Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan

  1. 03. 09., kedd

Kedves Gyerekek!

Tanuld meg a füzetben a vázlatokat, rendszeresen ismételj!

Alaposan, gondolkodva próbálj készülni, óráról órára! A dolgozat jövő kedden, 2021. március 16-án lesz. (Alárendelő mondatok, mondatrend, írásjelek az összetett mondatokban, állítmányi, alanyi, tárgyi és az addig tanult határozói mellékmondatok)

A kis lapon lévő házi feladat megoldását nem kell elküldeni, közzéteszem a megoldást, zölddel javítsd magadnak, ellenőrizd a munkádat! (A lapot azért őrizd meg, mert kell még órán!)

Feladatok:

Tk. 50-51.o. olvasni: A határozói mellékmondatok

Füzetedben írd fel a címet, és a szabályt:

A határozói mellékmondatok

A határozói mellékmondat a főmondat határozóját fejezi ki tagmondat formájában. Ahány határozó van, annyifélék a határozói mellékmondatok is.  

A főmondatban található utalószó szófaja vagy távolra mutató névmás (pl. azzal, azzá stb.) vagy határozószó (pl. ott, akkor, úgy stb.).

A mellékmondatokat általában kötőszók vezetik be. Kötőszóként előforduló szófajok:

  • valódi kötőszók (pl. hogy, mert, mint stb.)
  • vonatkozó névmások (pl. aki, ami, amely stb.)
  • vonatkozó határozószók (pl. ahol, ahonnan, amikor stb.)

 

Tk. 50.o. táblázat: az első 3 határozói alárendelés példamondatait (helyhatározói, időhatározói, számhatározói) másold le a füzetedbe, és elemezd a szokott módon! Az ábrákat is másold le a táblázatból!

Lépések:

– megkeressük az állítmány-alany szerkezeteket, és aláhúzzuk

– leválasztjuk a tagmondatokat függőleges vonallal, és beszámozzuk őket

– karikázzuk az utalószót (többnyire távolra mutató névmás), bekeretezzük a kötőszót

– ha valamelyik hiányzik, szögletes zárójelben pótoljuk

– megállapítjuk, milyen mondatrész a bekarikázott utalószó, ez lesz az alárendelés fajtája

– elkészítjük az ábrát a mondatrendnek megfelelően

Házi feladat:

– A füzetvázlatokat tanulni (Az alárendeléstől)

   –  Mf. 32. o. 3. Pótold a hiányzó mondatvégi írásjeleket! Elemezd az összetett mondatokat (a szokásos lépésekkel)!

3.a, a vonalra a főmondat fajtáját írd, pl. kijelentő, óhajtó, kérdő stb.

3.b, helyett az ábrákat készítsd el!

 

   –  Mf. 35. o. 1. Zsugorítsd= alakítsd ugyanilyen értelmű egyszerű mondattá!
pl. A várromokhoz fogunk sétálni.

  1. c, Elemezd az összetett mondatokat (a szokásos lépésekkel)! Készítsd el az ábrájukat! /az 1.a, és b, feladat nem kell/

Kérlek, jól olvashatóan készítsd el a feladatokat, egyértelmű aláhúzással!

A füzetvázlatot nem kell elküldeni, majd ellenőrzöm a füzeteket az iskolában!

A feladatokat (Munkafüzet 32. o és 35.) viszont kérem lefotózni és elküldeni legkésőbb 2021. március 11-én 16.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre.

A feladatokat pontozni fogom. (Nem mindegyiket, választok belőlük, de azokat mindenkinél egységesen értékelem.)

Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!