás
 • Jézus feltámadása után 40 nappal történt a Mennybemenetele, majd az követően 10 nappal a Szentlélek kiáradása az apostolokra, ami Pünkösd ünnepe
 • az első Pünkösdöt tartjuk az Egyház születésének

rajzos feladat:

Rajzold le a jeruzsálemi templomot! Rajzodban segít a következő kép is.
https://www.google.com/search?q=jeruzs%C3%A1lemi+templom&tbm=isch&ved=2ahUKEwjf–bLhv7oAhUhuaQKHbOSBfoQ2-cCegQIABAA&oq=jeruzs%C3%A1lemi+templom&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAIEB46BAgAEEM6BAgAEBhQhglYwxJgrxRoAHAAeACAAXeIAagFkgEDNi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=QEehXt_bJaHykgWzpZbQDw&bih=891&biw=1280&rlz=1C1GGRV_enHU752HU753#imgrc=ck-4AuW1FWk7kM

hittanos ének: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI   Jézus életem, erőm, békém

Folyamatosan tanuld a szavakat! Ha lehet, kérj segítséget a szavak tanulásához nagyobb testvértől, szülőtől!

Feladatok:

 –  Tk. 66.o. 1. Listen and read. Olvasd és hallgasd újra!

A Project Fourth Edition Unit 6 fejezetben megtaláljátok a tankönyvi hanganyagokat
is az Audio részben, vagy az alábbi linken:

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu

 –  Read. Olvasd el és próbáld szóban lefordítani!

 – Írd le ezeket a mondatokat folyamatos jelen időben a füzetedbe:

A létige hosszú alakját használd (am / is / are)! A zárójeles igéket nem kell leírnod, a mondatban benne lesz –ing alakban.

 1 Billy is watching TV. (watch)

 2 I ____________ my homework. (do)

 3 They ____________ a poster. (make)

 4 Ben ____________. the piano. (play)

 5 We ____________ lunch. (have)

 6 She ____________ up. (get)

–  Tk. 67.o. 4. Füzetedbe írd le a mondatokat!

(ugyanaz a feladat, a neveket helyettesítheted névmással)

 – Szótárazni:

to put                        tenni, pakolni

a cup of coffee         egy csésze kávé

newspaper                újság

(to walk                    sétálni, gyalogolni)

(to work                   dolgozni)

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat: a füzetben a megoldásokat legkésőbb 2021. április 16-án, pénteken 16.00 óráig. Jó munkát kívánok!

Másolás

A következő határidő: április 19.

A Természetismeret tankönyvből kell 4 oldalt pontosan szépen lemásolni. A javításra is figyelj!

 

Helyesírási alapelvek

Redmenta.hu, dolgozat írása. Kezdhető: 9.30 és 10.00 között. 30 percig írható.

A mai napon (ápr. 14.) 12.00-12.30 óra között írásbeli felelet lesz a REDMENTÁN az 5. témakör 1-3. leckékből. Akinek problémája van ezzel az időponttal, jelezze előre privát üzenetben!

 

A honfoglalás (Ötödik témakör 4. lecke)

Az online történelemóra a google meet segítségével ma 11.00-11.45 óra között! A kapcsolódási linket a facebook osztálycsoportban osztom meg 11.00 órakor.

 

Olvasd el a tk. 112-113. oldalakon a tankönyvi szöveget (a főszöveg és kiegészítő szövegek)!

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe (képek nélkül)!

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok! Ennek a leckének az első fele szól a honfoglalásról.

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_05_015

MOZAWEB (ingyenesen használhatjátok, regisztrálni kell a FB csoportban van információ arról, hogy hogyan!): TÖRTÉNELEM 5 tankönyv 156-157. old. kisfilm (a fehér ló mondája, 4 perc), képei

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2655U&page=157

A fehér ló mondája (Magyar mondák sorozat) kb. 10 perc:

https://www.youtube.com/watch?v=Htt1cAOvVXM&list=PL07B64D9FC8884E56&index=2A

 

A ZANZA TV 6 perces filmje szépen összefoglalja a vándorlás és honfoglalás eseményeit:

https://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-ig/nepunk-tortenete-az-oshazatol-honfoglalasig

 

Ezzel legyél készen április 16., péntekig!

Mai tananyag: Mérések a térképen Tankönyv 102-103.o.

Távolságmérés

A 102.oldal szöveget figyelmesen el kell olvasni! Az 1-es ábrát: Bátaapáti és Mórágy távolsága – megfigyelni. Lépésről lépésre el kell végezni a leírt feladatokat!

A gördülő távolságmérős részeket elég csak érdekességként elolvasni. (3. bekezdés)

Folytatás: 103.o. …kanyargós útvonal mérése, kilométer hálózat turista térképen

Magasságmérés

103.o. olvasás

Atlasz 5. oldalán figyeld meg a távolság- és magasságméréshez kapcsolódó információkat, rajzokat! Próbáld ki még egyszer a távolságmérést a térképen!

Munkafüzet 107.o. feladatai

A feladatoknál előfordul, hogy meg kell keresni egy adott helyet a térképen. Ebben segít az Atlasz utolsó oldalain lévő névmutató, mely ABC sorrendben tartalmazza a helyeket. A név melletti szám az oldalszám, a betű és szám egy adott mező helye az oldalon, hasonló a torpedójátékhoz. Pl. D2= D oszlop, 2. sor.

 1. feladat: a hegycsúcsok a Dunántúli-középhegységben, a Bakonyban találhatók
 2. feladat: Atlasz 10.o.
 3. feladat
 4. feladat: Atlasz 8-9.o. Gyula – Alföld délkeleti része, Paks – Duna mellett, az ország közepén, Sopron – az ország északnyugati csücskében, az Alpokalján, Sárvár – a Rába folyó mentén, az Alpokalján található. A névmutatót is használhatjátok a kereséshez! Ha megvan a település bal alsó sarokban lévő színskála alapján adjátok meg a magasságot, például így: 0-100m.

Házi feladat: aki az online órán volt, annak nincs írásbeli. Aki nem vett részt az órán, a Munkafüzet 107.o. 2., 3., 4., 5. feladatát kell megoldani és fényképet küldeni a digioktataslacur@gmail.com címre, április 16. csütörtökig!

Füzetbe végezd el az osztásokat, ellenőrizd le a feladatokat (figyelj a maradékra, hogy állapítod meg)!

Tk. 215./92. a) b)

Kedves gyerekek!

A barokk korszak zenéjével foglalkozunk a mai órán is. A tankönyv 59. oldalán találod Johann Sebastian Bach Menüett című darabjának kezdő ütemeit. Hallgassátok meg!

https://www.youtube.com/watch?v=EykZGnRcmHs&ab_channel=Lehr-Juh%C3%A1szM%C3%B3nika

A darab kevesebb díszítéssel van leírva a tankönyvben, úgy, ahogyan zongorán játszanánk. A legfelső, violinkulccsal kezdődő sort másoljátok be a füzetbe. A legelső hangjegy fölött ott a neve (sz), írjátok a többi hangjegy fölé is a neveiket (d r m f sz l t d’)!

Folytassátok azzal, hogy beírjátok a füzetbe a következő szöveget!

ZT                                                                         A barokk

 • a barokk (17. század – 1750) a hangszeres polifónia aranykora
 • énekes-zenekari műfajok, művek születtek: kantáta, oratórium és opera. Ez utóbbi énekelt, zenével előadott színdarab
 • kialakult a concerto és a concerto grosso – egy szóló hangszer vagy több szólista versenyez a zenekarral
 • az ellentétek zenéje: kis hangszeres csoport – zenekar

                                                     halk – hangos (átmenet nélkül)

                                                     lassú – gyors

 • a szekvencia fontos eleme a zenei szerkesztésnek: egy dallam ismétlése 1-1 hanggal mélyebben vagy magasabban
 • Megjelent a szvit – táncok sorozata, mint pl. a menüett. Ezt zenekar és szóló hangszer egyaránt játszotta.

A két munkáról kérek egy fényképet!

Egyik videóban a múlt óráról hallottátok a Tűzijáték szvit részletét, amit Georg Friedrich Händel írt. Hallgassatok meg egy részletet a Vízizenéből is, szintén Händel szerzeménye.

https://www.youtube.com/watch?v=1h4mAceHmrI&ab_channel=VoicesofMusic

 

 

 

Folytassátok a rajzórán elkezdett könyvecske készítését! A témazáró után fogom majd

beszedni és értékelni.

Tanuljátok meg a 26. rész 1. versszakát és a 27. rész 6. és 11. versszakát! (Majd az iskolában kérdezem.)

 

1.Ismételjétek a 23-27. részeket! Oldjátok meg az online feladatokat és ellenőrizzétek!

23-25. rész

Tündérország kapujában

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/lecke_02_012

 

26-27. rész

Boldogság tündérországban

Páros János

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/lecke_02_013

2.A 27. rész szerepe a cselekmény szerkezetében Írd le a füzetbe! Tanuld meg!

Tetőpont: a cselekmény leglényegesebb fordulópontja, csúcspontja (általában).

A János vitéz tetőpontja, amikor a tóba dobott rózsaszálat az élet vize Iluskává változtatja.

Megoldás: a cselekmény befejező része, a mű lezárása, végkifejlete (általában).

A János vitézben a megoldás az, hogy Iluska és János végre boldogságban élhetnek, Tündérország királya és királynéja lesznek.

3.

 

A feladatról készült fotókat csütörtökig kell elküldeni E-mailben csatolva a digioktataszsu@gmail.com  címre.

 

 

 

A hét elején szép időjárás várható, biciklizzetek, sétáljatok, labdázzatok, lehetőleg futást is végezzetek. A hét további napjaira otthon, bent is végezhető feladatot is küldök. A sportolókat kiemelten kérem, hogy ezeket is végezzék minden nap!

Lányoknak: https://www.youtube.com/watch?v=b9kV23HHbGc

Fiúknak: https://www.youtube.com/watch?v=jV_C2Gi5DcE

Hajrá! Üdv.

Lacúr

Másolás

A következő határidő: április 19.

A Természetismeret tankönyvből kell 4 oldalt pontosan szépen lemásolni. A javításra is figyelj!

Összefoglalás II.

1.Ellenőrizd és javítsd a múlt órai feladatokat!

 1. együtt, eggyé (válik), egyes, egyel (pl. a palántákat ritkítja), meggyem, egyetlen, eggyel (mennyivel?), egyenetlen, megyek (valahova), meggyek (gyümölcsök)
 2. különbség, csűrdöngölő (régi székely tánc), közömbös, hizlal, hegeszt, tüntet, bakancs, guggol, tűnődik, bújócskázik
 3. méz, liszt, őrölt pörkölt mogyoró, tojás, rum, fahéj, szegfűszeg, hamuzsír (kálium-karbonát, pl. sütemény tésztájának lazítására használható)

 

2. A következő videókon összefoglaló órákat látsz a helyesírási alapelvekről. Kattints a linkre, és figyelmesen nézd meg! Ha valaki eddig nem értett valamit, a magyarázat hallatán biztosan megérti. Az elsőt mindenképpen nézzétek meg, a másik jó ismétlés.

https://www.youtube.com/watch?v=IGawm1a6xek&ab_channel=Ren%C3%A1taV%C3%B6lgyi

https://www.youtube.com/watch?v=NzjXwW5iMhc&ab_channel=T%C3%A1voktat%C3%A1smagyarnyelven

3.Gyakorolj!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5.

 

 

 1. Ismételj és gyakorolj az Okostankönyv segítségével online!

Hogy írjuk?

Hagyomány és egyszerűsítés

Helyesírásunkról

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_02_017

Összefoglaló helyesírásunkról

(A rejtvény szorgalmi feladat. A Tk. 74. oldalán is.)

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_02_018

Jövő héten szerdán a Redmentán fogtok dolgozatot írni a helyesírási alapelvekből.

Tk. 52-55.o., 60-66.o., 72-73.o., füzet

 

Feladatok:

 –  Tk. 66.o. 1. Listen and read. Olvasd és hallgasd újra!

A Project Fourth Edition Unit 6 fejezetben megtaláljátok a tankönyvi hanganyagokat
is az Audio részben (Page 66 1.b), vagy az alábbi linken:

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu

 –  Read. Olvasd el és próbáld szóban lefordítani!

 –  Tk. 67.o. 3. Füzetedbe írd le a vázlatot:

Present Continuous Tense

(Folyamatos jelen idő)

használata: a cselekvés most, a beszéd pillanatában történik, vagy a képen látjuk

képzése: TO BE (am/ is/ are)          +    ING

az igék helyesírása:

1 az ige -ING végződést kap:

read + ing → reading

play + ing →playing

2 az ige végén az –e eltűnik:

have + ing → having

write + ing →writing

3 az egy szótagos, rövid magánhangzós, egy mássalhangzóra végződő igéknél
a szóvégi msh megkettőződik:

get  + ing → getting

swim + ing →swimming

4 egy ige kivételes:

lie + ing → lying!

 

Ehhez az igeidőhöz a Mf. 80.o.-on is találsz segítséget!

Írd le ezeket a mondatokat is (a magyar jelentésüket nem muszáj) a füzetedbe:

I am /’m reading. (Én olvasok most.)

You are /’re watching TV. (Te tévét nézel most.)

He is /’s having a shower. (Ő most zuhanyozik.)

She is /’s writing homework. (Ő most leckét ír.)

It is /’s going. (Az megy most.)

We are /’re playing.   (Mi most játszunk.)

You are/’re getting in the car. (Ti most szálltok be az autóba.)

They are /’re having lunch. (Ők most ebédelnek.)

 

 –  Mf. 54.o. 2. (Próbáld alkalmazni a tanultakat!)

Tanuld meg a vázlatot és helyesírási szabályokat! (=tudd alkalmazni!)

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat: a füzetben a vázlatot és a munkafüzet 54.o.-t  legkésőbb 2021. április 14-én, szerdán 16.00 óráig. Jó munkát kívánok!

Tavaszi virágok

Virágba borult a természet, nyílnak a virágok… Készíts olyan alkotást, ahol vagy virágzó fát/fákat vagy tavaszi virágokat (tulipánok, jácintok, aranyeső) festesz!

 1. Nézz meg ezeket az összegyűjtött képeket! https://hu.pinterest.com/kapamel/rajz%C3%B3ra-tavasz/
 2. A tervezéshez használj ceruzát!
  Mielőtt hozzá fogsz, nézd meg a megoldási javaslatokat!

ha vízfestékkel dolgozol, vastagabb A4-es méretű papírra dolgozz: https://hu.pinterest.com/pin/362187995032845285/

– ha temperával alkotsz, szintén vastagabb A4-es méretű papír kell: https://hu.pinterest.com/pin/315322411415285146/

– ha csak színeseid vannak/ceruza, filcek, akkor fél rajzlapméret is elég (A5): https://hu.pinterest.com/pin/315322411415285176/

– ha szeretsz tépkedni:
https://hu.pinterest.com/pin/315322411415055211/

Töltsd ki a felületet teljesen, a háttérrel együtt! Egy megoldást válassz, tervezd meg, gondold végig, melyik technikát tudod megvalósítani! Jó munkát!

