Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 5.

Másolás! A következő határidő: május 21.

Válasszatok, honnan másoltok 4 oldalt!

  • Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című regényéből
  • Irodalom tankönyvből – 168.o.(Petőfitől egy részlet), 182-183. o. 185-186.o. (A Pál utcai fiúk című regény részletei)

 

A szavak hangalakja és jelentése

1.Ismétlés

Folytasd a következő azonos alakú és a többjelentésű szavak csoportosítását!

fél, csiga, nyelvtan, mer, fűz, szűr, körte, levél, dob, egér, kormány

/azonos alakú – a jelentések között nincs kapcsolat, többjelentésű – van összefüggés a jelentések között/

Azonos alakú: fél,

Többjelentésű: csiga,

2.A hasonló alakú szavak

Nézd meg a videót, figyeld a magyarázatot!

https://www.youtube.com/watch?v=aOyvalRZZMA&t=461s&ab_channel=BornemiszaP%C3%A9terGimn%C3%A1zium

Tk.143-145.o. Olvasd el a tankönyv magyarázatát is!

2.Másold le a füzetbe a vázlatot, tanuld meg!

Hasonló alakú szavak

1.Hangalakjuk hasonló, jelentésük ugyanaz. Pl. vödör-veder, tied- tiéd, fel-föl

2.Hangalakjuk hasonló, de mást jelentenek. Pl. egyelőre ’még’ de egyenlőre ’egyenlő részekre, helység ’település (város, falu), de helyiség ’ a ház része, egyik szobája’, fáradság ’fáradozás’, de fáradtság ’állapot’, amelybe a fáradozás során kerülsz

  1. Gyakorlás: Írd a szavak mellé a jelentésüket!

Jelentések: kényszerű, számlálatlan (nem számolták meg), unalmas, kellemetlen, gond nélküli, mindenki egyetértett, sok, felületes(figyelmetlen)

egyhangúan: ……………….. egyhangúlag:…………………

számtalan: ……………….. számolatlan:…………………

gondtalan: ………………. gondatlan: ………………..

kénytelen: ………………. kényelmetlen: ………………..

4.Olvasd el az okostankönyv magyarázatát is, és oldd meg a következő online feladatokat!

Hasonló, mégis más

Melyik az igazi?

Keresd meg a jelentését!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_05_049

 

Küldeni nem kell, de legyen kész péntekre!