Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

3. Osztály

Új téma: Az állatok – ANIMALS

Biztos sokat ismertek már közülük, de tudjátok: helyes kiejtés és írás!!

Az első videó alapján készítsétek el a füzetbe a saját szótáratokat, ahogy szoktuk: angol szó és rajz

https://www.youtube.com/watch?v=_kYu_HTQ6YM-

A második videó gyakorlásra nagyon jó, persze ebből is lehet folytatni a szótárat.

Próbáljátok együtt mondani hangosan, ezzel a kiejtést gyakoroljátok!

https://www.youtube.com/watch?v=EgVADBznEOY

Jó szórakozást!

 

Feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot és készíts rajzot Szent István királyról!

 

vázlat:

Szent István király (970-1038)

 • Szent István volt az első magyar király, felesége Boldog Gizella, aki bajor származású hercegnő volt
 • Szent István a keresztény Egyházat erősítette meg hazánkban, templomokat építtetett
 • fia Szent Imre herceg
 • életével és hitével igazi példakép lehet mindannyiunk számára

 

Ének Szent István királyról. Hallgasd meg!

https://www.youtube.com/watch?v=MMdKj2xcY7k  Szent István himnusz

Elkészített feladataidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küldd el!

Feladat:   A vázlat lemásolása után készíts egy kis rajzokból álló egyszerű képregényt, amiben a rajzaid segítségével bemutatod, hogy mi minden történt Jézussal Húsvétkor!
A kis képregényed legalább négy rajzból álljon!

vázlat:

A húsvéti idő összefoglalása

1., Jézus bevonul Jeruzsálembe
2., Az utolsó vacsora
3., Jézust a getszemani kertben elfogják
4., Jézust halálra ítélik
5., Jézus a keresztúton
6., Jézus halála
7., Jézus feltámadása

Olvasd el és imádkozd a következő kis imádságot!

ima:

Édes Jézus, szükségem van rád!
Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten.
Kinyitom életem kapuját, és befogadlak Téged,
mint Uramat és Megváltómat. Te irányítsd az életemet
Tégy olyanná, amilyenné Te akarod, hogy legyek. Ámen

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI   Jézus életem, erőm, békém

Kedves gyerekek!

A következő kis videó ellentétpárokat mutat be. (kicsi-nagy, rövid-hosszú…)

Próbáljátok leírni a párokat a füzetbe (természetesen csak angolul) és lerajzolni mellé a jelentését (nem fontos azt, ami a filmen van) Háromszor megismétli, van idő leírni!

https://www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA – ellentétes szavak (opposite words)

 

 

feladat:    Olvasd el a szentírási szakaszt, majd másold le a vázlatot és készíts rajzot a füzetedbe!

Lukács 24, 36-43

Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.

 

vázlat:

Jézus megjelenik az apostoloknak

 • Jézus feltámadása után többször is megjelent az apostoloknak
 • az apostolok felismerik benne a megfeszített Jézust
 • megérinthetik testén a sebeit, együtt eszik velük
 • újra hinni kezdenek, s küldetést kapnak tőle

Az alábbi videó is segíthet a rajzod elkészítésében:

https://www.youtube.com/watch?v=xZi-f4beBAo

 

hittanos ének: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=h01GZAhrRaM  Nem lesz egyedül a szívem

Elkészített feladataidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot, olvasd el az adott szentírási szakaszt és készíts egy rajzot Jézus feltámadásáról!

szentírási szakasz:

János 20,1-10

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.” Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból. Ezután a tanítványok visszatértek övéikhez.

vázlat:

Jézus feltámadása – Húsvét ünnepe

 • Húsvétkor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük
 • feltámadásával megváltott minket
 • Jézus Krisztus a Megváltó = MessiásAz alábbi videó is segít:

https://www.youtube.com/watch?v=aoPhF2zVMLM      Jézus feltámadása

hittanos ének: Hallgasd és énekeld a hittan órákon is sokszor énekelt dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=XEVwPLr7EHk         Föltámadt, Halleluja!

 

Feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot, olvasd el az adott szentírási szakaszt és készíts egy rajzot a füzetedbe!

szentírási szakasz:

Máté 28,1-10
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.” Gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. Egyszerre csak Jézus jött velük szemben, s így köszöntötte őket: „Üdv nektek!” Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így szólt: „Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak.”

vázlat:

A szent asszonyok a sírnál

 • Jézus követői közül néhány asszony kiment Húsvétvasárnap kora reggel Jézus sírjához
 • az Úr angyala hírül adta nekik, hogy Jézus feltámadt, menjenek el az apostolokhoz és mondják el nekik
 • elhagyva a sírt siettek is, s ekkor a feltámadt Jézussal találkoztak
 • hozzáfutottak és leborultak a lábai előtt

hittanos ének: Hallgasd és énekelt a hittan órákon is sokszor énekelt dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=M1-GhecmSMI   Ne félj, mert megváltottalak!

