Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 8.

Feladatok: Írásjelek használata

Lap:

 1. Más írásjellel. Hogyan értelmezed az alábbi mondatokat?
  Írd a mondatok mellé, milyen érzelmet, gondolatot fejeznek ki!
  Írd mellé mondatfajtát is!
  (kijelentő, kérdő, felkiáltó stb.)

  Ez nem éri meg.

  Ez nem éri meg…

  Ez nem éri meg!

  Ez nem éri meg?

  Ez nem éri meg!?

 1. Másold le helyesen a mondatokat a füzetedbe! Pótold a hiányzó
  írásjeleket!

Miaszinonima

Aziskolábanagyerekekmegtudjákmondanihogymiaszinonima

Aztfelelikhogyaszinonimátakkorhasználjukamikornemtudjukhogyamásikathogyankellhelyesenleírni

Fontoskérdések

Mitcsinálaszélamikornemfúj

Honnanlehettudnihogykifogyottaláthatatlantinta

Uborka

Énnemszeretemazuborkátésnagyonörülökhogynemszeretem merthaszeretnémakkormegennémpedignagyonutálom

 1. Alkoss többszörösen összetett mondatokat az ábrák alapján!
  Minden mondatban szerepeljen az uborka szó!

    

________________________________________________________

________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 

 1. Pótold a hiányzó írásjeleket Móricz Zsigmond Hét krajcár című
  művének részletében! A megoldásodat ellenőrizheted is az
  irodalomtankönyvedben található szöveg alapján.

Az első három krajcárt még maga meglelte az anyám Azt hitte többet is talál a gépfiában mert pénzért szokott varrni s amit fizettek mindig odarakta Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt amelybe csak bele kell nyúlni s mindjárt van terülj asztalkám

El is bámultam nagyon mikor az édesanyám kutat benne tűt gyűszűt ollót szalagdarabokat zsinórt, gombot mindent szétkotor s egyszerre csak azt mondja nagy bámulva

– Elbújtak

– Micsodák

– A pénzecskék  szólt felkacagva az anyám

Kihúzta a fiókot

– Gyere csak kis fiam azér is keressük meg a gonoszakat Huncut huncut krajcárkák

 

Házi feladat:

Nyelvtan-lap: 2. (Füzetbe írd, pótold a hiányzó írásjeleket!)

 1. 4. (ezeket a lapra is írhatod)

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat. digioktataszonaim@gmail.com Kérem a füzetben és a lapon a megoldást lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 27-én, kedden 16.00 óráig.
A feladatokból pontozni fogok. Jó munkát!

A következő, áprilisi Másolás beadási határideje a hónap vége: 2021. április 30., péntek.