Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Irodalom 8.

Folyamatosan olvassuk április 8-ig William Shakespeare: Romeo és Júlia című drámáját.

Öt felvonásra tagolódik, így, részenként olvassuk, és lesznek kérdéseim az egyes felvonásokhoz. Kértem, hogy szerezzétek be a könyvet, ha ez nem lehetséges, akkor megtaláljátok az Országos Széchényi Könyvtár honlapján (Kosztolányi Dezső fordítása):

https://mek.oszk.hu/00400/00492/00492.htm

Feladatok:

  1. 03. 18., csütörtök:
    Tk. 149. o. olvasni: A tragédia és a drámai szereplők

Vázlat írása a füzetbe, és megtanulása:

A tragédia és a drámai szereplők

A tragédia (szomorújáték) drámai alkotás, amelyben a valódi, igaznak tartott értékek pusztulása törvényszerű, végkimenetele tragikus.

A tragikus hős minden erőfeszítése ellenére elbukik.

Katarzis: (görög szó) lelki megtisztulás. A tragikus bukás, a veszteség a nézőből/ olvasóból felemelő érzést vált ki, és megerősíti a hős által képviselt értékek tiszteletét.

 

Szerepkör: az egyes szereplőknek a történetben elfoglalt helye, tipikus szerepek:

 – hős(szerelmes)

 – hősnő (naiva)

– kétbalkezes szolgák

 – segítő jó barát (a hős mellett áll)

 – cselszövő/ bajkeverő (akadályozza a hőst)

 

Felvonás: a dráma nagyobb szerkezeti egysége, amely tagolja az előadást is.
(általában 3-4-5 részre)

Jelenet /szín/: kisebb szerkezeti egység, egy térben és időben zajló eseménysor

 

Segítséget, további hasznos magyarázatot találsz az Okostankönyvben:

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_8/lecke_05_001

Tk. 150-151. o. olvasni: A Romeo és Júlia eredete és témája

Vázlat írása a füzetbe, és megtanulása:

A Romeo és Júlia eredete és témája

A legismertebb szerelmi történet, Shakespeare egyik leghíresebb műve.

Az olaszországi Veronában játszódik, két ellenséges család gyermekei között szövődő végzetes szerelem története.

Alapmotívumai: titkos házasságkötés, álomital, szerencsétlen véletlenek.

Sűrített cselekmény: 4 nap alatt játszódik.

Shakespeare: a komédia és a tragédia elemei váltakoznak, szójátékok

  1. felvonás: Előkészítés

vasárnap reggeltől estig játszódik

Magyarázat a cselekményhez, és a szereplők nevének kiejtéséhez: (ezt nem kell leírnod)

Az első felvonásban megismerjük a darab alapszituációját: két nemes família, a Capulet [kapulet] és a Montague [montagu] család viszályát. A már homályba vesző ellentét kisebb összetűzésekben jelenik meg. A csetepatékban felbukkannak a tragédia kulcsszereplői, a Montague család részéről például Mercutio, [merkució] Benvolio, Romeo, míg a Capulet família részéről Tybalt [tibalt] vagy a ház szolgái, Sámson és Gergely, majd Júlia is.

A tömegverekedéssé fajuló utcai vitának Escalus [eszkálusz] herceg megjelenése vet véget. Súlyos ítélete: aki legközelebb a másikra támad, fejével fizet.

Kiderül, hogy Paris [párisz] ifjú herceg megkéri Júlia kezét az apjától.

A felvonás a bál jelenetével ér véget, amelyben a két fiatal, Romeo és Júlia találkoznak, és szerelemre gyúlnak egymás iránt. Romeo szavai („Szívem az ellenség prédája lett.”) azonban már megelőlegezik a későbbi bonyodalmakat.

Házi feladat:

 – Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! Csak a kérdések számát és a válaszokat írd le! (Segítségül megadom, hogy hol találod az első felvonásban a válaszokat, az alapján válaszolj!)

 Mit tud meg Benvolio Romeo titkos bánatáról? I. felv. (1. szín)

  1. Mit tudunk meg ebben a jelenetben Júliáról? I. felv. (2. szín)
  2. Hogyan szerez tudomást Romeo a bálról?
  3. Mit válaszol Júlia az anyai felszólításra? I. felv. (3. szín)
  4. Hogyan akarnak bejutni a bálra meghívó nélkül? I. felv. (4. szín)
  5. Honnan szereznek tudomást a szerelmesek egymás nevéről? I. felv. (5. szín)

 – 2021. március 22-ig olvassátok el figyelmesen az Második  felvonást!

Jó munkát!