Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

1. Osztály

Feladat:    A kedves szülők olvassák el a szentírási szakaszt és a gyerekek pedig készítsenek  rajzot a füzetbe!

Jézus megjelenik az apostoloknak

Lukács 24, 36-43

Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.

A rajzdohoz segítséget ad a következő videó kijelölt része :  18:50-29:00

https://www.youtube.com/watch?v=OvrP9_rv_Yw

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=pksdBgOSbo0     Jól vigyázz kicsi kéz

 

Elkészített feladataidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küldd el!

 

 

Írás:

Mf. 92. o. Fotót kérek

A mondatokban a kezdőbetűt pirossal kell írni!

a vaj puha.

a kés éles.

a virág szép.

a vonat gyors.

15-ig számolunk!

Tk.: 74. oldal

75./1. – Figyelj, hol kell kezdeni!

75./2., 4.

Szorgalmi: 75./3., 5.

Olvasás:

Ok. 146. o. Videót kérek a szöveg olvasásáról

https://learningapps.org/5035663

Írás:

Mf. 91. o. Fotót kérek

A képek neve: tücsök, tábla, kagyló, lámpa, zokni, hagyma, cérna, lepke, csengő

A mondatokban a kezdőbetűt pirossal kell írni!

a szőlő édes.

a bors csípős.

a perec sós.

a tej meleg.

Mf.: 44./1. –Írd fölé az eredményeket!

44./2. – Lépegess a számegyenesen úgy, ahogy a sor kezdődik!

45./1.,2.

Szorgalmi: 44./3.

A Tk.:72. és 73. oldalán nagyon jó, érdekes játékokat találsz. Válogass belőle kedved szerint!

Olvasás: Ok. 145. o. Aláhúzni pirossal a lányneveket, kékkel a fiúneveket

Videót kérek a szavak olvasásáról

Mf. 65.o. Fotót kérek

 

Írás: Mf. 90. o. Fotót kérek

Tk.: 71./1., 2. Szorgalmi: 4.

Mf.:43./1.,2. Szorgalmi: 3., 4.

Feladat: A kedves szülők olvassák fel a következő szentírási szakaszt, s a gyerekek pedig rajzolják le a történetet!

A szent asszonyok a sírnál

Máté 28,1-10
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.” Gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. Egyszerre csak Jézus jött velük szemben, s így köszöntötte őket: „Üdv nektek!” Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így szólt: „Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak.”

zenehallgatás: Hallgassátok és énekeljétek a következő hittanos dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=hmZq8fV4Tsg    Jézus szeret minden kicsi gyereket

Olvasás: Ok. 144. o. Betűsorban a ny betűt pirossal, a j betűt zölddel bekarikázni

Videót kérek a mondatok olvasásáról

https://wordwall.net/hu/resource/1131662/olvas%c3%a1s/v%c3%b6dr%c3%b6s-67         

Műveletek 14-ig

Tk.: 70. oldal – a 2. feladatnál soronként haladj, figyelj a hasonlóságokra!

Olvasás

Ok. 142. o. Mondatalkotás pl.: A dinnye nagyobb, mint az alma.

Ok. 143. o. Betűsorban a ny betű bekarikázása pirossal

Szavak odakötése a megfelelő képhez különböző színnel

Videót kérek a szavak olvasásáról

Mf. 64. o. Fotót kérek

https://wordwall.net/hu/resource/1222022/olvas%c3%a1s/j%c3%a1t%c3%a9kh%c3%a1z-v%c3%b6dr%c3%b6s-66

Írás

Mf. 89. o. Fotót kérek

 

Műveletek 14-ig

Tk.: 68./1. Először 10-ig számolunk!

68./2. – Fontos, hogy itt sorban és ne oszlopban haladj a számolással!

Tk.: 69./1., 2., 4. – A táblázat elejére írd oda a jelet (>),hogy az aranyhal 7-tel több!

Szorgalmi: 68./3., 4.

Írás: Mf. 88. o.  Fotót kérek

A képek neve: pék, kád, mák, kacsa, róka, kapa, kapu, béka, kígyó

A mondatokat pirossal kell kezdeni!