Határidő: április 19., hétfő. Hozd magaddal az iskolába a rajzfelszereléseddel együtt!

 

 

Az ősi magyar életmód: harcmodor, hitvilág, ruházat, rovásírás

(Ötödik témakör 3. lecke)

Olvasd el a tk. 111-112. felső részéig, 114. old. a tankönyvi szöveget (a főszöveg és kiegészítő szövegek)!

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe (képek nélkül)! A vázlat után írd le rovásírással a neved a füzetbe!

 MOZAWEB (ingyenesen használhatjátok, regisztrálni kell!): TÖRTÉNELEM 5 tankönyv 158-159. old. 3D, képek – RUHÁZAT

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2655U&page=159

OKOSDOBOZ játék kiválóan teszteli a tudásod:

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=772&select_osztaly_search=5-osztaly&select_tantargy_search=tortenelem&select_temakor_search=a-magyarsag-tortenetenek-kezdetei-es-az-arpadok-kora

Ezzel legyél készen április 14., szerdáig!
Ekkor írásbeli felelet lesz a témakör 1-3. leckékből a Redmentán. A pontos időpontot a facebook csoportban láthatod később!

 

Kedves Gyerekek!

A mai óránk címe: A zöldségeskert növényei

Figyelmesen, olvassátok el a tk. 100-104. oldalán található leckét! A füzetbe rövid vázlatot készítsetek, amiben soroljátok fel a tananyagban szereplő zöldségeket, melyeket rajzokkal, képekkel színesíthettek.

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

 

Folytassátok a rajzórán elkezdett könyvecske készítését! A témazáró után fogom majd

beszedni és értékelni.

 Petőfi Sándor: János vitéz 23-27. rész

 

 1. rész

Tk.154. o. Olvasd el és hallgasd meg a hangoskönyvet!

 https://www.youtube.com/watch?v=67eKJQUNcig&t=83s&ab_channel=VariousArtists-Topic

 Válaszolj a kérdésekre a füzetben!

1.Milyen költői képpel teszi szemléletessé Petőfi a napfelkeltét?

2.Hogyan szólítja meg János vitéz a halászt?

3.Melyik tenger partjára ért?

4.Milyen varázseszközzel hív segítséget? Ki a segítő?

 

 1. rész

Tk.155. o. Olvasd el és hallgasd meg a hangoskönyvet!

 https://www.youtube.com/watch?v=X4ffKnBYksc&ab_channel=VariousArtists-Topic

 Válaszolj a kérdésekre a füzetben!

1.Mennyi ideig mentek?

2.Hova érkeztek?

 

 1. rész

Tk.155. o. Olvasd el és hallgasd meg a hangoskönyvet!

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCv7Kn48HOo&ab_channel=VariousArtists-Topic

 

Válaszolj a kérdésekre a füzetben!

1.Milyen állatok őrizték Tündérország első kapuját? Mi történt velük?

2.Milyen állatok őrizték Tündérország második kapuját? Mi történt velük?

3.A harmadik kapu őrzőjének legyőzéséhez nem volt elég János vitéz ereje és bátorsága. Mi kellett még? Hogyan tudott győzni?

 1. Melyik meseszám jellemző erre a részre?
 2. Fejezd be a mondatot! Több dologgal indokold!

Ez a rész hasonlít a népmesékre, mert …

 

 1. rész

Tk.156. o. Olvasd el és hallgasd meg a hangoskönyvet!

 

https://www.youtube.com/watch?v=z8EFYfgtJJ8&ab_channel=VariousArtists-Topic

 

Válaszolj a kérdésekre a füzetben!

1.Milyen évszak van mindig Tündérországban?

2.Kik élnek ott? Mit esznek és isznak?

3.Miért sírnak? Mi lesz a könnyekből?

4.Mi válik arannyá?

5.Miből lesz a szivárvány?

6.Mi a virágnyoszolya?

 

 1. rész

Tk.156-157. o. Olvasd el és hallgasd meg a hangoskönyvet!

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dtj2Ymj5I44&ab_channel=VariousArtists-Topic

Válaszolj a kérdésekre a füzetben!

1.Miért szomorodik el János vitéz?

2.Mi történik a rózsával?

3.Hogyan zárul a történet?

Tanuljátok meg a 26. rész 1. versszakát és a 27. rész 6. és 11. versszakát! (Majd az iskolában kérdezem.)

 

A feladatokról készült fotókat hétfőig kell elküldeni E-mailben csatolva a digioktataszsu@gmail.com  címre.

 

 

 

Hajrá Srácok!

Egy kis edzés! 🙂 Mindent bele!

Ez most a lányoknak jobban fog tetszeni, de a fiúk is nyugodtan kipróbálhatják!

https://www.youtube.com/watch?v=VHyGqsPOUHs

Egy kis kézilabda:

https://www.youtube.com/watch?v=sBvnRQzORw0

 

https://www.youtube.com/watch?v=_qER1LOYzFM

 1. Írd fel a számokat összegalakban!

12,5=

431,908=

 1. Írd át számmá az összegalakot!

2 százas+3 egyes+4 tized+9század=

5 ezres+6 tízes+7 tized+1 ezred=

 1. Végezd el a műveleteket!

            25,6*10=                                            578,1:100=

            0,3*100=                                            77,4:100=

            1,8*100=                                            0,1:10=

            456,8*10=                                          69,04:100=

 1. Írd a számokat egymás alá és végezd el a műveleteket! Figyelj a helyiértékekre (egymás alá kerüljenek a megfelelő számok)!

            45,67+589,01=                                   789,45+21,00=                      

            124,57+660,008=                               12,4+345,285=

            461,9-55,02=                                      814,51-65,93=

            37,86-12,067=                                    52,31-0,865=

            21,3*6=                                              57,12*28=

            32,81*7,5=                                         23,5*9,6=

            124,86:4=                                           5642,93:3=

feladat: Másold le a vázlatot a füzetedbe!

vázlat:

Az újszövetségi Szentírás könyvei

 • az Újszövetség összesen 27 könyvből áll:>>>  a 4 Evangélium  (a 4 evangélista: Máté, Márk Lukács János)
  >>> Apostolok cselekedetei
  >>>  Pál apostol levelei: 14 levél
  >>>  Katolikus levelek : 7 levél
  >>> Jelenések könyve
 • Evangélium jelentése Örömhír
 • az Evangéliumban Jézus Krisztus élete és tanítása található

hittanos ének: Hallgasd és énekeld az ismert hittanos éneket!

https://www.youtube.com/watch?v=TDyR1UuXzUg   Ne félj, mert megváltottalak!

 

Elkészített feladataidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!

 

 

Kedves gyerekek!

Próbáljunk ma is énekelni. A mai óra dala egy részlet Johann Sebastian Bach művéből, a Parasztkantátából (a kantáta énekes-zenekari műfaj a barokk korszakban, előadását látod majd egy videóban). A tankönyv 58. oldalán találod a dalt, két szólamban van feltüntetve, ahogyan hallod a videóban is. Hallgasd meg kétszer, háromszor a dalt, és próbáld énekelni az előadóval a felső szólamot – a hölgy énekeli.

https://www.youtube.com/watch?v=ZZoJ_gvUJLU&ab_channel=Cs%C3%ADkszerda

Ugyanebből a kantátából származik a következő részlet, a Folia. Ez egy spanyol tánc, ezért látsz egy gitárhoz hasonlító hangszert a zenekarban – ilyen lehetett a gitár ebben a korban.

https://www.youtube.com/watch?v=t8-7LDY7syo&ab_channel=FelicesCantusBaroque

A barokk korszak hangszeres zenéjéről szól a következő videó. Kicsit félreérthető a cím, azt sugallja, ilyen zenére táncoltak az emberek 1600-tól 1750-ig. Nem tánczenét mutat be a videó, hanem azt, mely táncok jellegzetességeit használták fel a korszak zeneszerzői, hogy megalkossák zeneműveiket.

 

 

 

Kedves Gyerekek!

A múlt órán, az interneten található feladat segítségével ismételtük át a szövegszerkesztési ismereteket és fogalmazást írtál Word szövegszerkesztővel az iskolás éveidről. Ehhez a fogalmazásodhoz most készíts rajzot! Fele-fele arányban legyen benne szabad kézi rajz és már elkészített alakzat. Szerepeljen benne emberi ábrázolás is. Munkád legyen igényes! Ha elkészültél mentsd el ez is Iskolás éveim néven a saját gépedre.

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

 

 

 

 

 

 

Másolás

A következő határidő: április 19.

A Természetismeret tankönyvből kell 4 oldalt pontosan szépen lemásolni. A javításra is figyelj!

Összefoglalás I.

1.Tk. 72. o. Olvasd el!

2.Két vidám videós tanóra az ismétléshez (a kettő kb. 15 perc):

https://www.youtube.com/watch?v=RlVdZHjrUCU&ab_channel=K%C3%BCl%C3%B6n%C3%B3ra

https://www.youtube.com/watch?v=XbvZXtjqrxU&ab_channel=K%C3%BCl%C3%B6n%C3%B3ra

 

3.Gyakorolj!

Küldeni most nem kell.

DIÁKOLIMPIA GAMETIME 2 ONLINE JÁTÉK – mozgás, játék és ügyességi próba lehetősége

https://www.gametime.diakolimpia.hu/#/

Otthon is elvégezhető kihívások formájában, Diákolimpia GameTime nevezetű játékkal kívánja a félbeszakadt versenysorozatát népszerűsíteni a Magyar Diáksport Szövetség.

Az online formában működő program nyolc sportágban – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, torna, atlétika és multisport – került meghirdetésre. Az egyes kategóriákban három nehézségi fokozatban 9-9 kihívást – ezeket híres sportolók mutatják be – kell teljesíteni a diákoknak a tanév végéig folyamatosan, és a teljesítésekről szóló videókat fel kell tölteni a program weboldalára: www.gametime.diakolimpia.hu. A leglelkesebb résztvevő diákok sportszer és sportruházat díjazásban részesülnek. A részletes program a részvételi szabályzattal együtt a www.gametime.diakolimpia.hu oldalon olvasható.

Szeretném, ha ezek közül minél többet kipróbálnátok, természetesen az otthoni lehetőségek adta keretek között. Videókat, képeket akár nekem is küldhettek!!!

Kedves Gyerekek!

Folyamatosan tanuljátok a szavakat! Ha lehet, kérjetek segítséget a szavak tanulásához nagyobb testvértől, szülőtől! Segítség kell a szavak kiejtéséhez! akár internetes szótárak, ahol beírod a keresett szót, és a hangszóróra kattintva meghallgathatod a kiejtést helyesen, pl. a SZTAKI SZÓTÁR http://szotar.sztaki.hu/

Erre a hétre a két órára egyben adom fel a feladatokat:

Feladatok:

2021. 04. 07 -08., szerda és csütörtök:

 1. Tk. 66.o. 1.b Read and listen. Olvasd és hallgasd!

A Project Fourth Edition Unit 6 fejezetben megtaláljátok a tankönyvi hanganyagokat
is az Audio részben, vagy az alábbi linken (page 66, 1.b):

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu

 Szótárazni:

to get in        beszállni

to go into town        bemenni a városba

(at home       otthon)

to ring           csengetni

to lie, lying   feküdni

ill                  beteg

to buy           vásárolni, venni

department store      áruház

shopping      vásárlás

balloon         léggömb

to look for    keresni

some             néhány

Here they are. Itt vannak!

What are you doing?           Mit csinálsz?

to make        készíteni

to look out of …      kinézni

Get well soon!         Jobbulást!

to talk to …  beszélgetni valakivel

to sit             ülni

 1. Read. Olvasd el, és próbáld szóban lefordítani! (újra meg is hallgathatod)
 2. Tk. 66.o. 2. Füzetedben másold le a mondatokat (elég csak a számokat írni, a Picture nem kell) és írd be a hiányzó neveket (Carla, Billy, Andy, Mrs Fletcher)!
 3. Mf. 54.o. 1.
 4. Tanuld meg a szavakat!

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat legkésőbb
2021. április 12-én, hétfőn 14.00 óráig. A füzetedben a feladat megoldását kell lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni. (a munkafüzet 54.o.-t majd később kérem, ha kész az oldal)

Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

Történetek a magyarok eredetéről 2.
A vándorlás állomásai (Ötödik témakör 2. lecke)

Az online történelemóra a google meet segítségével ma 11.00-11.45 óra között! A kapcsolódási linket a facebook osztálycsoportban osztom meg 11.00 órakor.

Olvasd el a tk. 108-110. oldalakon a tankönyvi szöveget (a főszöveg és kiegészítő szövegek)!

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe (képek nélkül)!

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok! Ennek a leckének a második fele kapcsolódik a mai tananyaghoz:

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_05_014

 Mondák, amelyeket ismerni kell:

Álmos vezér (Magyar mondák sorozat):

https://www.youtube.com/watch?v=-Sghmy6tX_Q&list=PL07B64D9FC8884E56&index=1

A vérszerződés (részlet a Honfoglalás című filmből):

https://www.youtube.com/watch?v=SFwcekQ4PHo&t=383s

 

Ezzel legyél készen április 9-ig, akkor küldöm a következő leckét!

Az utolsó témakör a magyar nép kialakulásától az Árpád-ház kihalásáig tart. Sok érdekes információval ismerkedünk meg.

Ellenőrizd le magadat, hogy elkészítetted-e a nyitó oldalt a füzetedbe! (tk. 102-103. old. elolvasásával)

Történetek a magyarok eredetéről (Ötödik témakor 1. lecke)

Olvasd el a tk. 104-108. oldalakon a tankönyvi szöveget (a főszöveg és kiegészítő szövegek)!

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe!

Csodaszarvas története:
https://www.youtube.com/watch?v=rzvxaedoQaU

A tanulásban nagy segítség:

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok! Ennek a leckének az első fele kapcsolódik a mai tananyaghoz:

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_05_014

MOZAWEB (ingyenesen használhatjátok): TÖRTÉNELEM 5 tankönyv 148-149. old. 3D animáció (jurta), képei

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2655U&page=149

 Ezzel legyél készen április 7-ig, akkor tanuljuk a következő leckét!

Másolás

A következő határidő: április 19.

A Természetismeret tankönyvből kell 4 oldalt pontosan szépen lemásolni. A javításra is figyelj!

A) Az egyszerűsítés elve: Tk. 65-66. o. Olvasd el!

Írd le a füzetbe! Tanuld meg! Az egyszerűsítés elvét alkalmazzuk:

 1. Toldalékoláskor 3 azonos mássalhangzó nem kerülhet egymás mellé.

Pl. toll + val – a v teljesen hasonul az -l-hez, írásban jelölt teljes hasonulás lenne

a kiejtése: ’tolllal’, de így nem írhatjuk le, egy -l betűt kihagyunk: tollal

Kivétel! Személynevek írásakor nem alkalmazhatjuk az egyszerűsítés elvét.

