Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Irodalom 7.

A) Epilógus

Tk. 105-107.o. Olvasd el a verset! Hallgasd meg!

https://www.youtube.com/watch?v=lb4gLHZZkhs&ab_channel=M%C5%B1v%C3%A9szekazOtthoniOktat%C3%A1s%C3%A9rt

Írj vázlatot a füzetbe!

  1. Keletkezése: 1877-ben a Margit-sziget tölgyfái alatt

 – az Őszikék utolsó verse, létösszegző vers

 – Kapcsos könyv – kulccsal zárható emlékkönyv (barátjától, Gyulai Páltól kapta 1856-ban)

  1. Szerkezete

1. rész (1-5. vsz.) – múlt

 – metafora: élet= utazás

 – látszólagos derű, nyugalom, DE a lelke mélyén visszafojtott indulatok, keserűség

2. rész (6-10. vsz.) – jelen

 – elégedetlenség, bizonytalanság (megérdemelte a megbecsülést, hírnevet?)

 – a kitüntetések nem voltak fontosak számára

3. rész (11-15. vsz.) – jövő (elképzelt)

 – független nyugalom hiánya

 – betegség, elmúlás közelsége

  1. Műfaja: elégia

 4.Verselése: ütemhangsúlyos, felező nyolcas

 5.Rímek: páros rím

Keress idézeteket a versben, amelyek a következő állítások igazságát bizonyítják!

Arany Jánostól távol állt az irigység, nagyravágyás, bosszúállás. Észre tudta venni az élet apró örömeit, szépségeit. Mégsem volt maradéktalanul elégedett. Szeretett volna nyugodt, csendes, békés légkörben élni, alkotni.

6.Mf. 61.o. 1.  2.

 

B) Arany János: Letészem a lantot

Cím: lant = költészet, nem akar többé verseket írni

  • szállóigévé vált, valaki nem folytatja, abbahagyja a munkáját

Tk. 109-110. o. Olvasd el a verset!

Írj vázlatot a füzetbe!

  1. Keletkezése: 1850-ben a szabadságharc leverése után

2.Szerkezete:

  1. vsz. jelen állapot – nem tud, nem akar többé verseket írni

     2-5. vsz. múlt – reformkor, Petőfi felidézése

  1. vsz. jelen – reménytelenség
  2. vsz. elhatározás megerősítése – refrén megváltozik („Oda vagy…)

Refrén:”Hová lettél …?”

  1. Műfaja: elégikoóda

4.Verselése: időmértékes (jambusok)

5.Rímek: félrím (1-4. sor) és keresztrím (5-8.) sor: x a x a b c b c

6.Mf. 64.o. 1. 

Nézd meg a vers megzenésített változatát!

https://www.youtube.com/watch?v=sc3DtjvKMGU&ab_channel=RedBullPilvaker

A következő videóban az elején (két és fél perc) a Letészem a lantot című versről, 4.41-5.40 percig az Epilógus című versről van szó! Nézd meg!

https://zanza.tv/irodalom/romantika/arany-janos-liraja

A munkafüzeti feladatokat küldjétek szombatig!