Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Category

Nyelvtan
Feladatok:  – Tk. 75-76.o. olvasni: A mellérendelő szóösszetételek és helyesírásuk Füzetbe a vázlat leírása példákkal együtt: A mellérendelő szóösszetételek és helyesírásuk II. A mellérendelő összetett szavak: – tagjai egyenrangúak – azonos szófajúak és mondatbeli szerepűek – ellentétes vagy hasonló jelentésűek Fajtái: Valódi mellérendelő szóösszetételek: 2 önálló szó összekapcsolásával keletkeztek a) ha csak a végén kaphatnak...
Read More
Feladatok:  – Tk. 70-72.o. olvasni: A szóösszetételek típusai Füzetben a vázlat folytatása példákkal együtt: jelentéssűrítő/ jelentéstömörítő: a nyelvtani viszonyt nem lehet egyértelműen meghatározni, csak körülírással, magyarázattal tudjuk értelmezni. pl. csigalépcső = a csiga házához hasonló alakú lépcső pl. sarokház     = sarkon álló ház A nyelvtani viszonyt jelölhetjük jellel vagy raggal az összetett szavakban: Jelölt szóösszetételek:...
Read More
Ne feledjétek: az áprilisi Másolás beadási határideje ma van, 2021. április 30., péntek 16.00 óra! A következőket kérem: az elkészített oldalakat a füzet felső sarkában számozd be 1-től 4-ig (5-ig), az alsó sarkába pedig minden oldalon írd föl a dátumot: 04. 30., oda, ahová a L jelet szoktam tenni! Kérem, hogy jól olvashatóan fotózd le...
Read More
A következő, áprilisi Másolás beadási határideje a hónap vége: 2021. április 30., péntek. Írásjelek használata Feladatok: Írásjelek használata Lap (másik oldal): Olvasd el a szabályokat a lapon! Figyeld meg a példákban az írásjelek használatát! (Ennél részletesebben is megtalálod A magyar helyesírás szabályai című könyvben, azt is lehet használni, ez egy rövidített kivonat.) I. A mondatrészek...
Read More
Feladatok: Írásjelek használata Lap: Más írásjellel. Hogyan értelmezed az alábbi mondatokat? Írd a mondatok mellé, milyen érzelmet, gondolatot fejeznek ki! Írd mellé mondatfajtát is! (kijelentő, kérdő, felkiáltó stb.)   Ez nem éri meg.   Ez nem éri meg…   Ez nem éri meg!   Ez nem éri meg?   Ez nem éri meg!? Másold le...
Read More
Feladatok: – Tk. 52-53.o. olvasni – Füzetbe írd le a vázlatot: A többszörösen összetett mondatok  – három vagy több tagmondatból állnak  – tagmondataik között szerves és szervetlen kapcsolat lehet  – a szervesen kapcsolódó tagmondatok alárendelő vagy mellérendelő viszonyban állhatnak egymással  – a tagmondatok határára nemcsak vesszőt, kettőspontot is tehetünk, ha egy lényeges gondolatra, magyarázatra szeretnénk...
Read More
Feladatok: – Tk. 47-49. o. átismételni: Az idézés – Tk. 49.o. 1. (a, b, nem kell, az alárendelő mondatoknál a főmondat dönti el a mondatvégi írásjelet, a tagmondatok közé pedig vesszőt teszünk!)  – Tk. 49.o. 2. (Minta: a Tk. 108.o. T8 , de azokat már nem lehet írni, keress más verset az irodalomkönyvedből! Kell valami...
Read More
Feladatok:  – Tk. 47-49. o. olvasni: A tárgyi alárendelő összetett mondat, az idézés Magyarázat: (ezt nem kell leírnod) Idézni, tehát valakinek a szavait, gondolatait megismételni többnyire tárgyi alárendelő összetett mondattal szoktunk. Ezért veszi itt a tankönyvetek az idézés szabályait. Figyeld meg az írásjelek, idézőjelek használatát a különböző idézésfajtáknál! Általában igaz, hogy az idéző mondat (az...
Read More
Feladatok: Tk. 40. o. táblázat: A sajátos jelentéstartalmú mondatok Magyarázat: (ezt nem kell leírnod) Az alárendelő összetett mondatok az eddig tanultakon kívül – vagyis, hogy a mellékmondat valamilyen mondatrészt helyettesít, azt tagmondat formájában fejezi ki – hordozhatnak még más, tartalmi-jelentésbeli többletet is. Így a mellékmondatok kifejezhetnek valamilyen plusz jelentéstartalmat: feltételt, hasonlítást, következményt, megengedést. A mellékmondat...
Read More
Ne feledjétek: a márciusi Másolás beadási határideje ma van, 2021. március 30., kedd! A következőket kérem: az elkészített oldalakat a füzet felső sarkában számozd be 1-től 4-ig (5-ig), az alsó sarkába pedig minden oldalon írd föl a dátumot: III. 30., oda, ahová a L jelet szoktam tenni! Kérem, hogy jól olvashatóan fotózd le az oldalakat,...
Read More
1 2

Elérhetőségeink

  • Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
  • 6764 Balástya, Rákóczi utca 32.
  • +36 62/578-131
  • iskola@koznevelesbalastya.hu