Pl. Mariann-nal, Kiss-sel, Goldmann-nal

 1. Két- vagy háromjegyű mássalhangzók kettőzésekor egyszerűsítünk, csak az első írásjegyet kettőzzük.

Pl. hosszú, ronggyá, briddzsel, eddzétek

Kivétel! Összetett szavakban az összetétel határán nem egyszerűsíthetünk.

pl. kulcscsomó, jegygyűrű

 1. -i-re végződő földrajzinevek -i képzős alakjaiban.

Pl. Balatonalmádi + i – Melyik strandon? A balatonalmádi strandon.

B) Gyakorolj, ismételj az Okostankönyv online megoldható és rögtön ellenőrizhető feladataival!

Egyszerűen helyesen

Az egyszerűsítés nem mindig egyszerű

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_02_015

C) Gyakorlás

Az utolsó 3 gyakorló feladat megoldásait kérem küldeni csütörtök estig E-mailben

 

 1. Melyik szóra gondoltam? Írd le a füzetedbe! (Csak a számot és a megoldást írd le!)

pl. AIFR fair

 1 LBAD

 2 AGLESSS

 3 SHTRO

 4 IMSL

 5 EARBD

 1. Tk. 65.o. 6.a Listen and draw.

Hallgasd meg a szörnycsalád leírását, és rajzold le őket!

Szótárazni:

monster           szörny

strange            furcsa

 

A füzetedben ceruzával rajzolj, színes ceruzára is szükséged lesz!

Írd fel a 3 szörny nevét egy üres oldalra a füzetedben: 1 Thing    2 Drusilla    3 Big Boy

Ha sikerül lerajzolnod, elég rémesek lesznek! (legalább kétszer hallgasd)

A Project Fourth Edition Level 2 Unit 6-nél megtaláljátok a tankönyvi hanganyagot az Audio részben, vagy az alábbi linken:

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu

 1. Draw your monster.

Rajzolj egy szörnyet, szörnyű legyen! (adhatsz neki nevet) Ha elkészült a rajz, írj róla 5 mondatot angolul!

pl. She has got three red eyes.

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat legkésőbb
2021. április 7-én, szerdán 16.00 óráig. A füzetedben a feladatok megoldását kell lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni. Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

 

Kedves Gyerekek!

A táplálkozás még mindig a téma, ezzel kapcsolatosak a mai feladatok is.

A kisfilm után, amelyhez az előző feladatok kapcsolódtak, ismétlésként olvassátok el a tankönyv 130-131. oldalain a szöveget és oldjátok meg a munkafüzet 132. / 1.,  134. / 5.,  135./ 8. feladatait. Ezek megoldását kell visszaküldeni 04. 13. 10.00-ig.

Figyeljetek a megadott határidő betartására!

Dicséret illeti azokat, akik nagyon szépen dolgoznak! J

Köszönöm az udvarias szavakat, amelyeket sokan közületek email-ben írtatok! 🙂

 

                                                         Jó munkát!

                                                     Üdv. Tünde néni

Nyisd ki a tankönyvet a 74. oldalon! A Haj ki kisze, haj című dal szövegét olvasd el, majd olvasd el a dal alatt található szöveget is! A dalhoz csak több megközelítően hasonló dalt találtam az interneten, idetettem egyet, hogy meg tudd hallgatni. Miközben hallgatod a dalt – lehet, többször is kell majd -, kövesd a dal kottáját. Ha úgy véled, hallod, hol, melyik ütemben van az eltérés a dallamban – a szövegben rengeteg az eltérés, azt ne vedd figyelembe – írd be a füzetedbe a dal címét, az ütem számát, fényképezd le, és küldd el nekem. Ez szorgalmi feladat (két részből áll, folytatása lesz lentebb, ne siess a fényképezéssel), de ha ügyes vagy, akár ötös osztályzat is lehet belőle. Időd van rá bőven, elég a tavaszi szünet után elküldeni.

https://www.youtube.com/watch?v=tT1xJgnbxJo&ab_channel=ZeneOvi-Topic

A következő, 75. oldalon a Ma van Húsvét napja cím van pirossal bekeretezve. Ez azt jelenti, ezt a dalt ismételjük, mielőtt elkezdjük megtanulni az új dalt. Nem gondolom, hogy ezt tanultátok, de mivel eléggé közismert húsvéti dalról van szó, ide teszek két videót: egyet, amelyikben benne van a dal szövege, és egy másikat, egy igen vidám előadásban. Ha tetszik, próbáld meg énekelni az előadókkal!

https://www.youtube.com/watch?v=flsscRJrpfw&ab_channel=ZeneiM%C5%B1hely

https://www.youtube.com/watch?v=DVIhcUI02RY&ab_channel=V%C3%A1rkertBaz%C3%A1r

A 75. oldalon található dalhoz is csak hasonlót találtam, ezért a szorgalmi feladatnak az lesz a második része, hogy ennek a dalnak is beírod a címét a füzetbe, és az általad másnak hallott ütem számát. Ismétlem, szorgalmi, nem kötelező feladat!

https://www.youtube.com/watch?v=-5jE3Y4z-Gs&ab_channel=Fakutya-Topic

 

Füzetbe dolgozz!

Tk 211./84. c) d) g) h) k) l)

     212./88. c) d)

2021.03.30-31 Természettudomány 5.

A térkép jelrendszere I-II.

Új témakör: Tájékozódás a térben. Lecke címe: A térkép – Tankönyv 98-101.o.

Jelmagyarázat (jelkulcs) – segít a térképen ábrázolt adatok értelmezésében. Atlasz eleje, Tk. 1.ábra

Domborzattal kapcsolatos fogalmak meghatározása, magasságok, színjelölés, példatáj, Atlaszban megfigyelés (Tankönyv 99.o.)

 • Domborzat
 • Síkság – alföld, fennsík
 • Dombság
 • Hegység – középhegység, magashegység
 • Völgy
 • Medence

Domborzat ábrázolása (Tankönyv 100-101.o)

 • magasság ábrázolása – tengerszinttől mérik – magassági számok (Tk. 1. kép)
 • Színfokozatos ábrázolás – színekkel (Tk. 2., 3. ábra)
 • Színkulcs – a szín milyen magasságot ábrázol
 • Szintvonalak (Tk. 4. ábra)
 • Domborzatárnyékolás (Tk. 5. ábra)

Munkafüzet: 105-106.o. 2., 4., 5., 6., 8., 9. feladatot órán megoldjuk

A mai leckéhez internetes gyakorlás, játék:

nkp.hu – Térkép jelrendszere I-II. leckéhez tartozó feladatok

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_002

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_003

Szorgalmi feladat: Munkafüzet 105.o.3. küldhető lefotózva

 Feladat: aki nem vesz részt az online órán annak otthon kell megoldani és képet küldeni a Munkafüzet 105-106.o. 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. feladatról a digioktataslacur@gmail.com címre április 2. péntekig!!!

Folytassátok a rajzórán elkezdett könyvecske készítését! A témazáró után fogom majd

beszedni és értékelni.

 Petőfi Sándor: János vitéz 21-22. rész

 21. rész

Tk.150-151. o. Olvasd el és hallgasd meg a hangoskönyvet!

https://www.youtube.com/watch?v=vZU9qoVijmI&ab_channel=VariousArtists-Topic

Válaszolj a kérdésekre a füzetben!

1.Kiknek a birtoka, tanyája volt a sötétség országa?

2.Hol tartottak országgyűlést?

3.Mi mindent dobáltak az üstbe?

4.Mit csinált János a söprűkkel?

5.Kiket hívott a síppal?

6.Kire ismert az utolsó banyában? Mi lett a sorsa?

7.Mitől lett egyre világosabb?

Olvasd el a boszorkányokról szóló szöveget a tankönyvben!

 1. rész

Tk.150-151. o. Olvasd el és hallgasd meg a hangoskönyvet!

https://www.youtube.com/watch?v=30PNrgBoKZA&ab_channel=VariousArtists-Topic

 Válaszolj a kérdésekre a füzetben!

1.Hol aludt el János?

2.Mi történt éjfélkor?

3.János életének majdnem vége lett, miközben ő fel sem ébredt. Mi mentette meg?

 Tanuljátok meg a 21. rész 2. versszakát!

 A feladatokról készült fotókat kedd estig kell elküldeni E-mailben csatolva a digioktataszsu@gmail.com  címre.

A jó megoldásokat piros ponttal jutalmazom, aki nem küldi, fekete pontot kap, ahogy az iskolában is.

 

 

Feladat: Olvasd el a szentírási szakaszt, másold le a vázlatot a füzetbe és készíts egy rajzot Jézus feltámadásáról!

szentírási szakasz:  Máté 28,1-7
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. 2Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. 3Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. 4Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. 5Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. 6Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! 7Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.”

vázlat:

Jézus feltámadása- Húsvét ünnepe: „Nincs itt, feltámadt!”

 • Húsvétvasárnap Jézus feltámadt
 • a szent asszonyok kimentek a sírhoz, de a követ elhengerítve találták, egy angyal mondta nekik: „NINCS ITT, FELTÁMADT!”
 • Mária Magdolna hírül adta ezt az apostoloknak
 • Péter és János kifutottak a sírhoz, s látták, hogy Jézus nincs ott
 • később két másik tanítványnak is megjelent az emmauszi úton, majd Mária Magdolnának is megjelent, később az apostoloknak is megjelent, úgy, hogy bement a zárt ajtón

Rajzodhoz segítség lehet a következő filmrészlet:

https://www.youtube.com/watch?v=XnHRy56xrJY          Jézus feltámadása

hittanos ének: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=MRvU4lThq3s  Föltámadt, Halleluja

Elkészített munkáidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!

 

Sziasztok!

Kettő, otthon könnyen elvégezhető feladatsort tettem fel, amelyikben a lányok szerepelnek, abban a hajlékonysági tesztet nem kell kipróbálnotok! J

https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w

https://www.youtube.com/watch?v=BIc-wEDN4kc

Alább az első edzésterv a fiúknak szól, ismétlésként, kis súllyal remek feladatok.

https://www.youtube.com/watch?v=f307bEEV-eo

A lányoknak egy kis zumba.

https://www.youtube.com/watch?v=8DZktowZo_k

 

                                                       Üdv. Tünde néni

Kedves Gyerekek!

Folyamatosan tanuljátok a szavakat! Ha lehet, kérjetek segítséget a szavak tanulásához nagyobb testvértől, szülőtől! A házi feladatokra fogok pontokat adni (nem mindegyikre, választok a feladatok közül, de azokat mindenkinél értékelni fogom egységesen).

Feladatok:

 1. 03. 29., hétfő:

Look at the monster.

    True or false? Igaz (T) vagy hamis (F)?

    Írd le a számokat 1-5 –ig a füzetedbe, és írd mellé a megfelelő betűjelet!

 1 This monster has got three eyes.

 2 It has got a big mouth.

 3 It has got a green body.

 4 It has got three thin arms.

 5 It hasn’t got glasses.

 1. Mf. 52.o. 3., 53.o. 4. + szavak tanulni!

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat legkésőbb
2021. március 31-én, szerdán 16.00 óráig. A füzetben, és a munkafüzetben a feladatok megoldását kell lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni. Jó munkát kívánok!

A mai napon a HÚSVÉT-ról lesz szó.

Nézd meg a húsvéttal kapcsolatos prezentációt (ppt)!

Húsvéti képeslap készítés

Hajts négybe egy A4-es rajzlapot, így egy A6-os lapot kapsz! Erre készíts egy húsvéti képeslapot!
Kutakodj az INTERNET-en, hogy milyen jelképek kapcsolódnak a húsvéthoz (növények, állatok, tárgyak)! A képeslapon a húsvéthoz kapcsolódó jelkép/ek legyenek és szépen írt betűkkel húsvéti jókívánság. Szabadon választott technikával készítheted a képeslapot: színesceruza, filctoll, festés, színes papír kivágva.

 

A kész alkotást fényképezd le és március 31-ig küldd el nekem a digitalismana@gmail.com címre! A tárgy mezőbe írd a neved és a rajz szócskát! Aki nem küldi el határidőre a munkáját, elégtelen osztályzatot kap!

Ezt követően ajándékozd meg a szüleidet húsvét alkalmából a képeslappal!

Másolás

A következő határidő: április 19.

A Természetismeret tankönyvből kell 4 oldalt pontosan szépen lemásolni. A javításra is figyelj!

A hagyomány elve

 • ly pl. lyuk, pálya, sólyom
 • régies helyesírású családnevek pl. Kossuth, Czirok, Ferenczi, Virágh, Kiss

1.Tk. 65. o. Olvasd el A j és a ly használata … kezdetű szöveget!

Feladatok: Tk. 63.o. 2. és 3. (Használjátok A magyar helyesírás szabályai című könyvet vagy az internetet, ha bizonytalanok vagytok valamiben!

https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/suggest

J vagy ly? Online megoldható, ellenőrizhető feladat.

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_02_015

2.Tk. 64.o. Olvasd el a képek fölött a régies helyesírású családnevekről szóló szöveget!

3.Tk.64.o. 4. Dani naplójából írd ki a füzetbe azokat a szavakat, amelyeket a hagyomány elve szerint írunk!

Ly:

Régies családnevek:

A füzetben megoldott feladatokat kell küldeni hétfő estig.

Kedves Gyerekek!

A mai óránk címe: Szénhidrátban gazdag élelmiszerek

Kérem, olvassátok el a tk. 87-89. oldalán található leckét és a füzetbe a rövid vázlatot másoljátok le:

Energiaszükségletünk jelentős részét szénhidrátok fogyasztásával biztosítjuk.

Ezek a következők:

 • gabonák, gabonatermékek
 • kenyér és pékáruk
 • tésztafélék
 • rizs
 • burgonya
 • cukrok
 • méz

A vázlatot rajzzal is kiegészíthetitek. Jó munkát kívánok! Gállné tanárnő

 1. évfolyam – TÖRTÉNELEM – 2021. 03. 26.

A 4. TÉMAZÁRÓ MEGÍRÁSA

 

Március 26-án, pénteken 12.00-12.30 óra között kell elkezdeni kitölteni a tesztet a REDMENTA honlapján. A kezdéstől számítva 60 perc áll rendelkezésedre.

Aki indokolatlanul nem tölti ki, elégtelen osztályzatot kap! Igyekezzetek betartani az időpontokat!

Rövid ismertető a tesztről:

A 4. témazáró, amely a középkori Európa témakört zárja le egy olyan feladatlap, amelyet csak egyszer tölthetsz ki maximum 60 perc alatt, ügyelj arra, hogy ne hagyj ki egy feladatot se! Ha minden kérdésre válaszoltál, a folytatásra kattintva küldöd el számomra. Csak az ellenőrzésem után láthatod az eredményedet, amelyről majd értesítelek bennetek.

Ha a kitöltéskor problémád adódna, privát üzenetben írj nekem!

A füzeteket a tavaszi szünet után szeretném ellenőrizni, amikor iskolába megyünk.

Füzetbe írd le és végezd el a mértékváltásokat!

