Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Hittan 2.

feladat: A vázlatot ír le a füzetbe, majd egy rajzot is készíts a füzetbe az alábbi események valamelyikéről!

vázlat:

A húsvéti idő összegzése

Jézus bevonul Jeruzsálembe >>> Az utolsó vacsora >>>
>>>Jézust a getszemani kertben elfogják>>> Jézust halálra ítélik>>>Jézus a keresztúton>>>
>>>Jézus halála>>> Jézus feltámadása

 

Olvasd el és imádkozd a következő kis imádságot!

ima

Édes Jézus, szükségem van rád!
Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten.
Kinyitom életem kapuját, és befogadlak Téged,
mint Uramat és Megváltómat. Te irányítsd az életemet
Tégy olyanná, amilyenné Te akarod, hogy legyek. Ámen

 

hittanos dal: Hallgasd és énekeld a hittanos énekeket!

https://www.youtube.com/watch?v=h01GZAhrRaM   Nem lesz egyedül a szívem többé

https://www.youtube.com/watch?v=mqKpDugyB-s  Kicsiny kis fényemmel