Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Angol 8.

Unit 5 Experiences

  1. Tk. 56.o. 1.a Javítsd!

2.see 3. visit 4. ride 5. be 6. do 7. drive

  1. Present Perfect Tense (Befejezett jelen idő)

Tk.57.o 4. Írd le a füzetbe! Tanuld meg!

a) Egészítsd ki a mondatokat az olvasott szövegek segítségével!

b) A Present Perfect használata: az a fontos, hogy mi történt, a cselekvés a lényeg, nem az, hogy mikor.

 Pl. I have seen this film. – Láttam ezt a filmet.

Ha megadjuk a múltbeli időpontot, egyszerű múlt időt (past simple) használunk: I saw this film last Sunday.

c) A mondatban az ige előtt a have jelen idejű alakjait – have/has (E/3.) – haszáljuk itt segédigeként.

 Az ige alakja: past participle, vagyis 3. alak. (1. alak a szótári alak, 2. alak a múlt idejű alak) Például: see – saw – seen, visit – visited – visited

Tehát: have/has + ige 3. alakja

I have done my homework. – Megcsináltam a házit.

My dad has driven the car. – Apa vezette az autót.

d) Ha az ige a múlt időben -ed végződest kap (Regular verbs), a alak ugyanaz. Például: watch – watched – watched, start – started – started

e) Vannak rendhagyó igék (Irregular verbs), ezeknél nincs szabály. Például:

do – did – done,  go – went – gone, drive – drove – driven,  put – put – put, lose – lost – lost  

Ezeket meg kell tanulni. A Mf. 79. oldalán a lista segít.

3.Mf. 44.o.1. Have vagy has illik a mondatba? (A has csak egyes szám 3. személyű alany után használható)

A következő feladatokat küldjétek el legkésőbb csütörtökön:

Hétfői: Cutty Sark

Tk. 85.o.1.a Írd le az események sorrendjét a szöveg segítségével!

Tk.  85.o.1. b Keresd meg a szövegben a választ a kérdésre!

Tk. 85.o. 2. Válaszolj a szöveg alapján a kérdésekre!

Keddi: Tk. 57.o.3. Egészítsd ki a táblázatot a 2. feladat szövege alapján!

Szerdai: Mf. 44.o.1.

Then have a nice Easter holiday!