0,548 km=        m =          dm=           cm

0,256 t=            kg=            dkg=           g

20,25 cm=       m=       dm=     mm

43,7 dl=           l=         cl

1,9 dkg=          g=        kg

876 cm2=        dm2=      mm2

57,1 m3=         dm3=       cm3

126,5kg=         dkg=        g

2,574 km=       m=          dm

2,308 hl=         l=            cl

Kedves Gyerekek!

Folyamatosan tanuljátok a szavakat! Ha lehet, kérjetek segítséget a szavak tanulásához nagyobb testvértől, szülőtől!

Feladatok:

2021.03. 25.,: csütörtök:

 1. Tk. 65.o. 4. a  (A füzetedben jelöld a képen látható négy személyt számokkal 1-4-ig úgy, hogy hagyj ki legalább egy-egy üres sort közte, és írd a számok mellé a tulajdonságaikat!)

pl. 1 black hair, brown eyes, …

 

 1. Ismételd át a vázlatot a füzetben! Hogyan alkotunk mondatokat?

     A füzetedben alkoss helyes mondatokat az alábbi szavakból:

 1 sister My got has brown eyes.

 2 isn’t Peter quite tall.

 3 They long hair fair have got.

 4 Taylor Mr short is very.

 5 Mut got hasn’t glasses.

 1. Házi feladat: szavak tanulni!

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat legkésőbb
2021. március 29-én, hétfőn 16.00 óráig. A füzetedben a feladatok megoldását csatolt fájlként kérem elküldeni.

A házi feladatokra fogok pontokat adni (nem mindegyikre, választok a feladatok közül, de azokat mindenkinél értékelni fogom egységesen). Jó munkát kívánok!

A Keresztút II.

feladat: A mai órán nincs órai vázlat. Az alábbi linken egy gyerekeknek szóló keresztutat találtok. Olvassátok és elmélkedjétek át! A link alatt pedig egy szép kis történetet találtok.
Azt is olvassátok él és készítsetek hozzá egy rajzot a füzetetekbe!

gyerekek keresztútja:

https://777blog.hu/2018/03/30/gyermekek-keresztutja/

A három fa

   Volt egyszer három fa. Egymás mellett nőttek az erdőben. Barátok voltak, és – mint többnyire a barátok – ők is sokat beszélgettek egymással. Továbbá – mint többnyire a barátok –  ok is teljesen különbözőek voltak, bár ugyanazon a helyen nőttek fel, és mindhárman nagyjából egy magasak voltak. Az első fa szerette a szépet. A második fa szerette a kalandokat. A harmadik fa pedig szerette Istent.
Egy napon fáink arról beszélgettek, mik szeretnének lenni, ha majd nagyok lesznek. “Ha felnövök, faragott kincsesláda szeretnék lenni, teli ragyogó drágakövekkel” – mondta az első fa. A második fa nem ilyen dolgokra gondolt. “Ha felnövök, hatalmas hajó szeretnék lenni – mondta. – A kapitánnyal, egy nagy kutatóval együtt új országokat fogunk felfedezni.” A harmadik fa közben az ágait rázta. “Én egyáltalán nem szeretném, hogy feldolgozzanak – mondta. – Szeretnék itt maradni, ahol vagyok, és minden évben egyre magasabbra nőni, hogy én lehessek az erdő legmagasabb fája. Ha aztán rám néznek az emberek, látják, hogy Istenre mutatok.”
Teltek-múltak az évek, és egyszer csak három favágó érkezett az erdőbe. “Végre! – kiáltott fel az első fa, amikor az első favágó kezdte kivágni őt. – Most fog valóra válni az álmom, hogy kincses ládika leszek.” “Remek! – kiáltotta a második fa, amikor a második favágó őt kezdte kivágni. – Most megvalósulhat az álmom, hogy vitorlás hajó legyek.” “Jaj, ne! – kiáltott fel a harmadik fa, amikor a harmadik favágó őt kezdte kivágni. – Akkor nem tudom többé Isten felé irányítani az emberek tekintetét.” A favágók elvitték a három fát, amelyek közül kettő számára sokat ígérőnek nézett ki a jövő. De nem sokára mindhármuknak el kellett temetniük az álmaikat. Ahelyett, hogy szép kincses ládikát faragtak volna belőle, az első fát állatoknál használatos csúnya etetővályúvá, jászollá dolgozták fel. Kecses vitorlás helyett egyszerű halászcsónak lett a második fából. A harmadik fából pedig semmi sem készült. Csak gerendát fűrészeltek belőle, és otthagyták az építőmunkás kertjében.
Az élet folyt tovább. Évek teltek el. A három fa lassacskán megtanult együtt élni széttört álmaival. Egy hideg, téli estén aztán egy csapásra megváltozott az első fa élete. Egy csecsemő született ezen az éjjelen – nyilvánvalóan nem közönséges gyermek. Angyalok énekeltek. Pásztorok és királyok jöttek, hogy meglátogassák. Amikor az első fa felfogta, mi is történt, szíve megtelt örömmel. “Mégiscsak megvalósultak az álmaim – mondta. – Nem raknak ugyan tele arannyal és drágakövekkel, de én ringattam a világ legnagyobb kincsét.”
Tovább telt-múlt az idő, összesen mintegy 30 év, és egy napon végre megváltozott a második fa élete is. Kint volt éppen a tó közepén, amikor szörnyű vihar kerekedett. Erősen fújt a szél, és olyan magasra csaptak a hullámok, hogy a kis csónak már azt gondolta, el kell süllyednie. Ám ekkor valami hihetetlen dolog történt. A rajta tartózkodó férfiak egyik felállt. “Hallgass el!” – És a hullámok engedelmeskedtek neki. Amikor a második fa megértette, mi is történt, az ő szíve is megtelt örömmel. “Mégiscsak megvalósultak az álmaim – mondta. – Nem szállítottam ugyan nagy felfedezőt, de a menny és a föld Teremtőjének fiát vihettem.”
Nem sokkal ezután a harmadik fa élete is megváltozott. Jött egy ács, és elvitte magával. Megrökönyödésére azonban nem valami szép dolgot készített belőle, még csak nem is valami hasznosat. Ehelyett durva fakeresztet ácsoltak belőle. “Az a fajta kereszt ez, amit a katonák használnak bűnözők kivégzésére.” – gondolta a fa rémülten. Valóban a vesztőhelyre vitték. Ott a dombtetőn rászögeltek egy halálra ítélt férfit. Tulajdonképpen ennek kellett volna a legborzalmasabb napnak lennie a fa életében, ha nem lett volna ott az a valaki.: A rajta kínok kínját szenvedő férfi nem egy szokásos bűnöző volt, akinek a saját bűntettei miatt kellett bűnhődnie. Igazából ártatlan volt. Jézus Krisztus volt Ő, Isten Fia, aki a világ bűneiért halt meg. Amikor a harmadik fa rájött, mi is történt, ujjongott a szíve az örömtől. “Mégiscsak megvalósulnak az álmaim – mondta. – Nem leszek ugyan a legmagasabb fa az erdőben, de ettől a naptól kezdve mint Jézus Krisztus keresztje újból és újból Istenre irányítom majd az emberek tekintetét.

Küldj fotót az elkészített feladataidról a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 

A mai órán a barokk művészeti korszakról tanulunk. A zenében ez a korszak körülbelül 1600-tól 1750-ig, a nagy barokk zeneszerző, Johann Sebastian Bach haláláig tartott. A feladataid a következők:

 1. Olvasd el a korszak jellemzőit a következő szövegrészben!

2. Nézd meg, hallgasd meg a következő videót, Pécsi Géza tanár bácsi mesél a korszakról, sok zenei idézettel, amelyek bemutatják a barokk zenét. Próbáld meg a videóban felfedezni azokat a jellemzőket, amiket olvastál a szövegben.

https://www.youtube.com/watch?v=Iug5TbNAMoU&ab_channel=L%C3%ADviaHorv%C3%A1th

 

Összefoglalás (Negyedik témakör összefoglalás)

 Az online történelem órán a google meet segítségével foglalunk össze ma 11.00-11.45 óra között! A kapcsolódási linket a facebook osztálycsoportban osztom meg 11.00 órakor.

Hétfőn rajzból is tettem fel a témakörhöz kapcsolódó művészettörténeti információkat, amit nézzetek át, mert megerősíti a témakörben tanult művészeti irányzatok ismeretét!

Március 26-án, pénteken a témakört lezáró dolgozatot írunk a REDMENTA segítségével. A tesztet 12.00-12.30 között kell elkezdeni és a kezdéstől számítva 60 percen át lehet írni. Akinek problémája van az időponttal, privát üzenetben jelezze!

 Olvasd el a tk. 101. oldalán a tankönyvi szöveget!

Ha tudod, nyomtasd ki és ragaszd be, ha nem, másold le az összefoglaló lapot a füzetedbe!

Nyisd meg az összefoglalás prezentációt és gyakorlásként (akár többször is) oldd meg a feladatokat!

A tanulásban segítség:

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) „okostankönyve” nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok! Csináld végig a feladatokat! J

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/fejezet_04_osszefoglalas

Zanza tv kisfilmjei:

https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor

OKOSDOBOZ feladatai:

http://www.okosdoboz.hu/hu-hu/Exercises/Index?classes=5&topic=821

Ezzel legyél készen március 26., péntekig!

A füzeteket a tavaszi szünet után szeretném ellenőrizni, amikor iskolába megyünk.

Az összefoglalást itt tudod letölteni és kinyomtatni

öf4 m

Kedves Gyerekek!

Szövegszerkesztő feladatot oldottatok meg az elmúlt órákon. Be kellett gépelni és formázni egy megadott szöveget, amit a saját gépeden kellett lementeni formázás néven. Ezt levélben csatolva küldted el, melyet majd értékelni fogok.

 1.  A mai órán, az interneten található feladat segítségével ismételjük át a szövegszerkesztési ismereteket: https://learningapps.org/watch?v=piggzu2nt19
 2.  Ezután írj fogalmazást Word szövegszerkesztővel az eddigi iskolás éveidről! Mi történt veled az elmúlt négy év alatt, milyen rendezvényeken szerepeltél, milyenek voltak az órák, a szünetek, milyen az otthoni tanulás stb.? Az írás legalább 15 mondatos legyen! Ügyelj a helyesírásra is! Az otthoni gépedre mentsd le: Iskolás éveim néven.

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

 1. Tk. 64.o. 2. Ellenőrizd le a házi feladatot a füzetben:

 1 Andy is short.

 2 Carla is very slim.

 3 Andy and Mr Walker have got short hair.

 4 Carla and Mr Walker have got blue eyes.

 5 Carla has got fair hair.

 6 Mr Walker is very tall.

   (a 3-4.-esnél a nevek sorrendje mindegy, de mindkettőjükre igaz!)

2.Tk. 64.o. 1.a szavak meghallgatása újra, ismétlése:

A Project Fourth Edition, Level 2,  Unit 6 fejezetben megtaláljátok a tankönyvi hanganyagokat is az Audio részben, vagy az alábbi linken:

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu

 3. Szótárazni:

red hair         vörös haj

grey hair       ősz haj

(mouth         száj)

to describe    leírni, bemutatni

description   személyleírás

 

4. Tk. 65.o. 3. Nézd meg a táblázatokat! Figyeld meg, hogyan alkotunk mondatokat!

    Füzetbe leírni a vázlatot:

Descriptions

(Személyleírások)

1  (a létige: am/is/are + melléknév)

   Andy is short. Andy alacsony.

   Carla is very slim. Carla nagyon vékony.

   I’m not tall. Én nem vagyok magas.

 2 birtoklás: have/has got
 milyen színű haja, szeme van valakinek, van-e neki szemüvege stb.

  ( lehet rövid alakot használni)

I have got blue eyes. / I’ve got …

Nekem kék szemem van.

He has got short, brown hair. / He’s got …

Neki rövid, barna haja van.

I haven’t got glasses.

Nekem nincs szemüvegem.

 1. Írj magadról 5 mondatot! Készíts rövid személyleírást magadról a tanultak alapján:

I’m …

I ’ve got …

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat legkésőbb
2021. március 26-án, pénteken 16.00 óráig. A munkafüzetben az 52. o. 1. feladatot kell lefotózni, a füzetedben pedig a vázlatot és a magadról készült személyleírást csatolt fájlként elküldeni. Jó munkát kívánok!

 

 

Másolás

A következő határidő: április 19. (5.b)

A Természetismeret tankönyvből kell 4 oldalt pontosan szépen lemásolni. A javításra is figyelj!

A kiejtés elve és a szóelemzés elve

Feladatlapot kell megoldanotok a Redmentán. Főleg helyesírási feladatok lesznek.

Elkezdhetitek: 9.30 és 10.00 között.

A kezdéstől számítva 30 percig írhatjátok.

Figyeljetek az időre!

Az eredményeket csak a jóváhagyásom után láthatjátok. Kék jegyet kaptok rá. Jó munkát!

Kedves Gyerekek!

 

A lecke: A táplálkozás hatása a szervezetre

Nézzétek meg az alábbi kisfilmet az ember emésztéséről és válaszoljatok a feltett kérdésekre a füzetbe. A megoldásokat a kisfilmben a feltett kérdések sorrendjében találjátok.

Ezeket a válaszokat kell visszaküldeni 03. 30. 10.00-ig!

https://www.youtube.com/watch?v=1r9K9pjxxwM

 1. Mivé alakul az élelem?
 2. A nyelőcsőből hová jut a falat?
 3. Miért kellenek a hormonok az emésztésnél?
 4. Mi az epe szerepe?
 5. Mi a hasnyálmirigyenzimek feladata?
 6. A coli baktérium jó vagy rossz baktérium?
 7. Mi a máj szerepe?
 8. Hogyan előzhetjük meg a szalmonellás fertőzést?
 9. Mi a B és a K vitamin szerepe?
 10. Mik segítik az emésztést?
 11. Hogyan szaporodik a szalmonella és a baktérium?
 12. Mi pusztítja a kórokozókat az emésztőszervrendszerben?

 

 

Ügyesek legyetek! Kitartás!

Üdv. Tündilla

 

 

A Keresztút I.

 

feladat: Másold le a vázlatot a füzetedbe! Készíts egy rajzot tetszés szerint a keresztút egyik állomásáról!

vázlat:      A keresztút állomásai

 1. Pilátushalálra ítéli Jézust
 2. Jézus vállára veszi a keresztet
 3. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
 4. Jézus szent anyjával találkozik
 5. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet
 6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
 7. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
 8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
 9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
 10. Jézust megfosztják ruhájától
 11. Jézust a keresztre szegezik
 12. Jézus meghal a kereszten
 13. Jézust leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik
 14. Jézust sziklasírba temetik

Rajzodhoz segítenek a képek!

https://www.google.com/search?q=a+kereszt%C3%BAt+k%C3%A9pei&rlz=1C1GCEA_enHU922HU922&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjymqXt2MPvAhUIzoUKHbCYADIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=913

hittanos dal: Hallgasd meg és énekeld az ismert hittanos dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=Q8AQgDCTe4M  Magára vette szennyes ruhámat

2021.03.23-24.Természettudomány 5.

A térkép

Új témakör: Tájékozódás a térben. Lecke címe: A térkép – Tankönyv 96-97.o. – olvasd el!

