Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Angol 8.

Unit 5 Experiences

  1. Present Perfect Tense (Befejezett jelen idő)

Ismételd a múlt órán leírt új anyagot és az igék 3. alakját!

Egészítsd ki a mondatokat a megadott igékkel! Ne feledd: have/has + ige 3. alakja!

I …… ………a bike. (ride)

He …… …… a competition. (win)

They …… …… on TV. (be)

My friend ……  .….. a UFO. (see)

She …… …… a go-kart. (drive)

We …… …… our friends. (visit)

2.Mf. 44.o.1. Javítsd ki a feladatot!

2 have, 3 have, 4 has, 5 have, 6 has, 7 has

A javítás után alakítsd át az 1. feladat mondatait tagadóvá, és írd le a füzetbe!

Pl. 1. We haven’t done some jobs for our neighbours.

A Present Perfect tagadása nagyon egyszerű, mindig a have/has alakul tagadóvá: haven’t/hasn’t, az ige 3. alakja marad.

Pl. I haven’t done my homework. (Nem csináltam meg a házimat.)

Daniel hasn’t tidied his room. (Dániel nem takarította ki a szobáját.)

  1. Tk. 57.o.7.a Hallgasd meg és válaszd ki a helyes kép betűjelét! Írd le a füzetbe így:

1-a, 2- …