Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Hittan 8.

 Feladat: Másold le a vázlatot és olvasd el  szentírási szakaszt!

vázlat:

Váljunk az Egyház tevékeny tagjaivá!

 

  • az Egyház tagjaiként sok lehetőségünk van tevékenyen részt venni az Egyház életében
  • szolgálat szentmiséken: ministrálás, felolvasás, liturgikus játékokban (Passió, Karácsony) való részvétel
  • szolgálat a közösségben: idősek, betegek, szegények segítése, látogatása, a plébánia és a templom takarítása, környezetének rendben tartása
  • rendszeres szentmisére járással és szentségi élettel való példamutatás
  • fontos, hogy maradjunk aktív keresztények életünk során
  • életünk tanúságtételéhez kapunk segítséget a Szentlélek által a bérmálás szentségében

1Péter 3,8-22

8Végül mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. 9Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek. 10Mert aki az életnek örülni szeretne, és jó napokat látni, az óvja nyelvét a rossztól, ajkát a hamis szótól. 11Forduljon el a gonosztól, tegye a jót, keresse a békét, járjon utána. 12Mert az Úr szeme az igazakon, hallja imádságukat, s a tekintete a gonosztevő ellen fordul. 13Ki árthat nektek, ha buzgók vagytok a jóban? 14De még ha szenvedtek is az igazságosságért, boldogok vagytok. Ne féljetek fenyegetéseiktől és ne engedjétek, hogy megzavarjanak benneteket! 15Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. 16De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetekért elhíresztelnek benneteket, a rágalmaikkal szégyenben maradjanak. 17Jobb ugyanis, hogy ha Isten úgy akarja, akkor inkább a jótetteitekért szenvedjetek, mintsem gonoszságaitokért. 18Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de Lélek szerint életre kelt. 19Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. 20Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült, amelyben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által. 21Az előképnek megfelelően most titeket is ugyanígy megment a keresztség, hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által, 22aki azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és Isten jobbján foglal helyet.

 

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=-xT5IcHZnyI  Szeretni szüntelenül

https://www.youtube.com/watch?v=VAwzySNt6nw  Szentlélek, jöjj!

 

Elkészített munkáidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küldd el!