Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Kémia 7.

Új témakör: A kémiai átalakulások

Új tananyag: Egyenlőségek a kémiában

Tankönyv 86-87.o., okostankönyv: www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_05_001

Cél: HOGYAN ÍRHATJUK LE A KÉMIAI VÁLTOZÁSOKAT ÚGY, HOGY AZT ANYANYELVÉTŐL FÜGGETLENÜL A VILÁGON BÁRKI MEGÉRTSE?

Az anyag változásának két alapvető típusa a fizikai és a kémiai változás. Fizikai változás során az anyag szerkezete megváltozik, de kémiai minősége változatlan marad. A kémiai reakciókban azonban az anyag szerkezetén túl a részecskéinek a szerkezete is megváltozik, és új anyag keletkezik.

5.1.1. kísérlet megfigyelése, videója

A tömegmegmaradás törvényének értelmében az átalakuló anyagok tömegének összege megegyezik a termékek tömegének összegével.

A kémiai egyenlet az anyag átalakulásának minőségi és mennyiségi leírása.
-A reakcióegyenletet mindig balról jobbra olvasva értelmezzük.
-A kémiai egyenletírás lépései:

  1. A kiindulási anyagok és a termékek meghatározása.
    pl: Ha a hidrogént meggyújtjuk, egyesül az oxigénnel, vízzé ég el.

hidrogén + oxigén víz

2. A folyamat kémiai jelekkel történő felírása – az anyagokat kémiai jelükkel (vegyjelükkel, képletükkel) írjuk le.
pl: A hidrogén és az oxigén egyaránt kétatomos molekulákból áll, tehát:

H2 + O2 H2O

3. A reakcióegyenlet mennyiségi rendezése – a vegyjelek és képletek elé olyan számokat (szorzótényezőket, együtthatókat) írunk, amelyeknek megfelelően a reakcióegyenlet két oldalán az azonos atomok száma megegyezik. Ez lényegében az anyagmegmaradás és egyben a tömegmegmaradás elvét is jelenti.

2 H2 + O2 = 2 H2O

A jelölésekre, reakciókra példákat találtok a tankönyvben a 87. oldalon. Ezekből néhány videó is megtekinthető a nkp.hu oldalon.

 

Munkafüzet 88.o. 1., 2., 3. feladatot oldjuk meg órán.

 

Nem kell küldeni feladatot!!!