Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Hittan 5.b

2021. április 27. ; április 29.

április 27. kedd

 

feladat: Másold a le a vázlatot a füzetbe és rajzold egy jó nagy követ!

 

vázlat:

„A vámosok és a bűnösök barátja”

 • Jézus Isten irgalmas szeretetét hirdette a bűnösöknek is (például: vámosok, utcanők)
 • két szentírási részen keresztül is megnézzük, hogyan is cselekedett Jézus a bűnösökkel
 • Lukács 19,1-10 >>> Zakeus története
  – Zakeus a vámosok vezetője volt, mindenki utálta, mert abból szerzett magának nagy vagyont, hogy vámosként az embereket becsapta meglopta őket

  – akart Jézussal találkozni, de mivel alacsony volt, felmászott egy fára, hogy Jézust lássa, Jézus pedig lehívta, elment hozzá vendégségbe
  Zakeus pedig Jézus hatására megtért, jó emberré vált
 • János 8,1-11 >>> A házasságtörő asszony
  – egy asszonyt házasságtörésen értek és a kor törvényei alapján meg akarták kövezni

  – Jézus azonban odalépett és megmentette az asszonyt, mert ezt mondta a kövezőknek:
 • „Az vesse rá az első követ, a ki bűntelen közületek!” >> erre ők ledobták köveiket és elmentek

Zakeus története ezzel a kis könnyed dalocskával még jobban megérthető.
Hallgasd meg!

https://www.youtube.com/watch?v=-EPJjzoilyo     Elment egyszer Zakeus

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=drYGMsx6mcs  Jó az Úrban bizakodni

 

 1. április 29. csütörtök

feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe és a szentírási szakasz elolvasása után készíts rajzot az adott példabeszédről!

vázlat:

Jézus példabeszédei

 • példabeszéd: hasonlat, történet, amely segítségével magyarázza meg a tanítását Jézus
 • Jézusnak számos példabeszédét ismerjük a Szentírásból
 • legismertebb példabeszédei:
  A tékozló fiú; Az elveszett bárány; A konkoly és a búza; A Magvető; A jó pásztor;
  Az irgalmas szamaritánus; A dúsgazdag és a szegény Lázár; A királyi menyegző

szentírási szakasz: Lukács 10,25-37     Az irgalmas szamaritánus

 

Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre?” Megkérdezte tőle: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” Így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” „Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz!” – válaszolta neki. De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „Kit tekintsek felebarátomnak?” Erre Jézus átvette a szót: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” „Aki irgalmas szívű volt iránta” – felelte. Jézus így folytatta: „Menj és tégy te is hasonlóképpen.”

Az alábbi videó segítséget ad a rajzod elkészítéséhez.
https://www.youtube.com/watch?v=fjvCUXpAVXw  Az irgalmas szamaritánus

 

Elkészített munkáidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küldd el!