Elkészített munkáidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!

Kedves gyerekek!

A testrészeket elkezdtük tanulni, talán valamire még emlékeztek. Ami új, azt írjátok ki a füzetbe, vigyázzatok a helyesírásra!

A következő videó jól összefoglalja, és magyarul is segít:

https://www.youtube.com/watch?v=K2UPMsPXcB8 – testrészek

Ez pedig egy nagyon népszerű angol gyerekdal, lehet hogy már többen ismeritek:

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 – song

 

Feladat: Írd le a füzetbe a keresztút 14 állomását, majd egyet válassz ki és arról készíts egy rajzot!

A Keresztút

 1. Pilátus halálra ítéli Jézust
 2. Jézus vállára veszi a keresztet
 3. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
 4. Jézus szent anyjával találkozik
 5. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet
 6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
 7. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
 8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
 9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
 10. Jézust megfosztják ruhájától
 11. Jézust a keresztre szegezik
 12. Jézus meghal a kereszten
 13. Jézust leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik
 14. Jézust sziklasírba temetik

Rajzodhoz segítenek a képek!

https://www.google.com/search?q=kereszt%C3%BAt+k%C3%A9pei&rlz=1C1GCEA_enHU922HU922&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjBt9Hr08PvAhUmzIUKHXYNAZQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=913

hittanos ének: Hallgasd és énekeld az általunk sokszor énekelt dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=Q8AQgDCTe4M    Magára vette szennyes ruhámat

Küldj fotót az elkészített feladataidról a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 

Jézust megostorozzák ; Jézus Pilátus előtt

feladat: A szentírási szakasz elolvasása  készíts rajzot a füzetbe arról, ahogy Jézus Pilátus előtt áll!

János 19,1-16

Erre Pilátus előhozatta Jézust és megostoroztatta. A katonák töviskoszorút fontak, a fejére tették, és bíborszínű köntöst adtak rá. Aztán elé járultak, és így gúnyolták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” Majd arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: „Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg: nem találom semmiben sem bűnösnek.” Jézus töviskoronával, bíborpalástban jött ki. Pilátus rámutatott: „Íme, az ember!” Mihelyt meglátták, a zsidók és a szolgák elkezdtek kiabálni: „Keresztre vele, keresztre vele!” Pilátus ismét szabadkozott: „Vigyétek el és feszítsétek meg ti! Én nem találom bűnösnek.” De a zsidók nem tágítottak: „Nekünk törvényünk van, s e törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát!” Ennek hallatára Pilátus még jobban megijedt. Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézustól: „Honnan való vagy?” Jézus nem válaszolt neki. Pilátus kérdőre vonta: „Nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszíttesselek?” Jézus csak ennyit mondott: „Nem volna fölöttem hatalmad, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki a kezedre adott, nagyobb a bűne.” Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa. A zsidók azonban ordítottak és fenyegetőztek: „Ha elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mert aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak!” E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. Elfoglalta a bírói széket a köves udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak. Húsvét előkészületi napja volt, a hatodik óra körül járt. Így szólt a zsidókhoz: „Nézzétek, a királyotok!” De újra elkezdtek ordítani: „Halál rá! Halál rá, keresztre vele!” Pilátus megkérdezte: „Keresztre feszíttessem a királyotokat?” De a főpapok tiltakoztak: „Nincs királyunk, csak császárunk!” Erre kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre.

 

az alábbi képek segíthetnek a rajzolásban:

https://www.google.com/search?q=j%C3%A9zus+pil%C3%A1tus+el%C5%91tt+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjSm6HPzMPvAhUWahoKHZKfCuEQ2-cCegQIABAA&oq=j%C3%A9zus+pil%C3%A1tus+el%C5%91tt+&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEB4yBggAEAUQHjIECAAQGFDkgQFY5IEBYJaDAWgAcAB4AIABhgGIAYYBkgEDMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=62RYYJL6FZbUaZK_qogO&bih=913&biw=1280&rlz=1C1GCEA_enHU922HU922

 

3.osztály hittan 2021. március 16. ; március 17.

