Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 6.

Feladatok:

Most leírod figyelmesen a vázlatokat, órán majd több idő lesz a megbeszélésre, gyakorlásra, rendszerezésre. Úgy írj, hogy ebből a füzetből jövőre is tanulnod, ismételned kell!
(A füzetet meg kell őrizni a következő tanévre is!)

– Tk. 98-99.o. olvasni A határozói igenév

A szabályt másold le a füzetedbe:   A határozói igenevek

Az igéből –va, -ve, -ván, -vén képzővel képzett szavak. A Hogyan? kérdésre válaszolnak.

Nem toldalékolhatóak. Egy másik cselekvés, történés stb. valamilyen körülményét fejezik ki. pl. nyitva, égve, olvasván, menvén stb. 

Magyarázat, kiegészítés: (ezt nem kell leírnod)

A határozói igenevek időre, állapotra és módra utaló körülményt fejeznek ki, pl.:

Hazaérve (=amikor hazaért) evett pár falatot.
Mosolyogva tette elém kedvenc süteményemet.
Az ablak 
nyitva volt.

HASZNÁLATA

Határozói igenévvel fejezzük ki azt a cselekvést, történést vagy állapotot, amely egy másik cselekvés, történés vagy állapot körülménye. Ha például valaki suttogva ejti ki a szavakat, akkor a suttog igéből képzett határozói igenév a szavak kiejtésének módját adja meg; ha valaki elolvasva a levelet sírva fakad, az elolvas igéből képzett határozói igenév a sírva fakadás okát, előzményét jelöli.

Ugyancsak határozói igenévvel utalunk cselekvésre vagy történésre, ha annak eredményét szeretnénk hangsúlyozni, és nem szeretnénk, vagy nem tudjuk megnevezni a cselekvőt:

   Holnapra a ruhák ki lesznek mosva. (Mindegy, ki mossa ki őket, de tiszták lesznek.) 
  A bolt be van zárva. (Mindegy, hogy ki és mikor zárta be, a lényeg, hogy zárva van.)

Ne alkoss ilyen szerkezetet a tudatos cselekvést, mozgást, helyváltoztatást jelentő igékből!

Tehát valóban helytelen a macska fel van mászva a fára vagy az el vannak utazva.

Házi feladat:

 – Füzetvázlat tanulni: Igenevek!

 – Mf. 133 .o. 3. (Foglald mondatba a beálló melléknévi igeneveket!)

Mf. 133 .o. 1. (Legalább kettő határozói igenevet használj!)

Mf. 133 .o 2. a,

 – Az Okostankönyvben itt találsz további magyarázatot a határozói igenevekhez,
és az oldal alján jó online gyakorlófeladatokat: (A megoldást tudod ellenőrizni is.)

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_04_042

Az e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat! A munkafüzetedben a 133. oldalt, a füzetben a vázlatot kell lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 22-én, csütörtökön 16.00 óráig. Jó munkát kívánok!

– A következő Másolás határideje: 2021. április 30., péntek! (a hónap utolsó nyelvtanórája)