Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Hittan 5.b

Feladat: Olvasd el az adott szentírási szakaszt, majd másold le a vázlatot a füzetedbe!

Máté 21,1-11
Amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát, 2ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba! Találtok ott egy megkötött szamarat a csikajával. Oldjátok el és vezessétek ide! 3Ha valaki szólna érte, mondjátok, hogy szüksége van rá Urunknak, akkor rögtön elengedi.” 4Ez azért történt, hogy beteljesedjék a próféta szava: 5Mondjátok meg Sion leányának: Nézd, királyod jön hozzád, szerényen, szamárháton, a teherhordó állat csikaján. 6A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. 7Elhozták a szamarat és csikaját, ráterítették ruhájukat, ő pedig felült rá. 8A nép közül sokan eléje terítették ruhájukat az útra, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. 9Az előtte járó s az utána tóduló tömeg így kiáltozott: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” 10Amikor beért Jeruzsálembe, az egész város izgalomba jött. „Ki ez?” – kérdezgették. 11„Ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretből” – felelte a nép.

vázlat :

Jézus bevonul Jeruzsálembe

  • Virágvasárnap ünnepeljük:
    >>> barkaszenteléssel
    >>> Passió-játékkal
  • Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe
  • a nép éljenezte, üdvözölték, pálmaágakat és ruhákat terítettek a lábai elé
  • a nép így fogadta: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön!”

 

Rajzos feladat: Készíts a füzetedbe színes rajzot Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról!

A feladatot a digioktatasnorbi@gamil.com e-mail címre küldjétek vissza!

Hallgasd meg a következő dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=kZE-9J1D8Yo