Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Hittan 3.

Feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot, olvasd el az adott szentírási szakaszt és készíts egy rajzot a füzetedbe!

szentírási szakasz:

Máté 28,1-10
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.” Gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. Egyszerre csak Jézus jött velük szemben, s így köszöntötte őket: „Üdv nektek!” Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így szólt: „Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak.”

vázlat:

A szent asszonyok a sírnál

  • Jézus követői közül néhány asszony kiment Húsvétvasárnap kora reggel Jézus sírjához
  • az Úr angyala hírül adta nekik, hogy Jézus feltámadt, menjenek el az apostolokhoz és mondják el nekik
  • elhagyva a sírt siettek is, s ekkor a feltámadt Jézussal találkoztak
  • hozzáfutottak és leborultak a lábai előtt

hittanos ének: Hallgasd és énekelt a hittan órákon is sokszor énekelt dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=M1-GhecmSMI   Ne félj, mert megváltottalak!

Elkészített munkáidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!