Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Category

Fizika
Homorú gömbtükör képalkotása   Ha a gömbfelület belső fele a tükröző felület, akkor homorú gömbtükörről beszélünk. A következő videón nézzétek meg a kísérleteket, hogyan alakulnak a látott képek, miközben változik a képtávolság. ( A homorú gömbtükör és a tárgy távolsága.) Ennek a magyarázata után végezd el az 5 szerkesztést a különböző tárgytávolságok esetén. Itt felhasználjuk...
Read More
Homorú gömbtükör Ha a tükröző felület egy gömbfelület, akkor gömbtükörről beszélünk. Létezik domború és homorú gömbtükör. Ha a gömbfelület belső fele a tükröző felület, akkor domború gömbtükörről beszélünk. A tananyag feldolgozását vázlatot pontokban szedve láthatjátok, ugyanúgy, mint a domború gömbtükörnél és néhol átfedést is tapasztaltok majd. Nézd meg a következő videót, kiemelten a gömbtükörről, ezen...
Read More
Domború gömbtükör képalkotása   Ha a gömbfelület külső fele a tükröző felület, akkor domború gömbtükörről beszélünk. A domború gömbtükör nevezetes sugár menetei: –  Az optikai tengellyel párhuzamos fénysugár úgy verődik vissza, mintha a tükör mögötti látszólagos fókuszból indult volna ki. –  A látszólagos fókusz (F) felé haladó fénysugár az optikai tengellyel párhuzamosan verődik vissza. –...
Read More
 Gömbtükrök, domború gömbtükör https://www.youtube.com/watch?v=0oxzulEo05o Síktükör képalkotása Foglaljuk össze az eddigi ismereteket. A kellően simára csiszolt felületeket tükröknek nevezzük. A tükrökről a fény nagymértékben visszaverődik, s igazak rá a fényvisszaverődés törvényei: A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert fénysugár egy síkban van. A beesési szög és a visszaverődési szög egyenlő. Ha a tükröző felület...
Read More
Házi feladat a tk. 60. old. Kérdések és feladatok A visszaverődési szög 50 A visszaverődési szög 45 A beesési szög és a visszaverődési szög 90   Síktükör képalkotása   Olvassátok el és értelmezzétek a tk.66. és 67. oldalán található leckét. Másoljátok le a tárgytávolság, képtávolság, fogalmát és jelét. (66. old. nem kell színessel írni.) Nézzétek...
Read More
Kedves Gyerekek! A digitális tanrend előtt a fénytani ismereteket kezdtük el. Elevenítsük át az első két tananyagot amely, benne van a füzetben és a tk.54-60. oldalán. Olvassátok át újra a két leckét a füzetből és a tankönyvből is. További segítséget nyújt az okos tankönyv ide vonatkozó része (A síktükör képalkotásáig): https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_7/lecke_07_001 Írjunk egy rendszerező vázlatot:...
Read More
Kedves Gyerekek! Rendszerezzük az eddig tanult csillagászati ismereteinket. Az előzetes szóbeli megbeszélésünk alapján, mindenki készít ppt-t az utolsó öt tananyag egyikéből. Szeretném, ha nem csak másolás, beillesztés lenne, hanem önálló gondolatokat is tartalmazna a diasorozat. Van, aki már elküldte, van, aki még nem. Az utóbbiaknak az elkészítési és elküldési határidő 2021.04.20-a. Jó munkát kívánok! Gállné...
Read More
2021.04.09. péntek és 13. kedd   Kedves Gyerekek! A mai lecke címe: A teljes elektromágneses színkép Ezt a tananyagot is két órán dolgozzuk fel, amit egyben írok le. Figyelmesen olvassátok, el a tk. 108 -112. oldalán található leckét. Az érdekességeket se hagyjátok ki, mivel ezek is segítik a tananyag megértését. Az interneten nagyon szemléletes kísérleteket...
Read More
Kedves Gyerekek! A mai lecke címe: Az infravörös és az ultraibolya fény A tananyagot a mennyisége miatt most is két órán dolgozzuk fel, amit egyben írok le. Figyelmesen olvassátok, el a tk. 104 -107. oldalán található leckét. Az érdekességeket se hagyjátok ki, mivel ezek is segítik a tananyag megértését. Az interneten a következő oldalon érdekes...
Read More
2021.03.19. péntek és 23. kedd Kedves Gyerekek! Az előző héten rosszul írtam le a lecke címét: A naprendszer szerkezete Minden más megegyezik, de azért a biztonság kedvéért még egyszer leírom a két óra menetét. A tananyagot a mennyisége miatt két órán dolgozzuk fel, amit most egyben írok le. Figyelmesen olvassátok, el a tk. 99 -103....
Read More
1 2

Elérhetőségeink

  • Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
  • 6764 Balástya, Rákóczi utca 32.
  • +36 62/578-131
  • iskola@koznevelesbalastya.hu