Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Hittan 8.

1. Feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!

vázlat:

A közösség fontos életünkben

  • életünket meghatározza az, hogy az ember egyedüllét helyet szeret közösségben élni, közösségekhez kapcsolódni
  • ha visszagondolunk Jézus földi életére, 3 évig tartó tanítási időszakára, látjuk, hogy ő is közösségben élt, a 12 apostollal alkotott közösséget
  • számunkra biztonságot ad, ha tudunk valamilyen közösséghez, közösségekhez tartozni
  • a közösségben az tagok egy közös célért küzdenek, ez kapcsolja őket össze

2. feladat: Gondold át, hogy te milyen közösségekhez tartozol (akár kis közösség, akár tágabb értelemben vett közösség)! Ezeket is írd le a füzetbe!

Olvasd el a következő imádságot és gondolkodj el rajta!

Bosco Szent János: Ima a közösségért

Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl, mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram, alázatért és jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek, hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak ellenem.

 Ámen.

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

 https://www.youtube.com/watch?v=sKJeGCi0aX0   Tápláló szent kenyér