 1. március 16. kedd

Az utolsó vacsora

feladat : Olvasd figyelmesen a szentírási szakaszt!  Márk 14,10-25

Iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül, elment a főpaphoz, hogy elárulja. Amikor ezek tudomást szereztek róla, megörültek és pénzt ígértek neki. Ezért kereste a kedvező alkalmat, hogy a kezükre adhassa.

A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai megkérdezték: „Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?” Erre elküldte két tanítványát: „Menjetek a városba! – mondta. – Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Szegődjetek a nyomába, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el.” A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, s el is készítették a húsvéti vacsorát.

Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel. Miután a vacsorához letelepedtek, Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, egyiktek elárul engem, egy, aki eszik velem.” Elszomorodtak és sorra kérdezték: „Csak nem én?” Így válaszolt: „Tizenkettőtök közül az egyik, aki velem egyszerre nyúl a tálba. Az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van róla írva, de jaj annak az embernek, aki elárulja az Emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik.”

Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában.”

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot és rajzold le az utolsó vacsorát!

vázlat:
Az utolsó vacsora

– Nagycsütörtökön emlékezünk meg az utolsó vacsoráról
– Jézus és a 12 apostol együtt fogyasztotta el a húsvéti vacsorát
– Júdás volt az áruló
– a kenyér színében Krisztus teste, a bor színében Krisztus vére van jelen
– minden szentmisén újra és újra átéljük az utolsó vacsorát

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=sKJeGCi0aX0  Tápláló szent kenyér

 

 1. március 17. szerda

Jézust a getszemani kertben elfogják

feladat: Olvasd e l figyelmesen a következő szentírási szakaszt!  Márk 14, 26-50

2Ezután elimádkozták a hálaadó zsoltárt, és kimentek az Olajfák hegyére. 2Ott Jézus megmondta: „Mindnyájan megbotránkoztok, ahogy meg van írva: Megverem a pásztort és szétszélednek a juhok. De feltámadásom után majd előttetek megyek Galileába.” 2Péter erősködött: „Ha mindnyájan megbotránkoznak is, én akkor sem.” Jézus csak ennyit mondott: „Bizony mondom neked, hogy még ma éjjel, mielőtt a kakas másodszor szólna, háromszor megtagadsz.” Erre még jobban fogadkozott: „Ha meg kell is veled halnom, nem tagadlak meg!” Ugyanígy fogadkoztak a többiek is.

Odaértek a Getszemáni nevű majorba. Itt így szólt (Jézus) tanítványaihoz: „Üljetek itt le, amíg imádkozom.” Magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost. Remegni kezdett és gyötrődni. Majd így szólt hozzájuk: „Halálos szomorúság fogta el lelkemet. Maradjatok itt és virrasszatok!” Valamivel odébb ment, leborult a földre és imádkozott, hogy ha lehetséges, maradjon el ez az óra. „Abba, Atyám! – fohászkodott –, te mindent megtehetsz. Vedd el tőlem ezt a kelyhet! De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!” Visszament hozzájuk, de alva találta őket. Megszólította Pétert: „Simon, alszol? Egy órát sem tudtál virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan készséges, de a test gyönge.” Megint elvonult és előbbi szavait ismételve imádkozott. Visszatérve újra alva találta őket, mivel szemük igen elnehezedett. Nem is tudták, mit feleljenek. Harmadszor is visszament hozzájuk, s azt mondta nekik: „Még mindig alusztok és pihentek? Elég volt. Itt az óra, az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Keljetek fel, induljunk! Íme, közeledik hozzám az áruló!”

Míg beszélt, odaért Júdás, egy a tizenkettő közül, s vele karddal és doronggal felfegyverezve egy csapat, amelyet a főpapok, írástudók és vének küldtek ki. Az áruló így adott jelt: „Akit megcsókolok, ő az. Fogjátok el és vezessétek el biztos őrizet alatt!” Odaérve rögtön Jézushoz lépett: „Mester!” – szólt és megcsókolta. Erre rátették kezüket és elfogták. Azok közül, akik ott ácsorogtak, valaki kirántotta a kardját, a főpap szolgájára sújtott vele, és levágta a fülét. Jézus így szólt hozzájuk: „Kardokkal és dorongokkal jöttetek elfogni, mint egy rablót. Naponta ott voltam köztetek a templomban s tanítottam, és nem fogtatok el. De az Írásnak be kell teljesednie.” Erre mindenki magára hagyta és elmenekült.

feladat: Készíts a füzetbe egy 3 képből álló hittanos képregényt, amin a következő jelentek szerepelnek:
1. kép – Jézus egedül imádkozik a kertben és vért verejtékezik
2. kép – Júdás csókkal árulja el Jézust
3. lép – A katonák elfogják Jézust

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=M1-GhecmSMI   Ne félj, mert megváltottalak!

