Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Kémia 7.

Amikor az ellentétek vonzzák egymást – ionok kialakulása 1.

 

Tankönyv 78-79.o. csak a lecke első felét vesszük!

A fématomok elektronleadással kationokat, a nemfématomok elektronfelvétellel anionokat képeznek. Az atomokból annyi elektron leadásával vagy felvételével keletkezik ion, amennyi a nemesgázszerkezet eléréséhez szükséges.

Kationok: (pozitív töltésű ionok, leadnak elektront)

  • I. főcsoport elemei – alkálifémek – külső elektronhéján egy elektron – leadása – nemesgázszerkezet. Ionjaik egyszeresen pozitív töltésűek lesznek (pl. Li+, Na+, K+).
  • II. főcsoport elemei – alkáliföldfémek- két vegyértékelektron – leadása – nemesgázszerkezet. Kétszeresen pozitív töltésű ionná alakulnak (pl. Mg2+, Ca2+).
  • A III. főcsoport – alumíniumatom – mindhárom vegyértékelektronját leadja – nemesgázszerkezetét. Ionja háromszorosan pozitív töltésű (Al3+).

Anionok: (negatív töltésű ionok, felvesznek elektront)

  • A VI. és a VII. főcsoport nemfémes elemeinél az elektronfelvétel kedvező.
  • Az oxigénatom és a kénatom két elektron felvételével képez aniont: oxidionná (O2–), szulfidionná (S2–) alakul.
  • A halogénelemek atomjai egy elektron felvételével alakulnak egyszeresen negatív töltésű halogenidionokká (F, Cl, Br, I).

4.9.1. ábra: Az ion töltésének meghatározása, Táblázat – főcsoportok, ionok

Kationok anionok https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_009

Munkafüzet: 81.o. 2., 3., 4.

HÁZI FELADAT: aki az online órán részt vett, attól nem kérek feladatot. Aki nem volt az órán, annak munkafüzet 81.o. 2., 3. feladatot kell küldeni a digioktataslacur@gmail.com címre április 14. szerdáig!