A térkép fogalma, jellemzői

 • Térkép: a felszín arányosan kicsinyített felülnézeti képe, amelynek saját jelrendszere van.
 • Méretarány: megmutatja a kicsinyítés mértékét. Például: 1:100 000 (egy aránylik a százezerhez), az azt jelenti, hogy ami a térképen 1 cm, az a valóságban 100 000 cm = 1000 m = 1 km.
 • Vonalas aránymérték: A kicsinyítés mértékét rajzos formában is feltüntetik a térképen. Ennek segítségével mérhetünk: két adott pont valóságos távolságát lemérhetjük úgy, hogy a térképen a két pont közötti távot vonalzóval, papírcsíkkal, cérnával megmérjük, majd azt a vonalas aránymértékre felmérjük (2. ábra).

Méretarány szerinti csoportjai (3. ábra):

 • nagy méretarányú: kis területről, például egy utcáról készült részletes térkép
 • kis méretarányú: nagy területről, országról, földrészről készült, erősen kicsinyített térkép

A térkép fajtái: (Atlasz 4.o.)

 • alaprajz – pl.: épület, szoba alaprajza
 • térképvázlat – jelekkel, színezéssel, információkkal ellátott alaprajz
 • útvonalterv – jelekkel, színezéssel, információkkal, ajánlott útvonallal ellátott alaprajz

Tartalom szerinti csoportjai: (Atlasz)

 • földrajzi: tájak, földrészek, országok, domborzati – felszín jellemzői, közigazgatási – országok, megyék
 • szaktérkép: egy adott témát mutat be – népesség eloszlása, éghajlati, ásványkincsek
 • kontúr vagy körvonalas térkép

Az interneten három oldalt ajánlok különösen a természettudomány tanulásához: mozaweb.hu – regisztrálni, új fiókot kell létrehozni. Ezután megnyithatjátok a tantárgyakhoz kapcsolódó könyveket, digitális tartalmakat – videó, 3D animáció, kép, digitális lecke…

nkp.hu – itt nem kell regisztrálni. Megnyitható a Tankönyv digitális formában, feladatokkal, animációkkal, videókkal.

okosdoboz.hu – itt sem kell regisztrálni. Témakörökhöz kapcsolódó játékok, feladatok

A mai leckéhez:

mozaweb.hu, Hogyan születik a térkép? – digitális lecke, A térkép – videó

nkp.hu – Térképtípusok feladat https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_001

 Feladat: Munkafüzet 103.o. 4., 5., 6., 7., 104.o. 8., 9., 10. Küldjetek fényképet a 4., 7., 10. feladatról a digioktataslacur@gmail.com címre március 26. péntekig!!!

Szorgalmi: Mf. 102.o. 2., 104.o. 4. – ez is küldhető lefotózva!

Irodalom 5.b 03.23. és 25. /kedd, csütörtök/

 Folytassátok a rajzórán elkezdett könyvecske készítését! A témazáró után fogom majd beszedni és értékelni.

A következő feladatokat erre a hétre, a keddi és a csütörtöki órákra kapjátok.

A füzetbe csak a feladatok, kérdések számát és a válaszokat írjátok! Egész mondattal válaszoljatok! Tollal írjatok, különben nem látszik. Ne akarjátok az egészet egyszerre megoldani, osszátok el 2-3 napra! De küldeni egyszerre kell.

 Petőfi: János vitéz (19-20.rész)

2.Olvassátok el figyelmesen a 19. részt a Tk. 144-145. oldalán!

Hallgassátok meg közben!

 

https://www.youtube.com/watch?v=ljBZUvwwZHM&ab_channel=VariousArtists-Topic

 

2.Válaszoljatok a következő kérdésekre a 19. rész szövegének segítségével! Válaszaitokat írjátok le a füzetbe!

 1. rész
 2. Milyen költői képre ismersz a következő idézetekben?

„S váltott a föld szép tavaszi ruhát,”

„A szekér azt mondta: nem mozdulok biz én!”

 1. Milyen lelkiállapotban vándorolt Jancsi?
 2. Kivel találkozott az erdőben? Miben kellett segíteni neki?
 3. Hogyan ját túl János az óriások csőszének eszén?
 4. Mire használta a patakba szédült óriást?

 

 1. Olvassátok el figyelmesen a 20. részt a Tk. 145-147. oldalán!

Hallgassátok meg közben!

https://www.youtube.com/watch?v=tOHD_POiisE&ab_channel=VariousArtists-Topic

4.Keresd meg a válaszokat a következő kérdésekre a 20. rész szövegében! Válaszaitokat írjátok le a füzetbe!

 20. rész

 1. Mit csináltak az óriások, amikor János belépett a várba?
 2. Mit tett János az óriások királyával?
 3. Az óriások királlyá fogadják Jancsit. Másodszor kap ilyen lehetőséget. A franciáktól nem fogadta el. Most elfogadja, de nem marad ott. Mit kér és kap az óriásoktól?
 4. Milyen hasonlóságot, párhuzamot figyelhetsz meg a zsiványok és az óriások legyőzése között?
 5. Milyen tulajdonságai segítették János vitézt az óriások legyőzésében?

 

 1. Az nkp.hu oldalon oldjátok meg az Óriások földjén, Az óriások legyőzése és a Próbatételek című feladatokat! Ott ellenőrizni is tudjátok.

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/lecke_02_010

 1. Újabb költői eszközöket kell megismerned:

Nyelvi alakzatok: megszólítás, kérdés, felkiáltás, párhuzam, ellentét, ismétlés, túlzás

Tk. 148.o. Másold le a táblázatot!

Az elvégzett feladatokról készült fotókat péntek estig kell elküldeni E-mailben csatolva a digioktataszsu@gmail.com  címre.

A jó megoldásokat piros ponttal jutalmazom, aki nem küldi, fekete pontot kap, ahogy az iskolában is.

Olvasd el, amit a füzetbe írtál a múlt órán! A dal, amit ma tanulunk, háromszólamú, homofón szerkesztésű. A kottában láthatod, amint a két összekapcsolt kottasorban (öt vonalban) három különböző helyen állnak a hangjegyek – a legelején az 1. 2. és 3. vonalközben. Az énekesek így három különböző, egymással összecsengő hangmagasságot énekelnek. A fő dallam a legmagasabb szólamban van – az hallatszik a videóban a legjobban, mi is azt énekeljük majd. A két alsó szólam kísérőnek számít, ez a homofón szerkesztés. A 2. és 3. versszak a dal alatt található. Mivel ismétlésekkel éneklik a dalt, megpróbálhatod már az első meghallgatás alkalmával (majdnem úgy, mint órán) az ismétléskor énekelni a kórussal. Még egy megjegyzés; a beírás téves, ez a dallam korábban keletkezett.

 1. Rózsás a távol, ködből kél fátyol,
  Szirmokra, fűre fény ül.
  Április bája szívünkbe száll ma,
  S távolba tűnik végül.
  3. Zöld fű közt árva kék ibolyácska,
  Elröppen év és óra.
  Múló az élet, vágyam sír érted,
  Szólíts egy édes csókra.

https://www.youtube.com/watch?v=TOku00e2MBA&ab_channel=S%C3%A1ndorMarton

A polifón szerkesztés sokkal bonyolultabb. Itt is több szólamról beszélünk, de a szólamok egyenrangúak, és más-más időben kezdik a dallamot, akár a kánonnál. Azonban, eltérően a kánontól inkább utánozzák egymást, nem ugyanazt éneklik. Hallgasd meg, milyen ünnepélyes lesz tőle a zene! A kottát is látni fogod, ritkán találsz egymás alatti hangjegyeket, vagyis csak pár alkalommal énekelnek egyszerre, azt is inkább két szólam teszi. Ez a motetta (a kórusmű zenei formája) ötszólamú, és látsz majd furcsa, 13-ra hasonlító jeleket a sorok elején – akár a violinkulcs, ezek is zenei kulcsok.

https://www.youtube.com/watch?v=tl-OFj2dOqQ&ab_channel=MeloMan

 

Füzetbe írd le a következő műveleteket és számold ki!

Füzetbe másold le a mértékegységeket!

Tömeg:     mg < cg < dg < g < dkg < kg < q < t

Űrtartalom:  ml  < cl < dl < l < hl

Hosszúság: mm < cm < dm < m < km

Terület: mm2 < cm2 < dm2 < m2 < ha < km2

Térfogat: mm3 < cm3 < dm3 < m3

Kedves Gyerekek!

Legyetek szívesek újra megtanulni ezt a gyakorlatsort lépésenként! Tavaly már megtanulhattátok, de nem árt ismételni! Csak ügyesen! J

https://www.youtube.com/watch?v=0IDtGWF1bqE

Alább az első videó a lányoké, a második a fiúké. Persze megpróbálhatjátok mindkettőt.

A súlyzóként használt ásványvizes pakk kisebb legyen!

https://www.youtube.com/watch?v=H_NB2K0mk6w

https://www.youtube.com/watch?v=f307bEEV-eo

 

                                               Jó mozgást! Vigyázzatok magatokra!

Másolás

A következő határidő: április 19. (5.b)

A Természetismeret tankönyvből kell 4 oldalt pontosan szépen lemásolni. A javításra is figyelj!

A szóelemző írásmód

 1. Ismétlés

– Tk. 62.o. Gondolatgyűjtő

Másold le a füzetbe a szóelemzés elvének magyarázatát, majd tanuld meg!

 1. A szóelemzés elvét alkalmazzuk azoknak a szavaknak az írásakor, amelyeket nem úgy írunk le, ahogy ejtjük. Pl. adj
 • kiejtése: aggy
 • írásban: ad + j=adj, tehát leírjuk a szótőt, utána a toldalékot, a felszólító mód jelét

Mi is történik a kiejtéskor? Ugye ismerős? Összeolvadás, az egymás mellé kerülő d és j hangok egy harmadikká, hosszú gy-vé válnak.

Elevenítsd fel a mássalhangzótörvényeket! Lapozz a Tk. 117. oldalára! Másold le a füzetbe a táblázatot, és írd be a következő szavakat a megfelelő helyre!

tanuljon, boldogság, hangya, mosdó, bátyja, nénje, tanmese, látja, mondta, szebbre

Nem a kiejtés szerint írjuk ezeket a szavakat, hanem úgy, hogy a szóelemek, a szótő és a toldalékok világosan felismerhetőek legyenek. Ez a szóelemző írásmód lényege.

3.Az nkp.hu oldalon az Okostankönyvben oldd meg az Elemezzünk! című feladatot online, ott ellenőrizd is!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_02_014

4.Írd le a füzetbe a következő szavakat helyesen!

haggyuk, fucc, mecci, azomban, jáccik, ucca, hatytuk, aszt, gyűjcse, othon

A szerdai órára ismételd át, amit a kiejtés elvéről és a szóelemzés elvéről tanultál! Feladatlapot fogtok megoldani a Redmentán.

Küldeni most nem kell.

 

 

 

A Unit 6 fejezet következik.

Folyamatosan tanuljátok a szavakat. Figyelmesen hallgassátok meg a szövegeket, figyeljétek meg az új szavak kiejtését! A házi feladatokra fogok pontokat adni (nem mindegyikre, választok a feladatok közül, de azokat mindenkinél értékelni fogom egységesen).

Feladatok:

 1. 03. 22.,:hétfő: Tk. 64.o. szavak meghallgatása, olvasása:

A Project Fourth Edition Unit 6 fejezetben megtaláljátok a tankönyvi hanganyagokat is az Audio részben, vagy az alábbi linken:

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu

(Kétszer szoktuk meghallgatni a szövegeket; lehet többször is, ha szükséges.)

Szótárazni:

tall                   magas

short                alacsony, rövid

fat                   kövér

slim…             vékony

long                 hosszú

hair…              haj

bald                 kopasz

dark                sötét

fair                  (világos)szőke

blonde             szőke

eye(s)              szem(ek)

glasses             szemüveg

a moustache    bajusz

a beard            szakáll

quite                elég(gé)

very                 nagyon

 

Tk. 64.o. 2. Read. (Olvasd el a személyleírásokat!)

(füzetben: a 2. feladatban másold le a mondatokat, és írd eléjük a neveket:

Carla, Andy vagy Mr Walker a szöveg alapján)

Mf. 52.o. 1.+ szavak tanulni!

A feladatokat még nem kell elküldeni, majd a szerdai óra után egyben! Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

A mai napon a történelemhez kapcsolódó művészettörténeti ismeretanyagot összegzünk.

Ez az ismétlés jól jöhet márc. 26., pénteken a történelem témazáró írásakor is!

Tekintsd át az alábbi összegzést!

Nézd meg a reneszánsz stílust összegző kisfilmet a ZANZA TV-től:

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/reneszansz

Kutakodj az INTERNETEN mindhárom irányzathoz keress példákat!

5.B osztály  hittan 2021. március 16. ; március 18.

 1. március 16. kedd

feladat:  Olvasd el a szentírási szakaszt, majd másold le a vázlatot a füzetedbe és készíts rajzot is az utolsó vacsoráról!
Márk 14,10-25

Iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül, elment a főpaphoz, hogy elárulja. Amikor ezek tudomást szereztek róla, megörültek és pénzt ígértek neki. Ezért kereste a kedvező alkalmat, hogy a kezükre adhassa.

A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai megkérdezték: „Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?” Erre elküldte két tanítványát: „Menjetek a városba! – mondta. – Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Szegődjetek a nyomába, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el.” A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, s el is készítették a húsvéti vacsorát.

Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel. Miután a vacsorához letelepedtek, Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, egyiktek elárul engem, egy, aki eszik velem.” Elszomorodtak és sorra kérdezték: „Csak nem én?” Így válaszolt: „Tizenkettőtök közül az egyik, aki velem egyszerre nyúl a tálba. Az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van róla írva, de jaj annak az embernek, aki elárulja az Emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik.”

Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában.”

vázlat :
Az utolsó vacsora

 • Jézus és a 12 apostol együtt ünnepelte a zsidó Húsvétot (az Egyiptomból való megszabadulást)
 • a vacsora ez volt:
  – kovásztalan kenyér (pászka)
  – bor
  – bárány hús
  – keserű saláta
 • Jézus megalapította az oltáriszentséget (Eukarisztia)
  >>>>>  Krisztus teste a kenyér színe alatt
  >>>>>  Krisztus vére a bor színe alatt
 • Júdás volt az, aki elárulta Jézust 30 ezüstért

hittanos ének:  Hallgasd és énekeld!
https://www.youtube.com/watch?v=xKTSlteDomI       Kenyered és borod táplál engem

 1. március 18. csütörtök

feladat: Olvasd el a szentírási szakaszokat, majd másold le a vázlatot a füzetbe!
Márk 14, 32-46

Odaértek a Getszemáni nevű majorba. Itt így szólt (Jézus) tanítványaihoz: „Üljetek itt le, amíg imádkozom.” Magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost. Remegni kezdett és gyötrődni. Majd így szólt hozzájuk: „Halálos szomorúság fogta el lelkemet. Maradjatok itt és virrasszatok!” Valamivel odébb ment, leborult a földre és imádkozott, hogy ha lehetséges, maradjon el ez az óra. Abba, Atyám! – fohászkodott –, te mindent megtehetsz. Vedd el tőlem ezt a kelyhet! De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!” Visszament hozzájuk, de alva találta őket. Megszólította Pétert: „Simon, alszol? Egy órát sem tudtál virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan készséges, de a test gyönge.” Megint elvonult és előbbi szavait ismételve imádkozott. Visszatérve újra alva találta őket, mivel szemük igen elnehezedett. Nem is tudták, mit feleljenek. Harmadszor is visszament hozzájuk, s azt mondta nekik: „Még mindig alusztok és pihentek? Elég volt. Itt az óra, az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Keljetek fel, induljunk! Íme, közeledik hozzám az áruló!” Míg beszélt, odaért Júdás, egy a tizenkettő közül, s vele karddal és doronggal felfegyverezve egy csapat, amelyet a főpapok, írástudók és vének küldtek ki. Az áruló így adott jelt: „Akit megcsókolok, ő az. Fogjátok el és vezessétek el biztos őrizet alatt!” Odaérve rögtön Jézushoz lépett: „Mester!” – szólt és megcsókolta. Erre rátették kezüket és elfogták.