Elkészített feladataidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!

Jézus ünnepélyesen bevonul Jeruzsálembe

feladat: Olvasd el a következő szentírási szakaszt és készíts rajzot a füzetedbe! A rajzot a digioktatasnorbi@gamil.com e-mail címre küldjétek vissza.
Márk 20,1-11

 • Amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát, 2ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba! Találtok ott egy megkötött szamarat a csikajával. Oldjátok el és vezessétek ide! 3Ha valaki szólna érte, mondjátok, hogy szüksége van rá Urunknak, akkor rögtön elengedi.” 4Ez azért történt, hogy beteljesedjék a próféta szava: 5Mondjátok meg Sion leányának: Nézd, királyod jön hozzád, szerényen, szamárháton, a teherhordó állat csikaján. 6A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. 7Elhozták a szamarat és csikaját, ráterítették ruhájukat, ő pedig felült rá. 8A nép közül sokan eléje terítették ruhájukat az útra, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. 9Az előtte járó s az utána tóduló tömeg így kiáltozott: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” 10Amikor beért Jeruzsálembe, az egész város izgalomba jött. „Ki ez?” – kérdezgették. 11„Ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretből” – felelte a nép.

Rajzodhoz segítséget adhat az alábbi videó:

https://www.youtube.com/watch?v=Q-9MED-I_mQ    Jézus bevonul Jeruzsálembe

Hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=norUcvS9OeI   Hallelu’

Nagyböjti lelki óra II.

feladat: Készíts magadnak egy nagyböjti lelki tervet! A lelki tervedben legalább 3 dolgot írj le, amiben mindenképpen szeretnél javulni, változni vagy amiben szeretnél és tudnál segíteni otthon a családodban! Ha leírtad a legalább 3 dolgot, akkor rajzold is le a hittanos füzetedbe!

Rajzodhoz segítséget adhat a következő képösszeállítás:

A rajzot a digioktatasnorbi@gamil.com e-mail címre küldjétek vissza!

Feladat: Másold le az alábbi vázlatot a füzetedbe, majd készíts egy rajzot a balástyai templomról!

A feladatot a digioktatasnorbi@gamil.com e-mail címre küldjétek vissza!

vázlat:

Templomunka balástyai templomot 1903. október 11-én szentelték fel

 • védőszentje Páduai Szent Antal
 • a templom 32 méter hosszú, 12 méter széles, 10 méter magas
 • a torony 20 méter magas
 • három harang lakik a toronyban:
  – nagy harang – Szent Antal harang: 510 kg
  – középső harang – Szent József harang: 331 kg
  – lélekharang – Szent László harang: 129 kg

Az alábbi linken találhatsz képeke templomunkról:

https://www.google.com/search?q=p%C3%A1duai+szent+antal+templom,+bal%C3%A1stya&rlz=1C1GCEA_enHU922HU922&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiulJK4xaXvAhUI1xoKHasACbgQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1280&bih=913#imgrc=7cg00UVgrg8zdM&imgdii=8Od2Sq1_jIemVM

Kedves harmadikosok!

A következő kis videóból a gyümölcsök neveit tanulhatjátok meg angolul. Ne felejtsétek el, hogy a kiejtés akkor lesz jó, ha hangosan ismételtek minden szót!

A füzetbe írjátok és rajzoljátok le a gyümölcsöket.  Helyesírásra vigyázni! Van néhány, amit nem biztos, hogy ismertek, azokat nem kell!

Jó szórakozást!

Kedves harmadikosok !

A mai napon jegyszerzési lehetőséget kínálok. Aki szeretné, küldje el az e-mail címemre (digioktatasagi@gmail.com) a tanult pünkösdi dalt, a Két szál pūnkösdrózsa címűt videófelvételként, azaz képpel és hanggal. Határidő: június 8.

Kedves gyerekek!

A sok tanulás mellett kikapcsolódásként nézzetek rá az angolra is!

A téma: Az állatok – ANIMALS

Biztos sokat ismertek már közülük, de tudjátok: helyes kiejtés és írás!!

Az első videó alapján készítsétek el a füzetbe a saját szótáratokat, ahogy szoktuk: angol szó és rajz

https://www.youtube.com/watch?v=_kYu_HTQ6YM-

A második videó gyakorlásra nagyon jó, persze ebből is lehet folytatni a szótárat.

Próbáljátok együtt mondani hangosan, ezzel a kiejtést gyakoroljátok!

Jó szórakozást!

Márti néni