Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Hittan 8.

 

Feladat :  Másold le a füzetedbe a vázlatot!

vázlat:

A bérmálásban nagykorúvá válunk hitünkben, Krisztusban

 

  • a bérmálásra készülve a Szentlélekkel való találkozásra is készülünk
  • hitünkben válunk nagykorúvá
  • az Istenhez való megtérés fontos állomása, a mikor saját döntéseinkben mindinkább a jóra törekszünk, a jót akarjuk választani
  • fontos, hogy önmagunkkal tisztában legyünk, helyes önismeret szükséges
  • a rendszeres imaélet, szentmisén való részvétel, szolgálat segít még közelebb kerülni Istenhez

 

A következő szentírási szakaszokat olvasd el figyelmesen! 

János 15,12-17

12Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. 13Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. 14Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. 15Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. 16Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. 17Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!

Máté 4,14-22

17Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. „Tartsatok bűnbánatot – hirdette –, mert közel van a mennyek országa!” 18Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert és testvérét, Andrást. Halászok voltak, s épp hálót vetettek a tengerbe. 19Megszólította őket: „Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!” 20Azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá. 21Útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. 22Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és a nyomába szegődtek.