Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 8.

A következő, áprilisi Másolás beadási határideje a hónap vége: 2021. április 30., péntek.

Írásjelek használata

Feladatok: Írásjelek használata

Lap (másik oldal): Olvasd el a szabályokat a lapon! Figyeld meg a példákban az írásjelek használatát! (Ennél részletesebben is megtalálod A magyar helyesírás szabályai című könyvben, azt is lehet használni, ez egy rövidített kivonat.)

I. A mondatrészek közötti írásjelek

 1. Az azonos szerepű, egymásnak mellérendelt mondatrészek
  (felsorolások) közé vesszőt teszünk.

            Szeretett volna valami újat, szépet, nagyot alkotni.

 1. De ha az azonos szerepű mondatrészek között és, s meg, vagy
  kötőszó áll, eléjük a mondatban nem teszünk vesszőt.

            A tésztára sok mákot és diót szórt.

 1. Ha a stb.= (s a többi) felsorolás végén áll, nem kell eléje vessző.

Mindenki tud mondani néhány virágnevet: rózsa, szegfű, tulipán stb.

 1. A páros kötőszók esetén a 2. kötőszó elé mindig vesszőt teszünk.

 Se pénz, se posztó.

 1. Az értelmező jelzőt mindig vesszővel választjuk el.

 Hozd az ajándékot, a Katiét!

 1. Ha a mint kötőszó állapotot jelölő szó előtt áll, nem teszünk eléje
  vesszőt.

            A nővéremet mint tanút hallgatták meg. (=tanúként)

II. A tagmondatok közötti írásjelek

7.Az összetett mondatok tagmondatait vesszővel választjuk el  egymástól. (Akkor is, ha nincs köztük kötőszó!)

            Figyeljétek, ki lesz az első!

 1. Az és, s meg, vagy kötőszók elé vesszőt teszünk, amikor
  tagmondatot vezetnek be.

            Gyorsan beszaladtam a boltba, és megvettem.

 1. A mint kötőszóval bevezetett hasonlítás önálló (bár sokszor
  hiányos) tagmondatnak számít, ezért elé vesszőt teszünk.

 Ez sokkal több, mint a tavalyi volt.

 1. A megszólítást tartalmazó tagmondatot vesszővel választjuk el.

  Ne is kérdezd, fiam!

 1. Ha egy tagmondatba beékelődik egy másik, akkor írásjelek
  (vessző, gondolatjel) közé tesszük.

             Ez, valljuk meg, egy kissé váratlan ötlet volt.

 1. Az indulatszóból álló tagolatlan mondatot vesszővel választjuk
  el.
  (Kivétel: Jaj de …)

 Hej, csak itt lenne már!

Feladat: Pótold a hiányzó írásjeleket a mondatokban!
A mondat után a vonalra írd le annak a szabálynak a számát,
amelyik rá vonatkozik!

 a, Szóltunk Józsinak a szomszédunknak is              __

 b, Igék például a következők: járkál fut beszélget stb         __

 c,. Ez sokkal jobb helyezés mint a tavalyi               __

 d,. A bátyám mint sofőr kapott állást                       __

 e, Jaj csak sikerülne minden             __

 f, Tudod-e fiam a kötelességedet        __

 g,. Szerinted a  pirosat  a zöldet vagy a kéket vegyük meg             __

 h,. Megvettem a zöldet  a kéket  a pirosat is                        __

 i, Hol ehhez hol ahhoz kapott                      __

 j, Éva bár nem örült azért elvállalta a feladatot                   __

 k, Ledobta a táskáját és felrohant a lépcsőn       __

 l, Ledobta a táskáját felrohant a lépcsőn   __          

 

Házi feladat:

Nyelvtan-lap: Feladat (Írhatod a lapra!)

(A vázlatot nem kell lemásolni, de témazáróig őrizd meg a füzetedben, mint a többi lapot is!)

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatot. digioktataszonaim@gmail.com Kérem a lapon a megoldást lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 30-án, pénteken 16.00 óráig. Jó munkát!

A Másolás beadási határideje a hónap utolsó nyelvtanórája: 2021. április 30., péntek.