Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 8.

Kedves Gyerekek!

Tanuld meg a füzetben a vázlatokat, rendszeresen ismételj!

Alaposan, gondolkodva próbálj készülni, óráról órára! A dolgozat jövő kedden, 2021. március 16-án lesz. (Alárendelő mondatok, mondatrend, írásjelek az összetett mondatokban, állítmányi, alanyi, tárgyi és az addig tanult határozói mellékmondatok)

A munkafüzetben lévő házi feladatok megoldását közzéteszem, zölddel javítsd magadnak, ellenőrizd a munkádat!

Feladatok:

Füzetedben írd fel a címet:

A határozói mellékmondatok fajtái

Tk. 50.o. táblázat: a következő 4 határozói alárendelés fajtáit és példamondatait:
– módhatározói

– állapothatározói

– eszközhatározói

 – társhatározói

másold le a füzetedbe, és elemezd őket a szokott módon!
Az ábrákat is másold le hozzájuk a táblázatból a jelükkel!

( Elemzési lépések: a márc. 9-i óránál megtalálható, ha szükséges, ott megtalálod)

Az elemzéshez segítséget találsz az Okostankönyvben is:

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_04_004

Magyarázat: (ezt nem kell leírni, csak olvasd el, itt láthatsz további példákat!)

Módhatározói alárendelés:
A módhatározói mellékmondat a főmondatban található módhatározót fejti ki. Utalószava rendszerint az úgy, akképpen, akként, anélkül, aszerint. Kötőszava rendszerint a hogy, ahogy, (a)mint.

Pl.: Úgy tett, ahogy eltervezte.
      Péter aszerint járt el, ahogy a főnökei meghagyták neki.

Állapothatározói alárendelés:
Az állapothatározói mellékmondat a főmondatbeli alany, tárgy, esetleg határozó állapothatározóját fejti ki. Utalószava többnyire: úgy, kötőszava: hogy, ahogy, amint, mintha.

Pl.: Úgy feküdt ott, mintha elájult volna.
      Úgy énekelt, hogy közben alig mozgott a szája.

Eszközhatározói alárendelés:
Az eszközhatározói mellékmondat a főmondatbeli eszközhatározót fejti ki. Utalószava rendszerint: azzal, attól, azáltal, kötőszava főnévi vonatkozó névmás (pl. aki) és a hogy.

Pl.: Azzal állt bosszút, hogy nem hallotta meg a hozzá intézett kérdést.
      Aki az üzenetet hozta, azzal küldtem el a választ.

 

Társhatározói alárendelés:
A társhatározói mellékmondat a főmondatbeli társhatározót fejti ki. Utalószava többnyire azzal, azokkal, olyannal, olyanokkal, kötőszava főnévi vonatkozó névmás (pl. akivel).

Pl.: Azzal megyek moziba, aki meghív.
Olyanokkal barátkozz, akik törődnek veled!

Házi feladat:

– A füzetvázlatokat tanulni (Az alárendeléstől)

   –  Mf. 36. o. 3.,  4. a, b,  és  5.a, b,

 

A füzetvázlatot nem kell elküldeni, majd ellenőrizni fogom a füzeteket az iskolában!

A feladatokat (Munkafüzet 36. o.) viszont kérem lefotózni és elküldeni legkésőbb 2021. március 16-án 14.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre.

A feladatokból pontozni fogok. (Nem mindegyiket, választok belőlük, de azokat mindenkinél egységesen értékelem.)

Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!