Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Irodalom 5.

Folytassátok a rajzórán elkezdett könyvecske készítését! A témazáró után fogom majd beszedni és értékelni.

 Petőfi Sándor: János vitéz – Összefoglalás I.

 Írjátok le a vázlatot!

I.Petőfi élete – Ismételj! Tk. 104-105.o., füzet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online feladat címe: Petőfi életéről

 https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/fejezet_02_osszefoglalas

 

II. János vitéz

 1.Keletkezése: 1844

2.a) Műneme: epika (történet, cselekmény)

  b) Műfaja: elbeszélő költemény

        – verses formában írt – általában hosszabb történet

 3.A cselekmény szerkezete:

a) Előkészítés (expozíció) /kiinduló helyzet/

1-2. rész – Jancsi őrzi a nyájat a patak partján, Iluska mos a patakban – szeretik egymást

b) Bonyodalom (konfliktus) /az alaphelyzet megváltozik, a további események kiindulópontja)

3-4. rész – Jancsi elveszíti a nyáj felét, a gazda elkergeti, búcsú Iluskától

c) A cselekmény kibontakozása /események sorozata/

5-26. rész – vándorlások

  • zsiványok tanyája
  • a huszárokkal
  • Franciaország – a törökök kiűzése, a királylány megmentése
  • Jancsi származása, gyerekkora
  • úton hazafelé – griffmadár – Iluska sírjánál, rózsa
  • újabb vándorút – az óriások földje
  • a sötétség országa
  • az út és a bejutás Tündérországba – próbatételek

d) Tetőpont /a cselekmény csúcspontja/

27.rész – János Tündérországban – a rózsa Iluskává válik

e) Megoldás /a mű lezárása/

27. rész – Iluska és János Tündérország uralkodói lesznek, boldogan élnek

 

4.Nyelvezete: népies

5.Verselése: ütemhangsúlyos; sorfajta: felező tizenkettes

6.Rímek: páros rím – a a b b pl. sugára -bojtárra, nagyon – vagyon

8.Szóképek: megszemélyesítés, hasonlat, metafora (Tk. 115-117.o.)

9.Nyelvi alakzatok: megszólítás, kérdés, felkiáltás, ismétlés, felsorolás, párhuzam, ellentét (Tk. 148.o.)

10.Írói közlésmódok: elbeszélés, leírás, jellemzés, párbeszéd

11.Valóságos és meseszerű elemek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A feladatok megoldását küldjétek el szerda estig! (Témazáró jövő héten kedden lesz.)