Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Angol – 5. o

Kedves Gyerekek!

A dolgozatot visszaküldheted szövegszerkesztővel elkészítve Wordben, vagy úgy, hogy a füzetedben felírod a neved, és csak a kérdések számát és a válaszokat írod le!

Kérlek önállóan dolgozz, segítség nélkül!

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat

ma, 2021. március 11-én 11.00 óráig! Jó munkát!

TEST 5

 1  Complete the sentences with the correct words. (Egészítsd ki a megadott szavakkal!)

cinema          there              can’t               bus                  swimming      town

In our _town__  we go _______________ but we _______________ go to the cinema.
We haven’t got a _______________ but _______________ is one in the next town.
We take the _______________ to get there.

 

 2 Write sentences about the things in the room.

(Írj mondatokat a képről: mi hol található?)

   Use There is… / There are

Example There is a picture on the wall.

1 ______________________________________

2 ______________________________________

3 ______________________________________

4 ______________________________________

5 ______________________________________

  3 Put the words in the correct order to make sentences.

   (Alkoss mondatokat a szavak felhasználával!)

1    bag   a   There   is   front   in   of   the   desk.

______________________________________

2    are three   There   bedrooms    upstairs.

______________________________________

3     there   Is   a   computer   desk   on   the?

______________________________________

4    aren’t books   There   bed    the   under.

______________________________________

 

 4 What are the places? (Írd le, mi található egy városban!)

AINMEC          cinema

EAURSQ       ________________

ATIONST       ________________

MEKTAR       ________________

ILABYRR      ________________

CRHHUC       ________________

UMSEMU      ________________

 

  5 Write short answers. (Írj rövid válaszokat a kérdésekre!)

    Can Rebecca draw?

 Yes, she can.

1 Can you speak English?

Yes, ____________

2 Can Millie play tennis?

Yes, ____________

3 Can Mut ski?

No, ____________

4 Can they play football?

Yes, ____________

5 Can Molly run like the wind?

No, ____________