Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Ének 5.

Olvasd el, amit a füzetbe írtál a múlt órán! A dal, amit ma tanulunk, háromszólamú, homofón szerkesztésű. A kottában láthatod, amint a két összekapcsolt kottasorban (öt vonalban) három különböző helyen állnak a hangjegyek – a legelején az 1. 2. és 3. vonalközben. Az énekesek így három különböző, egymással összecsengő hangmagasságot énekelnek. A fő dallam a legmagasabb szólamban van – az hallatszik a videóban a legjobban, mi is azt énekeljük majd. A két alsó szólam kísérőnek számít, ez a homofón szerkesztés. A 2. és 3. versszak a dal alatt található. Mivel ismétlésekkel éneklik a dalt, megpróbálhatod már az első meghallgatás alkalmával (majdnem úgy, mint órán) az ismétléskor énekelni a kórussal. Még egy megjegyzés; a beírás téves, ez a dallam korábban keletkezett.

 1. Rózsás a távol, ködből kél fátyol,
  Szirmokra, fűre fény ül.
  Április bája szívünkbe száll ma,
  S távolba tűnik végül.
  3. Zöld fű közt árva kék ibolyácska,
  Elröppen év és óra.
  Múló az élet, vágyam sír érted,
  Szólíts egy édes csókra.

https://www.youtube.com/watch?v=TOku00e2MBA&ab_channel=S%C3%A1ndorMarton

A polifón szerkesztés sokkal bonyolultabb. Itt is több szólamról beszélünk, de a szólamok egyenrangúak, és más-más időben kezdik a dallamot, akár a kánonnál. Azonban, eltérően a kánontól inkább utánozzák egymást, nem ugyanazt éneklik. Hallgasd meg, milyen ünnepélyes lesz tőle a zene! A kottát is látni fogod, ritkán találsz egymás alatti hangjegyeket, vagyis csak pár alkalommal énekelnek egyszerre, azt is inkább két szólam teszi. Ez a motetta (a kórusmű zenei formája) ötszólamú, és látsz majd furcsa, 13-ra hasonlító jeleket a sorok elején – akár a violinkulcs, ezek is zenei kulcsok.

https://www.youtube.com/watch?v=tl-OFj2dOqQ&ab_channel=MeloMan