János 19,10-16

Pilátus kérdőre vonta: „Nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszíttesselek?” Jézus csak ennyit mondott: „Nem volna fölöttem hatalmad, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki a kezedre adott, nagyobb a bűne.” Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa. A zsidók azonban ordítottak és fenyegetőztek: „Ha elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mert aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak!” E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. Elfoglalta a bírói széket a köves udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak. Húsvét előkészületi napja volt, a hatodik óra körül járt. Így szólt a zsidókhoz: „Nézzétek, a királyotok!” De újra elkezdtek ordítani: „Halál rá! Halál rá, keresztre vele!” Pilátus megkérdezte: „Keresztre feszíttessem a királyotokat?” De a főpapok tiltakoztak: „Nincs királyunk, csak császárunk!” Erre kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre.

vázlat:

Jézust elfogják, elítélik

 • az utolsó vacsorát követően Jézusész az apostolok a getszemani kertbe mentek
 • Jézus félrevonulva imádkozott és közben vérrel verítékezett
 • az áruló Júdás jött a katonákkal, csókkal köszöntötte Jézust, erre a katonák elfogták
 • Jézus a főpap és a vének tanácsa elé került
 • végül pedig a helytartó, Poncius Pilátus elé állították, aki kereszthalálra ítélte Jézust

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=dBSvwJ7qvxM   Te vagy a fény

Nézd meg, hallgasd meg újra az előző tananyag videóját, melyben a Magyar tánc szólal meg (újra itt a link). Próbáld énekelni az előadóval!

https://www.youtube.com/watch?v=k5gVwHMOvUg

Itt látod Apor Lázár táncának kottáját. Az alatta lévő szöveget olvasd el kétszer, majd nézd meg az azt követő videót! Az éneklő hölgy mögötti férfi hangszerének neve koboz.

Erdélyben jött létre az a gyűjtemény, amelyet a zenetörténet a Kájoni-kódex néven ismer. Szerzője Kájoni János szerzetes (1629/30? – 1687), zeneszerző, orgonista és nyomdaalapító volt. A kéziratos gyűjteményben magyar dallamok és korabeli kortárs szerzők művei találhatók. Az egyházi dallamokon kívül táncok is szerepelnek a kéziratban: „változó-tánc”, „cigány-tánc”, „Paikos-tánc”, „Lapoczkás-tánc”. A kódex egyik legnépszerűbb darabja az Apor Lázár tánca, valószínűleg korábban, az 1500-as években keletkezett.

https://www.youtube.com/watch?v=br9PDGgaZxI

A reneszánsz korszak elsősorban az énekelt zene ideje. A következő szöveget másold be a füzetbe! (nem kérek róla fényképet)

ZT A reneszánsz a 15. és 16. század művészeti stílusa, kora. A szó jelentése újjászületés. Ez a kórusművészet, az énekelt zene virágkora. Az énekkarok több szólamban énekelnek, a zenét két módon szerkesztik:

 • Homofónia – egy fődallam, a többi szólam a kísérő szerepét tölti be a vidám hangvételű dalokban
 • Polifónia – a szólamok egyenrangúak, a szövegben kis eltérések találhatók, és más-más időben éneklik el a szólamok. Ez egyfajta ünnepélyességet kölcsönöz a zenének

A hangszerek a tánczenében szerepelnek – csembaló, cimbalom, bőgő, duda, síp, dob, koboz

Kedves Gyerekek!

A házi feladatot, tehát a lerajzolt fát az iskolában fogjuk majd ellenőrizni.

A mai óránk címe: Vitamin- és ásványianyag- dús élelmiszerek

Kérem, olvassátok el a tk. 84-85. oldalán található leckét és a füzetbe másoljátok le a rövid vázlatot:

Főzelék és főzelékkészítmények:

 • Konzervek
 • Savanyított készítmények
 • Mélyhűtött, fagyasztott termékek
 • Szárított zöldségek

Gyümölcsök és gyümölcskészítmények

 • Konzervek, befőttek
 • Mélyhűtött gyümölcsök
 • Szárított gyümölcsök
 • Lekvárok, ízek, zselék
 • Kandírozott gyümölcsök
 • Gyümölcslevek, italok
 • Gyümölcsszirupok, szörpök

Jó munkát kívánok! Gállné tanárnő

Mai témánk: A keresztes háborúk, a százéves háború (4. témakör 12. lecke)

Az online történelem órán a google meet segítségével beszéljük meg a tananyagot ma 10.00-10.30 óra között! A kapcsolódási linket a facebook osztálycsoportban osztom meg 10.00 órakor.

Olvasd el a tk. 100. oldalon a tankönyvi szöveget (a lecke fő része és kiegészítő anyagok)!

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe!

Házi feladat: a vázlat után rajzolj a füzetedbe egy középkori lovagot!

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) „okostankönyve” nagyon jó! Érthető szöveg, kisfilmek, nagyon jó játékos feladatok! Csináld végig a feladatokat! J Ennek a leckének a vége szól a mai témánkról!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_04_013

 ZANZA tv kisfilmjének a második fele 4.30-6.03 perc közti rész a keresztes hadjáratokról szól

https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/technika-es-technologia-az-ezredfordulon-fellendules-keresztes-hadjaratok

 

Tökéletlen történelem film sorozat

Lovagok (7 perc):

https://www.youtube.com/watch?v=jvAOmZl7oy4&ab_channel=T%C3%B6k%C3%A9letlenT%C3%B6rt%C3%A9nelem

Keresztes háborúk (12 perc):

https://www.youtube.com/watch?v=yPHXtXPJAqc&t=124s&ab_channel=T%C3%B6k%C3%A9letlenT%C3%B6rt%C3%A9nelem

 

Ezzel legyél készen március 24., szerdáig, akkor összefoglaljuk az eddig tanultakat.
Témazáró dolgozat március 26-án, pénteken írjátok a REDMENTÁN.

A füzeteket és munkafüzetet a tavaszi szünet után szeretném ellenőrizni.

Petőfi: János vitéz

Ismétlés

 

Ma egy ismétlő, gyakorló feladatlapot kell megoldanotok a Redmenta.hu oldalon. Történelemből már írtatok ott dolgozatot, tehát ismerős. Aki már regisztrált, csak be kell lépni a meglévő E-mail-címmel és jelszóval. Ezután csatlakozás a magyaros csoporthoz a következő DIREKTCÍM bemásolásával:

5bmagyar837661

Az ugrás gombra ne felejts el kattintani! Ha sikerült, látom a jelentkezésedet, és beveszlek a csoportba. Ha segítségre van szükség, írjatok Messengeren!

A feladatlapot 11.30 -12.30 óra között lehet elkezdeni. Ha már elkezdted, 40 perced van a megírására. Mivel ez nem dolgozat, készítsd elő a János vitéz 14-18. részét, közben belenézhetsz.

A pontos eredményt és a megoldásokat csak akkor fogod látni, ha mindenkiét átnéztem, javítottam, jóváhagytam. Az osztály csoportjába fogok írni, ha készen van. Jegyet nem kaptok, pontozással fogom értékelni.

 A keddi óráig a következő ismétlő feladatokat kell megoldani, lefényképezni és elküldeni csatolva a digioktataszsu@gmail.com  címre. Tollal írjatok, különben nem látszik.

Old meg a füzetedben a következő szorzásokat!

4,67*10=                     16,2*10=                    7,59*10=                     38,072*10=

8,056*10=                   19,71*10=                  7,1*10=                       19,92*10=

0,35*100=                   0,049*100=                10,01*100=                 0,6*100=

32,8*1000=                 25,487*1000=            0,2415*1000=             1,74*1000=

 

Figyelj, hogy a tizedesvesszőt mozgatod!

A feladatok visszaküldési határideje március 18.

Füzetbe:           73.                       18th March

Comprehension

Először gyakoroljuk a szavakat!

Füzetbe: Fejtsd meg a betűrejtvényt a füzetedbe. Csak a megoldást írd le! (visszaküldeni)

 1. D _ W _ S _ A _ R _   = ………………..
 2. _ I T _ _ E _ = ………….
 3. L I _ _ N _ R _ O _ = …………….
 4. D _ N _ N _ R _ _ M   = …………………….
 5. feladat: 54. o. 1. Hallgasd meg és olvasd el a szöveget újra! Itt a link:

 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Page 54, Exercise 1

 1. feladat: Keresd meg a következő mondatokat a szövegben és másold le ezeket a füzetedbe! Csak az angol mondatokat írd le!

 

 1. A földszinten van egy előszoba, egy nappali, egy ebédlő és egy konyha.
 2. Az ebédlő a konyha mellett van.
 3. Kinn van egy kert és van egy garázsunk is az autónknak. (visszaküldeni)

 

 1. feladat: Gyakoroljuk a szavakat és az elöljárókat a TK. 54. o. 1. feladat képének segítségével. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szóval! A mondatokat írd le a füzetedbe! (visszaküldeni)

 

 1. The toilet is under the …………….. .
 2. The bathroom is between Vama’s ………………. and the parents’ ………………….. .
 3. The car is in the ………………. .
 4. The wardrobe is in the ……………… .
 5. There are 4 chairs in the ……………………. .

 

 1. feladat: 54. o. 3. Hallgasd meg az anyagot. Hol van Ravi? Csak a szót írd le a füzetedbe! (visszaküldeni)

 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Page 54, Exercise 3

 

 1. bedroom
 2. ……………
 3. ……………
 4. …………….
 5. …………….

Jó munkát kívánok.

Kedves Gyerekek!

Szövegszerkesztő feladatot oldottatok meg az elmúlt órán. Be kellett gépelni és formázni egy megadott szöveget, amit a saját gépeden kellett lementeni formázás néven. Ezt most csatolt fájlként fogjátok nekem elküldeni, levélben.

Ennek a lépései:

 1. A gmail megnyitása
 2. Rákattintás a: Levélírás gombra
 3. A címzetthez az én email címem bemásolása az iskolai honlapról
 4. A tárgyhoz beírjátok: formázás
 5. Írtok néhány mondatos levelet!
 6. A lapalján lévő gémkapocs jelre kattintsatok, ami a fájl csatolás jele

7.Kikeresitek a saját gépetekről a múlt heti szövegszerkesztési feladatot és rákattintasz

8.Ezután rányomsz a megnyitás gombra és elindul a csatolás

 1. Az oldal alján található sávban megjelenik egy idő múlva a fájl neve és mérete, akkor a művelet befejeződik
 2. A végén a küldés gombra ütsz majd

Ehhez az interneten is kapsz segítséget:

https://www.youtube.com/watch?v=nXljBVMbCrM

https://support.google.com/mail/answer/6584?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Az elküldési határidő:2021.03.24. Jó munkát kívánok!

 

 

Mai témánk: a X-XI. századi Európa és a lovagok (4. témakör 11. lecke)

Az online történelem órán a google meet segítségével beszéljük meg a tananyagot ma 11.00-11.30 óra között! A kapcsolódási linket a facebook osztálycsoportban osztom meg 11.00 órakor.

Olvasd el a tk. 96-99. oldalon a tankönyvi szöveget (a lecke fő része és kiegészítő anyagok)!

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe!

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) „okostankönyve” nagyon jó! Érthető szöveg, kisfilmek, nagyon jó játékos feladatok! Csináld végig a feladatokat! J Ennek a leckének az második fele szól a mai témánkról!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_04_013

ZANZA tv kisfilmje teljes bemutatást ad Európáról (5.30 perc)

https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/europa-letrejotte

MOZAWEB (regisztrálás után MOST ingyen használható!):

TÖRTÉNELEM 5 könyv 122-129. old.

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2655U&page=123

 Ezzel legyél készen március 19., péntekig, akkor töltöm fel a következő leckét!

A füzeteket és munkafüzetet a témakör végén szeretném ellenőrizni.

 

 

Feladatok:

House lap:

Write 10 true sentences with There is a / There are … There isn’t … There aren’t …

Írj 10 igaz mondatot a képről (mi van, mi nincs a házban) a füzetedbe:  There is … / There are … There isn’t … There aren’t … (A már tanult szavakkal írj mondatokat! Lehetnek tagadó mondatok is: mi nincs a képen.)

A feladatot még nem kérem elküldeni, majd a holnapi, 18-ai feladattal együtt.

Balástya PROJECT:
Készíts a füzetedben egy 10-12 mondatos leírást Balástyáról! Minta: a füzetbe beragasztott Her town szöveg és képek! (a képeket természetesen lehet rajzolni is)

A feladatot osztályozni fogom! /Nem kell túl bonyolult mondatokban gondolkodni, olyan szavakat használj lehetőleg, amiket már tanultunk. A rajzoknál/ beragasztott képeknél is lehetsz kreatív./
Határidő: 1 hét múlva, 2021. március 24., szerda

Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

Másolás

A következő határidő: április 21. (5.a) és április 19. (5.b)

A Természetismeret tankönyvből kell 4 oldalt pontosan szépen lemásolni. A javításra is figyelj!

A szóelemző írásmód

1.Olvasd el a Tk. 60. oldalán Dani naplóját, majd írd le az 1. és a 4. feladat megoldását a füzetbe!

2.Olvasd el a helyesírási szabályokat a 60-61. oldalon!

 Írd le a füzetbe!

     A) Egy, egyes, egyetlen stb. – mindig 1 gy-vel! Kisebb, kisebbít stb. – 1 s-sel!

    B) A h-ra végződő szavak toldalékolása:

 • akkor is írjuk, ha nem ejtjük pl.céhtől, csehvel, méhhez
 • mindkettő helyes: méhhel – méhvel, juhhal – juhval
 • ha ejtjük a h-t: Allahhal, dohhal

   C) A t végű igék felszólításkor változnak:

      pl.  fut – fuss, lát – lássuk, halaszt – halasszátok

Tk. 62.o. 4. feladat (füzetbe)

3.Tk. 61.o. 7. Olvasd el!

