Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Hittan 8.

Feladat: Másold le a hittanos füzetedbe az órai vázlatot! Ezt követően olvasd az adott szentírási szakaszt is!

vázlat:

A házasság szentsége

 • egy férfi egy nő életre szóló, felbonthatatlan szeretetközössége
 • az Ószövetségben:
  – szövetség, közösség
  – sok gyermek >>> az Isten áldása, legnagyobb jó
 • az Újszövetségben:
  – Jézus első csodája a kánai menyegzőn volt, amikor is a vizet borrá változtatta
  – a házasság jó, Krisztus jelenlétének hatékony jele
  – fölbonthatatlan egység
 • a házasságot Isten pecsételi meg

szentírási szakasz:  Jn 2,1-11
A kánai menyegző

A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: Bármit mond nektek, tegyétek meg! Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három metréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: Töltsétek meg a vedreket vízzel! És megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak! Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.