Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 7.

Nyelvtan 7. NZS 03.10.

Április 7-ig folyamatosan oldjátok meg a munkafüzetben megadott ismétlő feladatokat az 54-61. oldalon! Ezeket mindenki a saját tempójában végezheti, de ha valaki beosztja, és 2-3 feladatot minden órára megold, a tavasz szünetig készen lesz. Küldeni nem kell, szünet után ellenőrzöm.

Szintén ki-ki a saját tempójában írja a másolást! Hat oldalt kell írni március 26-ig Mikszáth: A Balóthy-domínium című művéből (Irodalom tankönyv 169-171.o.), ezután pedig hat oldalt május 14-ig Mikszáth: A néhai bárány című novellájából (Irodalom tankönyv 161-166.o.). Ezt sem kell küldeni, szünet után fogom javítani.

1.Ismétlés

Gyakorold a vonzathatározó felismerését az alábbi mondatokban! Másold le és aláhúzással jelöld a tanult mondatrészeket! Karikázd be a vonzathatározó ragjait és névutóit!

2.Írd le a füzetbe és tanuld meg!

A részeshatározó

Azt nevezi meg, hogy az alaptagban megjelölt cselekvés, történés, létezés kinek, minek a számára, javára, kárára szolgál.

Kérdései: Kinek? Minek? Kinek, minek a részére, számára? + az alaptag

Az alaptag lehet ige, igenév, melléknév.

Jele, jelölése: hullámos vonal, H mellett kis r betű.

Kifejezőeszközök:

  • ragos névszó pl. anyukámnak,
  • névutós névszó pl. Kis János részére

Birtoklást fejez ki a részeshatározó

a -nak, -nek ragos névszó + létége (alaptag) szószerkezettel

Pl. Jancsinak van egy versenybiciklije. A Jancsinak szó részeshatározó, ami a van igei állítmányhoz kapcsolódik.

3.Másold le és elemezd a mondatokat! Gyakorold a részeshatározó felismerését, majd nevezd meg a kifejezőeszközt is!

A fenti három pontban leírt feladatokat kell elküldeni E-mailben szerda estig.