Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 8.

Feladatok:

– Tk. 52-53.o. olvasni

Füzetbe írd le a vázlatot: A többszörösen összetett mondatok

 – három vagy több tagmondatból állnak

 – tagmondataik között szerves és szervetlen kapcsolat lehet

 – a szervesen kapcsolódó tagmondatok alárendelő vagy mellérendelő viszonyban
állhatnak egymással

 – a tagmondatok határára nemcsak vesszőt, kettőspontot is tehetünk, ha egy
lényeges gondolatra, magyarázatra szeretnénk felhívni a figyelmet

 – pontosvesszőt is tehetünk, ha el akarjuk különíteni a szorosabban összetartozó
tagmondatok csoportjait (tömbösödés)

 – Másold le a tankönyvi példamondatot és az ábrát az 53. oldalról! (a 3-4. lépésnél)

Magyarázat: (ezt nem kell leírnod)

Beszédben és írásban is gyakran használunk többszörösen összetett mondatokat.

Beszédünkben gyakran alkotunk olyan mondatokat, amelyekben az egyik tagmondat tagolatlan (pl. megszólítás, indulatszó), tehát szervetlen a kapcsolata a többi tagmondattal. Alárendelő vagy mellérendelő viszony csak szervesen kapcsolódó tagmondatok között lehet.

Elemzési lépések:

Egy ilyen mondat elemzésekor ugyanazt tesszük, mint eddig:
 megkeressük az állítmány-alany szerkezeteket,

 bejelöljük a tagmondathatárokat,

 beszámozzuk a tagmondatokat,
 és megállapítjuk a tagmondatok közti viszonyokat. (Csak most 3 vagy több tagmondat lesz!)

pl. Kiugrott az ajtón, és rohant az állomásra, hogy elérje a vonatot, amely kettőkor indul.

Ez a mondat négy tagmondatból áll:

1. Kiugrott az ajtón,
2. és rohant az állomásra,
3. hogy elérje a vonatot,
4. amely kettőkor indul.

Úgy tudjuk igazolni a tagmondatok számát, ha megkeressük az Á-A szerkezeteket:


 

 

 

 

 

 

Házi feladat:

 – Vázlat másolása, tanulása.
   (Most még nem kell elküldeni, majd jövő héten az összes eddigivel.)

– Az Okostankönyvben olvasd el a magyarázatot, és oldd meg a párosítós feladatot!
(A megoldásodat rögtön tudod ellenőrizni is.)

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_04_009

 – A következő, áprilisi Másolás beadási határideje a hónap vége: 2021. április 30., péntek. (A hónap utolsó nyelvtanórája.)