Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Kémia 7.

Az atom ionná alakul

A Tankönyv 76-77.oldalán lévő leckét az Okostankönyv (nkp.hu) leckéje alapján javaslom, az ott lévő videókkal, feladatokkal.

www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_008

Az óra menete, vázlatpontok:

 1. Nátrium és klór reakciójabevezető, kísérlet elolvasása, videó megtekintése
 2. Elektronvonzó képesség: A fémek atomjai a külső héjuk lazán kötött elektronjait könnyen leadják, kis elektronvonzó képességűek. A nemfémek másik atom elektronját is felhasználják nyolcelektronos külső héjuk kialakításához, nagy elektronvonzó képességűek. Periódusos rendszer – elektronvonzó képesség – megfigyelés
 3. Ionok: töltéssel rendelkező kémiai részecskék.
 4. Tankönyv 4.8.3. ábra: Atomok elektronátadása Bohr-modellekkel – megfigyelés, értelmezés, rajz
 5. A nátriumatom külső héjáról az elektron átkerül a klóratom külső héjára, ezáltal mindkét részecske külső elektronhéján nyolc elektron lesz. Nátrium-klorid képződik.
 6. Kation: pozitív töltésű ion. A nátriumion elektronleadással jön létre a nátriumatomból. Egyszeresen pozitív töltésű részecske. Jele Na+
 7. Anion: negatív töltésű ion. A kloridion elektronfelvétellel jön létre a klóratomból. Egyszeres negatív töltésű. Jele Cl–
 8. Ionkötés: a pozitív és negatív töltésű ionok között kialakuló erős vonzó kölcsönhatás, elsőrendű kémiai kötés.
 9. Ionrács: az ellentétes töltésű ionok szabályos szerkezetű kristályrácsa.
 10. Munkafüzet 79.o. 2.b, 3. feladat
 11. Magnézium égése – kísérlet elolvasása, videó megtekintése
 12. Tankönyv 4.8.4. ábra: Atomok elektronátadása Bohr-modellekkel szemléltetve – megfigyelés, értelmezés, rajz
 13. A magnéziumatomokból kétszeresen pozitív töltésű magnéziumionok (Mg2+), az oxigénatomokból kétszeresen negatív töltésű oxidionok (O2–) jönnek létre. Ionkötés alakul ki, és ionrácsos szerkezetű magnézium-oxid keletkezik.
 14. Kationok neve: az atom nevéhez illesztjük az -ion szót (nátriumion, magnéziumion). Anionok neve: az atomra utaló név után -idion végződést teszünk (kloridion, oxidion).
 15. Munkafüzet 79.o. 4., 80.o. 5. feladat
 16. Melyik az atom? Melyik az ion? – okostankönyvi feladat

HÁZI FELADAT: aki az online órán részt vett, attól a vázlatot kérem. Aki nem volt az órán, annak a vázlatot és a munkafüzet 80.o. 5. feladatot kell küldeni a digioktataslacur@gmail.com címre április 9. péntekig!