Jézus Krisztus feltámadása

feladat: A kedves szülők olvassák fel a következő szentírási szakaszt, s a gyerekek pedig rajzolják le, hogy is képzelik el Jézus feltámadását!

János 20,1-10

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.” Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból. Ezután a tanítványok visszatértek övéikhez.

Rajzaitokhoz segítséget nyújt a videó:

https://www.youtube.com/watch?v=gDKizoHRc-U    

Az alábbi képek is segíthetnek a rajzban:
https://www.google.com/search?q=j%C3%A9zus+felt%C3%A1mad%C3%A1sa&rlz=1C1GCEA_enHU922HU922&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwix9PjP0OvvAhV5CRAIHdcTBxoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=913  

hittanos dal:  Hallgassátok és énekeljétek  a következő dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=6Y2QidF26v4   Föltámadt, Alleluja!

Elkészített feladataidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!

Olvasás: Ok. 141. o. Videót kérek a szavak olvasásáról

A kérdésekhez a választ (a képet) odakötni.

https://wordwall.net/hu/resource/12637017/olvas%c3%a1s/bor%c3%adt%c3%a9kos-65o-mem%c3%b3ria-ny

 

Írás: A k betű írása

Először meg kell nézni ezeket a videókat:

https://www.facebook.com/100000177641695/videos/4457351314280746

https://www.facebook.com/100000177641695/videos/pcb.2468816209930832/4457422407606970

Mf. 87. o. Fotót kérek

Tk.: 65./2., 4. Mf.: 41./1., 2., 3.

Miközben a bontásokat írod, próbálj megjegyezni néhányat, gyorsabb lesz a számolás!

Játék a hangokkal!

Keresd a hangpárokat! https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=154

Melyik hangszert hallod?  https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=155

Olvasás:  Ok. 140. o.

A betűsorban pirossal (mert morgós hang) bekarikázni a ny betűket.

A lap alján a képek neve: nyolc, ormány, gesztenye, kormány, nyárfa

A képek alá lerajzolni a szótagokat, jelölni karikával a hangokat, beszínezni a ny hang helyét pirossal (ahogy szoktuk).

https://wordwall.net/hu/resource/13587254/olvas%c3%a1s/meixner-v%c3%b6dr%c3%b6s-bor%c3%adt%c3%a9kos-64

Videót kérek a szavak olvasásáról

 

Írás: Mf. 86. o. Fotót kérek

A képek neve: cica, csacsi, cumi, csiga, csomó, cápa, bohóc, cserép,

 

14-ig számolunk!

Tk.: 64.oldal, Mf.: 40. oldal

Mf.: 38/2., 3., 4. – Halványan színezz, hogy a számot is lehessen látni!

39./2., 3.

Szorgalmi: a 38-39. oldalon a maradék feladatok közül bármelyiket lehet, és bármikor, amikor kedved van!

Jó pihenést a szünetre!

Húsvéti képeslap készítése

Itt egy kis segítség, ötlet, de ha van saját ötleted, az is nagyon jó! Örülnék, ha húsvétra megkapnám a fotóját!

https://www.facebook.com/photo?fbid=3920074088036160&set=gm.4043200099077850

A keresztút

A kedves szülők olvassák el a következő szentírási szakaszt, s a gyerekek rajzoljanak egy rajzot füzetbe Jézus keresztútjával kapcsolatosan. Bármelyik jelenetet kiválaszthatják és lerajzolhatják.

A szentírási szakasz:  Lukács 23, 26-49

Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult: „Jeruzsálem leányai – mondta nekik –, ne engem sirassatok. Inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a meddők, akik nem szültek, nem szoptattak. Akkor majd unszolni kezdik a hegyeket: Omoljatok ránk! És a dombokat: Takarjatok el! Mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?”

