Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Day

április 20, 2021
Feladatok: – Tk. 52-53.o. olvasni – Füzetbe írd le a vázlatot: A többszörösen összetett mondatok  – három vagy több tagmondatból állnak  – tagmondataik között szerves és szervetlen kapcsolat lehet  – a szervesen kapcsolódó tagmondatok alárendelő vagy mellérendelő viszonyban állhatnak egymással  – a tagmondatok határára nemcsak vesszőt, kettőspontot is tehetünk, ha egy lényeges gondolatra, magyarázatra szeretnénk...
Read More
Feladatok: Most leírod figyelmesen a vázlatokat, órán majd több idő lesz a megbeszélésre, gyakorlásra, rendszerezésre. Úgy írj, hogy ebből a füzetből jövőre is tanulnod, ismételned kell! (A füzetet meg kell őrizni a következő tanévre is!) – Tk. 98-99.o. olvasni A határozói igenév – A szabályt másold le a füzetedbe:   A határozói igenevek Az igéből –va,...
Read More
Folytassátok a rajzórán elkezdett könyvecske készítését! A témazáró után fogom majd beszedni és értékelni.  Petőfi Sándor: János vitéz – Összefoglalás I.  Írjátok le a vázlatot! I.Petőfi élete – Ismételj! Tk. 104-105.o., füzet                           Online feladat címe: Petőfi életéről  https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/fejezet_02_osszefoglalas   II. János vitéz...
Read More
Másolás! Beadási határidő: május 6. – 5 oldal az Egri csillagok V. részéből (Holdfogyatkozás). 1.Nézd meg a videót! https://www.youtube.com/watch?v=6KQvZYT_gy0&ab_channel=Kov%C3%A1csVikt%C3%B3ria   2.Írd le a vázlatot a füzetbe! Figyeld meg a példákat, hogy megértsd! Tanuld meg! A melléknévi igenév –igéből képezzük –a mondatban a melléknév szerepét tölti be, a MILYEN? kérdésre válaszol Pl. A védett növényekre vigyáznunk...
Read More
A) Epilógus Tk. 105-107.o. Olvasd el a verset! Hallgasd meg! https://www.youtube.com/watch?v=lb4gLHZZkhs&ab_channel=M%C5%B1v%C3%A9szekazOtthoniOktat%C3%A1s%C3%A9rt Írj vázlatot a füzetbe! Keletkezése: 1877-ben a Margit-sziget tölgyfái alatt  – az Őszikék utolsó verse, létösszegző vers  – Kapcsos könyv – kulccsal zárható emlékkönyv (barátjától, Gyulai Páltól kapta 1856-ban) Szerkezete 1. rész (1-5. vsz.) – múlt  – metafora: élet= utazás  – látszólagos derű, nyugalom,...
Read More
Unit 5 Experiences 5C Making people aware 1.Tk. 60.o.1. Olvasd és hallgasd! https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu Válaszolj az 1. feladat kérdéseire! 2.Írd ki a szótárfüzetbe az új szavakat! (Mf. 77.o. 5C Making people aware) 3.Tk. 61. o. 4.a Párosítsd a szavakat a képekkel!    Tk. 61.o. 4.b Hallgasd meg és ellenőrizd a párosítást!                          Hallgasd meg újra, figyeld...
Read More
1 2

Elérhetőségeink

  • Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
  • 6764 Balástya, Rákóczi utca 32.
  • +36 62/578-131
  • iskola@koznevelesbalastya.hu