Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Földrajz 5.

Természettudomány 2021.04. 20-21. 5.a-b

Mai tananyag: Tájékozódás iránytű és térkép segítségével I. Tankönyv 104-105.o.

VÁZLAT, FELADATOK – ONLINE ÓRÁN EZ ALAPJÁN HALADUNK!

Fő- és mellékvilágtájak Tk. 104.o. 1.ábra

Iránytű
A műszer egy függőleges tengelyen elhelyezett, szabadon lengő mágneses acéltű. A vízszintesen letett műszer mutatójának sötét színű hegye jelöli ki az északi irányt. A Föld mágneses mezője állítja irányba.

Az iránytű – videó https://www.youtube.com/watch?v=aaVPwiWsTFY
Tájékozódás a térkép és az iránytű segítségével – égtájak – feladat
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_005

Növények
Magányosan álló fák törzsének északi oldalán a moha vastagabbra nő, lombkoronája általában dúsabb a déli oldalon. A kivágott fák törzsén az évgyűrűk az északi oldalon sűrűbbek.

Térkép tájolása
A térképi és a valódi északi irány egyeztetését a térkép tájolásának nevezzük
A térkép függőleges keretvonala megfelel az észak–dél iránynak, felső széle pedig északnak. Úgy kell forgatnunk a térképet, hogy a térképi és a valódi északi irány egybeessen

Tk. 105.o 2. ábra: Az iránytűt helyezzük a vízszintesen fekvő térkép keret­vonalára úgy, hogy az iránytű tokján lévő É és D betűk egybeessenek a térkép észak–dél irányával. Ezután addig forgassuk a térképet és vele együtt az iránytűt, amíg mágneses hegye az É (angolul N) betű irányába nem mutat. Ekkor a térképi és a valódi északi irány megegyezik egymással.
Térkép tájolás – videó https://www.youtube.com/watch?v=xIR38c9vXmQ

Helyünk meghatározása
Tartózkodási helyünket a környezetünkben lévő és a térképen is ábrázolt felszíni tárgyak segítségével határozhatjuk meg. Tk. 105.o. Hol is vagyunk c. bekezdés olvasása … majd:

A tartózkodási hely meghatározása a térkép segítségével – animáció:
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_005

Munkafüzet 108.o. 1., 2., 109.o. 4. 8. feladat Az Atlasz utolsó oldalain lévő névmutatóban, ABC sorrendben megtaláljátok a helyeket. A név melletti szám az oldalszám, a betű és szám egy adott mező helye az oldalon, hasonló a torpedójátékhoz. Pl. D2= D oszlop, 2. sor.

Házi feladat: aki az online órán volt, annak nincs írásbeli.

Aki nem vett részt az órán, azoknak ajánlom megnézni az alábbi videót: https://www.youtube.com/watch?v=5GHLDNeLreo valamint készítsék el a Munkafüzet 108.o. 1., 2., 109.o. 4. 8. feladatát kell megoldani és fényképet küldjenek a digioktataslacur@gmail.com címre, április 22. csütörtökig!