Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 6.

Másolás! Beadási határidő: május 6. – 5 oldal az Egri csillagok V. részéből (Holdfogyatkozás).

1.Nézd meg a videót!

https://www.youtube.com/watch?v=6KQvZYT_gy0&ab_channel=Kov%C3%A1csVikt%C3%B3ria

 

2.Írd le a vázlatot a füzetbe! Figyeld meg a példákat, hogy megértsd! Tanuld meg!

A melléknévi igenév

igéből képezzük

a mondatban a melléknév szerepét tölti be, a MILYEN? kérdésre válaszol

Pl. A védett növényekre vigyáznunk kell. Milyen növényekre? Védett növényekre.

Fajtái:

a) Folyamatos melléknévi igenév

képzője:ó, ő pl. kerülő (úton), vakító (fény)

b) Befejezett melléknévi igenév

képzője:t, tt pl. talált (pénz), lopott (autó)

Vigyázat! Alakja megegyezik a múlt idejű igékkel, de a mondatban a melléknév kérdésére felel!

A talált pénzt leadták a rendőrségen. Milyen pénzt? Talált pénzt.

A lopott autót elrejtették. Milyen autót? Lopott autót.

c) Beálló melléknévi igenév

képzője: –andó, endő pl. adandó (alkalom), kerülendő (útszakasz)

 

3.Olvasd el a Tk.96-97. oldalán a magyarázatot! Alaposan tanulmányozd a táblázatot!

4.Gyakorlás

Tk. 97.o. 1. Füzetbe írd le a szövegből a melléknévi igeneveket fajtájuk szerint!

Mf. 131.o.4.