Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 8.

Ne feledjétek: a márciusi Másolás beadási határideje: 2021. március 30., kedd!

A március 16-ai feladatokban található mondatok elemzését mindenkinek pontozni fogom!

Határidő: 2021. március 23. 14.00 óra!

  1. 03. 23., kedd:

Feladatok:

Füzetedben írd fel a címet:

A határozói mellékmondatok fajtái

Tk. 51.o. táblázat: a következő 4 határozói alárendelés fajtáit és a példamondatait:


– fok-mérték határozói

– vonzathatározói

– részeshatározói

– hasonlító határozói

másold le a füzetedbe, és elemezd őket a szokott módon!
Az ábrákat is másold le hozzájuk a táblázatból a jelükkel!

( Elemzési lépések: a márc. 9-i óránál megtalálható, ha szükséges, ott megtalálod)

Az elemzéshez segítséget találsz az Okostankönyvben is:

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_04_004

Magyarázat: (ezt nem kell leírni, csak olvasd el, itt láthatsz további példákat!)

Fok-mérték határozói alárendelés:
A főmondat fok-mértékhatározóját fejti ki tagmondat formájában. Utalószava a főmondatban: úgy, annyira, olyannyira, annyival stb. Kötőszava a hogy, mintha, vagy főnévi vonatkozó névmás.

Pl. Úgy szeretem, mintha a testvérem lenne.

   Annyira mérges volt, hogy alig tudott megszólalni.

Állandó határozói (vagy vonzathatározói) alárendelés:
Utalószója távolra mutató névmás, bevezetője pedig a hogy kötőszó vagy egy vonatkozó névmás.

Pl. Attól félek, hogy nem lesz elég időnk;

    Magda arra gondol, akivel tegnap ismerkedett meg.

Részeshatározói alárendelés:
A részeshatározói mellékmondat a főmondatbeli részeshatározót fejti ki. Utalószava a főmondatban az annak, azoknak, olyannak stb. Kötőszava rendszerint a főnévi vonatkozó névmás, néha a hogy.

Pl.: Aki ilyen hangnemben kérdez, annak én nem felelek.

     Nem annak adták a jutalmat, aki a legjobban megérdemelte.

Hasonlító határozói alárendelés:
A hasonlító határozói mellékmondat olyan főmondatnak alárendelt, amelyben középfokú melléknév van. Utalószava: annál, azoknál, kötőszava a mint. (Gyakran fordul elő utalószó nélkül.)

Pl. Péter nem gazdagabb, mint a szülei voltak.

    Attila jobb volt azoknál, akik ellen versenyezett.

   Okosabb ő annál, hogy ilyet csináljon.

Házi feladat:

– A füzetvázlatokat tanulni (Az alárendeléstől)

  Mf. 37. o. 7.a,: Kérem az Á-A szerkezeteket aláhúzni, a tagmondatokat leválasztani és beszámozni, az utalószókat bekarikázni, a kötőszókat bekeretezni (a szokásos módon elemezni kell).

7.b, Szerkezeti ábrák elkészítése.

7.c, a szófajt lehet rövidíteni (főnév= fn, névmás= nm stb. de olvasható módon írd!)

7.d, lehet számozni is: szótő=1, képző=2, jel=3, rag=4 kötőhangzó=X, de akkor írd le a szavakat a vonalra nagyobb betűvel, és a leválasztást, számozást olvashatóan kérem!

–  A füzetvázlatot nem kell elküldeni, majd ellenőrizni fogom a füzeteket az iskolában!

A feladatokat (Munkafüzet 37. o.) viszont kérem lefotózni és elküldeni legkésőbb 2021. március 26-án, pénteken 14.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre.

Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!