Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Category

Kémia
Új témakör: A kémiai átalakulások Új tananyag: Egyenlőségek a kémiában Tankönyv 86-87.o., okostankönyv: www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_05_001 Cél: HOGYAN ÍRHATJUK LE A KÉMIAI VÁLTOZÁSOKAT ÚGY, HOGY AZT ANYANYELVÉTŐL FÜGGETLENÜL A VILÁGON BÁRKI MEGÉRTSE? Az anyag változásának két alapvető típusa a fizikai és a kémiai változás. Fizikai változás során az anyag szerkezete megváltozik, de kémiai minősége változatlan marad. A...
Read More
Az anyagok szerkezete és tulajdonságai – Témazáró teszt A redmenta.com oldalon, a Földr-kém. 7. Balástya 2021 csoportba, jelentkezzetek be. Direktcím: foldr-kem280060 Itt találjátok a tesztet Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 4.TZ 2021 címmel. Reggel 8:00-tól este 18:00-ig kitölthető egy alkalommal, 35 perc alatt. Hajrááááá!!!
Read More
Tananyag: Összefoglalás II. Az Anyagok szerkezete és tulajdonságai című témakört – Tankönyv 60-83. o. – ismételjük! Online órán megbeszéljük a témakör utolsó három leckéjét és megoldjuk a Munkafüzet 86.o. 4.; 5. feladatát! Aki nem tud részt venni, otthon kell kitöltenie! Otthon nézzétek át a fogalmakat a Tk. 82.oldalán! A témazáró dolgozat április 28-án, szerdán lesz,...
Read More
Tananyag: Összefoglalás Az Anyagok szerkezete és tulajdonságai című témakört – Tankönyv 60-83. o. – ismételjük! Online órán megbeszéljük a témakör első hét leckéjét és megoldjuk a Munkafüzet 85.o.1., 2.; 3. feladatát! Aki nem tud részt venni, otthon kell kitöltenie! Hétfőn még folytatjuk az ismétlést. Otthon nézzétek át a fogalmakat a Tk. 82.oldalán! A témazáró dolgozat...
Read More
Ionvegyületek tulajdonságai Tk. 80-81.o.+vázlat+Okostankönyv www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_010 Nátrium-klorid (kősó, konyhasó) (NaCl) fehér, szagtalan, szilárd halmazállapotú magas olvadáspontú (801 °C) vegyület 10.2. kép erő hatására törik 10.3. ábra, Ionrácsos anyagok törése – animáció vízben jól oldódik, ekkor kristályai ionokra esnek szét 10.4. ábra: az ionvegyületek oldódásakor a poláris vízmolekulák – ellentétes pólusaikkal – körülveszik a kationokat és anionokat,...
Read More
Amikor az ellentétek vonzzák egymást – ionok kialakulása 2. Tankönyv 78-79.o. Az ionvegyületek összetétele és képlete A kationok és az anionok olyan számarányban alkotnak ionvegyületet, hogy abban a pozitív és negatív töltések száma kiegyenlítse egymást, az ionok töltésszámának összege nulla. Az ionvegyület nevét a felépítő ionok nevéből képezzük az „ion” szavak elhagyásával. Ionvegyületek képződése https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_009...
Read More
Amikor az ellentétek vonzzák egymást – ionok kialakulása 1.   Tankönyv 78-79.o. csak a lecke első felét vesszük! A fématomok elektronleadással kationokat, a nemfématomok elektronfelvétellel anionokat képeznek. Az atomokból annyi elektron leadásával vagy felvételével keletkezik ion, amennyi a nemesgázszerkezet eléréséhez szükséges. Kationok: (pozitív töltésű ionok, leadnak elektront) I. főcsoport elemei – alkálifémek – külső elektronhéján...
Read More
Az atom ionná alakul A Tankönyv 76-77.oldalán lévő leckét az Okostankönyv (nkp.hu) leckéje alapján javaslom, az ott lévő videókkal, feladatokkal. www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_008 Az óra menete, vázlatpontok: Nátrium és klór reakciója – bevezető, kísérlet elolvasása, videó megtekintése Elektronvonzó képesség: A fémek atomjai a külső héjuk lazán kötött elektronjait könnyen leadják, kis elektronvonzó képességűek. A nemfémek másik atom...
Read More
Aranytól az alumíniumig A Tankönyv 74-75.oldalán lévő leckét egy táblázat kitöltésével kell feldolgozni: 4 fém – arany, réz, vas, alumínium tulajdonságaival kell kitölteni azt!   arany réz vas alumínium vegyjele         színe         sűrűsége         oldószere         keménysége         olvadáspont...
Read More
A mai napon egy házi dolgozatot kell írni! A dogaírás előtt érdemes átnézni a Tankönyv 60-73. oldalát. Ne felejtsétek, az ábrák, képek segítenek az értelmezésben. A leckék végén található egy rész vázlatosan összefoglalja a témát. A Munkafüzetben megoldott feladatok is segíthetnek. A dogaíráshoz használhatod a könyvet segítségül!!! A kérdéseket a füzetben kell megválaszolnotok és azt...
Read More
1 2

Elérhetőségeink

  • Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
  • 6764 Balástya, Rákóczi utca 32.
  • +36 62/578-131
  • iskola@koznevelesbalastya.hu