Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 8.

Feladatok:

 – Tk. 47-49. o. olvasni: A tárgyi alárendelő összetett mondat, az idézés

Magyarázat: (ezt nem kell leírnod) Idézni, tehát valakinek a szavait, gondolatait megismételni többnyire tárgyi alárendelő összetett mondattal szoktunk. Ezért veszi itt a tankönyvetek az idézés szabályait. Figyeld meg az írásjelek, idézőjelek használatát a különböző idézésfajtáknál! Általában igaz, hogy az idéző mondat (az idézetet bevezető tagmondat) a főmondat, az idézet maga pedig a mellékmondat. Nagyon figyelmesen másold le a mintamondatokat! (A magyar helyesírás szabályai még ennél részletesebben is tartalmazza az idézés szabályait.)

 – Vázlat leírása a füzetbe, és tanulása: Az idézés

Idézni (valakinek a gondolatait megismételni) kétféleképpen lehet:

I. Egyenes /Szó szerinti idézés

  1. Idéző mondat: „Idézet .!?”

 – Az idézetet idézőjelbe tesszük: lent kezdjük, és fent zárjuk be.

 – Ha az idéző mondat megelőzi az idézetet, akkor kettőspontot teszünk utána.

 – Az idézet végére olyan írásjelet teszünk, amilyet a mondat kíván. (. !?)

 – Ha az idézőjelen belül idézet van, lúdláb idézőjelet használunk: »   «

Petőfi írta apjáról:
Szemében
» mesterségem «
Most is szálka még.

  1. „Idézet !?” – idéző mondat.

 – Ha az idéző mondat követi az idézetet, gondolatjellel kapcsoljuk, és kisbetűvel kezdjük.

 – Ilyenkor az idézetben a kérdő- és a felkiáltójelet kitesszük, de a pontot nem!

Jót s jól! Ebben áll a nagy titok figyelmezteti Kazinczy költőtársait.

 

  1. „Idézet – idéző mondat -, idézet .!?”.

 – Ha az idéző mondat beékelődik az idézetbe, gondolatjelek közé tesszük, és kisbetűvel kezdjük.

– Ha az idézet első szakaszának végén vessző van, az a 2. gondolatjel után kerül.

 

Lesz-e gyümölcs a fán kérdi Petőfi , melynek nincs virágja?

II. Függő / Tartalom szerinti idézés

– Az eredeti mondatot kissé átalakítjuk, nem szó szerint idézzük.

– Ilyenkor nem használunk idézőjeleket.

A barátja megüzente neki, hogy ne várja.

A vázlatban az általam színessel kiemelt dolgokat érdemes neked is szövegkiemelővel, színes ceruzával jelölni a könnyebb áttekinthetőség kedvéért!

A füzetvázlatokat az iskolában ellenőrizni fogom, akinek esetleg betelt a füzete, azt is hozza majd el! Akinek pótolni valója van, a héten tegye meg!!