Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Category

Hit-és erkölcstan 2
A csodálatos kenyérszaporítás   Feladat: Az alábbi szentírási szakaszt olvasd el figyelmesen és készíts egy rajzot a történetből! szentírási szakasz: Lk 9, 10-17 A csodálatos kenyérszaporítás. 10Az apostolok visszatértek, s mindenről beszámoltak neki. Akkor elvonult velük egy csöndes tájékra, Betszaida városának környékére. 11Amikor a nép megtudta, utánament. Szívesen fogadta őket, és beszélt nekik az Isten országáról,...
Read More
feladat: A vázlatot ír le a füzetbe, majd egy rajzot is készíts a füzetbe az alábbi események valamelyikéről! vázlat: A húsvéti idő összegzése Jézus bevonul Jeruzsálembe >>> Az utolsó vacsora >>> >>>Jézust a getszemani kertben elfogják>>> Jézust halálra ítélik>>>Jézus a keresztúton>>> >>>Jézus halála>>> Jézus feltámadása   Olvasd el és imádkozd a következő kis imádságot! ima: ...
Read More
Jézus megjelenik az apostoloknak   feladat:    Olvasd el a szentírási szakaszt és készíts rajzot a füzetedbe! Lukács 24, 36-43 Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a...
Read More
Jézus Krisztus feltámadása Feladat:    Olvasd el a szentírási szakaszt és készíts rajzot a füzetedbe! János 20,1-10 A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az...
Read More
Jézust megostorozzák, elítélik Olvasd el figyelmesen a szentírási szakaszt és készíts rajzot a füzetedbe egy általad kiválasztott jelenetről! János 19,1-16 Erre Pilátus előhozatta Jézust és megostoroztatta. A katonák töviskoszorút fontak, a fejére tették, és bíborszínű köntöst adtak rá. Aztán elé járultak, és így gúnyolták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” Majd arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: „Nézzétek,...
Read More
2021. március 18. feladat: Olvasd el a következő szentírási szakaszt és készíts rajzot a füzetbe Jézus elfogásáról!     Máté 26,47-56 Jézust a getszemani kertben elfogják Még beszélt, amikor odaért Júdás, a tizenkettő közül az egyik, s vele a főpapoknak és a nép véneinek megbízásából egy kardokkal és dorongokkal fölszerelt csapat. Az áruló jelben egyezett meg velük. „Akit...
Read More
Az utolsó vacsora Olvasd el a következő szentírási szakaszt és készíts rajzot a füzetbe az utolsó vacsoráról! Máté 14,10-25 Iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül, elment a főpaphoz, hogy elárulja. Amikor ezek tudomást szereztek róla, megörültek és pénzt ígértek neki. Ezért kereste a kedvező alkalmat, hogy a kezükre adhassa. A kovásztalan kenyér első napján, amikor a...
Read More
Jézus bevonul Jeruzsálembe Olvasd el a következő szentírási szakaszt és készíts rajzot a füzetedbe! Márk 20,1-11 Amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát, 2ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba! Találtok ott egy megkötött szamarat a csikajával. Oldjátok el és vezessétek ide! 3Ha valaki szólna érte, mondjátok, hogy szüksége van rá...
Read More

Elérhetőségeink

  • Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
  • 6764 Balástya, Rákóczi utca 32.
  • +36 62/578-131
  • iskola@koznevelesbalastya.hu