Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Irodalom 8.

Feladatok:

– Lap olvasni: József Attila: A Dunánál

Figyeld meg, miben különbözik a három szerkezeti egység a versben!

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/adunanal.htm

vagy meg is hallgathatod, ezt ajánlom:

https://www.youtube.com/watch?v=4iSmGAlKJWA

 

Vázlat leírása a füzetbe:

József Attila: A Dunánál

1936. alkalmi vers:

a Szép Szó különszámához írta bevezetőnek (Mai magyarok régi magyarokról)

a Duna-menti népek összefogását hirdeti

Műfaja: óda (emelkedett hangulatú, magasztos tárgyú terjedelmes költemény)

hármas tagolású:

  1. kiindulópont: szemlélődés a Duna-parton ülve → kiterjeszti térben, majd időben

a folyó jelkép (elválaszt és összeköt)

a víz áramlása – az idő múlása (párhuzam)

megszemélyesítések sora

hasonlat: anya-gyermek

hatsoros forma, keresztrímes

  1. a múlt és a jelen összefonódása

változik a hangnem és a forma is!

ellentétek: történelmi távlat: minden pillanatban benne van egész múltunk

  1. egyén és közösség sorsa szorosan összefügg

ünnepélyes hangnem: múlandóság és örökkévalóság

nagy történelmi ellentétek

a teljes múlt felvállalása

tanulság a jövő számára:

felhívás megbékélésre, összefogásra

Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! (Csak a kérdések számát és a válaszokat kell leírni.)

  1. Írj ki a vers 1. részéből két hasonlatot (idézőjelben)!
  2. Írj ki a vers 1. részéből két megszemélyesítést!
  3. Írj ki a vers 2. részéből két ellentétet!
  4. Írj ki a vers 3. részéből két alliterációt!
  5. Milyennek érzed a mű hangulatát? Válaszd ki a következőkből a szerinted helyes
    válasz(oka)t! Szomorú; derűs; bizakodó; elmélkedő; lelkes; haragos.

Indokold is, miért ezt/ezeket választottad!

A vázlatot és a válaszokat a füzetben kérem lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. május 03-án 16.00 óráig az e-mailcímemre! (A feladatot pontozni fogom.)

Házi feladat:

Tiszta szívvel – Tanuld meg a verset! (felelés majd májusban, ez kötelező vers)