Két kivégzésre ítélt gonosztevőt is vittek vele. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” Ruháján sorsot vetve megosztoztak. A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: „Másokat megmentett – mondták –, most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magad!” – mondták. Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek: „Ez a zsidók királya.” Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam országodban.” Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.” A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét. Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta: „Ez az ember valóban igaz volt.” És az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte, és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva látták mindezt.

Hittanos énekek:  Jó zenehallgatást és éneklést!  

https://www.youtube.com/watch?v=1aQupRxqyqU  Jézus, majd gondolj rám

https://www.youtube.com/watch?v=Q8AQgDCTe4M  Magára vette szennyes ruhámat

 

Elkészített munkáidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!

Mf.: 37./1., 2., 3.

Szorgalmi: 37./4.

Ok. 230. o. Videót kérek a szöveg olvasásáról (Jön a tavasz)

Rajzolj egy szép tavaszi képet a Kincses füzetbe Fotót kérek

 A tegnapihoz hasonló feladat:

Kattints a képre

Műveletek gyakorlása 13-ig

Tk. 63./1., 2. – Írd fölé! , 3.

Szorgalmi: 63./4. – Beszélgessetek!

https://wordwall.net/hu/resource/1026486/matek/matematika-13-ig – Sajnálom szegény vakondokat, de gyakorláshoz nagyon jó! A doboznyitót is érdemes kipróbálni!

Olvasás: Ok. 138. o. Videót kérek a szavak olvasásáról

Ok. 139. o. Mondatalkotás

Pl.: A fiú kiönti a kockákat a dobozból.

A következő feladat a vödrös (borítékos) könyvből van. Szeretném, ha mindenki megpróbálná elolvasni!

Kattints a képre!

Írás: Mf. 84. o. Fotót kérek

A képek neve: csat, csap, rács

 

Írás: Mf. 83. o. Fotót kérek

A kedves szülők olvassák fel a következő szentírási szakaszt, s a gyerekek pedig rajzoljanak egy kis rajzot a füzetükbe!

Jézus Pilátus előtt

Máté 27,11-26

Közben Jézust a helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” „Te mondod” – felelte Jézus. A főpapok és vének vádjaira azonban nem felelt semmit. Erre Pilátus így szólt hozzá: „Nem hallod, mi mindennel vádolnak?” De ő egyetlen vádjukra sem felelt. Ezen a helytartó igen meglepődött. Az ünnep napján a helytartó szabadon szokott bocsátani egy rabot, a nép kívánsága szerint. Volt akkor egy hírhedt rabjuk, Barabásnak hívták. Pilátus kérdést intézett hozzájuk: „Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül, Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak?” Tudta ugyanis, hogy csak irigységből adták kezére. Míg ott ült ítélőszékében, a felesége üzenetet küldött neki: „Ne legyen közöd annak az embernek a dolgához! Az éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta.” A főpapok és a vének felbujtották a népet, hogy Barabást kérje ki, Jézusnak pedig kívánja halálát. A helytartó tehát föltette a kérdést: „Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül?” „Barabást!” – kiáltották. Pilátus tovább kérdezte: „Hát Jézussal, akit Krisztusnak mondanak, mit tegyek?” Mind azt kiabálták: „Keresztre vele!” „De hát mi rosszat tett?” – kérdezte. Annál inkább ordították: „Keresztre vele!” Pilátus látta, hogy nem megy semmire, sőt a zajongás még fokozódik is. Vizet hozatott, s a nép szeme láttára megmosta kezét: „Ennek az igaz embernek vére ontásában én ártatlan vagyok – mondta. – Ti lássátok!” Erre az egész tömeg zúgta: „Vére rajtunk és fiainkon!” Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.