Figyeld meg, hogy az elektronikus levél közismert elnevezése kétféleképpen írható A magyar helyesírás szabályai legújabb kiadása szerint:

 • E-mail – eredeti helyesírással, E-mailben, E-mail-cím
 • ímél – kiejtés szerint, ímélben, ímélcím

Szorgalmi: Tk. 62.o. 5.

A feladatokat péntekig küldjétek el!

Kedves Gyerekek!

 

Az előző lecke megoldásait küldeni fogom, amikor mindenki háziját megkaptam, így ellenőrizhetitek a megoldásokat.

Az alábbiakban a mozgás szervrendszeréről lesz szó, melyről már alsó tagozatban is tájékozódtatok. Ismereteiket bővíthetitek a következő videóval:

https://www.youtube.com/watch?v=VZjqUMzApM8

A tankönyvben a 128-129. oldalakon találjátok a tudnivalókat.

A munkafüzet 130. / 1.  2.    131. / 5. feladatainak megoldásait kérem, hogy küldjétek vissza!

Március 23. 8.00-ig / jövő hét kedd/ várom a megoldásokat! Mindenki figyeljen a határidőre és a külalakra!

Tollal írjatok és ellenőrizzétek, hogy éles-e a fotó, amelyet küldtök!

A megoldásokat csak mailben fogadom el! Köszönöm!

Ügyesek legyetek, biztos vagyok benne, hogy odafigyeléssel nem fog gondot jelenteni!

 

Üdv. Tünde néni

Ismételjük át a korai középkorban keletkezett dalokat! Ebben segítséget a videók elindításával kapsz. Először a „Kövecses út mellett” kezdetű népdal (a videóban kevesebb versszakkal és szolmizálva is hallod). Ráadásul újra meghallgathatod a kor latin nyelvű vallásos énekét, a gregoriánt.

https://www.youtube.com/watch?v=qRXubXlLtvA&ab_channel=GyulaDajka

A trubadúrdal lesz a következő, itt találod a szövegét és kottáját, a videót elindítva pedig a segítséget az énekléshez.

https://www.youtube.com/watch?v=00cPQMc7oC0&ab_channel=VariousArtists-Topic

Írd be a füzetedbe a következő szöveget!

ZT  A többszólamúság a 11-12. században alakult ki. Első formái

 1. Kánon – minden szólam ugyanazt a dallamot énekli, de nem egyszerre kezdik az éneklést
 2. Organum – egyik szólam énekli a fődallamot, a másik pedig vele párhuzamosan, néhány hanggal magasabban vagy mélyebben énekel

Nézd meg a következő videót, példa az egyszerű többszólamúságra – organum.

https://www.youtube.com/watch?v=QH71sxmG9wY

A következő videóban korabeli hangszereket is hallasz

https://www.youtube.com/watch?v=1t59qIY3i5c

Most azt a dalt hallod a videóban, amit ma tanulunk, szintén hangszeres változatban.

https://www.youtube.com/watch?v=X0jNZjnd3Js&ab_channel=Zolee42

Lapozz a tankönyv 50. oldalára. Az ott talált dal szövegét olvasd el, majd indítsd el a következő videót. Hallgasd a dalt, közben kísérd a szöveget. Hallgasd meg még egyszer, és próbálj együtt énekelni az előadóval.

https://www.youtube.com/watch?v=k5gVwHMOvUg

Bárdos Lajos kórusműben dolgozta fel ezt a dalt, Régi Táncdal címmel, hallgasd meg!

https://www.youtube.com/watch?v=I1VB9FzdS2s&ab_channel=M%C3%B3nikaS%C3%A1ndor

Tk 201./54. írásban számolj a füzetbe, egymás alá írd a számokat, figyelj a műveleti

sorrendre a zárójel van először

201./62. füzetben írásban számolj

201./64.

Petőfi: János vitéz

 

Folytassátok a rajzórán elkezdett könyvecske készítését! A témazáró után fogom majd beszedni és értékelni.

1.Olvassátok el figyelmesen a 15. és a 16. részt a Tk. 138. oldalán!

Hallgassátok meg közben!

 

https://www.youtube.com/watch?v=CjrUWgAJPto&ab_channel=VariousArtists-Topic

https://www.youtube.com/watch?v=h6NINI1veKs&ab_channel=VariousArtists-Topic

 

Válaszoljatok a következő kérdésekre a szöveg segítségével! Válaszaitokat írjátok le a füzetbe!

 1. rész

Mit adott a francia király Jancsinak?

 

 1. rész

Mivel utazott haza Jancsi?

Milyen tervei voltak?

Miért akarta a gazdáját megjutalmazni?

 

 1. Olvassátok el figyelmesen a 17. és a 18. részt a Tk. 139-141. oldalán!

Hallgassátok meg közben!

 

https://www.youtube.com/watch?v=pBHu94GmebE&ab_channel=VariousArtists-Topic

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DQVT2DGgDY&ab_channel=VariousArtists-Topic

 

Válaszoljatok a következő kérdésekre a szöveg segítségével! Válaszaitokat írjátok le a füzetbe!

 1. rész

Mi volt a vihar előjele?

Hogyan menekült meg Jancsi?

Mi történt a király ajándékával?

Milyen mesebeli lény segítségével jutott el hősünk a falujába?

Rossz hírrel fogadták. Mi volt az?

 

 1. rész

Mi történt Iluskával?

Mi lett a mostoha sorsa?

Milyen virágot választott útitársul Jancsi vándorútjához?

 1. Az nkp.hu oldalon oldjátok meg a Jancsi kalandjai, Hazaindulás és az Újra a faluban című feladatokat! Ott ellenőrizni is tudjátok.

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/lecke_02_009

Tanuljátok meg a 18. rész 10. és 11. versszakát! Majd az iskolában fogom kikérdezni.

A feladatok megoldásait küldjétek el E-mailben csütörtök estig!

Csatolok olyan videókat, melyeket bemelegítésként, erősítésként, nyújtásként is lehet végezni. Külön a lányoknak és a fiúknak is javaslok feladatokat, persze elvégezhetitek a másik nem gyakorlatait is. Próbáljátok ki őket!

Lányoknak: https://www.youtube.com/watch?v=_A2R8n1K-as

https://www.youtube.com/watch?v=HF9JdmftV1U

https://www.youtube.com/watch?v=WX8Xoa7VAvg

Fiúknak: https://www.youtube.com/watch?v=Kq-y6wDM0NU

https://www.youtube.com/watch?v=Wl0k0T6MPzI

https://www.youtube.com/watch?v=PSj_U9EuD_0

 

Tartásjavító feladatok, gerinctorna:

Az interneten: https://www.youtube.com/watch?v=2BlHSkU2omg&feature=youtu.be

Emellett a sportolóknak továbbra is végezhetik az első alkalommal feltett edzéseket!!!

Kedves Ötödikesek!

Olvassátok el, nézzétek át a Tankönyv 94.oldalán lévő összefoglalást, majd töltsétek ki a Munkafüzet 99-100. oldalát! Ez egy otthoni házi dolgozat, jegyet fogok rá adni!!!

A megoldáshoz használhatod segítségül a Tankönyvet és a Munkafüzet korábban megoldott feladatait is!

 

Feladat

Készítsétek el a Munkafüzet 99-100. o. feladatait! Küldjetek fényképet erről a két oldalról a digioktataslacur@gmail.com címre március 20. szombatig!!!

A feladatok visszaküldési határideje március 18. Együtt küld vissza a következő óra feladataival!

Eddig megismerkedtünk a szoba berendezési tárgyaival, azok helyével. Ma tovább lépünk, és megismerkedünk a ház részeivel.

Füzetbe felírni:               72.                             17th March

Our house – vocabulary

Feladat: TK. 54. o. 1. Nézd meg a képet. Egy ház belsejét látod. Ehhez kapod az új szavakat. Írd le ezeket a szótárba!

Szótárba:  (visszaküldeni)

upstairs – emelet

downstairs – földszint

bedroom – hálószoba

bathroom – fürdőszoba

hall – előszoba

living room – nappali

dining room – ebédlő

kitchen – konyha

cellar – pince

toilet – WC

stairs – lépcsők

garden – kert

garage – garázs

 

1.       feladat: TK. 54. o. 1. Hallgasd meg a szöveget. Itt a link, kattints rá!

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Page 54, Exercise 1

2.       feladat: Figyeld meg a kék színű szavakat! Ezek közül melyik nincs a fenti képen? Ezt a szót írd be a füzetedbe!

3.       feladat: Hallgasd meg és olvasd el a szöveget újra!

4.       feladat: TK. 54. o. 2. a: Nézd meg a házat az 1. feladatban. Füzetedbe írd le a számok mellé, melyik helyiségről van szó? (visszaküldeni)

Így: 1 – upstairs

2 –

Ha nem vagy biztos benne, itt a segítség, ellenőrizz:

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Page 54, Exercise 2 a, b

5.       Házi feladat: Oldd meg a betűrejtvényt a füzetedbe! Csak a megoldást kérem! (visszaküldeni)

1.       R A L L E C = ………….

2.       A O O M R H T B = ………….

3.       E R O B D O M = …………….

4.       S I T P U S A R  = ………………..

5.       E A A G R G = ………….

2021.03.12. péntek

Kedves Gyerekek!

Ma elkezdjük a digitális tanulást technikából is. Szeretném, ha mindenki lelkiismeretesen tanulna velem.  Hasonlóan a tantermi órákhoz képest rövid vázlatot írunk a füzetbe és a házi feladatokat is meg kell oldani, amit ellenőrizni fogunk részletesen az iskolában. Visszaküldeni csak azokat a feladatokat kell, amelyeket külön kérek majd.

A mai óránk címe: Konyhatechnikai eljárások

Kérem, olvassátok el a tk. 82-83. oldalán található leckét és a füzetbe a rövid vázlatot másoljátok le:

Azokat az eljárásokat, amelyekkel az élelmiszerekből ételt készítünk, konyhatechnikai eljárásoknak nevezzük.

Ezután rajzoljátok le szépen és olvashatóan a 83. oldal laptetején található fát részletesen, amin az összes konyhatechnikai eljárás csoportosítva van feltüntetve! Ha azt szeretnénk, hogy minden írás látszódjon, nagyméretű kell, legyen a rajz.

Jó munkát kívánok! Gállné tanárnő

 

Petőfi: János vitéz

 Folytassátok a rajzórán elkezdett könyvecske készítését!

1.Olvassátok el figyelmesen a 14. részt a Tk. 134-135. oldalán!

A 14. részben Jancsi elmeséli élettörténetét, hogy a francia király megértse, miért utasította vissza a trónt és a királylány kezét. Mi is sok újat megtudunk Jancsi gyermekkoráról és mostohaanyjáról.

Hangoskönyv formájában is elérhető. Meg is hallgathatjátok, akár olvasás közben.

https://www.youtube.com/watch?v=4TTxWt2JTbg&list=PLxabnVY97eqqKL3XUlzs9m0vp_1D8BP9p&index=13&ab_channel=VariousArtists-Topic

 1. Feladatok, kérdések Tk. 136.o.4.
 2. Munkafüzeti feladat (a megoldásokat írjátok le a füzetbe):

 1. Az nkp.hu oldalon oldjátok meg a Jancsi élete című feladatot! Ott ellenőrizni is tudjátok.

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/lecke_02_007

5.A 13. és a 14. fejezethez kapcsolódik ez a két feladat. Oldjátok meg!

https://learningapps.org/4433371

https://learningapps.org/7540563

 1. évfolyam – TÖRTÉNELEM – 2021. március 12., péntek

 

A mai napon (március 12., pénteken) írásbeli felelet írtok a REDMENTÁN az Élet a városban 1-3. leckékből. A pontos időpontot az osztályotok facebook csoportjában látjátok. Ha bárkinek technikai problémája adódna, privát üzenetben keressen!

Mai témánk: Az iszlám vallás, az Arab Birodalom (4. témakör 10. lecke)

Olvasd el a tk. 94-95. oldalon a tankönyvi szöveget (a lecke fő része és kiegészítő anyagok)!

Hallgasd meg az ehhez kapcsolódó tanári magyarázatot!

 

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe!

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) „okostankönyve” nagyon jó! Érthető szöveg, kisfilmek, nagyon jó játékos feladatok! Csináld végig a feladatokat! J Ennek a leckének az első fele szól a mai témánkról!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_04_013

MOZAWEB (regisztrálás után MOST ingyen használható!):

TÖRTÉNELEM 5 könyv 119-121. old.

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2655U&page=121

Ezzel legyél készen március 17., szerdáig, akkor töltöm fel a következő leckét!

A füzeteket és munkafüzetet a témakör végén szeretném ellenőrizni.

Feladat: Olvasd el az adott szentírási szakaszt, majd másold le a vázlatot a füzetedbe!

Máté 21,1-11
Amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát, 2ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba! Találtok ott egy megkötött szamarat a csikajával. Oldjátok el és vezessétek ide! 3Ha valaki szólna érte, mondjátok, hogy szüksége van rá Urunknak, akkor rögtön elengedi.” 4Ez azért történt, hogy beteljesedjék a próféta szava: 5Mondjátok meg Sion leányának: Nézd, királyod jön hozzád, szerényen, szamárháton, a teherhordó állat csikaján. 6A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. 7Elhozták a szamarat és csikaját, ráterítették ruhájukat, ő pedig felült rá. 8A nép közül sokan eléje terítették ruhájukat az útra, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. 9Az előtte járó s az utána tóduló tömeg így kiáltozott: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” 10Amikor beért Jeruzsálembe, az egész város izgalomba jött. „Ki ez?” – kérdezgették. 11„Ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretből” – felelte a nép.

vázlat :

Jézus bevonul Jeruzsálembe

 • Virágvasárnap ünnepeljük:
  >>> barkaszenteléssel
  >>> Passió-játékkal
 • Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe
 • a nép éljenezte, üdvözölték, pálmaágakat és ruhákat terítettek a lábai elé
 • a nép így fogadta: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön!”

 

Rajzos feladat: Készíts a füzetedbe színes rajzot Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról!

A feladatot a digioktatasnorbi@gamil.com e-mail címre küldjétek vissza!

Hallgasd meg a következő dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=kZE-9J1D8Yo

 

Kedves Gyerekek!

A dolgozatot visszaküldheted szövegszerkesztővel elkészítve Wordben, vagy úgy, hogy a füzetedben felírod a neved, és csak a kérdések számát és a válaszokat írod le!

Kérlek önállóan dolgozz, segítség nélkül!

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat

ma, 2021. március 11-én 11.00 óráig! Jó munkát!

TEST 5

 1  Complete the sentences with the correct words. (Egészítsd ki a megadott szavakkal!)

cinema          there              can’t               bus                  swimming      town

In our _town__  we go _______________ but we _______________ go to the cinema.
We haven’t got a _______________ but _______________ is one in the next town.
We take the _______________ to get there.

 

 2 Write sentences about the things in the room.

(Írj mondatokat a képről: mi hol található?)

   Use There is… / There are

Example There is a picture on the wall.

