Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Angol 8.

1.Tanuljátok tovább a szöveget a Tk. 50. vagy a Mf. 40. oldalán, áprilisban kell felmondani!

A szövegeket, hanganyagokat meghallgathatjátok a következő link segítségével,

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=hu&selLanguage=hu

vagy ha a Google keresőbe beírjátok a következőket:

Project Fourth edition, majd kiválasztod: Level 3, azután Unit 4, majd Audio és az oldalszám, a feladat száma.

A tankönyv összes hanganyaga letölthető és internet kapcsolat nélkül is hallgatható az oup.com/elt/project oldalon. Link:

https://elt.oup.com/student/project/?cc=hu&selLanguage=hu

2.Revision of Unit 4

Ugyanaz az angolos csoport, mint tavaly, aki benne volt, most is benne van. A csoport direktcíme is ugyanaz, csak a neve 8angolzs.

A mai órán még ismétlés lesz, Kedden (12-12.30) gyakorló feladatok a Redmentán, szerdán témazáró ugyanott 9.00-9.30 közötti kezdéssel..

1.Ismételjétek a nyelvtant! (Mf.71-72.o., a füzetben és a munkafüzetben megoldott feladatok átnézése)

– a the névelő használata

– a/an, the névelők

– everybody, somebody, anybody, nobody, ….

2.Gyakorolj! Itt ellenőrizni is tudod.

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/grammar/?cc=hu&selLanguage=hu

3.Complete the sentences with the, a, or an.

  1. Excuse me. How do I get to ________ bus station?
  2. Is there ________ bank near here?
  3. The museum is on ________ right, next to the shops.
  4. The restaurant is next to ________ old museum.
  5. Cross the road and you’ll come to ________ bridge.
  6. The theatre is next to ________ river.
  7. There isn’t ________ art gallery, but there is a museum.
  8. Excuse me. Where’s ________ Savoy Hotel?

4.Choose the correct alternative: the or no article ().

  1. Our school went to the / – British Museum last Friday.
  2. We didn’t see the / – Big Ben while we were in London.
  3. Uncle Max and Aunt Lily stayed in a hotel opposite the / – Hyde Park.
  4. Let’s visit the / –  Houses of Parliament.
  5. Elizabeth was shopping in the / – Oxford Street all day.
  6. I’d like to see the / – Mamma Mia.
  7. Mum and Dad went on a boat along the / – River Thames.
  8. You can visit the / – Buckingham Palace.

5.Mf. 43. o. I can…