Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Kémia 7.

Ionvegyületek tulajdonságai

Tk. 80-81.o.+vázlat+Okostankönyv www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_010

Nátrium-klorid (kősó, konyhasó) (NaCl)

 • fehér, szagtalan, szilárd halmazállapotú
 • magas olvadáspontú (801 °C) vegyület 10.2. kép
 • erő hatására törik 10.3. ábra, Ionrácsos anyagok törése – animáció
 • vízben jól oldódik, ekkor kristályai ionokra esnek szét 10.4. ábra: az ionvegyületek oldódásakor a poláris vízmolekulák – ellentétes pólusaikkal – körülveszik a kationokat és anionokat, és kiszakítják azokat a kristályrácsból. A vízmolekulákkal körülvett ionok az oldatban szabadon elmozdulhatnak. A nátrium-klorid oldódása vízben – animáció
 • a szilárd só elektromos szigetelő, vizes oldata és olvadéka vezeti az elektromos áramot. 10.5. ábra Ez az ionrácsos szerkezet következményei: az elektromos vezetés feltétele, hogy az anyagban szabadon mozgó, töltéssel rendelkező részecskék legyenek. Az ionvegyületek szilárd halmazában az ionok helyhez kötöttek, az oldatban vagy az olvadékban viszont szabadon elmozdulhatnak.
 • felhasználása: ételízesítő, tartósítószer

Kalcium-karbonát (CaCO3)

 • mészkő, cseppkő, élőlények vázának anyaga
 • a tiszta kalcium-karbonát fehér, vízben nem oldódó szilárd anyag
 • Kristályrácsát kalciumionok (Ca2+) és karbonátionok (CO32–) alkotják. 10.6. ábra
 • Kalcium-karbonát bemutatása – videó
 • Összetett ionok: ionok, amelyekben több atom kapcsolódik össze kovalens kötéssel
 • legnagyobb mennyiségben az építőipar használja fel

Réz-szulfát (CuSO4 · 5 H2O)

 • rézgálic néven is ismert vegyület
 • kék színű, vízben jól oldódó szilárd anyag
 • Ionrácsában a rézionok (Cu2+) és a szulfátionok (SO42–) mellett vízmolekulák találhatók. Ezt a vegyület képletében is feltüntetjük, és kristályvíznek nevezzük
 • Kristályvíz egy vegyület kristályrácsába beépülő víz, ezt hevítéssel eltávolíthatjuk
 • Ha a kristályvizes réz-szulfátot hevítjük, annak víztartalma elvész, miközben az anyag kifehéredik. 10.7. kép
 • A rézgálic a szőlő gomba kártevői elleni permetezőszer fontos alkotórésze

HÁZI FELADAT: Az Okostankönyv https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_010 három feladatának megoldása:

 1. Kattintással válaszd ki az ionrácsos vegyületek jellemzőit!
 2. Az ionvegyületek tulajdonságai – keresztrejtvény
 3. Ismétlő feladat: Kristályrácsok felismerése

Küldj képernyőképet a feladatokról, ha ez nem sikerül, akkor minden feladatból egy kérdést és megoldást írj a füzetbe és azt küldd a digioktataslacur@gmail.com címre április 21. szerdáig!