A rajzotokhoz segítséget ad az alábbi linken található számos kép.

https://www.google.com/search?q=j%C3%A9zus+pil%C3%A1tus+el%C5%91tt+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjSm6HPzMPvAhUWahoKHZKfCuEQ2-cCegQIABAA&oq=j%C3%A9zus+pil%C3%A1tus+el%C5%91tt+&gs_lcp=CgNpb

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=9l0tn91TU0A   Kicsiny kis fényemmel

Küldj fotót az elkészített feladataidról a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

Tk.. 62. oldal

Szorgalmi: Mf.: 36./2.,4.

https://wordwall.net/hu/resource/925418/matek/m%c5%b1veletek-gyakorl%c3%a1sa-13-ig – mindegyik jó, én a Kvíz típusú feladatot ajánlom

Olvasás: Ok. 136. o. Videót kérek a szavak olvasásáról

Ok. 137. o. Mondatok  alkotása Pl.: A bohóc kiveszi a ceruzát a tolltartóból.

Írás: Mf. 82. o. Fotót kérek

A képek neve: láda, dob, seb

Kivonás 13-ból – Tudod! Először 3-mat veszünk el a 10-ig!

Tk.: 61. oldal

Mf.: 36./1.,3.

https://wordwall.net/hu/resource/2054774/matek/kivon%c3%a1s-t%c3%adzes%c3%a1tl%c3%a9p%c3%a9ssel-13-ig

Összeadás 13-ig – Tudod! Először 10 legyen!

Tk.: 60. oldal

https://wordwall.net/hu/resource/1026591/matek/matematika-13-ig  – mindegyik hasznos, én az Egyezés típusút ajánlom kezdésnek

Olvasás: Ok. 135. o. Videót kérek a szavak olvasásáról

Írás: Mf. 81. o. Fotót kérek

Olvasás: Ok. 133. o. Videót kérek a szöveg olvasásáról

Mf. 62. o. Fotót kérek

Jézust a getszemani kertben elfogják

 

A kedves szülők olvassák fel a következő szentírási szakaszt, s a gyerekek pedig rajzoljanak egy kis rajzot a füzetükbe!

Máté 26,47-56
Még beszélt, amikor odaért Júdás, a tizenkettő közül az egyik, s vele a főpapoknak és a nép véneinek megbízásából egy kardokkal és dorongokkal fölszerelt csapat. Az áruló jelben egyezett meg velük. „Akit megcsókolok – mondta –, ő az, fogjátok el!” Azzal mindjárt Jézushoz lépett. „Üdvözöllek, Mester!” – mondta, és megcsókolta. Jézus megkérdezte: „Barátom, miért jöttél?” Erre körülfogták Jézust, kezet emeltek rá és foglyul ejtették. Jézus kísérői közül az egyik kardjához kapott, kirántotta, a főpap szolgájára sújtott és levágta a fülét. Jézus rászólt: „Tedd vissza hüvelyébe kardodat! Aki kardot ragad, az kard által vész el. Vagy azt hiszed, hogy nem kérhetem Atyámat, s nem küldene tizenkét légió angyalnál is többet? De akkor hogy teljesedne be az Írás, amely szerint ennek így kell történnie?” Abban az órában Jézus azt mondta a tömegnek: „Mint valami rabló ellen, úgy vonultatok ki kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok. Naponta ott voltam a templomban, és tanítottam, mégsem fogtatok el. Ez mind azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai.” Erre a tanítványok mind elhagyták és elmenekültek.

A rajzotok elkészítésében segít az alábbi videó.

https://www.youtube.com/watch?v=KA8o-zGXw-s   Jézust a getszemani elfogják

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=dBSvwJ7qvxM   Te vagy a fény

Tk.: 57.oldal –  az 1. feladatnál a 13-tól tudod kezdeni, a 3. feladat a 13 bontása

Mf.: 35./1.,2.

Szorgalmi: 35./3.,4.

Olvasás: Ok. 132. o. Videót kérek a szöveg olvasásáról (Finom retek)

Mf. 59. o. Fotót kérek

Írás: Mf. 80. o. Fotót kérek

A képek neve: légy, négy, hegy

13-ig számolunk

Tk.: 56. oldal

Mf.: 34. oldal – a 4. feladatnál használj számegyenest!

1.osztály hittan 2021. március 16. ; március 19.

2021. március 16. kedd

Jézus bevonul Jeruzsálembe

 • A kedves szülők olvassák fel a következő szentírási szakaszt a gyereknek.
  Máté 21,1-11
 • feladat: Készíts színes rajzot Jézus bevonulásáról!

Amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát, ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba! Találtok ott egy megkötött szamarat a csikajával. Oldjátok el és vezessétek ide! Ha valaki szólna érte, mondjátok, hogy szüksége van rá Urunknak, akkor rögtön elengedi.” Ez azért történt, hogy beteljesedjék a próféta szava: Mondjátok meg Sion leányának: Nézd, királyod jön hozzád, szerényen, szamárháton, a teherhordó állat csikaján. A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Elhozták a szamarat és csikaját, ráterítették ruhájukat, ő pedig felült rá. A nép közül sokan eléje terítették ruhájukat az útra, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. Az előtte járó s az utána tóduló tömeg így kiáltozott: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” 1Amikor beért Jeruzsálembe, az egész város izgalomba jött. „Ki ez?” – kérdezgették. „Ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretből” – felelte a nép.

Az alábbi videó is segít a rajzod elkészítésében:

https://www.youtube.com/watch?v=fOV2ST_CZsQ

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=4KQrSp4VFhQ  Jézus életem, erőm, békém

 1. március19. péntek

 

Az utolsó vacsora

 • A kedves szülők olvassák fel a következő szentírási szakaszt a gyerekeknek.
  Márk 14,10-25
 • feladat: Készíts színes rajzot az utolsó vacsoráról!

Júdás árulása.

Iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül, elment a főpaphoz, hogy elárulja. Amikor ezek tudomást szereztek róla, megörültek és pénzt ígértek neki. Ezért kereste a kedvező alkalmat, hogy a kezükre adhassa.

Az utolsó vacsora előkészítése.

A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai megkérdezték: „Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?” Erre elküldte két tanítványát: „Menjetek a városba! – mondta. – Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Szegődjetek a nyomába, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el.” A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, s el is készítették a húsvéti vacsorát.

Jézus bejelenti Júdás árulását.

Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel. Miután a vacsorához letelepedtek, Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, egyiktek elárul engem, egy, aki eszik velem.” Elszomorodtak és sorra kérdezték: „Csak nem én?” Így válaszolt: „Tizenkettőtök közül az egyik, aki velem egyszerre nyúl a tálba. Az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van róla írva, de jaj annak az embernek, aki elárulja az Emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik.”

Az Oltáriszentség alapítása.

Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában.”

Az alábbi videó segít a rajzod elkészítésében:

https://www.youtube.com/watch?v=hglnnPuaE-k

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=sKJeGCi0aX0   Tápláló szent kenyér

Elkészített feladataidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!

Mf.: 29./1., 4., 30./ 1.,2.

Szorgalmi: 29./2., 3., 30./3.

A tankönyv 50-51. oldalán nagyon érdekes, játékos rejtvények vannak. Bármikor érdemes belőle válogatni!

Írás munkafüzet: 33.oldal/ 1,2,3,4,5

Légy figyelmes a 4. feladatban betűrendben kell leírnod települések neveit!

Olvasás:

Ok. 131. o. Videót kérek a szöveg olvasásáról

Mf. 61. o. Fotót kérek

Írás:

Mf. 78. o. y írása Fotót kérek

https://www.youtube.com/watch?v=wXkQ9sW2lRo&ab_channel=G%C3%B6r%C3%B6gK%C3%A1tya

Számolás 12 – ig

Tk.: 49.o. végig

+ https://wordwall.net/hu/resource/1731336/matek/sz%c3%a1mol%c3%a1s-12-ig-1           –számolás 12-ig

Olvasás:

Ok. 130. o. Videót kérek a szöveg olvasásáról

Írás:

Mf. 77. o. Fotót kérek

12-ből veszünk el – Először 2-t a 10-ig, utána a többit! (Pl.: 12-5 az 12-2-3=7)

Tk.: 47. o. végig, 48./1., 2.

Szorgalmi: 48./3., 4.

Még gyakoroljuk az összeadást 12-ig.

