Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 8.

Kedves Gyerekek!

Szövegértésből ma nem kaptok új feladatlapot, mert a Romeo és Júlia olvasása van feladva. Most elegendő, ha azzal haladsz.

Nyelvtan:

Feladatok:

Füzetedben írd fel a címet:

A határozói mellékmondatok fajtái

Tk. 51.o. táblázat: a következő 4 határozói alárendelés fajtáit és a példamondatait:
– okhatározói

– célhatározói

– eredethatározói

– eredményhatározói

másold le a füzetedbe, és elemezd őket a szokott módon!
Az ábrákat is másold le hozzájuk a táblázatból a jelükkel!

( Elemzési lépések: a márc. 9-i óránál megtalálható, ha szükséges, ott megtalálod)

Az elemzéshez segítséget találsz az Okostankönyvben is:

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_04_004

 

Magyarázat: (ezt nem kell leírni, csak olvasd el, itt láthatsz további példákat!)

Okhatározói alárendelés:
Az okhatározói mellékmondat a főmondatbeli okhatározót fejti ki. Utalószava a főmondatban főleg az azért és az amiatt, de ezek gyakran elmaradnak.
Kötőszava a mert, mivel, minthogy, merthogy, mivelhogy, hogy, valamint főnévi vonatkozó névmás (legtöbbször: amiért).

Pl.: Azért utazom másodosztályon, mert nincs pénzem drágább jegyre.
Mivel Péter is ott volt, [azért] nem mentem el hozzátok.

Célhatározói alárendelés:
A célhatározói mellékmondat a főmondatban található célhatározót fejti ki. Utalószava a főmondatban: azért, az avégett, és lehet az arra, ahhoz is. Kötőszava a hogy, valamint vonatkozó névmás.

Pl.: Azért mentem oda az ablakhoz, hogy kinézzek rajta.
   Arra törekedtünk, hogy minél jobb eredményt érjünk el.

Eredethatározói alárendelés:
Az eredethatározói mellékmondat a főmondatbeli eredethatározót fejti ki. Utalószava többnyire az abból, attól, onnan, kötőszava rendszerint főnévi vonatkozó névmás és a hogy.

Pl.: Onnan származik ő is, ahonnan mi.
     Abból a tálból vettem a gyümölcsöt, amelyik az asztalon volt.

Eredményhatározói alárendelés:
Az eredményhatározói mellékmondat a főmondatbeli eredményhatározót fejti ki. Utalószava: azzá, olyanná, olyannak, olyanra stb., kötőszava rendszerint főnévi vagy melléknévi vonatkozó névmás.

Pl.: Olyanná vált végül, amilyen nem soha akart lenni.
      Amilyenre mindig is szerettem volna, olyanra festem a szobát.

Házi feladat:

– A füzetvázlatokat tanulni (Az alárendeléstől)

  Mf. 38. o. 8. és 9. feladatban: Kérem az Á-A szerkezeteket aláhúzni, a tagmondatokat leválasztani és beszámozni, az utalószókat bekarikázni, a kötőszókat bekeretezni (a szokásos módon). Ábra nem kell, hiszen mindegyik feladatnál szerepel, hogy milyen fajta az adott mondat…!  Az ok-okozatot viszont írjátok oda a vonalra pl. a 8. feladatban az első mondatnál: előbb: nem voltál iskolában utána: hívtalak

–  A füzetvázlatot nem kell elküldeni, majd ellenőrizni fogom a füzeteket az iskolában!

A feladatokat (Munkafüzet 38. o.) viszont kérem lefotózni és elküldeni legkésőbb 2021. március 23-án, kedden 14.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre.

Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!