Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Category

Hit-és erkölcstan 1
Feladat:    A kedves szülők olvassák el a szentírási szakaszt és a gyerekek pedig készítsenek  rajzot a füzetbe! Jézus megjelenik az apostoloknak Lukács 24, 36-43 Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely...
Read More
Feladat: A kedves szülők olvassák fel a következő szentírási szakaszt, s a gyerekek pedig rajzolják le a történetet! A szent asszonyok a sírnál Máté 28,1-10 Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament,...
Read More
Jézus Krisztus feltámadása feladat: A kedves szülők olvassák fel a következő szentírási szakaszt, s a gyerekek pedig rajzolják le, hogy is képzelik el Jézus feltámadását! János 20,1-10 A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik...
Read More
A keresztút A kedves szülők olvassák el a következő szentírási szakaszt, s a gyerekek rajzoljanak egy rajzot füzetbe Jézus keresztútjával kapcsolatosan. Bármelyik jelenetet kiválaszthatják és lerajzolhatják. A szentírási szakasz:  Lukács 23, 26-49 Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte,...
Read More
A kedves szülők olvassák fel a következő szentírási szakaszt, s a gyerekek pedig rajzoljanak egy kis rajzot a füzetükbe! Jézus Pilátus előtt Máté 27,11-26 Közben Jézust a helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” „Te mondod” – felelte Jézus. A főpapok és vének vádjaira azonban nem felelt semmit. Erre Pilátus így szólt...
Read More
Jézust a getszemani kertben elfogják   A kedves szülők olvassák fel a következő szentírási szakaszt, s a gyerekek pedig rajzoljanak egy kis rajzot a füzetükbe! Máté 26,47-56 Még beszélt, amikor odaért Júdás, a tizenkettő közül az egyik, s vele a főpapoknak és a nép véneinek megbízásából egy kardokkal és dorongokkal fölszerelt csapat. Az áruló jelben egyezett...
Read More
1.osztály hittan 2021. március 16. ; március 19. 2021. március 16. kedd Jézus bevonul Jeruzsálembe A kedves szülők olvassák fel a következő szentírási szakaszt a gyereknek. Máté 21,1-11 feladat: Készíts színes rajzot Jézus bevonulásáról! Amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát, ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba! Találtok ott egy...
Read More
Nagyböjti lelki óra II. feladat: Készíts egy rajzot a füzetedbe a tavaszi szép tájról! Lehet ez egy kis részlet a kertetekből, vagy egy elképzelt szép mező, rét, erdőrészlet. Az a lényeg, hogy az újjászülető természet tavaszi szépségét ábrázold! Továbbra se felejtsd el a nagyböjti jóságszínezőt rajzolni, színezni, a jócselekedeteket megtenni! Énekeld az alábbi dalokat, amelyeket...
Read More
Nagyböjti lelki óra I. feladat: Gondold át, mi mindenben segítettél otthon a szüleidnek az elmúlt egy hétben. Készíts a füzetedbe 3 kisebb színes rajzot egy oldalra, amiken szerepel, hogy mit segítettél! A rajzok elkészítése után hallgasd meg a következő hittanos énekeket, amiket hittan órákon olyan sokszor éneklünk gitárral. Énekeld te is dalokat! Nem lesz egyedül...
Read More

Elérhetőségeink

  • Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
  • 6764 Balástya, Rákóczi utca 32.
  • +36 62/578-131
  • iskola@koznevelesbalastya.hu