Tk.: 46.o. feladatai

+ https://learningapps.org/9128970 összeadás 12-ig

Olvasás:

Ok. 129. o. Videót kérek a szöveg olvasásáról

Mf. 60. o. Fotót kérek

Nagyböjti lelki óra II.

feladat: Készíts egy rajzot a füzetedbe a tavaszi szép tájról! Lehet ez egy kis részlet a kertetekből, vagy egy elképzelt szép mező, rét, erdőrészlet. Az a lényeg, hogy az újjászülető természet tavaszi szépségét ábrázold! Továbbra se felejtsd el a nagyböjti jóságszínezőt rajzolni, színezni, a jócselekedeteket megtenni!

Énekeld az alábbi dalokat, amelyeket hittan órákon szoktunk gitárkísérettel énekelni!
A balga homokra épített
https://www.youtube.com/watch?v=4tdm7k6n6kw

Csináljátok meg szépen a feladatokat, nem kell lefotózni, nem kell visszaküldeni a munkáitokat, majd áprilisban leellenőrzöm, amikor újra megyünk iskolába!

Nagyböjti lelki óra I.

feladat: Gondold át, mi mindenben segítettél otthon a szüleidnek az elmúlt egy hétben. Készíts a füzetedbe 3 kisebb színes rajzot egy oldalra, amiken szerepel, hogy mit segítettél!
A rajzok elkészítése után hallgasd meg a következő hittanos énekeket, amiket hittan órákon olyan sokszor éneklünk gitárral. Énekeld te is dalokat!

Nem lesz egyedül a szívem többé, Glóri

https://www.youtube.com/watch?v=h01GZAhrRaM

Kicsiny kis fényemmel világítani fogok

https://www.youtube.com/watch?v=noo-aH-nRzQ

Március 8. hétfő

Mf. (vitorlás) 22. o. 1. – Ne feledd, összeadásnál és kivonásnál is először 10-ig számolunk!

                        2. – Tudod, az első számolás eredményét fölé írjuk!

                        3.

                        23. o. 1.,2.

Szorgalmi: 23. o. 3., 4.

Március 9. kedd

Mf. : 25. o. 1., 2., 3., 4. – Vigyázz! Ellenőrizd le, mindig balról jobbra olvasva!

Szorgalmi: 24. o. 2., 3.

Március 10. szerda

12-ig számolunk!

Tk.: 42. o.

Mf.: 26. o.

Március 11. csütörtök

Tk.: 43. o. 1. – Tudod, a képtől kezdjük!

            2., 3., 4. – Ez a 12 bontása!

Mf.: 27. 1., 2.

Szorgalmi: 3.

Március 12. péntek

Tk.: 44. o. 1., 45. o. 1. – Itt is pihenő a 10-nél!

                        2., 3., 4.

Szorgalmi: 44. o. 2., 3.

Érdekességek:

Számolás 20-ig

https://view.genial.ly/603d29aff919e80d331537eb

Útvesztő

https://www.facebook.com/photo?fbid=243264054101297&set=pcb.243264917434544

Március 08. hétfő

Olvasás: Ok. 124. o.  Videót kérek a szöveg olvasásáról

Írás: Mf. 74. o. Fotót kérek

Március 09. kedd

Olvasás: Ok. 125. o. Videót kérek a szöveg olvasásáról

                Mf. 58. o. Fotót kérek

Március 10. szerda

Olvasás: Ok. 126. o. Mondatalkotás a képekről

                Pl.: A kislány beteszi a macit az ágyba.

                Ok. 127. o. Videót kérek a szavak olvasásáról

Írás: Mondatok másolása a Kincses füzetbe beragasztott lapon az 1., 4., 5., 7., 8. mondat

 • mondat elolvasása
 • átírás
 • lemásolás       Fotót kérek

Március 11. csütörtök

Olvasás: Ok. 128. o. Videót kérek az összepárosított mondatok olvasásáról

                Ok. 232. o. 

Írás: Mf. 75. o. b betű írása Fotót kérek

Március 12. péntek

Írás: Mf. 76. o.  Fotót kérek