Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 8.

Feladatok:

 – Tk. 75-76.o. olvasni: A mellérendelő szóösszetételek és helyesírásuk

Füzetbe a vázlat leírása példákkal együtt:

A mellérendelő szóösszetételek és helyesírásuk

II. A mellérendelő összetett szavak:

– tagjai egyenrangúak

– azonos szófajúak és mondatbeli szerepűek

– ellentétes vagy hasonló jelentésűek

Fajtái:

  1. Valódi mellérendelő szóösszetételek: 2 önálló szó összekapcsolásával keletkeztek

a) ha csak a végén kaphatnak toldalékot, akkor egybeírjuk őket !

  1. bűbájos →bűbájosan, szóbeszéd→szóbeszédet

b) ha mindkét tag felveszi a toldalékokat, akkor kötőjellel írjuk!

pl. süt-főz →sütött-főzött, ég-föld→ égen-földön

 

  1. Szóismétlések: ugyanannak a szónak a megkettőzésével keletkeztek, mindig kötőjellel írjuk őket!

pl. olykor-olykor, körös-körül

  1. Ikerszók: egy szó és egy módosított hangalakú változata kapcsolódott össze, de az egyik tagjának nincs jelentése

a) ha csak a végén kaphatnak toldalékot, akkor egybeírjuk őket !

  1. cserebere →csereberét, gizgaz→gizgazok

b) ha mindkét tag felveszi a toldalékokat, akkor kötőjellel írjuk!

  1. irult-pirult, dimbes-dombos, hébe-hóba

 

További, részletes magyarázatot találsz a Videotanár sorozatban:

https://videotanar.hu/tananyagok/1946/a-szavak-szerkezete-a-mellerendelo-szoosszetetelek/

Házi feladat:

 – Mellérendelő összetett szavak tanulni!

– Mf. 59.o. 1. (gyűjtés nem kell) 2. (a, b, rész nem kell) feladat

A mai vázlatot és feladatokat nem kell elküldeni, majd órán ellenőrizzük.

A MÁSOLÁS füzetet hozni kell május 11., keddre!

Akinek esetleg betelt a füzete, azt is hozza majd el!