1 ______________________________________

2 ______________________________________

3 ______________________________________

4 ______________________________________

5 ______________________________________

  3 Put the words in the correct order to make sentences.

   (Alkoss mondatokat a szavak felhasználával!)

1    bag   a   There   is   front   in   of   the   desk.

______________________________________

2    are three   There   bedrooms    upstairs.

______________________________________

3     there   Is   a   computer   desk   on   the?

______________________________________

4    aren’t books   There   bed    the   under.

______________________________________

 

 4 What are the places? (Írd le, mi található egy városban!)

AINMEC          cinema

EAURSQ       ________________

ATIONST       ________________

MEKTAR       ________________

ILABYRR      ________________

CRHHUC       ________________

UMSEMU      ________________

 

  5 Write short answers. (Írj rövid válaszokat a kérdésekre!)

    Can Rebecca draw?

 Yes, she can.

1 Can you speak English?

Yes, ____________

2 Can Millie play tennis?

Yes, ____________

3 Can Mut ski?

No, ____________

4 Can they play football?

Yes, ____________

5 Can Molly run like the wind?

No, ____________

HUSZÁR RAJZOK
Bizonyára mindenki befejezte a március 15-i kiállításra készült huszár rajzát. A már beadott rajzok nálam vannak. A kiállítás az iskolában elmarad, de itt a virtuális térben felhasználjuk a rajzokat.
Ezért mindenkit kérek, hogy március 10., szerda este 8 óráig küldje át az alkotást az e-mail címemre: digitalismana@gmail.com. A kísérő szövegbe írd oda, hogy ki készítette.

Kedves Gyerekek!

 1. március 11-én, csütörtökön (azaz holnap) lesz a dolgozat a Unit 5 fejezetből.

Feladatok:

 1. 03. 10., szerda:

Szótárazni:

to carry           vinni, cipelni

heavy              nehéz

to drive a car   autót vezetni

to paint           festeni

to take photographs    fényképezni

 

– Mf. 51.o. 6. feladat és az I can … részből az 1. 2. 3.

– a kapott lapon (Can Rebecca draw? –  így kezdődik) az egész oldalt kérem elkészíteni

(a másik oldalt nem kell!)

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat! Kérem az oldalakat lefotózni és csatolt fájlként elküldeni az e-mail címemre legkésőbb 2021. március 10-én 16.00 óráig! digioktataszonaim@gmail.com

A dolgozatra ismételjétek át:

-There is/ are..

-next to, between, behind, …

-can/can’t

– words (Unit 5 szavai)

Ha beírjátok az angol tankönyvetek nevét a keresőbe: Project Fourth Edition, Level 1, Unit 5, akkor sok hasznos feladatot, játékot találtok a gyakorláshoz! Ezt nagyon ajánlom a felkészüléshez, ismétléshez! Lehetőség szerint gyakoroljatok minél többet!

Nyelvtan 5.b – márc. 10.

A másolások beadási határideje lejárt. Négy oldalt kellett másolni a történelem tankönyvből az elmúlt négy héten. Remélem, mindenkinek készen van.

A beadás módja a következő:

 • Mind a négy oldal felső részére rá kell írni a tanuló nevét és a küldés dátumát.
 • Ezután készülhet a fénykép, minden oldalról külön.
 • A következő E-mail-címre kell elküldeni csatolt fájlként:

digioktataszsu@gmail.com

Pótlás legkésőbb március 10-én, szerdán lehetséges.

Aki technikai probléma miatt nem tudja küldeni, írjon nekem, akár Messengeren, meg fogjuk oldani. Az osztályzatokat az E-mailre küldött válaszomban megírom.

Várom a másolásokat!

A kiejtés elve

1.Ismételjetek, gyakoroljatok az nkp.hu oldalon! (nkp.hu, Okostankönyv, 5., nyelvtan, A kiejtés szerinti írásmód)

Oldjátok meg a Kéz kezet mos és a Hosszú, rövid magánhangzó, mássalhangzó a szótőben és a toldalékokban című feladatokat, ellenőrizzétek is!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_02_012

A következő feladatok megoldásait a füzetbe írjátok le! Használjátok A magyar helyesírás szabályai című könyvet! Interneten is megkeresheted a szavakat a következő oldalon:

https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12

Elküldeni nem kell, majd akkor ellenőrizzük, ha újra iskolába megyünk. A füzeteket akkor be fogom szedni.

Nagyböjti lelki óra II.

feladat: Olvasd el az alábbi kis történetet! Az elolvasás után készíts rajzot a hittanos füzetedbe a meséhez!

A feladatot a digioktatasnorbi@gamil.com e-mail címre küldjétek vissza!

Gondolkodj el rajta, hogy számodra mit üzen a történet! Ha van jó gondolatod, nyugodtan leírhatod azt is a füzetbe.

A paraszt okos szamara

Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon át szánalmasan bőgött, miközben a paraszt megpróbált rájönni, mit is tehetne. Végül úgy döntött, hogy az állat már öreg és a kutat úgyis ideje már be akarta temetni,  nem éri meg kihúzni az öreg szamarat. Áthívta a szomszédjait, hogy segítsenek. Mindegyik lapátot fogott és elkezdtek földet lapátolni a kútba. A szamár megértette mi történik és először rémisztően üvöltött. Aztán, mindenki csodálatára, megnyugodott. Pár lapáttal később a paraszt lenézett a kútba. Meglepetten látta, hogy minden lapátnyi föld után a szamár valami különöset csinál. Lerázza magáról a földet és egy lépéssel feljebb mászik. Ahogy a paraszt és szomszédjai tovább lapátolták a földet a szamárra, lerázta magáról és egyre feljebb mászott. Hamarosan mindenki ámult, ahogy a szamár átlépett a kút peremén és boldogan elsétált!

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=M1-GhecmSMI  Ne félj, mert megváltottalak!

https://www.youtube.com/watch?v=z13VlQb5HHk  Ne félj, ne aggódj! – orgonával

https://www.youtube.com/watch?v=LPyyF7Urq58  Ne félj, ne aggódj! – Taizé kórussal

5. TÖRTÉNELEM

 Az Élet a városban 3. leckéjéhez értünk. Következő órán (március 12., pénteken) írásbeli felelet a REDMENTÁN az Élet a városban 1-3. leckékből.

Témánk: Humanizmus, könyvnyomtatás, reneszánsz

Olvasd el a tk. 91-93. oldalon a tankönyvi szöveget (a lecke fő része és kiegészítő anyagok)!

Hallgasd meg az ehhez kapcsolódó tanári magyarázatot!

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe!

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) „okostankönyve” nagyon jó! Érthető szöveg, kisfilmek, nagyon jó játékos feladatok! Csináld végig a feladatokat! J

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_04_012

Ezzel legyél készen március 12., péntekig, akkor töltöm fel a következő leckét!

A füzeteket és munkafüzetet a témakör végén szeretném ellenőrizni.

Irodalom 5. 03.09.

Petőfi: János vitéz

1.Olvassátok el a 13. részt a Tk. 130. oldalán!

 1. Olvassátok el a 133. oldalon a Híres emberek kedvenc étkei című szöveget!
 2. A munkafüzeti feladatokat úgy oldjátok meg, hogy a füzetbe leírjátok a feladatok számát és a megoldásokat. Amikor újra mehetünk iskolába, mindenkinek a füzetét megnézem és értékelem a munkákat. Küldeni most nem kell, de legyen készen!

 

2021.03.09.Természettudomány 5.

Remélem, sikerült vázlatot írnotok a Földtörténetből. Azt, illetve a Tankönyv 88-89.oldalát felhasználva töltsétek ki a Munkafüzet 94.o. 1-es feladatát!

Új anyag: Az idő mérése a mindennapokban

A leckét a Tankönyv 90-91. oldalán találjátok. Három fő részre tagolódik: napirend, az idő fontossága és az időzónák szerepe.

Ezeket a témákat néhány videóval megtekintésével gondoljátok át! Először a napirendről:

https://www.sutori.com/story/a-gyerekek-elete–VLMvDFNJgshxW7XmbwDtgLQ4

https://www.sutori.com/story/iskolas-vagyok-2–Ps82VUvSBME8DbVNNQaRpAHM

itt található egy játék is: Napirend-napszakok Doboznyitó – bár kisebbeknek való – megoldhatjátok.

Ezután oldd meg a Munkafüzetben a 97.o. 2. feladatot!

Folytasd a lecke feldolgozását az idő fontosságáról, és az időzónák szerepéről szóló videóval, melyet a 16 percig javaslok megnézni! Közben a Tankönyv 91. oldalán lévő időzóna térképet is használhatod! Esetleg a mobiltelefonon is meg lehet nézni az időzónákat!

https://www.youtube.com/watch?v=PF9cm2s7MfU

Válaszold meg a Tankönyv 91. oldalán, a lecke végén lévő kérdések közül a 4-est. Válaszaidat a füzetbe írjad! A felsorolt országokat világtérképen, illetve azAtlasz végében lévő névmutató segítségével megtalálod (az országnév mellett lévő szám és betűk, megadják, hogy az Atlasz hanyadik oldalán, melyik sor, melyik oszlopában találod meg).

 

Feladat

Készítsétek el a felsorolt feladatokat a Munkafüzetbe illetve a füzetbe.

Szorgalmi feladat: Munkafüzet 94.o. 2., 95.o. 4., 97.o. 4., 98.o. 6.

Fényképet NEM KELL küldeni! A későbbiekben egy füzetellenőrzés során megnézem majd!

 

 

 

 

 

 

Tesi 2021. 03. 08-12.

Küldök két kis youtubos videót, amit otthon végezhettek. Az első csajosabb, a másik fiús…

https://www.youtube.com/watch?v=ufQhQokYVBo

https://www.youtube.com/watch?v=7dL1pOW7RLw

 Emellett a sportolóknak egy kis plusz munka: A gyakorlatokból mindenki végezzen belátása szerint, akár azokból válogatva, akár mindet!

Futás, heti 2-3 alkalom, egyéni tempóban 5-15 perc egyenletesen, de lehetnek tempófokozások is

Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás

 1. a) vállszélességben (2 sorozat 5-10 db)
  b) szélesen (2 sorozat 5-10 db)
  c) szűken – két hüvelykujj összeér (2 sorozat 5-10 db)
  A gyakorlatok között 1-2 perces pihenők.

Hasizom

 1. a) felülések netfitesen 3×5-10 db
  b) lábemelés hanyattfekvésben (könyöktámasz, térdfelhúzással vagy nyújtott lábbal) 3×5-10 db
  A gyakorlatok között 1-2 perces pihenők.

PLANKING:
1 kör 4 féle pozícióban (fekvőtámaszban és alkartámaszban, oldal tartásban jobb- bal könyök, 4x 15 mp-ig, közte fél perces pihenők). Ebből 3-4 sorozat.

Törzsemelések

Ágyra vagy asztalra felfeküdve a test alsó felével csípőig vagy hasig alátámasztva felsőtest emelése csak vízszintesig. 5-6 x 5-15 db. A sorozatok között 1-2 perc pihenő.

Láberősítés:

 1. a) páros lábon állásból ereszkedés hajlított állásba csak 90 fokig hajoljon be a térd (nem teljes guggolás) és vissza 10-15 db
  b) Kitörés (kilépés előre, oldalra térdhajlítással) jobb ill. bal lábbal előre, oldalra majd visszalépés váltva 10-15 db
  c) hajlított állásból felugrások 10-15 db
  Ebből 3 kör, a gyakorlatok között 1-2 perc pihenő

Fontos, hogy a tanult nyújtásokat minden edzés után türelemmel, alaposan megcsináljátok!!

 1. 03. 08., hétfő

Kedves Gyerekek!

Itt találjátok órarend szerint a feladatokat.

Ismételjétek át rendszeresen az éppen tanult fejezet szavait, kifejezéseit!

Kérjetek segítséget nagyobb testvértől, szüleitektől a szavak, a szóbeli tanulnivaló kikérdezésében! Ha a szavak kiejtésében mégis bizonytalanok vagytok, az internetes szótárakban találtok kiejtési segítséget! Figyeljétek és tartsátok a határidőket!

 1. március 11-én, csütörtökön lesz a dolgozat a Unit 5 fejezetből.

Feladatok: 2021. 03. 08., hétfő:

Tk. 61.o. 1. szótárazni:

lake                 tó

near                 közel

important        fontos

to travel          utazni

boat                 hajó, csónak

(to cross          átkelni)

hill                   domb

similar             hasonló

safe                 biztonságos

flood               árvíz

easy                 könnyű

to attack          megtámadni

crossroads       útkereszteződés

 

Tk. 61.o. 3. füzetben megoldani (le kell írni a számokat1-7-ig, és mellé a szót pl.  4 –  hill, azért írtam pont ezt példának, mert ezt nehéz a képen kinézni)

Tk. 62. o. 2.a,  (füzetben: a 2. feladatban másold le a szavakat egymás alá, vagy két oszlopban, és írd eléjük a nagy kép alapján a számokat, pl. 4  a station)
2.b, (Írj 6 mondatot a képről a megadott szavak segítségével, nézd a példát!)

+ Tk. 60.o. 2. volt a házi feladat mára

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat! Kérem az oldalakat a füzetben lefotózni és csatolt fájlként elküldeni az e-mail címemre!
(ugyanarra, amire tavaly is) digioktataszonaim@gmail.com

A dolgozatra ismételjétek át:

-There is/ are..

-next to, between, behind, …

-can/can’t

 

-szavak: bútorok, ház részei (bookshelf, mirror, …), helyek egy településen (church, square, …)

Ha beírjátok az angol tankönyvetek nevét a keresőbe: Project Fourth Edition,
akkor sok hasznos feladatot, játékot találtok a gyakorláshoz! Ezt nagyon ajánlom a felkészüléshez! Lehetőség szerint gyakoroljatok minél többet!

Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

 

A másolások beadási határideje lejárt. Négy oldalt kellett másolni a történelem tankönyvből az elmúlt négy héten. Remélem, mindenkinek készen van.

A beadás módja a következő:

 • Mind a négy oldal felső részére rá kell írni a tanuló nevét és a küldés dátumát.
 • Ezután készülhet a fénykép, minden oldalról külön.
 • A következő E-mail-címre kell elküldeni csatolt fájlként:

digioktataszsu@gmail.com

Határidő: 2021. 03. 8. (Pótlás legkésőbb március 10-én, szerdán lehetséges.)

Aki technikai probléma miatt nem tudja küldeni, írjon nekem, akár Messengeren, meg fogjuk oldani. Az osztályzatokat az E-mailre küldött válaszomban megírom.

Várom a másolásokat!

A kiejtés elve

1.Ismételjetek, gyakoroljatok az nkp.hu oldalon! (nkp.hu, Okostankönyv, 5., nyelvtan, A kiejtés szerinti írásmód)

Oldjátok meg az Állati magánhangzók, a Nehéz rövidülés és a Kakukktojás című feladatokat, ellenőrizzétek is!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_02_012

A következő feladatok megoldásait a füzetbe írjátok le!

 

Elküldeni nem kell, majd akkor ellenőrizzük, ha újra iskolába megyünk. A füzeteket akkor be fogom szedni.