Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Category

Hittan
Feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe! vázlat: A Szentírás Isten írásba foglalt üzenete A Szentírás = Biblia a katolikus keresztény vallás szentkönyve Biblia = könyvek a Biblia 2 nagy részből áll: Ószövetség, Újszövetség Ószövetség: 46 könyvből áll Újszövetség: 27 könyvből áll kanonizáció: azt jelenti, hogy az Egyház elismerte az egyes iratok isteni ihletettségét, Istentől...
Read More
1. Feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe! vázlat: A közösség fontos életünkben életünket meghatározza az, hogy az ember egyedüllét helyet szeret közösségben élni, közösségekhez kapcsolódni ha visszagondolunk Jézus földi életére, 3 évig tartó tanítási időszakára, látjuk, hogy ő is közösségben élt, a 12 apostollal alkotott közösséget számunkra biztonságot ad, ha tudunk valamilyen közösséghez, közösségekhez...
Read More
osztály hittan 2021. április 28. ; április 30.  április 28. szerda feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!   vázlat:  Szűz Mária tisztelete az Egyházban I. a Mária-tisztelet Szűz Mária megkülönböztetett tisztelete a Római Katolikus Egyházban és a Görögkeleti Egyházakban Mária tisztelete nem azonos Istenimádásával, de több a szentek tiszteleténél a Mária-tisztelet a 4. században kezdődött Szűz Máriával...
Read More
 Feladat: Másold le a vázlatot és olvasd el  szentírási szakaszt! vázlat: Váljunk az Egyház tevékeny tagjaivá!   az Egyház tagjaiként sok lehetőségünk van tevékenyen részt venni az Egyház életében szolgálat szentmiséken: ministrálás, felolvasás, liturgikus játékokban (Passió, Karácsony) való részvétel szolgálat a közösségben: idősek, betegek, szegények segítése, látogatása, a plébánia és a templom takarítása, környezetének rendben...
Read More
Feladat :  Másold le a füzetbe a vázlatot! vázlat: A Szentlélek hét ajándéka a szentlélek a 3. isteni személy, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt a Szentlélek szerepe fontos életünkben: Ő irányít bennünket Isten útján, általa egyesülünk Krisztussal és az Atyával aki eltelik Szentlélekkel, abban a Szentlélek él a Szentlélek hét ajándéka:            ...
Read More
  Feladat :  Másold le a füzetedbe a vázlatot! vázlat: A bérmálásban nagykorúvá válunk hitünkben, Krisztusban   a bérmálásra készülve a Szentlélekkel való találkozásra is készülünk hitünkben válunk nagykorúvá az Istenhez való megtérés fontos állomása, a mikor saját döntéseinkben mindinkább a jóra törekszünk, a jót akarjuk választani fontos, hogy önmagunkkal tisztában legyünk, helyes önismeret szükséges...
Read More
feladat: Másold le a vázlatot! vázlat: Jézus többször is megjelent feltámadása után Jézus megjelenései a hagyomány részei, a húsvéti hit forrásai: – a Megfeszített kinyilatkoztatja önmagát    – felismerik benne a Megfeszítettet    – élőként mutatkozik, az élő Jézus üdvösséges jelenléte    – megjelenései konkrét személyeknek, csoportoknak szólnak    – megjelenéseinek eredménye: újra hinni kezdenek...
Read More
feladat: Olvasd el a szentírási szakaszt, másold le a vázlatot a füzetbe! szentírási szakasz:  Máté 28,1-7 Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a...
Read More
Feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe! vázlat: A Keresztút Pilátus halálra ítéli Jézust Jézus vállára veszi a keresztet Jézus először esik el a kereszt súlya alatt Jézus szent anyjával találkozik Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet Veronika kendőt nyújt Jézusnak Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt Jézus szól a síró asszonyokhoz...
Read More
feladat: Másold le a vázlatot! vázlat:  A Nagyhét eseményei a Nagyhét a Virágvasárnaptól Húsvétvasárnapig tartó időszakot jelenti Virágvasárnap: Jézus bevonul Jeruzsálembe barkaszenteléssel és Passió-játékkal ünnepeljük Nagycsütörtök: az utolsó vacsorára emlékezünk, amikor is Jézus és a 12 apostol utoljára volt együtt és Jézus megalapította az Oltáriszentséget Nagypéntek: Jézust halálra ítéli Pilátus, majd a keresztúton keresztjét hordozza...
Read More
1 2

Elérhetőségeink

  • Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
  • 6764 Balástya, Rákóczi utca 32.
  • +36 62/578-131
  • iskola@koznevelesbalastya.hu